Harry’s focus op Israel 615

Israel, 20 augustus 2016

Beste lezer,

Zoals in mijn vorige nieuwsbrief vermeld, besteed ik veel tijd aan de Olympische Spelen. Ik vind het een boeiend internationaal evenement en ben verbaasd over het aantal deelnemers dat een land vertegenwoordigt. Ondanks een heel beperkt aantal onaangename voorvallen zijn de Ol. Spelen perfect georganiseerd. Als Brazilië, het organiserende land, zich dan nu zou willen concentreren op de gigantische armoede in diverse plaatsen dan zou Brazilië er intern en extern als winnaar uitkomen.

U leest in mijn overzichten amper iets over de “vluchtelingen” en de daar uit voortvloeiende problemen. Ik meen dat dit niets van doen heeft met Israel en begrijp tevens niet hoe wij allen met gesloten ogen de consequenties aanvaarden. In het bijzonder de EU wordt overstroomd door moslim-immigranten. Zij worden in de watten gelegd en doen alles om de wereld te islamiseren.

Denkelijk is er door de O.S., eigenlijk gelukkig, weinig negatief nieuws. Als we kijken naar het gigantische aantal toeschouwers en nog grotere aantal tv-kijkers, dan wil, zoals ook eerder vermeld, de burger in de hele wereld een normaal, sociaal leven lijden.
Geen oorlog voeren, geen gigantische bedragen in militaire producten investeren. Wel dat geld gebruiken om niet alleen de rijken rijker te maken, maar in het bijzonder de heersende armoede de oorlog verklaren en daardoor iedere burger laten genieten van een vredige wereld.

1. Olympische Spelen
De Egyptische judoka die tegen zijn Israelische tegenstander verloor, heeft geweigerd volgens de bestaande regels deze Israeli de hand te drukken. Het Egyptische comité zegt dat El Shababy zich misdragen heeft en zich geen goede sportman heeft getoond.
De Israelische deelnemer Or Sasson won het brons en is trots op ons land. Een andere Israeli Yardi Gerby, won ook brons bij de dames.
Bibi feliciteerde beiden met hun medaille. Door de Egyptenaren de hand te willen reiken heb jij, vriend Or, het ware Israelische gezicht laten zien. Dat is vrede. We hebben nog veel te doen. Maar die dag komt met G-d’s hulp.
Een positief iets is toch wel dat veel landen en sportlieden gereageerd hebben en dat de genoemde judoka naar huis is gestuurd.
Tot nu toe heeft Israel inclusief de andere Ol.Spelen 9 medailles gewonnen. Daarvan 5 in judo.

2. Rusland-Iran
* De diverse meningsverschillen tussen beide landen, zijn grotendeels opgelost.
Belangrijkste probleem is het nalaten van het leveren door Rusland van het gekochte S-systeem. Het luchtmacht-verdedigingssysteem wordt nu ten dele geleverd. Daardoor is de relatie weer normaal en is Rusland weer een belangrijke partner van Iran.
* Rusland maakt gebruik van de luchthaven in Iran. Lagere kosten en meer mogelijkheden. Beide landen steunen AL Assad in Egypte.
Rusland heeft op 17/8 via Iran de ISIS in Syrië gebombardeerd.

3. Algemeen beeld
Gebleken is dat ISIS in Europa terreurcentra heeft opgebouwd. Allemaal geheime diensten. De ISIS wordt dus een georganiseerde vijand. En zoals eerder vermeld, is er tot nu toe niets aan gedaan.
Iedere dag zijn er in de EU toch wel aanslagen. Overigens ook, hoewel heel beperkt, en op tijd opgevangen, bij de Ol.Spelen.
Niet erg bekend is het gevecht om Libië. De Amerikaanse troepen doen luchtaanvallen op ISIS en dat met Amerika overeenkwam de nodige informatie te ontvangen. In Libië is echter de bevolking tegen de steun van Amerika. Ook Franse troepen zijn in Libië. Ook die zijn tegen de bevolking. Daarom zijn de Franse en Italiaanse troepen teruggetrokken.
Probleem is de opleiding van Libiërs. Onbekend is het gegeven of zij lid zijn van de ISIS. Daarom nu opleiding in Nederlandse en Italiaanse boten. Dus niet in eigen land. Amerika wil Libië overheersen, aldus ISIS, dat een centrum heeft in Sirse.
Volgens gevonden papieren heeft ISIS een heel netwerk in Italië.

4. Gush Katif
Het is deze week 11 jaar geleden dat Israel Gush Katif heeft ontruimd en overhandigd aan de Palestijnen. In ruil zou hier vrede voor komen. Deze omgeving werd bewoond door vnl. orthodoxe Joden en was een rijk gebied en een aantrekkelijk vakantieoord. Tot de laatste dag geloofden de inwoners in een wonder
Maar de inwoners werden door het leger verdreven en kwamen terecht in caravans, enz. in de omgeving van Sderot en Nitzan.
Een rijk gebied werd een arme Palestijnse omgeving. De Gazastrook. Zij vernielden namelijk alle huizen, bedrijven, broeikassen, enz. enz. Vandaag worden de laatste in Nitzan wonende 20 families in Noord-Israel in Neve Yam gehuisvest. Ons werk, steun geven aan de verdreven families, in Nitzan blijft jammergenoeg een noodzaak.
Het was 11 jaar geleden Sharon, die deze deal heeft doorgedrukt. Hij meende vrede te kunnen sluiten. Maar hij bleek te zijn vergeten dat het Joodse volk in Judea en Samaria het oudste in het Midden-Oosten is en dat Hamas vrede wil sluiten zonder Joden. Wel dus goederen zoals voedsel en wateraansluiting ontvangen. Jammer, omdat in Israel ongeveer 1.5 miljoen islamitische Arabieren wonen en daar willen blijven. Zij leven immers in een democratie. Palestina bestaat toch niet. Er is geen eigen taal. Geen eigen cultuur. Wel enkele groepen. Te weten in: Jordanië, Saoedi Arabië, beperkt gebied van Israel, de Golan, de Gazastrook, Dus de mensen die daar wonen zouden volgens velen Palestijnen zijn.

5. Jordanië
Koning Abdullah zegt tijdens een interview op 15/8 in een Jordaans blad:
“Wij zijn verantwoordelijk voor de heilige plaatsen in Jeruzalem.” Hij verwijst naar de Al Aqsa moskee, en dat omdat Israel, indien nodig, ingrijpt en de extremistische groepen die die plaatsen schenden, aanpakt.

6. Judea, Samaria en Gaza
Uit goede bron is gebleken dat veel Arabische jongeren de Westbank en Gaza verlaten. Het gaat om grote aantallen. Gesproken wordt over ongeveer 500.000 gedurende de afgelopen 20 jaar en nu nog ongeveer 10.000 per jaar.
45% van de Gazans wil Gaza verlaten. Zij hebben daar wel toestemming voor nodig.

7. “Rode vlag” training
Het IDF (Israelisch leger) neemt deel aan de jaarlijkse training in de luchthaven van Nevada. Andere deelnemers: Pakistan, de UAE, Spanje en natuurlijk Amerika.
Voor Israel van belang om samen te werken met landen, die geen officiële relatie met Israel hebben.

8. Iran
Iran wil contact met Saoedi Arabië om overleg te plegen over een betere sfeer in het Midden-Oosten. De ontmoeting zal plaatsvinden als Iran sterker is en meer invloed heeft. Afgewacht moet worden hoe Saoedi zal reageren. De minister van BuZa van Iran zegt op 13/8 dat het gedrag van Saoedi en haar houding t.a.v. Iran geen kracht toont maar zwakte.

9. Arabieren en moslims
* Steeds meer Arabieren voelen zich aangetrokken tot het Zionisme en dus het Joodse volk. Een Facebook voor Arabieren die Israel steunen heeft ongeveer 20.000 volgelingen. Dit Facebook is samengesteld door een Joodse vrouw en een Arabier. Het laat het positieve gedrag zien van Israel t.a.v. Arabieren en moslims. Meerdere voorbeelden. Ondermeer het Facebook van Mohammad, een bekende artist die ook op Facebook 5000 vrienden heeft. Zelfs een pagina welke vindt dat hij premier zou moeten worden.
Israel, volgens Zoabi’s moeder, heeft recht op eigen land, het Heilige land. Wij leven volgens haar in een paradijs. Zeker als we naar andere landen kijken.
* Israel reikt de hand aan die Palestijnen, die samen met Israel willen leven. Tevens is er
een hospitaal in West-Nabloes waar nu ook een industrieterrein wordt gebouwd. Eveneens een sportveld. Hetzelfde in andere plaatsen. Israel werkt aan een leefbare situatie voor hen. Dit gaat allemaal zonder toestemming van de PA.
Minister Avigdor Lieberman wil een dialoog met een ieder die met Israel en haar regering wil praten.

10. Libanon
Tijdens een interview zegt het Libanese hoofd van de Hezbollah-raad, pastor Saridiene, dat Israel steeds dichter bij haar vernietiging komt. Volgens hem is Hezbollah sterk genoeg. Volgens de pastor praten zij niet over de voorbereidingen en onze kwaliteit. Dat doen ze pas na de actie.

11. Israel
Woensdag 17/8 arriveerden 233 immigranten uit Amerika. Was georganiseerd door Nefesh B’Nefesh, de organisatie die nu 50.000 personen heeft begeleid.
Hierbij zijn 75 jongeren geland, waarvan 50% meisjes, die het leger in gaan.
President Rivlin heet hen welkom. “Nu zijn jullie Israeli’s. Jullie beslissing was natuurlijk niet eenvoudig. De familie achterlaten, werk krijgen, studeren, Van harte welkom en voel je thuis.”

12. China – Syrië
Een Chinese afgevaardigde bezoekt Damascus en wil overleg plegen over een betere samenwerking tussen beide legers. De relatie was al goed, maar China wil dit uitbreiden en nu ook hulpgoederen leveren.
Een belangrijke reden is ook het gegeven dat China last heeft van ISIS en deze terrreurgroep in Syrië wil vernietigen.

13. India
India wil van Israel radarapparatuur kopen om terroristen, die in bomen zijn verborgen, te kunnen opsporen. Dat wordt dan een uitrusting voor de veiligheidsdiensten. Het bouwt tevens muren tussen Pakistan en India.

14. Saeb Erekat
Deze Fatah-onderhandelaar met Israel is kwaad op de EU. Omdat de EU amper de BDS steunt. De EU staat toe dat immigranten worden geaccepteerd uit bezet gebied, en goederen uit “Israel”.
Erekat ziet blijkbaar niet dat op bepaalde gebieden Israel de PA steunt. 70% van hun import komt immers uit Israel. Goedkoper dan de EU-goederen.

Stichting Lechaim
Iedere week ontvangt u van mij een oproep om het werk van onze stichting te steunen. Dat klinkt misschien vervelend, maar wij werken dagelijks aan het steunen van slachtoffers van het terrorisme.
Zonder financiële steun is dat niet mogelijk. Jammergenoeg is het aantal getroffen families dat niet in staat is een functie te vervullen, groot en daardoor blijft een groot percentage afhankelijk van derden.
Mocht u meer informatie willen hebben, geef dan een berichtje en we sturen u onze folder.
Mocht u nog meer details willen ontvangen en informatie, organiseer dan een spreekbeurt, welke tussen 16 en 26 september gehouden wordt.

Ik wens u allen een goede week toe en natuurlijk een prettige zondag
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer