Harry’s focus op Israel 618

Israel, 10 september 2016

Beste lezer,

Als ik kijk naar de introductie welke ik vorig jaar t.g.v. Joods Nieuwjaar heb geschreven om uw aandacht te vragen voor de noodzakelijke hulp aan families die door het terrorisme in steden als Sderot, Nitzan, Shiloh, Netanya getroffen zijn, dan is er het afgelopen jaar weinig veranderd. Niet op terreurgebied, niet op sociaal gebied, niet op internationaal politiek gebied, niet op religieus gebied.

Maandag j.l. heb ik op de NOS een programma mogen bekijken over de donderdag jl. geopende Paralympische Spelen. Ik was diep onder de indruk van het gegeven dat ook dit gigantische toernooi de nodige aandacht krijgt. Duidelijk is dat als gehandicapte patiënten via een goede begeleiding aan sport doen, veel invaliden maatschappelijk kunnen meedraaien. Kijk eens tijdens de komende week naar uitzendingen, dan geniet u van de prestaties en de stralende gezichten.

Een vreemde zaak was dat onmiddellijk na dit programma een uitzending over Gaza werd getoond. Het was een vreemd programma over een voetbalwedstrijd in Gaza waarbij ook andere verhalen waren toegevoegd. Maar niet de achtergrond, de geschiedenis, en dus de reden waarom de Gazastrook zelfstandig zou kunnen leven, en dat als onafhankelijke staat. En dat er dan ook een vader te horen is, die tegen zijn zoontje zegt dat hij nu naar school moet om te leren, en als hij van school af is, Joden moet doden. Dan is de sfeer in Gaza te begrijpen.

Dat de tv ook ex-premier van Agt aan het woord laat en dat hij enkele keren kan herhalen dat Bibi Netanyahu een oorlogsmisdadiger is en bezet gebied handhaaft en daar bouwt, is toch ook onvoorstelbaar negatief t.a.v. Israel. Zeker ook omdat ook hier geen reactie te horen was. Als de tv zo eenzijdig bepaalde onderwerpen doorgeeft dan is het duidelijk dat het antisemitisme groeit, en dat een gebied als de EU niet al te beste relaties met Israel heeft.

Mag ik ook toevoegen dat in diezelfde week Bibi in Nederland was. Hij had een ontmoeting met koning Willem Alexander, premier Rutte en de leden van de 2e Kamer.
Eén lid weigerde Bibi de uitgestrekte hand te drukken. Een kwestie van opvoeding, maar ook van diepe haat t.a.v. Joden en Israel.

1. Syrië
Een behoorlijk aantal Irakese families wordt naar Syrië gestuurd om de demografie te wijzigen. Voornamelijk Shi’iten. En om daarmee de activiteiten van de door Iran getrainde militaire groepen in Syrië te steunen. Dit gebeurt wel in overleg met de Syrische regering
De beweging Harakat Al El Nujaba stuurt de families en werkt samen met andere partijen in Syrië. Iedere familie ontvangt $ 2000 en een woning. Akram Al Kaabi, de leider van de groep, heeft 5000 militairen in Syrië en direct contact met Ali Khamainei

2. Israel-Rusland
Op 5/9 vond een ontmoeting plaats tussen plv.Minister van BuZa, Bogdanov, en Bibi. Dit naar aanleiding van eerdere gesprekken. Gesproken werd over de politieke samenwerking die steeds beter wordt, de handel, de economie en de investeringen. Eveneens de humanitaire culturele en andere banden tussen beide landen.
Speciale aandacht voor terrorisme, hoe dat in het M-O en in de wereld kan worden opgevangen. Ontmoetingen tussen de diverse specialisten op de diverse gebieden werden vastgelegd. Wel speciale aandacht voor Syrië, Libanon, Irak, Jemen, de Westbank en de Gazastrook.

3. Bibi-Rutte
Beide heren hebben een lange ontmoeting gehad. Bibi zegt tegen premier Rutte wel met Abu Mazen te willen praten, maar zonder condities vooraf. Wij willen werken met onze vrienden in Europa wat betreft terrorisme en handhaving van onze democratie en veiligheid. Er is in de de hele wereld een groot gevecht tussen vredesmachten en terreur, evenals tussen democratie en tirannie. We moeten de militante islam verslaan. Anders nog meer doden en vluchtelingen, die dan in Europa moeten worden opgevangen. Wij zijn stabiel en veilig en veel landen in onze regio begrijpen dat nu. Wij steunen ook de EU. Wij delen met u onze ervaring, onze technologie, onze kwaliteit.
U en wij zijn wel klein wat land omvang betreft, maar beide ook gezegend met grote talenten, creativiteit, ondernemers en vernuftigheid.

4. Nederland-Israel
Bibi bezoekt Nederland op 7 en 8 september.
Hij maakt de betreffende politici duidelijk dat er met de Palestijnen niet kan worden onderhandeld. Zij willen Tel Aviv en Akko, en geen Joodse staat, en dat is ook de mening in het bijzonder van links denkend Nederland. Kamerlid Komeiki Kuzu, zoals bekend, gaf Bibi geen hand. Hij steunt de Hamas en de PA.
Onze premier maakt ook duidelijk dat voor Israel de veiligheid van het grootste belang is en dat is dan bij mogelijke onderhandelingen het belangrijkste onderwerp.
Invloed op het geheel hebben toch de media, die vaak anti-Israel zijn waardoor ook het antisemitisme groeit. Een dom beleid en slecht voor de toekomst. Israel is een officiële staat en is op veel gebieden zinvol voor veel andere landen, aldus Bibi.

5. Het Reformatorisch Dagblad
Afgezien van de vraag wat een Nederlands dagblad voor belangstelling heeft voor de bevolkingsdichtheid in Israel, zet ik enkele vraagtekens bij de inhoud.
“De wegen zijn overvol.” Dit is echter afhankelijk van het uur dat iemand op de grote weg rijdt. En mijn ervaring: het verkeer in Nederland is beduidend drukker. Idem de ziekenhuizen. In 1948 800.000 inwoners en vandaag 8 miljoen. Groei door immigratie en geboortes. Dat is goed voor het land, en de aliyah (immigratie) is van groot belang. Maatregelen zijn en worden getroffen om immigratie op te vangen en te begeleiden.
Volgens onderzoek is 10% ultra orthodox.
“Een woning kopen is duur en een pand huren eveneens.” Mijn vraag weer: zijn de panden in Nederland dan verhoudingsgewijs goedkoper?
Overigens hangt in ons land de prijs ook af waar iemand wil wonen.
“25% van de kinderen leven in armoe.” Waar wonen die dan? Waarom wordt in het verhaal niet verwezen naar de Negev, het zuiden van Israel? Dat gebied wordt nu ontwikkeld en er worden huizen gebouwd, en productiebedrijven aangetrokken. De woestijn wordt groen!!! Volgens het Centraal Bureau van de betreffende Statistieken is de bevolking in het jaar 2059 tussen 15 en 20 miljoen. Dus dan toch voldoende blijkbaar betaalbare woningen en ziekenhuizen.
Noot: Kijk naar de situatie in eigen land en geef wat betreft het bijzondere land Israel een goed gefundeerd beeld over interessante internationale onderwerpen.

6. Bouw in Samaria
Op 31/8 heeft de betreffende minister toestemming gegeven om in diverse nederzettingen in Samaria 466 huizen te bouwen. De Palestijnen zijn kwaad en doen hun best om via de Veiligheidsraad Israel een halt toe te roepen. Volgens de PA-woordvoerder Ryudeineh zijn de nederzettingen illegaal. Ook Obama is fel tegen en ziet daardoor geen tweestatenoplossing. De VN veroordeelt ook de bouw.
Noot: Dit is logisch omdat ook de VN overheerst wordt door islamvertegenwoordigers.

7. LEU (low enriched uranium)
De president en inspecteur van het IAEA, Albright, heeft in het verleden ook in Irak, toen o.l.v. president Saddam Hoessein, het IAEA (International Atomic Energy Agency), het atoomwapen-programma gecontroleerd. Nu is er dus de deal die de P5+1 met Iran heeft gemaakt. De P5+1 gaat wel akkoord met een verhoging van de atoomenergie en bepaalde andere producten. Iran heeft 50 ton opgeslagen in Oman. Een en ander is wel in overleg met Albright gedaan.
De IAEA geeft wel door dat Iran centrifuges met uranium aan het uitbreiden is. Iran heeft cash van Amerika $ 1,7 miljard ontvangen. Cash, want er zou geen relatie met een Iraanse bank zijn.

8. Turkije-Gazastrook-Syrische grens
* Op 3/9 is voor de 2e keer een boot met goederen uit Turkije via Ashdod naar Gaza gevaren. Inhoud o.a. rijst, tarwe, suiker, groentes, fietsen, kleding.
Iedere dag 500 vrachtwagens uit Israel. Geen publiciteit. Wel over deze genoemde boot. Dit was nu een speciale zending vanwege Eid Al-ADHA, een moslimfeest.
* Turkije heeft een grensgebied van 90 km in Noord-Syrië bezet. Dit voor eigen bescherming en de aanpak van Koerden.
* President Erdogan heeft een gesprek gehad met Obama o.a. over Raqqa, het centrum van de ISIS en het toekomstige Kalifaat.

9. Israel kort
++ Tijdens het Dansfestival in Turijn gebruikte de Israelische dansgroep de muziek van Brian Eho. Vanwege steun die de Israelische ambassade aan de dansgroep geeft, heeft Eho geweigerd zijn muziek te laten gebruiken.
++ Nederland heeft Israel geholpen met het aanleggen van gaspijplijnen in Gaza.
++ Joodse studenten op een Duitse school in Buenos Aires zijn in een nachtclub door Duitse studenten uit een andere school aangevallen. Ze waren gekleed als Nazi’s. Hoewel beide directeuren hun leerlingen zullen bestraffen is dit toch een waarschuwing en symbolisch. Deze groep meent dat een man als Hitler in het Witte Huis zou moeten zitten.
++ Egypte heeft een wet aangenomen welke toestemming geeft om kerken te bouwen en te restaureren. Dat gaat om de Koptische orthodoxe kerk. Er zijn 105 bisschoppen. Totaal aantal Kopten: 10% van de bevolking van 90 miljoen. Er zijn overigens wel illegale kerken gebouwd en diensten gehouden in gebouwen.
++ Amerika en India hebben een deal gemaakt. Beide landen kunnen nu gebruik maken van hun zee- en luchthavens. Dit voor reparatie en tanken van vliegtuigen. Ook gezamenlijke oefeningen. Eveneens in de Zuid-Chinese zee.
++ Hillary Clinton zegt dat als zij wordt gekozen, zij Iran zal aanpakken. Dus dat wordt dan een oorlog tegen Rusland.
++ Trump heeft de media enigszins tegen zich, omdat hij een muur wil bouwen om immigranten tegen te houden. Hij wil geen oorlog met Rusland, en met Putin de ISIS aanpakken. Ietwat vreemd omdat Amerika Iran indirect steunt.
++ De door Fatah te houden verkiezingen op 8/10 zijn weer uitgesteld. Dus Abu Mazen zal wel lachen.
++ Op 10/9 hebben Rusland en Amerika in Genève een deal bereikt om tot een wapenstilstand te komen. Daarna zullen beide landen de ISIS aanpakken en vredesonderhandelingen opzetten. Putin heeft ook met Erdogan een deal om samen de situatie te bekijken.

Stichting Lechaim
Vandaag, en dat meer dan in het verleden, verwijs ik naar het toch nog steeds grote aantal slachtoffers van terreur. Het gaat hier toch steeds om mensen die door terroristen psychisch of lichamelijk verminkt zijn en niet meer in staat om hun eigen levensonderhoud te verzorgen.
En juist vandaag verwijs ik naar de komende Joodse feestdagen. Wij doen ons best om te voldoen aan het verzoek van o.a. Odelia, die in Sderot deze mensen begeleidt. Zij doet een beroep op mij, dus op onze stichting Lechaim, om de diverse slachtofferfamilies een extra bedrag te kunnen geven van 140 euro. Wij praten dan nog wel over 170 families.
Als wij als stichting in staat zijn een aantal families te helpen, dan kunnen wij allemaal de belangrijke Joodse feestdagen vieren
Kijk naar de Paralympics en zie hoe slachtoffers toch een goed leven kunnen hebben, en help ons opdat ook de families in eerder genoemde steden kunnen lachen.
Mede namens het bestuur een goede week en zondag gewenst.
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer