Harry’s focus op Israel 610

Israel, 2 juli 2016

Beste lezer,

Het is niet eenvoudig om vanmorgen te beginnen met een weekoverzicht en de huidige politieke situatie. De aanslag in Nice, de opstand in Turkije, de grote tegenstellingen in de EU op politiek gebied, en de problematiek wat betreft de opvang van vluchtelingen, ze tonen aan dat er eigenlijk een duidelijk gezamenlijk beleid gevoerd moet worden.
De angst van politici om openlijk een deel van de islam aan te pakken is duidelijk aanwezig. Ook is het niet onmogelijk dat diverse politieke leiders alles doen om hun functie te behouden, en dit mogelijk vanwege hun geweldige inkomen.

Dat daardoor het beleid om het terrorisme aan te pakken toch wel onvoldoende is, moge meer dan duidelijk zijn. Dat volgens onderzoeken de volken anders denken dan de diverse regeringen van de EU landen, is een gegeven en heeft dan ook als resultaat dat de landen niet in staat zijn om bij hun eigen grenzen een controle hebben om te kunnen vaststellen of immigranten of vakantiegangers betrouwbaar zijn.
Vrije grensoverschrijding en het bezit van illegale wapens wordt daarmee in de hand gewerkt.

Israel herdenkt nog steeds de 13-jarige Hallel Ariel. Ook veel buitenlanders bezoeken daarom de Tempelberg. Het is één grote Ariel-familie. Nu is er wel meer controle op de Westbank, en de dorpen worden beschermd en huizen geïnspecteerd.

1. Frankrijk
Tijdens de voetbalfinale van de Europese kampioenschappen tussen Frankrijk en Portugal waren 3500 extra politie agenten toegevoegd, en eventueel zouden er in de avond-uren, als Frankrijk zou winnen, geen festiviteiten zijn. Angst voor aanslagen. Wanneer we echter kijken naar het grote aantal toeschouwers tijdens alle wedstrijden, en ook als we kijken naar andere evenementen op sport- en ander ontspanningsgebied, dan moeten we vaststellen dat de mens geniet van een normaal ontspannen leven.

2. Amerika
Zwarte en linkse politieke activisten botsen met de politie en met elkaar en creëren chaos. Enkele doden zijn al gevallen. De politie was gewaarschuwd en doet, voor zo ver mogelijk, haar plicht.
Obama activeert indirect het optreden van de politie en ook het optreden van zwart Amerika. Dus een rassenoorlog is niet onmogelijk. Obama doet er alles aan opdat hij president kan blijven. Christelijk Amerika wil vrede en rust en dat volgens de grondwet. Zwart en links zijn voor chaos.
18% is zwart, maar staan wel 50% van alle moorden en 65% van de misdaden.

3. Egypte
* Op 10/7 bezoekt de Egyptische minister van BuZa, Shoukri, Israel. Hij heeft een ontmoeting met Bibi, onze premier. Het laatste bezoek was in 2007.
Beide heren willen vrede in het M-O. Er vallen nu te veel doden. Shoukri bezocht op 29/6 Ramallah. Volgens hem is de huidige situatie slecht. Wij, u en ik, moeten alles doen om een overeenkomst te creëren, aldus Shoukri. Ook werd een bezoek van Bibi aan president El Sissi georganiseerd.
* In samenwerking met Egypte heeft Israel drone-aanvallen op terroristen uitgevoerd, die al jaren actief zijn in de Sinaï.
* Hamas en ISIS werken samen in de Sinaï. Hamas is een verzameling van terreurgroepen.

4. Israel en Bibi (Binyamin Netanyahu)
* Bibi bezoekt met een delegatie Afrika en ontmoet 7 leiders uit 7 landen. Zij werken aan een aanwezig-zijn bij de Afrikaanse Unie. Dat zijn 54 landen en totaal 260 miljoen mensen. 70 Israelische zakenlieden ontmoeten hun Afrikaaanse collega’s. Deze landen willen een relatie met Israel. Zij willen hulp tegen de oorlog van de radicale Islam. Eveneens hulp op technologisch en ondernemers gebied om de economie te verbeteren. Belangrijk dus ook voor Israel.
* Ten noorden van Jeruzalem in Al Ram werd tijdens een IDF-controle van een wapens producerende winkel door hen een verdachte auto beschoten. Bleken terroristen te zijn. Een passagier gedood, een zwaar gewond en een gearresteerd. Die man werd ondervraagd door de Shabak( Israelische inlichtingendienst).
Ook heeft het IDF faciliteiten op de Westbank aangepakt. Diverse wapenfabrieken vernietigd, verdachten gearresteerd en wapens in beslag genomen.
* De Israelische, Russische en Turkse inlichtingendiensten hebben een waarschuwing gestuurd dat ISIS met een grote groep opgeleide terroristen Europa onveilig gaat maken. Groot probleem: de grenzen zijn amper onder controle.
* Israel heeft Kameroen geholpen om de uitgebreide kippen-epidemie aan te pakken. De ziekte is 3 maanden geleden uitgebroken en een ramp voor haar economie. Mashav heeft samen met het ministerie van Landbouw een eerste boot met hulpmiddelen gestuurd. Dit werd officieel overhandigd en de Israelische ambassadeur zei: Dit is noodhulp. Na de ziekte zullen wij werken aan herstel van de kippenindustrie.
* Behalve contacten met diverse Afrikaanse landen nu ook een ontmoeting met de president van Somalië
* De Knesseth heeft afgelopen week een wet aangenomen om de christelijke Arabieren in het leger te beschermen. Dit vanwege de oppositie o.a. van de Arabische partij in de Knesseth. Het gaat dus weer om de “bezette gebieden”. Het leger is hun vijand. Wie probeert christelijke Arabieren uit het IDF te houden, wordt gestraft. Er zijn 130.000 christelijke Arabieren in Israel. Gabriel Naddaf, de Grieks-Orhodoxe priester ziet juist vanwege het leger een goede relatie. Daardoor een goede integratie.

5. Hezbollah
Volgens onze ambassadeur bij de VN heeft Hezbollah 120.000 raketten en mortieren in voorraad. Dat is een groter aantal dan alle NATO-landen bij elkaar.
Het centrum van deze Shi’itische terreurgroep is Libanon, en dat heeft haar wapens voor het grootste deel onder de grond. Hezbollah richt zich wel op Israel. De stad Shaqra is een bolwerk van Hezbollah. 1 op de 3 huizen is in gebruik voor terreuractiviteiten en vlak bij scholen en algemene gebouwen. Een gevaar voor de burgers.
Ambassadeur Danon meent dat Hezbollah weg moet uit Zuid-Libanon en dat Iran deze groep steunt. Nu 10 jaar geleden was de 2e Libanon-oorlog. Resolutie 17021 van de Veiligheidsraad eiste ontwapening van de Hezbollah. In Syrië zijn meer dan 1000 van hen gesneuveld. Nazrallah, hun leider, is na 10 jaar nog steeds verborgen.

6. Jordanië
Dit jaar wordt een spoorlijn aangelegd tussen Haifa en de Jordaanse grens. Daardoor meer handel met Arabische buurlanden o.a. Saoedi Arabië, Irak, Golfstaten. De kosten: 1 miljard. Open in oktober. Dus nu van de zee via land naar Jordanië en de internationale handel groeit daardoor. Spaanse sinaasappels, Jordaanse textiel, auto-onderdelen. De route via Israel is goedkoper en sneller. De wens en bedoeling is om de lijn door te trekken naar Amman.

7. Syrië
Op 11/7 is door ISIS in Syrië een Russische helikopter neergeschoten. Dit vond plaats in de door Rusland bezette stad Palmyra. De Russische piloten steunden het Syrische leger.

8. De PA (Palestijnse Autoriteit)
* Abu Mazen, de niet herkozen president, geeft $ 300 miljoen aan terroristen en hun familieleden. Een vreemde zaak, omdat de PA de Oslo-akkoorden moet respecteren en dus geen terroristen steunen.
* Abu Mazen wil een eigen staat. Dat zou dus zijn: de Westbank, de Gazastrook, Oost-Jeruzalem. Maar zo lang ISIS actief is in de Gazastrook en de Hamas-regering sterk blijft, komt er nooit een Palestina.
De Jihad-groepen willen een Moslim Emiraat. Dat wil zeggen: een combinatie van de Sinaï en de Gazastrook. Dus Abu Mazen moet eigenlijk Israel bedanken.

9. Duitsland
300 Hamas-leden en 850 Hezbollah-leden zeggen dat Duitsland hun huis is. Zij hebben wel als doel om de Joodse staat Israel te vernietigen en voeren wel terreuractiviteiten uit. Ook zijn in Duitsland 8350 Salafisten, een moslim-ideologie en 1000 nieuwe Moslim Brotherhood leden. Het aantal ISIS-leden is onbekend. Wel zijn nu ongeveer 800 Duitsers in Irak bij de Jihadisten terreurgroep. Ongeveer 300 gaan na training weer terug.

10. Turkije
* De Turkse moslimleider Oktar heeft in Washington een bijeenkomst met Israelische rabbijnen georganiseerd. Ook een Iftar-diner. Moslims en christenen waren ook aanwezig. Oktar roept op om een einde te maken aan het anti-Joodse beleid. Hij wil een 3e tempel in Jeruzalem en daar vervolgens een sfeer van vrede en rust. Oskar zegt: Moslims, christenen en Joden hebben veel gemeen. De regeringen moeten de moed hebben en niet bang zijn voor verlies van stemmen.
* Een Turkse delegatie bezocht Gaza om te praten over de huidige crisis. Ook een ontmoeting met een Israelische delegatie o.l.v de minister van Energie. Doel: het oplossen van de huidige energiesector, evenals de natuurlijke bronnen. Een rapport hierover wordt door de Turkse minister Alba Yrak samengesteld.

11. Algemene politieke situatie
Amerika is pro-Israel. Mede door de christelijke invloed en ondanks de moslim-relatie. De EU heeft toch de erfenis van de 2e wereldoorlog. Niet alleen Duitsland heeft Joden afgeslacht, maar ook voor, tijdens en na de oorlog hebben bepaalde landen zich niet gedragen zoals verwacht mocht worden. Ook vandaag terreur. Israel is wat betreft de islam een voorpost. De huidige eisen van de EU zijn niet acceptabel voor Israel. Bibi’s regering voert een beleid waardoor het niet afhankelijk is van de EU en Amerika. Nu ook een beleid met Turkije en Arabische landen die bedreigd worden door ISIS en Iran. Mede door de militaire steun van Israel heeft het met diverse Afrikaanse landen een goede band. Egypte heeft een zakelijke vriendschap.
De relatie met Rusland is heel goed. Met Putin meer afspraken dan met Obama. Putin heeft respect voor Israel, en dat is ook vanwege zijn politieke inzicht.
Afrika: zie bezoek van Bibi. Idem China en India. Ondanks de hechte relatie met Amerika is de VN en de EU tegen Israel. Maar alle relaties zijn mede afhankelijk van haar leiders en de politieke en economische toestand. Door het huidige evenwicht in de politiek is Amerika bijzonder geïnteresseerd in haar relatie met Israel. Overigens heeft Obama vorig jaar een groot bedrag gestort aan de Joodse groep, die een campagne voert om Bibi politiek uit te schakelen

12. Iran
* De Hamas heeft gereageerd op de IRGC (Iranian Revolutionary Guard Corps) met een beslissende toon ondanks de deal die vorig jaar gemaakt is met Teheran.
De IRGC moet begrijpen dat Hamas haar eigen beleid heeft. Haar gevecht voor vrijheid is geen onderwerp voor onderhandelingen. Dus niet onderhandelen met Israel via Turkije en nooit onderhandelen met de vijand. Wij blijven vechten tot de vrijheid is verkregen zoals Allah dat wil, aldus de Hamas-woordvoerder.
* De overeenkomst met Iran wat betreft de productie van atoomenergie is een jaar oud. Toch gaat Iran door. Ondermeer 5 raketten afgeschoten met de kreet: Israel moet verdwijnen

13. NAVO ( Noord Atlantische Verdrags Organisatie)
Rusland bombardeert op12/7 diverse stellingen en voorraden van ISIS in Syrië, terwijl het Westen aan de Syrische islam-extremisten wapens levert. Dat is dus eigenlijk het begin van een oorlog. Onbegrijpelijk dat de NAVO, o.a. de USA en EU, zo optreden. Via Turkije steeds meer wapens naar de opstandelingen. Ook Jordanië doet mee, en Obama traint de moslim-extremisten.
Rusland reageert hard wat betreft het NAVO-beleid.

14. Unesco
De “United Nations Educational Scientific an Cultural Organisation” heeft een schriftelijk verzoek ingediend opdat Israel stopt met de heropbouw van alle archeologische gebouwen in Oost-Jeruzalem. Het geeft ook aan dat er geen relatie is met de Tempelberg. Dori Gold, de BuZa directeur-generaal geeft UNESCO door dat het blijkbaar de realiteit vergeten is.

15. Het Kwartet
Deze groep, Amerika, de VN, de EU en Rusland, heeft in een rapport doorgegeven dat de Palestijnen alles doen om vrede te voorkomen. Propaganda tegen Israel, terreur, wapens, de problematiek tussen Hamas en Fatah. De Palestijnen zijn kwaad over dit verhaal. Het Kwartet heeft dan ook amper contact met de PA.

16. Israel kort
++ In de Gazastrook wordt de jeugd opgevoed alsof zij in een gevangenis zitten. Niets is mogelijk. Geen behoorlijke opleiding in wetenschappen, medicijnen, etc. Zij denken daarom dat ze martelaar moeten worden. Dat wil dus zeggen dat het terroristen worden.
++ Rusland, Israel, Turkije, waarschuwen Europa voor de zelfmoordterroristen, en Rusland vecht daar al tegen. Putin is de grote leider om de radicale islam te stoppen. De EU bewaakt de grenzen niet en de islam valt de ongelovigen aan.
++ Hanna Knyazyeva-Mibebko won bij de EK bij hinkstapsprong zilver. Israel doet aan de Olympische Spelen mee met 47 atleten. President Rivlin zegt tijdens de ontmoeting met het team: Jullie zijn goed voorbereid. Dus kom thuis met medailles.
++ In Kwar Urif, vlakbij Nablus op de Westbank, zijn producenten en handelaren van een grote variatie aan wapens gearresteerd. Denkelijk was het doel om deze in Israel te verkopen aan handelaren.
++ Op zondag 10/7 liepen 15 leden van de RVF Landstorm Nederland door Ravesteyn. Hun kreet: vrijheid van Palestina. Een demonstratie tegen Israel en de Joden. De RVF is fel tegen zionisme. Dat dit wettelijk mogelijk is, is vreemd.

Stichting Lechaim
Ondanks de vreselijke aanslagen in Turkije en Nice in Frankrijk is het onze plicht om de slachtoffers van het terrorisme in ons land de hand te reiken.
We hebben concurrentie en dat merken we wat betreft de ontvangsten van donaties.
Kinderen moeten worden geholpen, geleidehonden gefinancierd, enz. enz.
Maar het ene sluit het andere niet uit. Wij, werkers voor de in Israel wonende slachtoffers van het terrorisme, financieren geen tv-advertenties. Wij als werkers van onze stichting, werken als vrijwilligers. Alle donaties welke we ontvangen, zijn bestemd voor de lichamelijk en geestelijk gehandicapten in Israel.
Daarom doe ik dan ook wekelijks een beroep op u om ons niet te vergeten en ons te (blijven) steunen. Dank weer voor uw donatie.
U allen een goede week en een gezegende zondag gewenst.
Harry

Extra bericht
Tussen 16 en 26 september ben ik in Nederland om spreekbeurten te houden.
Enkele avonden zijn nog open.
In 2017 ben ik weer in Nederland tussen 8 en 19 maart.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer