Harry’s focus op Israel 612

Israel, 30 juli 2016

Beste lezer,

Sta mij toe om allereerst diegenen, die al een donatie hebben gestort voor het Sderot-project op de rekening van stichting Lechaim oprecht te bedanken voor hun donatie. Een positieve verrassing, omdat in die oproep was nagelaten onze bankrekening toe te voegen.

Hoewel het duidelijk vakantietijd is en er amper bijzonder nieuws is, is het wel een vaste situatie geworden dat ISIS-leden en andere terroristen de indruk geven dat personen op eigen initiatief aanslagen plegen. Het bijna onaanvaardbare is tevens dat het terrorisme niet uitsluitend gericht is op Israel maar wereldwijd. Met alle respect voor iedere oprechte religie is het duidelijk dat de islam iedere dag meer invloed heeft. Daarom is het vreemd dat er geen maatregelen worden genomen door onze politieke en religieuze leiders. Iedere dag zijn er ook meer aanslagen dan u in de krant leest of op de tv kunt zien.
Is dit angst, of gebrek aan (inter)nationale samenwerking ?

1. Israel- Rusland
* Op 23/7 hebben president Vladimir Putin en premier Benyamin Netanyahu (Bibi) een telefonisch gesprek gehad. Besproken werd hoe gezamenlijk op te treden tegen het terrorisme en dat in het bijzonder in het Midden-Oosten.
* Tijdens de begroeting van de hoofden van de Arabische Liga-leden zegt Putin, dat de huidige situatie onaanvaardbaar is. Hij wil nieuwe onderhandelingen en meent dat er gewerkt moet worden aan een onafhankelijk Palestina met de hoofdstad in Oost-Jeruzalem.

2. Peres Center for Peace
In 1996 heeft de nu 93-jarige ex-president Shimon Peres dit centrum opgericht.
Doel o.a. de ontwikkeling van Israel, haar geschiedenis, haar optimisme en haar wetenschappelijke invloed op de wereld. Ook vrede creëren en innovatie, nieuwigheden en ontwikkeling, vriendschap voor kinderen. Toegang voor jong en oud, Israeli’s en Palestijnen, mannen, vrouwen, wetenschapsmensen.
Dus promotie van vrede, tolerantie, economische en technologische ontwikkeling en samenwerking,
Veel bijeenkomsten en medische behandelingen van meer dan 11.000 Palestijnse kinderen, studie voor Palestijnse doktoren, samenwerking op handelsgebied, landbouw, natuur en sport.
Peres, Rivlin en Bibi hebben de eerste hoeksteen gelegd voor toevoeging aan het Israeli Innovation Center. Doel: bezoekers uit de hele wereld ontvangen en een beeld van technische innovatie geven. En dan dus kunnen zien wat Israel ontwikkeld heeft.
Peres ziet het ook als een verbetering van de relatie Israel-Palestijnen, rijk en arm. Door innovatie: dialoog tussen volken en jeugd van alle religies. “Wij moeten de deur openen voor ultra orthodoxe mensen en Arabieren. En technologie gebruiken voor sociale en economische groei.”
Peres was de grondlegger van de Israelische luchtmacht en atoomenergie. Ook van vrede met Jordanië en Egypte. Vrede en innovatie is beter dan oorlog en terreur, aldus Peres. Het nu toe te voegen centrum toont de geschiedenis van Israel.

3. Engeland
Engeland financiert de samenwerking tussen Israelische en Palestijnse wetenschappers. Dus een gezamenlijke studie over waterproblemen door academici .
van universiteiten van de PA programma’s in laboratoria in Israel.

4. Cyprus
Tijdens een ontmoeting met de president van Cyprus zegt Bibi:
Wij zijn 2 kleine democratische landen in het Midden-Oosten. We hebben beide problemen met terreur, en werken samen op gebied van gas, handel, toerisme en op andere gebieden. Tijdens de brand in 2010 in het Carmel-bos was u de eerste om te helpen. Afgelopen maand waren wij de eerste om te helpen bij een grote brand in uw gebied. Het is goed om regelmatig contact te hebben, en dat samen met Griekenland.
Anas Tasiades antwoordt: Allereerst dank voor uw geweldige hulp bij de brand. Geweldig hoe snel u reageerde. Geweldig ook de samenwerking op alle gebieden. Toerisme, handel, training, enz. Dat is dit jaar de 5e ontmoeting, en natuurlijk ook de diverse telefoongesprekken. Afgelopen week waren er 80 vluchten tussen beide landen.

5. Duitsland
Gedurende de afgelopen week waren er 4 aanslagen in Duitsland. 1x Ansbach, 1x Reutlingen, 1x een trein in Würzburg, 1x München
Ik vermeld dit omdat het lijkt alsof wij allen weer een normaal leven lijden. Dat is dus beslist niet het geval, en er zullen maatregelen genomen moeten worden om deze burgeroorlog te stoppen, opdat wij allen in de wereld een ontspannen en veilig leven kunnen lijden.

6. Frankrijk
Op 27/6 is tijdens een mis in de kerk in St. Etienne door 2 terroristen de priester van 86 jaar onthoofd. En 6 mensen zijn gegijzeld. De daders zijn gedood.
Veel Fransen zijn lid geworden van een schietvereniging om voorbereid te zijn op een verwachte oorlog.
President Hollande bezocht de plek en zegt dat ISIS Frankrijk de oorlog heeft verklaard. “Wij moeten deze oorlog met alle middelen uitvechten.” Deze aanslag was ook voorbereid.
Noot: Ook hier stel ik nogmaals dat het toch totaal onbegrijpelijk is dat de wereld toekijkt en eigenlijk de opstelling van de islam accepteert. Onze leiders realiseren zich niet dat de moslim-jeugd anti-Europa wordt opgeleid en dat de leiders de wereld willen islamiseren.

7. Algemene toestand
Israel is omsingeld door landen die eigenlijk vijanden zijn. Het zijn ook nog dictaturen.
Kijk maar naar het aantal vluchtelingen. Israel moet dus investeren in veiligheid. Dus financiën. Israel is een jong democratisch land en opgebouwd door overlevenden.
Onbegrijpelijk dat het Joodse land anders wordt bekeken wat betreft inwoners en het eigen land. Arabieren werken er in winkels, ziekenhuizen en zelfs in het parlement. Er is een duidelijke vrijheid van meningsuiting.
Op 26/7 spreekt Bibi de Arabisch Israelische burgers toe. Hij doet een beroep op hen zich als Israeli’s op te stellen en burger te zijn.
De media geven niet alle moslimaanslagen door. Denkelijk zouden dan de kranten te dik worden en de tv nieuwsberichten te lang.
Zeker is dat indien de politieke leiders, de politie, het leger, enz. onvoldoende optreden, dat dan de EU en Amerika islamiseren. De EU-grenzen moeten dicht en bepaalde personen, die niet aantonen dat ze b.v. Nederlander zijn, moeten worden gecontroleerd.

8. ECSOC
De Economische en Sociale Raad van de VN heeft op 25/7 weer een resolutie aangenomen. De resolutie veroordeelt de bezetting en de daardoor ontstane leefomstandigheden. De Israelische vertegenwoordiger bij de VN, Danny Danon, reageerde fel en noemt de resolutie totaal ongegrond. Hij verwijst ook naar Syrië, waar honderdduizenden worden vermoord. Israel, als bezetter, wordt veroordeeld wat betreft de economische toestand in Judea en Samaria en de werkeloosheid in de Gazastrook.
Vergeten wordt ondermeer dat de Golan Israelisch gebied is en Syrië interne problemen heeft. Ook dat de VN eigenlijk beheerst wordt door de islam. Zeker wat betreft het stemmen over resoluties.

9. 1917: De Balfour Verklaring
Engeland werd gedurende de oorlogsjaren van 1914-1918 de mandataris van het Ottomaanse rijk. Dat werd overgenomen van Turkije vanwege haar bondgenootschap met Duitsland. Via Theodor Herzl werd de basis gelegd voor een georganiseerde Zionistische wereldorganisatie. En zijn werk is voortgezet door Jabotinski en Weizmann. In 1917 gaf het VK een brief aan Lord Rothschild, de toemalige voorzitter, en erkende het Joodse land.
De Balfour Verklaring is voor Abu Mazen een reden om een rechtszaak aan te spannen omdat Israel ten onrechte dit land bezet.
Abu Mazen kan toch nimmer een vredespartner zijn, omdat hij niet alleen Israel bestrijdt, maar ook de Holocaust ontkent.

10. Israel-Syrië
* Israel heeft met bulldozers de gedemilitariseerde zone aangevallen. Het gebied scheidt beide landen. Nu dus een verdediging opgezet. Assad heeft niet geprotesteerd. Denkelijk nu voorkomen dat Iran, Hezbollah en Syrische groepen gaan aanvallen.
* Op 27/7 heeft Israel de grens bij Quneitra geopend tussen de Golan Hoogvlakte en Syrië. Dit om menselijke hulp te leveren. Er zijn wel IS groepen, maar het Syrische leger handhaaft de rust. Ongeveer 200.000 vluchtelingen zijn er in het Quneitra gebied. Daardoor geen vertrek van vluchtelingen.
* President Bashir el Assad zal rebellen, die zich overgeven, en dus weer normaal Syriër worden, niet vervolgen. Dit gedurende de komende 3 maanden.
Rusland geeft hulp aan Aleppo. Dit in samenwerking met de regering. Dus hulp aan de burgerij en de overgelopen militanten.

10. De EU
De Europese Unie bouwt in gebied C van de Westbank een groot aantal huizen die bestemd zijn voor de Palestijnen. Eveneens wordt er gebouwd door de PA opdat dit Israelisch gebied dat dan bij de PA komt. Palestijnse veiligheidsmensen zijn er aanwezig.
De EU heeft sinds 2012 ongeveer 1000 huizen gebouwd. Hier is dus sprake van beïnvloeding door de EU, die geld investeert van de belastingbetalers, en dan tijdens onderhandelingen Israel dwingt. Een totaal onbehoorlijk beleid en geschiedenis verkrachtend.

11. Het PA Centraal Bureau voor Statistieken
Uit het onderzoek blijkt dat:
* Palestijnen liever voor Israelische bedrijven werken. Israelische werkgevers betalen 2x het loon van de Palestijnse werkgever.
* De Israelische wetten zijn goed. Palestijnen stelen ongeveer 50% van het salaris van wat Palestijnse vrouwen ontvangen.
De Palestijnse werkers gaan naar Israel vanwege het salaris. 120.000 Palestijnen werken in Israel en in de nederzettingen. Zij ontvangen eveneens vakantiegeld.
Loon op de Westbank: 26 euro, in Gaza 15 euro, in Israel 50 euro.
Werkloosheid: 25%

12. Amerika-Rusland
Beide landen zijn het met elkaar niet eens hoe een oplossing te vinden voor het realiseren van vrede in Syrië.Volgens de Amerikaanse Minister van Defensie is een samenwerking op militair gebied ver te zoeken. Volgens hem moet Rusland stoppen. Wel een politieke oplossing vinden om de burgeroorlog te stoppen. Die duurt nu al 5 jaar. 280.000 doden en de helft van de bevolking gevlucht.
Kerry, Putin en Lavrov hebben veel contact. Komt natuurlijk ook omdat beide landen graag elkanders militaire positie willen kennen.

13. Hamas en de PA
* Khaled Mashal, de leider van de Hamas, zegt dat er verschillen zijn met de Fatah. Israel is onze vijand. Wij zijn echter wel bereid om te onderhandelen, maar erkennen de bezetting niet. Arafat erkende Israel niet en nu Abu Mazen wel. Maar niet omgekeerd. Wij, aldus Mashal, vechten tegen de bezetters.
Ik herhaal: Israel wil wel onderhandelen. Maar niet met condities vooraf.
* Abu Mazen heeft president Al Bashir van Soedan ontmoet om de invloed van Israel in Afrika te bespreken. Een strategie moet worden ontwikkeld om dit te beperken.

14. Jordanië
Een Israelische delegatie o.l.v. pl.v. minister Kara heeft een ontmoeting met premier Al Muki. Doel: bespreken van een betere samenwerking op o.a. het gebied van water, elektra, natuurlijk gas. Koning Abdullah is voorstander van het toevoegen van projecten. Groot deel van de Jordaanse bevolking is tegen.

15. CUFI
De “Christian United for Israel”-bijeenkomst in Washington werd op 25/7 geopend door de Israelisch Grieks Orthodoxe priester Gabriel Nadaff. Hij noemt Israel het veiligste land voor christenen in het M-O. “Daar leven wij in vrede, vrijheid van religie en democratie. CUFI is een pro-Israel organisatie en heeft 1.6 miljoen leden.”
De conferentie was tussen 17 en 18 juli. Wij, aldus Nadaff moeten haar vrijheid beschermen. Het is ook ons huis en daar was de geboorte van het christendom.

16. Het IOC (Internationaal Olympisch Comitee)
Het PMW (Palestinian Media Watch ) doet een beroep op het IOC om Jibril Rajoubi niet te accepteren als voorzitter van het Palestijnse Olympische comité en hem niet te betrekken bij de Spelen. Hij is een groot voorstander van het terrorisme en bevordert dat. Een duidelijke tegenstander van de Olympische principes. Hij, als voorzitter van de POC heeft terreur en moorden steeds vereerd.

Israel kort
++ Joodse jeugd uit 21 landen neemt als vrijwilliger deel in het IDF. 45% uit Amerika, 29% uit Frankrijk en 5% uit Engeland.
++ Zondag 24/7 wint het Israelische rhytmische gymnastiekteam goud tijdens de World Cup finale in Baku Azarbaijan. Ook goud voor het dansen met linten.
++ In Iran wonen 6 miljoen Koerden, die algemeen gesproken, Sunni’s zijn.
++ Israel heeft ongeveer 10.000 militairen en politieagenten opgeleid voor de beveiliging van de Olympische Spelen. Ook veiligheidsmateriaal geleverd. Inmiddels zijn er al wel enkele ISIS-leden gearresteerd.
++ Ik verwijs graag naar de website en de advertentie van Israel Idoed Reizen. Mocht u Israel willen bezoeken dan is deze organisatie, zeker wat betreft christelijke aspecten, voor jong en ouder, bijzonder.

STICHTING LECHAIM
Ik verwijs met enthousiasme naar de afgelopen dagen gestuurde Lechaim brief over een belangrijk project in Sderot. Ondanks het gegeven dat onze bankrekening niet werd vermeld. mochten we al diverse donaties ontvangen.
Zoals u allen bekend concentreren we ons op dit moment op Sderot en Nitzan.
Blijf ons financieel steunen. Dat is van groot belang.
Dank bij voorbaat,
U allen, mede namens ons bestuur, een goede week gewenst en natuurlijk een prettige zondag.
Harry

Spreekbeurten
Voor de goede orde voeg ik toe dat ik tussen 16 en 26 september 2016 en tussen 8 en 19 maart 2017 weer spreekbeurten houd. Hebt u belangstelling, neem dan contact met me op.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer