Harry’s focus op Israel 602

Israel, 21 mei 2016

Beste lezer,

De EU veiligheidsdiensten hebben gewaarschuwd voor door ISIS georganiseerde aanslagen. Veel vluchtelingen blijken terrrorist te zijn. Gesproken wordt over 10.000-den.
Veel burgers hebben dan ook wapens gekocht, omdat de officiële instanties onvoldoende de veiligheid kunnen garanderen.
Wanneer we enerzijds kijken naar de enorme kosten in de landen waar vluchtelingen worden opgenomen, en anderzijds naar het verstoren van eigen cultuur en concurrentie op de arbeidsmarkt, dan mogen, oftewel moeten we ons toch afvragen hoe de toekomst in het bijzonder in Europa er uit gaat zien.
Het is toch onbegrijpelijk dat onze politieke leiders geen oplossing hebben gevonden en uitgevoerd om dus de motieven van de vluchtelingen op te heffen.
Waarom niet in Syrië een beleid afdwingen waardoor de vluchtelingen terug naar huis kunnen worden gestuurd? Waarom deze nog steeds groeiende groep niet dwingen door alle grenzen dicht te houden, maar daarentegen hen op te vangen en in de watten te leggen.
Blijkbaar wordt niet stilgestaan bij het gegeven dat de moslims worden opgeroepen door de diverse sheiks om internationaal het Ottomaanse rijk te vestigen.
Als er geen duidelijke maatregelen worden genomen, zullen christenen, Joden en andersdenken het in de komende jaren moeilijk krijgen.
Als zelfs de politieke leiders een beleid uitvoeren, opdat zij zelf niet door de moslims zullen worden aangepakt, dan is ons aller leven toch eigenlijk nu al in een moeilijke positie. We hebben niet alleen te doen met vaak een corrupt gedrag, maar ook met een door angst gevoerd beleid.
Toevoegen dat, algemeen gesproken, meer jongens dan meisjes vluchten.
Wanneer ik dan bij het samentellen van deze focus hoor dat de ISIS verantwoordelijk is voor de aanslag op het Egyptische vliegtuig, dan gaan we in het Midden-Oosten een nóg moeilijker politieke tijd tegemoet. Dan gaat ISIS blijkbaar ook Egypte aanpakken.

1. Bibi en de Knesset
Op 7/6 zal Bibi Moskou bezoeken. Een ontmoeting met Putin in het Kremlin om 25 jaar diplomatieke relatie te vieren.
De Egyptische president El Sissi roept Bibi op met de PA te gaan praten. Hij verwijst naar de intiatieven van Frankrijk en het Kwartet. Bibi bedankt hem en verwijst naar zijn wensen om aan tafel te gaan zitten met de PA en de andere Arabische landen. Wel wordt verwezen naar het gevaar van de invloed van Iran op Syrië.
Bibi en de minister van Defensie Moshe Ya’alon hadden problemen over het optreden van het Israelische leger. Beiden zijn het eens over alle punten wat betreft het optreden van het leger. Dus de grenzen, de relatie met de Palestijnen, de verantwoordelijkheid van een miitair. Beiden zijn het niet eens over het gevoerde politieke beleid.
Ya’alon wilde hard optreden en dus geen rekening houden wat betreft de politieke relatie met andere landen.

Het is overigens boeiend om te lezen dat de wereld zich ook heeft beziggehouden met de politieke gesprekken tussen Bibi en Isaac Herzog. Bibi zou een eenheidsregering willen samenstellen maar de eisen van Herzog, de leider van de Arbeiderspartij zijn onaanvaardbaar. Herzog wil namelijk ondermeer bepaalde gebieden afstaan aan de PA.

2. Frankrijk
De Franse minister van BuZa Avrault bezoekt Israel op 14/5. Hij heeft een ontmoeting met Bibi en neemt met hem de in Parijs te houden conferentie op 30/5 door.
20 landen zullen deelnemen. Israel en de PA hebben geen uitnodiging ontvangen.
Het grote probleem: directe onderhandelingen zijn niet mogelijk. Omdat Abu Mazen Joods Israel niet erkent. Frankrijk wil 2 staten. Het was een kort bezoek.
In het bijzonder vanwege de kritiek op de door premier Hollande te organiseren vredesconferentie heeft hij deze bijeenkomst uitgesteld. Op dat moment was zijn motief: John Kerry kan dan niet aanwezig zijn.
De minister van Gezondheid bezoekt Israelische ziekenhuizen om te zien hoe patiënten worden geholpen.

3. Onafhankelijkheidsdag (Jom Ha’atsmaoet)
Op deze dag was in de Negev (de woestijn) voor de 19e keer de mars van Arabieren tot terugkeer. Veel jongeren hebben deelgenomen. Zij willen terug naar Israel. De VN praat over 5 miljoen vluchtelingen. In 1948 woonden in het huidige Israel 750.000 mensen. Ouderen waren afwezig. De jongeren zijn allen elders geboren. Nooit in Israel gewoond. Hun ouders ook niet.

4. Het Sykes-Picot verdrag
Het is 100 jaar geleden dat de deal tussen Frankrijk en Engeland is gesloten. Mark Sykes (Engeland) en Francois Picot (Frankrijk) maakten in 1916 een deal om het Ottomaanse rijk te verdelen. Dit dus na de 1e wereldoorlog. Turkije verliest de oorlog en de deal ging wel door, maar enkele jaren later. Sykes was een christelijke zionist en wilde weer een eigen land voor de Joden. Een historische plicht, die door Churchill werd onderschreven. Engeland werd de mandataris van het Ottomaanse rijk
Op 24-7-1922 hebben 51 leden van de Volkenbond de historische relatie van het Joodse volk met Palestina 1922 erkend. Het nationale tehuis moest weer daar worden opgebouwd..

5. Het Kwartet
De Russische vertegenwoordiger bij de VN geeft door dat het Kwartet, bestaande uit Amerika, Rusland, de VN en de EU, de enige instantie is om een overeenkomst te boeken tussen Israel en de Palestijnen. Het Kwartet werkt aan een tweestatenoplossing.
Hij verzet zich dus tegen het Franse voorstel om een conferentie te organiseren.
Zoals wel bekend zoeken de Palestijnen erkenning van een Palestijnse staat. Moet bestaan uit de Westbank, Oost-Jeruzalem, de Gazastrook, deel van de Golan.
Volgens de Observer hebben bij de VN 139 landen Palestina erkend. Bibi heeft vorige maand nogmaals onderstreept dat de Golan een deel van Israel is. Volgens Rusland echter een deel van Syrië. Maar in 1967 door Israel heroverd en in 1981 door de Knesset officieel geannexeerd.
De Golan is belangrijk vanwege het vlakbij liggende meer van Tiberias. De enige natuurlijke bron voor fris water en natuurlijk het toerisme.

6. Brazilië
Behalve de al eerder gemaakte afspraak dat Israel de nodige steun zal geven bij de beveiliging van de Olympische Spelen in Brazilië, heeft het organisatiecomité nu ook de assistentie gevraagd om het verkeer te regelen. Het Israelische bedrijf Moovit CAB organiseert transport per bus, trein, ondergrondse. Een boekje wordt in 35 talen samengesteld waarin de tijden van de diverse evenementen worden vermeld en het vervoer.

7. Internationale Islam Conferentie in Ramallah
De premier van de PA, Hamdallah, wil optreden tegen de bezetting en een Palestijnse staat zoals Abu Mazen dat voorschrijft. Hij verwijst naar Haj Amin al-Husseini, die in 1941 veel contact had met Hitler. Hij was de man die eigenlijk Hitler ervan heeft overtuigd dat Joden niet alleen uit Duitsland moesten verdwijnen maar van de aardbol. Eigenlijk het begin van de vreselijke concentratiekampen. Hamdallah wil eigenlijk een acceptabele relatie tussen Israel en de Palestijnen.

8. Iran
Iran heeft Hezbollah opdracht gegeven niet meer Israel aan te vallen, maar wel Saoedi Arabië. Belangrijkste reden: de moord op Mustafa Badroddine, de militaire commandant in Syrië. Hezbollah heeft veel vijanden, en veel leiders verloren. Ook geen steun in Syrië van de Syrische rebellen, de ISIS, Israel, Turkije, de Arabieren, de EU en Amerika.

9. Syrië
Sinds 17/5 bombarderen de Amerikanen voor de 1e keer sinds 2011 de rebellen in de omgeving van Aleppo. Dat zijn dus de Iraniërs, de Syriërs en de Hezbollah strijdkrachten, die tegen de regering vechten.

10. Nogmaals Bibi en de Knesset
De onderhandelingen met Herzog werden afgebroken en Bibi heeft toen Ya’alon als minister van Defensie en Immigratie vervangen door Avigdor Lieberman en aan Ya’alon het departement Buitenlandse Zaken aangeboden. Dat heeft deze man niet geaccepteerd en is afgetreden als minister.
Lieberman is ultra rechts. Hij wil o.a. de doodstraf invoeren en de Hamas hard aanpakken. Er is wel een verschil van mening over het leger. Maar dat is geen politieke zaak, maar het militaire optreden.
Discussie over dit voorstel is duidelijk aanwezig en de meningen verschillen behoorlijk. Uiteindelijk hebben we nu te doen met een ultra rechts kabinet. Dat veel Israeli’s niet begrijpen dat Bibi tot nu steeds goede beslissingen heeft gemomen en ervoor gezorgd heeft dat wij hier in het Joodse land redelijk veilig leven, realiseren zich velen niet.
In ieder geval is het een goed teken dat o.a. Haneen Zoabi van de Balal partij, de Arabische partij in de Knesset, de mensen oproept de regering te boycotten. Ook de PA is tegen. Zij hebben denkelijk angst voor het optreden van Avigdor Lieberman, de nieuwe minister van Defensie.
Dus Bibi heeft, gewoontegetrouw, weer goede beslissingen genomen.
Het doorsnee volk begrijpt het beleid van Bibi niet. Ook de Hamas heeft problemen met de nu anders samengestelde regering. Algemeen wordt vergeten dat Israel een beleid moet voeren dat ook internationaal duidelijk is en geen risico’s neemt wat betreft de veiligheid.
Niet wordt verwacht dat de wereld zich bezighoudt met het dagelijkse beleid van het leger dat orders krijgt en die als zodanig moet uitvoeren. Dus natuurlijk toch ook niet van het internationale beleid. Daarom is ook opgericht “Reservists on Duty”, een groep die meent dat het leger uitsluitend militaire opdrachten uitvoert en zich niet politiek laat beïnvloeden.

11. IRGC
Generaal Sharif, hoofd van de “Islamic Revolution Guards Corps”, geeft door dat er een groeiende groep Iraanse jongeren naar Syrië vertrekt om te vechten tegen de terreur.
Hij geeft ook door dat Iran problemen heeft met terreurgroepen, inclusief de ISIS. Maar het Iraanse leger is sterker geworden. De vijand houdt zich daarom rustig. Iran heeft steeds gevochten tegen terrorisme en andere landen gevraagd haar hiermee te steunen.
Iran helpt alle moslimstaten, die door vijanden worden aangevallen.

12. Handgranaten
Op 18/5 heeft de Israelische politie een scheepslading met 60.000 handgranaten in beslag genomen. Die waren onderweg naar Gaza. Een en ander was verborgen in een warenhuis en denkelijk gestolen van een Israelische producent. Daardoor nu wel weer problemen van transport van handelswaar naar Gaza.
Enkele weken geleden heeft de Amerikaanse vloot 4 schepen met wapens onderschept. De boten waren op weg van Iran naar Jemen.
Iran traint Houthi-rebellen en voorziet hen van wapens in Jemen. Ook de Hezbollah en PA terreurgroepen. Saoedi Arabië vecht hier tegen. Dit in Jemen. Saoedi financiert ook Syrië. Dus oorlog tussen Saoedi en Iran.

13. Jom Hazikaron
Op Jom Hazikaron (herdenkingsdag) worden nu de sinds de oprichting van de staat Israel gesneuvelde 23.447 doden herdacht. De Hamas tracht via de pas ontdekte 5 ondergrondse tunnels dit aantal te verhogen. Op die dag en op Jom Hatsma’oet zijn wel 10 raketten afgevuurd. Het IDF waarschuwt het zuiden. Klaar voor eventuele tijdelijke verhuizing. Nu wel weer extra waakzaam, maar het Sderot Hospitaal is nog niet afgebouwd. Wordt wel hard aan gewerkt. Belangrijk voor jong en oud.

14. Israel kort
++ Het Eurovisie songfestival was overdadig en lang. Dat ook hier de politiek invloed heeft, is toch niet om te zingen. Rusland had de meeste stemmen van het publiek. Maar de jury gaf de voorkeur aan Oekraïne.
++ Aiji, de koning van Togo, een West-Afrikaans land, bezoekt Israel en wil hebben dat Israel het volk erkent als een verloren stam van het Joodse volk.
++ De in Duitsland wonende minderjarige vluchtelingen kosten de staat $ 225 miljoen per maand. Dus 2,7 miljard per jaar. Het gaat op dit moment om 65.000 jongeren
++ Abu Mazen wordt door 65% van de Palestijnen gezien als een mislukking. Hij is 1x in 2005 gekozen en heeft zelf nooit meer verkiezingen uitgeschreven.
++ Israel is nu 68 jaar oud. Het heeft steeds vijanden gehad op veiligheids- en politiek gebied. Het heeft toch vanaf de eerste dag willen praten om vrede te sluiten. Israel is een belangrijk land voor de wereld geworden.
++ De inwoners in het zuiden en vlakbij de Gazagrens moeten, indien nodig, hun huis verlaten. Daarom kleding enz. klaar hebben liggen. Een en ander is de consequentie van de pas ontdekte ondergrondse tunnels.
++ De zogenaamde Palestijnen hebben op 18/5 een museum geopend in Birzeit (Judea). Kosten $ 24 miljoen. Doel: aandacht schenken aan kunst, cultuur, geschiedenis. Volgens de directeur van groot belang, zelfs nu het museum nog leeg staat.
++ “Reservisten aan het front” is sinds december 2015 een nieuwe groep. Het doel is de gecompliceerde situatie Israel-Palestijnen duidelijk publiceren. Dus feiten en ethiek. Dus tegen de media. Op dit gebied van publiciteit is Israel nr.1.
++ In Eilat gaan 1500 Jordaniërs werken. De nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Hier is het minimum salaris hoger dan het doorsnee Jordaanse loon.
++ Op 15/5 ontmoet een delegatie Canadezen o.l.v. president Wynne Israelische leiders op gebied van innovatie, onderzoek, vernieuwing, enz. In totaal 18 overeenkomsten gemaakt. Omzet ongeveer $ 100 miljoen. Relatie verbeterd.

15. Stichting Lechaim
Zoals u allen bekend is onze stichting actief om slachtoffers van terreur de hand te reiken en dus financieel te helpen.
We concentreren ons op het zuiden en dat in het bijzonder op de steden Sderot en Nitzan en natuurlijk diverse getroffen families elders.
Als we ons realiseren dat zelfs tijdens de feest en herdenkingsdagen door de Hamas raketten werden afgeschoten en de sirenes loeiden, dan is het duidelijk dat jong en oud in ieder geval psychisch getroffen werden. Het werk van Lechaim hangt mede af van uw mogelijke steun. Ieder bedrag is belangrijk. Wij menen dat het onze menselijke plicht is om mensen te helpen, die als gewoon mens in ons land willen leven en rechten hebben. Het is weliswaar geen wettelijke verplichting, maar wel een vrijwillige opdracht oftewel verzoek.
Zorg er a.u.b. voor dat wij onvrijwillig lijdende kinderen, ouderen en families zodanig kunnen assisteren dat zij op een bepaald moment weer als gezond mens in de maatschappij kunnen leven.
U allen een goede week gewenst.
Shalom
Harry

Voor de goede orde geef ik door dat ik tussen 16 en 26 september in Nederland ben om
spreekbeurten te houden. Zie voor de onderwerpen: www.stichtinglechaim.nl
Hebt u belangstelling om voor onze stichting bestuurlijk werk te doen, geef mij dat door. Ik neem dan contact met u op. U gaat dan als vrijwilliger belangrijk werk verrichten.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer