Harry’s focus op Israel 607

Israel, 25 juni 2016

Beste lezer,

Om vandaag een overzicht te geven van het het politieke en economische nieuws is niet eenvoudig. Het resultaat van het referendum in de UK (Engeland,Schotland,Ierland,Wales) geeft aan dat er toch wel een verschil is tussen de bevolking en de regering. Eenzelfde beeld zien we, verwijzend naar enquêtes in een redelijk aantal andere EU landen.

De consequentie voor ieder land is minder negatief dan gezegd wordt.

De EU-leiding is niet door de volken gekozen, maar heeft gezien o.a. hun inkomen, belang bij het handhaven van de EU. Een belangrijk punt is toch ook wel het gegeven dat als landen zich terugtrekken, ze dan weer eigen grenzen hebben en kunnen controleren wie hun land wil bezoeken en/of zich vestigen. Dat zou in ieder geval betekenen, dat er meer veiligheid gerealiseerd wordt. Volgens mij zijn er dan ook per land minder kosten vanwege het wegvallen van de leiding in Brussel. Het zou voor Israel eveneens van belang zijn, omdat een aantal van de 28 landen goede relaties met Israel wil hebben en dan beduidend minder problemen door het huidige beleid van de EU zal hebben.
Dat alle EU-landen een eigen gekozen regering en parlement hebben, een eigen budget, en een oncontroleerbare stroom van slachtoffers en terroristen is een duidelijk gegeven.
We moeten afwachten wat er in de komende weken op politiek gebied zal worden gedaan. Dat het nu het belangrijkste onderwerp is, is een duidelijke zaak.

Dat er verder door groepen en conferenties gewerkt wordt aan een beleid om in het M-O vrede te realiseren, is ook een gegeven. Dat er te veel aandacht wordt besteed aan het onaanvaardbare beleid van Abu Mazen is ook een gegeven. Dat men zich niet realiseert dat Israel en in het bijzonder premier Binyamin Netanyahu bereid is direct met hem te onderhandelen onder voorwaarde dat deze niet herkozen president Joods Israel erkent, is een struikelblok.
Sta mij tevens toe te verwijzen naar de onderaan deze mailing staande brief uit Sderot. U kunt dan lezen hoe onze stichting Lechaim uw donatie besteedt.

1. Israel
* De diverse EU-ministers hebben het Franse vredesvoorstel gesteund. Dit ondanks de oppositie van Israel, dat directe onderhandelingen wil. Het gaat om 27 ministers, inclusief Frederica Mogherini, die de EU vertegenwoordigt.
* Het kabinet gaat akkoord met het investeren van 18 miljoen euro om de Joodse nederzettingen steun te geven en te ontwikkelen. Dit wordt ook gebruikt voor kleinere bedrijven, toerisme en veiligheid. Er wonen 600.000 Joden op de Westbank en in Oost-Jeruzalem. Saeb Erekat, de officiële onderhandelaar van de PA vindt dit een klap in het gezicht van de PA. Volgens hem doet Israel alles om vrede te voorkomen.
* Afgelopen week zou Israel de watertoevoer naar de Westbank hebben afgesloten. De media gaven door dat veel Palestijnen zonder water zouden zitten en dat nog wel tijdens de Ramadan. Niet werd vermeld dat de waterleiding enkele uren was afgesloten omdat een lek in de leiding moest worden gerepareerd.
* Israel bestrijdt ook een grote brand in Cyprus. Het heeft 3 vliegtuigen gestuurd om te helpen. Dat was op 12/6. Door de felle wind was de brand op 20/6 nog niet onder controle. Toen nog 2 vliegtuigen toegevoegd.
* Israel heeft ook 500 miljoen insecten naar Rusland gestuurd. Deze worden gebruikt om bij de landbouw chemicaliën te vervangen. Speciale broeikassen worden gebouwd voor de Russische boeren, die ook adviezen voor gebruik ontvangen.
* Tijdens de 6e jaarlijkse cyber-veiligheidsconferentie in Tel Aviv hebben Israel en Amerika een deal gemaakt om op dat gebied samen te werken. De bedreiging van cyber-veiligheid is groot en onbegrensd. Landen in de hele wereld zouden moeten deelnemen o.l.v. Israel en Amerika. Blijkbaar is de mobiel, het gebruik van de website en sociale media oorzaak van verhoging van cyber.
* De official van de PA geeft door dat van rabbijn Melamed, voorzitter van de Raad van Rabbijnen in de nederzettingen, de nederzetters drinkwater mogen vergiftigen. Ook toestemming voor de natuurlijke bronnen in de dorpen. De PA-minister van BuZa verwacht duizenden doden en begrijpt niet dat de Internationale Gemeenschap zwijgt.
Voor de zekerheid gesteld dat er geen rabbijn Melamed bestaat, en dat Israel dezelfde waterbronnen gebruikt.
* In 2010 werd de relatie met Turkije verbroken. Dit, zoals bekend, door de Mavi Marmara. Een nieuwe deal wordt gemaakt. Hulp van Turkije aan Gaza wordt via de Ashdod-haven geleverd. Turkije helpt met hulp van Israel het bouwen van een hospitaal en een ontzoutingsfabriek in Gaza. Daardoor is dit gebied minder geïsoleerd wat betreft menselijke hulp, en Turkije zal ook Hamas niet toestaan tegen Israel op te treden.
* Ik meen dat het een goede zaak is om te verwijzen naar de Israelreizen, die “Israel Idoed Reizen” organiseert. Wilt u Israel goed leren kennen dan kan ik deze groepsreizen aanbevelen. Er is namelijk een jongerenreis op 21/7 en een familiereis op 25/7. Meer informatie vindt u op haar website. Zie haar advertentie.
* De werkeloosheid in Israel is gedaald tot 4,8%. Laagste percentage sinds 1983.
* Bibi geeft door dat hij veel waardering heeft voor premier Cameron. Een waardevolle leider en een goede vriend van Israel en het Joodse volk. Tijdens zijn leiding is de veiligheid, economie en technologische samenwerking tussen Engeland en Israel enorm uitgebreid. We hebben samen een hechte basis gelegd voor een voortdurende relatie.

2. Iran
Admiraal Sayyaz geeft aan een verslaggever door dat de marine nu ook in de Golf van Aden aanwezig zal zijn. De benodigde apparatuur is in Iran geproduceerd en de bemanning evenals het zeemachtpersoneel uit andere landen in Iran opgeleid. De Caspische zee is, aldus de admiraal, nu de zee van vrede en vriendschap tussen de omliggende 5 landen. De veiligheid wordt door deze landen verzekerd.
De marine geeft door dat het in de komende maanden 20 militaire oefeningen zal houden. De zeemachtcommandant geeft door dat de Iraanse wateren heel goed beschermd zijn. Geen vijand zal daar komen.

3. Rusland – Italië – Navo
Op 17/6 had Putin met de Italiaanse premier Renzi tijdens de in St. Petersburg gehouden “Economist Forum” een ontmoeting.
Putin wil vrede en samenwerking met de EU en Amerika. Maar de media, ook in Nederland, doen alles om Rusland in een verkeerd daglicht te plaatsen. Zij dromen van een oorlog. De NAVO houdt oefeningen langs Russisch gebied. Dat is bij de Baltische landen, Polen, Roemenië, Bulgarije. Ook hier hebben de media verkeerde info gegeven. Minister Stanmeyer heeft de NAVO dan ook dringend verzocht niet te provoceren. Rusland heeft nu wel 3 divisies langs de grens opgesteld.

4. Egypte – Sinaï
Op 20/6 heeft de Egyptische luchtmacht aanvallen uitgevoerd op de in Sinaï aanwezige terroristengroepen. Dit ten zuiden van El Arish vlakbij de internationale luchthaven. De militanten waren aan het bidden voordat zij weer bij elkaar zouden komen. 30 terroristen gedood en 40 gewond.

5. Amerika – Orlando
* Enkele dagen na deze ramp kan men lezen en horen dat de Amerikanen van Israel moeten leren hoe zulk een ramp te voorkomen. Een voortdurende verdediging is nodig om een aanslag te voorkomen en het volk moet goed worden voorgelicht.
* De opperbevelhebber Dempsey geeft door dat Israel wel de atoomenergie faciliteiten kan bombarderen. Maar nooit de totale werkzaamheden. Dus het is uitsluitend een uitstel.
Obama is op de hoogte van de Iraanse werkzaamheden en handhaaft eigenlijk de druk op Iran niet, aldus Dempsey. Ook de IAEA ( International Atomic Energy Agency) geeft door dat Iran n.a.v. de sancties meer doet dan afgesproken. De IAEA maakt zich zorgen over het door Iran toevoegen van atoomkoppen op raketten.
* Israel ontvangt 33 speciale gevechtsvliegtuigen. Het eerste wordt tijdens een ceremonie in aanwezigheid van minister Lieberman in Texas overhandigd. Daardoor blijft Israel de sterkste luchtmacht in de regio. De Amerikaanse minister van BuZa, Carter, was ook aanwezig. Ook werd samen gesproken over de verlenging van de jaarlijkse Amerikaanse steun voor het IDF. Het eerste vliegtuig wordt eind 2016 geleverd. Dit vliegtuig wordt uitsluitend aan Israel geleverd. Overigens wil ons land nog 17 stuks extra toevoegen.

6. De islam
Het is moslims verboden om land of huizen aan Joden en christenen te verkopen. Volgens haar religie is dat al het land. Daarmee verraadt men Allah. Dan krijgt de betreffende moslim straf en ook zijn of haar familie.

7. Bibi
Likoed Knesseth-lid Avi Dichter zegt over de beledigingen t.a.v. Bibi dat Ehud Barak, een ex premier, moet leren hoe democratie werkt.
Knesseth-lid Miri Regev zegt: wij hebben een fantastische regering. Men maakt zich zorgen over de toch overdreven kritiek van Moshe Ayalon en Ehud Barak over Bibi.
Tijdens de wekelijkse kabinetszitting zegt minister Akunis dat Barak zijn mond moet houden. Hij was de slechtste premier die we ooit hebben gehad. Zijn regering viel na 16 maanden. De Likoed ontving bij de laatste verkiezingen bijna 1 miljoen stemmen. Bibi zal de volgende verkiezingen weer winnen, aldus Akunis.
* Het kantoor van Bibi maakt bekend dat alle door hem gemaakte kosten officieel zijn
goedgekeurd. Steeds volgens de regels. De financiële afdeling deelt in de kosten van zijn huis, zoals schoonmaak, water, elektra, gas, verwarming, telefoon, enz.
De betreffende onderzoeksgroep doet een onderzoek om hem te treffen. Waarom zijn nooit eerder vorige premiers en presidenten onderzocht, vraagt men zich dan ook af.

8. Duitsland
De politie heeft in Duitsland een moskee onderzocht. Zij vonden een groot aantal wapens.
Men denkt dat in de EU in veel andere moskeeen zware wapens en explosieven zijn. Men is dan ook bang voor een terreuroorlog tegen de bevolking. Niet vergeten dat een behoorlijk aantal EU-moslimleden in Syrië vechten en daar eerst zijn opgeleid. Gezien het groot aantal gevonden wapens zijn er nog steeds “vluchtelingen” van wie aanslagen zijn te verwachten. Dus ziet iemand iets vreemds, dan wel de politie waarschuwen. De regeringen durven blijkbaar geen maatregelen nemen om het terrorisme ( lees islam ) aan te pakken.

9. België
President Rivlin had op 20/6 een ontmoeting met de Belgische premier Michel. Doel: de relatie versterken en samenwerken om terrorisme en antisemitisme te bestrijden. Rivlin heeft ook problemen met de BDS in België. Tevens gelooft hij dat het antisemitisme terrorisme veroorzaakt. Premier Michel zegt te willen samenwerken en mede daardoor terreur voorkomen. Hij heeft problemen wat betreft de situatie in Syrië, Irak en Libië. Daardoor moeilijk om vrede in het M-O te realiseren. Rivlin heeft ook een ontmoeting met de Belgische koning.

10. De VN
Yair Lapid, de Israelische minister, geeft door dat de VN Amerikaans geld gebruikt voor propaganda om de Joodse staat Israel te laten verdwijnen. Lapid maakte deze beschuldiging tijdens de conferentie “Towards a new law of war” in Jeruzalem. Ook heeft hij hier doorgegeven dat de UNHRC 61 resoluties heeft aangenomen over mensenrechten in de wereld en 67 ter veroordeling van Israel. De VN zou onze democratie moeten ondersteunen, aldus Lapid. Iran zegt openlijk: weg Israel. Vijanden van Israel hangen mensen op, vrouwen worden mishandeld, enz. en daar wordt niets aan gedaan.

11. Israel kort
++ Israel stuurt weer watermeloenen naar de Gazastrook. De Palestijnse minister van landbouw gaf zijn akkoord. Nu zijn de prijzen weer normaal. Afspraak: 1000 ton in 3 dagen.
++ Op 22/6 heeft president Rivlin op verzoek van Martin Schulz, de president van het EU-parlement, een lange toespraak gehouden en alle facetten belicht. De bekende verhalen. Vrede en samenwerking. Abu Mazen was ook aanwezig.
++ De offertes voor het kanaal dat de verbinding wordt tussen de Rode en Dode Zee zijn door 17 bedrijven opgestuurd. Belangrijk in het bijzonder voor drinkwater voor Jordanië, voor voldoende water in de Dode Zee en de Palestijnse gebieden. Kosten: ongeveer $ 900 miljoen. De Dode Zee is het laagste punt op aarde en heeft ook het meeste zout.
++ Israel geeft voedsel aan enkele rebellengroepen. Rijst en meel in Quneitra aan de Syrische kant. Andere terreurgroepen zijn woedend dat men voedsel accepteert van Zionisten, die de Golan hebben gestolen. De rebelgroepen blijken aan het Syrische leger verbonden groepen te zijn, die ook medische hulp van Israel ontvangen.
++ Tijdens de Europese kampioenschappen ritmisch turnen heeft Israel bij diverse onderdelen goud, zilver en brons gewonnen, en wordt dus in deze tak ook deelnemer aan de Olympische Spelen.
++ Bij normale controle aan de doorgangskruispunten werden speciale kostuums, bestemd voor de Hamas terroristen, opgevangen. Ze waren verborgen tussen sportkleding, welke op de Westbank was geproduceerd.
++ Jordanië heeft problemen met het bouwen van een luchthaven in Eilat. Bang voor ongelukken vanwege de King Hussein internationale luchthaven in Aqaba.

Stichting Lechaim
Bijgaande brief ontving ik deze week van Odelia, mijn contactpersoon in Sderot:

Beste Harry
Ronit heeft mij gevraagd deze onderstaande brief aan jou door te sturen. Ronit is de vrouw aan wie je de financien voor het kopen van een airconditioner hebt gegeven. De 3 andere families, die ook een aircondioner hard nodig hadden zijn eveneens bijzonder dankbaar.
Shalom, Odelia

Geachte heer,
Ik wil u bedanken, mede namens mijn echtgenoot, onze lieve kinderen en mijzelf voor uw geweldige donatie, welke ons in staat stelde een airconditioner te kopen. Wij leven op de 4e etage in een regeringsappartement en lijden vreselijk van het warme weer.. Omdat wij geen airconditioner hebben moeten wij natte luiers over onze kinderen doen om hen koel te houden. Maar niets hielp echt. Uw donatie was echt levensreddend. U hebt ons erg gelukkig gemaakt. We danken u heel erg daarvoor.
Ronit

Voor de goede orde toch nogmaals toevoegen dat ik tussen 16 en 26 september in Nederland ben om spreekbeurten te houden.Eveneens vraag ik u allen ons financieel te steunen opdat wij het belangrijke werk, oftewel steun geven aan slachtoffers van terreur, kunnen blijven doen.
Hartelijke groeten en dank, mede namens het stichtingsbestuur,
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer