Harry’s focus op Israel 609

Israel, 9 juli 2016

Beste lezer,

Als we op dit moment kijken naar de politieke situatie in Israel en de andere landen, dan is het redelijk rustig. In Israel is er een droeve stemming vanwege de dood van het 13-jarige meisje dat tijdens haar nachtrust vermoord is, en ook vanwege de in zijn auto rijdende rabbijn. Ondanks de perfecte veiligheidsmaatregelen is zo’n terreuractie niet te voorkomen. Wel zijn maatregelen genomen om voor zover mogelijk nog meer controle uit te oefenen.

Indrukwekkend is het bezoek aan Afrika van onze minister president Bibi, die heel goede relaties in diverse landen heeft aangeknoopt of uitgebreid. Daardoor is er toch wel een goed evenwicht opgebouwd, waardoor, zeker economisch gezien, de relatie met Amerika, Rusland en de EU wel belangrijk blijft, maar niet overheersend.

Sta mij toe om bij mijn regelmatige inleiding toch te verwijzen naar mijn ondermeer vorige week gedane oproep om het werk van onze stichting Lechaim te steunen. We hebben beduidend minder ontvangen dan we mochten verwachten. Het ging niet alleen om de regelmatige financiële steun, maar de klemtoon werd gelegd op de steun die in het bijzonder Sderot nodig heeft om de kinderen een veilige vakantie aan te bieden.
Ik begrijp dat een donatie niet altijd mogelijk is. Maar een ieder kan toch een klein bedragje overboeken en vele kleintjes maken een grote. Mijn verzoek vandaag is: stel ons niet teleur en geef de kinderen een verdiende ontspannen vakantie.

1. Turkije
Het 1e schip met goederen voor de Gazastrook is op 3/7 uit Turkije vertrokken. Na enkele dagen is het in Ashdod gearriveerd en na controle van de inhoud is dit doorgestuurd naar de Gazastrook. De inhoud was voedsel en speelgoed. Dus op tijd om de Eid al Fita te vieren.
* Ondanks de overeenkomst met president Erdogan is zijn sympathie voor de Hamas groter dan voor de verhouding met Israel. Landen als Griekenland, Cyprus, Egypte bekijken Turkije met argusogen.

2. Uganda
Exact 40 jaar na de grootse operatie Entebbe heeft Uganda Israel gevraagd het land te helpen bij haar opbouw. Nu wordt een nieuw vliegveld opgebouwd. In Uganda wonen 65 miljoen mensen. Volgens professor Tzamir, die de assistentie gaat leiden, is het een grote eer. Zeker omdat ook China invloed heeft. Gezocht wordt naar economische uitbreiding en om een betere internationale status te realiseren. Natuurlijk ook in Oost-Afrika.
De relatie met Israel werd in 1976 verbroken vanwege de Israelische actie om de Joden te redden, die waren afgescheiden bij de kaping van het Franse vliegtuig, dat in Entebbe landde.

3. Israel
* Tijdens een kabinetszitting op 3/7 zegt Bibi agressieve maatregelen te nemen tegen het terrorisme. Dat is nooit eerder gebeurd. Hebron heeft 70.000 inwoners. Nu wordt het hele gebied onder controle genomen. Dit wordt ook in Kiryat Arba gedaan. Op 4/7 gaat Bibi met een delegatie naar Afrika. In Uganda zijn ontmoetingen met 7 Oost-Afrikaanse staatshoofden.
* De regering keurt de bouw van 1400 huizen in Jeruzalem goed. 600 zijn voor Palestijnse Arabieren. Bibi en Avigdor Lieberman (minister van Defensie) gaan akkoord met 800 in Judea en Samaria en 400 in Arabische wijken in Jeruzalem. Minister Elkin van het betreffende departement eist wel 2000 woningen in een wijk, opdat in Jeruzalem de Joodse meerderheid blijft gehandhaafd.
* Op 5/7 heeft bij een bushalte in Ariel een vrouw getracht een daar staande militair met een mes aan te vallen. De steekpartij werd verhinderd door een schot van een soldaat. Gezien de aanslagen van vorige week zal er harder moeten worden opgetreden. Beperking van bewegingsvrijheid van Arabieren op straat en mogelijk lichaamscontrole.
* De Israelische regering maakt 12 miljoen over naar de nederzettingen Kiryat Arba en Hebron. Oorzaak zijn de 2 terreuraanslagen. De wereld zal wel weer protesteren. Maar al te veel landen, oftewel politieke leiders, begrijpen niet of willen niet begrijpen dat wij in het Heilige land ook bestaansrecht hebben. Als we overigens de situatie in o.a. de EU en VS zien, dan zal men toch wereldwijd maatregelen moeten nemen om weer een vredige situatie te creëren.
* Op 5/7 heeft een Palestijnse automobilist een Israelische militaire auto geramd. 3 Israelische militairen licht gewond. De Palestijn zwaar gewond. Plek vlakbij Neve Daniel op de Westbank.

4. PACBI
(Palestijnse Campagne voor de Academische en Culturele Boycot in Israel)
Honderden journalisten worden bedreigd als zij Israel bezoeken. Alle contact met vijandige figuren en zakenlieden zijn strafbaar. Dit is aan 700 journalisten en publieke figuren doorgegeven via SMS op 1/7. Volgens het betreffende ministerie is haar niets daarvan bekend. Door dit dictaat kunnen Jordaanse studenten niet naar Israel. Zij zijn ook door PACBI benaderd. Daar is nu wel onenigheid over. Er is immers vrede tussen Israel en Jordanië.

5. PFLP
Het “Popular Front for the Liberation of Palestine” meent dat de deal tussen Turkije en Israel een verdachte en bedreigende overeenkomst is. Eigenlijk voor de ontwikkeling van de staat Israel. Wel van groot belang voor Erdogan die steeds de band wat betreft economie, militair beleid en veiligheid heeft gehandhaafd. Dit ondanks de diverse meningsverschillen. Dus mis-informatie. De nieuwe deal met Turkije is van groot economisch belang. Nu ook een contact met de Gazastrook-economie terwijl de PFLP een boycot van Israel wil en Erdogan de relatie versterkt.

6. 4 juli 1976
Een groep voormalige deelnemers en uit Entebbe bevrijde gevangenen (totaal 103) bezoeken Uganda om de tot nu toe meest gevaarlijk Israelische actie te herdenken. Natuurlijk wordt ook Joni, de broer van Bibi herdacht. Een belangrijke actie, gezien de militaire actie in 1973. Toen heeft Israel laten zien dat indien nodig, Israel kan aanvallen om de veiligheid te handhaven. Bibi was toen 26 jaar oud en onbekend in Israel. Hij heeft toen wel het “Jonathan instituut” opgericht, een anti-terreur instituut. Daardoor werd hij bekend en ging in de politiek. Bibi denkt nog elke dag aan zijn broer en heeft daardoor ook gewerkt aan verbetering van het gevecht tegen terreur. Bibi was op 4/7 in Entebbe en woonde de herdenking bij en zei: Toen toonde Israel dat het niet machteloos is. Entebbe was een indrukwekkende reddingsoperatie. De Holocaust was het vermoorden van miljoenen. Israel heeft nu aangetoond dat dit niet meer mogelijk is.

7. Bezoek van Bibi aan Afrika
* Na Uganda bezoekt Bibi Kenya, Rwanda, Ethiopië. Hij is de 1e sinds jaren en ziet dat dit gebied zich enorm ontwikkelt.
In Uganda zegt Bibi: Israel is een perfecte partner van Afrika. Dank aan alle leiders die nu hier zijn. Wij hebben gevochten tegen terrorisme en ontwikkelen dat. Belangrijk voor de wereld. Wij hebben ons waterprobleem opgelost, Wij hebben ons landbouwprobleem opgelost. Nu hoge productie van groente en melkproducten. Wij produceren per koe de meeste melk. Wij willen nu technologie delen met u allen.
Theodor Herzl, de grondlegger van het moderne Zionisme, heeft gezegd: ik zorg voor de vrijheid van het Joodse volk en daarna ga ik naar Afrika om het zwarte volk te helpen bevrijden. Ik geloof in Afrika en in uw toekomst en in ons partnershap.
* De minister van BuZa Cavusoglu geeft aan verslaggevers door dat zijn regering een ieder die vecht tegen ISIS zal steunen. Dus ook Rusland.
* Het bezoek aan Kenya van Bibi met zijn delegatie, is historisch. Het toont volgens president Kenyata de goede relatie en het steunt ons op verscheidene gebieden.
Hij zegt dat hij en zijn collega’s van de Afrikaanse Unie de relatie zullen herstellen. Dit heeft grote invloed en is ook voor Israel van grote betekenis. Het gaat om 54 landen die Israel de hand reiken. Wij kunnen veel leren van Israel. Landbouw, water, gezondheidszorg, training van studenten en dat vooral wat betreft landbouw en irrigatie. Wij schaffen de benodigde visums af voor diegenen, die een politiek paspoort hebben. Dus een betere samenwerking.
Er vindt ook een speciale ontmoeting plaats tussen een delegatie van 150 fabrikanten met 80 Israelische ondernemers. Dus een verhoging van de economie. Israel opent een speciaal kantoor in Nairobi. “Wij zijn natuurlijke partners” aldus Bibi.
* Bibi ontmoet president Kagame van Rwanda terwijl de delegaties elkaar ontmoeten om de zakelijke relatie uit te breiden. Eveneens worden de militaire aspecten besproken, evenals de veiligheid, de infrastructuur, cyber, landbouw, water, visa voor diplomaten, toerisme en ontwikkeling.
Bibi zegt: ondanks uw grote problemen in het verleden hebt u een bloeiend land opgebouwd. Ik ben in Afrika, omdat het een groeiend werelddeel is en nooit de verdiende aandacht heeft gekregen.
* Het laatste bezoek van Bibi is Ethiopie op 7/7. Hij ontmoet premier Desalegn. Ook hier eerst een ontmoeting van beiden en daarna de delegaties. Nu ook volgen de reeds eerder genoemde onderwerpen. Bibi zegt o.a.: U zegt dat Israel een speciale plek in uw land heeft. Ook omgekeerd. Een goede samenwerking met u en de andere Afrikaanse landen is van groot belang. Hij zegt de leiders dat zij evenals wij voor onafhankelijkheid hebben gevochten. Het is zinvol om in Israel te investeren. Israel heeft de nodige kennis van zaken.
* Tanzania opent nu een ambassade en Israel assisteert Kenya bij het bouwen van een muur om op deze manier terroristen weg te houden.
* De relatie met Arabische-Afrikaanse landen was goed. Nu na het bezoek van Bibi blijft die ook goed. Bibi gaf een bedrag van $ 13 miljoen om de economische banden te versterken, evenals de algemene relatie.
Israel is nu niet meer geïsoleerd vanwege de ‘bezetting’ van “eigen” land.
Duidelijk mag nu zijn dat door het bezoek van Bibi en zijn delegatie Afrika als handelspartner aan het evenwicht werkt wat betreft de politieke situatie van Israel en dus de invloed van Amerika, de EU en Rusland.

8. Het Kwartet
Het Kwartet (de VN, de EU, Amerika, Rusland ) heeft het al lang verwachte rapport uitgegeven. Het verwijt de acties van de Palestijnen tegen Israel. Dat is een obstakel voor de beëindiging van het conflict. Hamas en Fatah moedigen terreuraanslagen tegen Israel aan. Het Kwartet heeft ook kritiek op Israel wat betreft de bouw van huizen in de nederzettingen, de vernietiging van Palestijnse huizen en de bezetting van land.
Saeb Erekat heeft gewoontegetrouw ook kritiek en is teleurgesteld dat het rapport ook de Palestijnen bekritiseert.

9. De EU op 7/7
Evenals Amerika en de VN protesteert ook de EU tegen het bouwen van woningen in de Westbank. De EU meent dat Israel een deal heeft gemaakt met de Palestijnen, maar toch doorgaat met bouwen. Ook volgens de Internationale Wet is het volgens de EU verboden te bouwen op grond van derden. Maar Israel is van plan nu 560 huizen in Ma’ale Adumim, een voorstad van Jeruzalem, te bouwen, en 240 in Oost-Jeruzalem en 600 in het Arabische gedeelte van Oost-Jeruzalem.
Volgens John Kirby, woordvoerder van BuZa Amerika, is dit het ondermijnen van het vredesproces. Dit zegt ook de ons allen bekende VN-directeur Ban Ki Moon, die evenals het Kwartet fel tegen is.
Bibi, op die dag in Afrika, zegt dat het bouwen de vredesonderhandelingen niet tegenhoudt, maar de Palestijnse terreur en haar aansporingen tot terrorisme.

10. Iran
Iran doet al het mogelijke om materiaal te verkrijgen voor de productie van atoomenergie-wapens. Hoewel denkelijk niet bewezen, geeft generaal Sahami, de commandant van de IRGC (Islam Revolutionary Guards) door dat Iran meer dan 100.000 raketten heeft die via Libanon afgeschoten kunnen worden. Eveneens 10.000 langeafstandsraketten in Libanon.
Dit weekend is in Parijs de jaarlijkse conferentie van de NCRI (National Council of Resistence of Iran). Duizenden zijn aanwezig. Allen tegen het huidige Iraanse beleid. Men wil democratie en mensenrechten, en men meent dat de huidige situatie alleen maar slechter wordt. Ook aanwezig zijn politici uit Jordanië, Egypte, Fatah, Algerije, Frankrijk, de EU en Amerika. Zij allen willen een verandering van de regering, het stoppen van islam-fundamentalisme, betere economie en eerlijke verkiezingen.

11. Israel kort
++ Abu Mazen roept de VN Veiligheidsraad op om het rapport van het Kwartet te verwerpen. Het verwerpt namelijk het gegeven dat de Palestijnen geweld toejuichen.
++ Het Syrische leger heeft een “staakt-het-vuren” afgekondigd van 72 uur op 6 en 7 juli. Dit vanwege het einde van de Ramadan.
++ Een delegatie van “Internet Innovatie”-figuren heeft tussen 3/7 en 6/7 Japan bezocht. Japan is op dit gebied evenals Israel van groot belang.
++ Israel betaalt aan de PA de invoerrechten voor via Israel ontvangen goederen. Nu worden van deze bedragen de bedragen afgetrokken die de PA betaalt aan terroristen en hun families.
++ Volgens goede bronnen is het geboortecijfer in Duitsland groeiend. De Duitse families krijgen meer kinderen. Maar dit zijn vnl. moslims, die ook meer vrouwen mogen hebben.
++ 2 Gazans zijn gearresteerd omdat zij cash geld in hun schoenen naar Judea en Samaria smokkelden, bestemd voor de Hamas-militanten in dat gebied.
++ Het Algerijnse voetbalteam heeft de wedstrijd tegen Ghana geannuleerd omdat Ghana als coach de internationaal bekende Israelische coach Avraham Grant heeft.
++ De ingangen van de Hamas-tunnels zijn ook in of bij de moskeeën in de Gazastrook.
++ Amerika verkoopt voor $ 300 miljoen speciale helikopters aan Israel.

Stichting Lechaim
In mijn inleiding heb ik al gewezen op het werk van onze stichting.
Ik kan niet genoeg de klemtoon leggen op de noodzaak van ons doel en onze opdracht.
De problematiek van het recht op het hebben van ons eigen land, dat door de Lieve Heer aan Abraham is gegeven, is duidelijk. Dat recht wordt bestreden door de moslim buurlanden en toch ook door groepen op politiek gebied die onze grenzen bestrijden.
Het gevolg is dat in het bijzonder in het zuiden slachtoffers vallen die hulp nodig hebben. Eveneens het feit dat regelmatig raketten worden afgeschoten en aanslagen worden gepleegd. Sderot, aan de grens van Gaza, heeft de meeste hulp nodig en wij doen ons uiterste best te voldoen aan haar verzoeken.
Ik herhaal daarom dat we u vragen ons in deze te helpen en dus financieel steunen.
Ieder bedrag wordt in oprechte dank aanvaard. Dus steun ons. Uw hulp wordt gezegend.
Dank weer bij voorbaat.
Harry

P.S. Tussen 16 en 26 september ben ik in Nederland om spreekbeurten te houden.
Enkele avonden/middagen zijn nog onbezet.
Hebt u belangstelling om een spreekbeurt te organiseren, geef mij dat door.
Voor informatie verwijs ik naar: www.stichtinglechaim.nl


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer