Harry’s focus op Israel 619

Israel, 17 september 2016

Beste lezer,

Stichting Lechaim
Sta mij toe om vandaag niet te beginnen met mijn wekelijkse inleiding, maar te verwijzen naar de voor ons belangrijke Joodse feestdagen.
Dit jaar wordt Rosh Hashana, Joods Nieuwjaar, gevierd op 3 en 4 oktober.

Mede dank zij uw donaties hebben in het bijzonder veel kinderen in Sderot en Nitzan een goede en beveiligde vakantie gehad. Odelia, ons contact in Sderot, heeft ons allen niet alleen voor deze financiële deelname bedankt, maar ook de bijdragen bestemd voor de kinderen en hun familie om Rosh Hashana te kunnen vieren.

Van de 170 families zijn er al 92 die de coupons ontvingen om de nodige maaltijden te kopen. Er zijn dus nu nog 78 families, die geholpen moeten worden.

Oldelia heeft ons een dringend verzoek gedaan om mee te werken aan het geven van de nodige hulp, opdat de families met Rosh Hashana voedsel op tafel hebben en dus een goed en smakelijk 5777 kunnen beginnen.

 

 

Focus op Israel nr. 619
Algemeen gesproken kan worden gesteld dat er gelukkig amper oorlogsnieuws is. Daarom is het heel goed dat ondermeer via de televisie redelijk aandacht wordt besteed aan de Paralympics. De basis van dit belangrijke evenement is eigenlijk gelegd in 1948.
Toen heeft een bij gehandicapte sportslieden betrokken neurooog, dr. L. Guthmann, in Engeland een voetbalwedstrijd georganiseerd tussen 2 ploegen van veteranen, welke allen rugletsel hadden. In 1952 eveneens. Alleen toen meer ploegen inclusief Nederland. De 1e grotere organisatie was in 1960 in Rome en vanaf 1976 de officiële Paralympics, zoals nu, alle gehandicapten.

1. Syrië
In de regio Aleppo stoppen Amerika en Rusland met het steunen van de rebellen. De Turken mogen van Rusland een gebied van Syrië bezetten. Erdogan stopt daarom met het het steunen van pro-Amerikaanse en Saoedische groepen welke tegen Assad vechten. De Koerden zijn nu dan ook in handen van Erdogan.

2. 9/11/2001 De aanslag op het Wereld Handelscentrum
15 jaar geleden is op 9/11 in New York een enorme aanslag gepleegd. Daar wordt vandaag nog over geschreven. Sindsdien zijn er ongeveer 30.000 islamitische aanslagen geweest. We mogen dus concluderen dat er tot nu toe onvoldoende maatregelen zijn genomen.
Integendeel !! Er zijn nu ook bommen, messen, verkrachtingen aan de orde van de dag. Er wordt nog steeds niet gevochten tegen de islam, die zich wereldwijd uitbreidt. We moeten ook niet vergeten dat jammergenoeg de religieuze islam-leiders hun volgelingen dicteren hoe christenen en Joden aan te pakken.
Heel de wereld heeft deze dag herdacht.
Bibi zegt dat de wereld moet samenwerken om dat soort aanslagen te voorkomen: “Samen met onze grootste bondgenoten en andere partners vechten tegen de militante moslimterroristen.”
Ook op de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv was een herdenking georganiseerd voor de families van de slachtoffers.

3. Israel – Amerika
Na lange onderhandelingen is er een deal gemaakt tussen beide landen. Gedurende 10 jaar ontvangt Israel een bedrag van $ 3.8 miljard per jaar. Dit is het hoogste bedrag ooit door Amerika aan een land gegeven.
26% voor productie in Israel, een bedrag voor verdediging van raketaanslagen, enz.
Israel zal gedurende deze periode geen andere Amerikaanse hulp vragen. Dus een opvolger van Obama kan deze deal niet wijzigen.
Bibi legt op 14/9 een verklaring af over de met Obama gemaakte overeenkomst. Hij onderstreept het belang dat gedurende 10 jaar Amerika Israel een geweldige steun geeft. “Daardoor zijn we in staat onze militaire kwaliteit te handhaven en ons te verdedigen tegen raketaanslagen”. “Mijn dank aan Obama en de congresleden. Daardoor veiligheid van Israel, stabiliteit in het Midden-Oosten evenals in Amerika. Ondanks politieke en andere meningsverschillen tussen Amerika en Israel is onze relatie sterk”, aldus Bibi.

4. Special Olympics
Maccabi Tel Aviv was de 1e organisatie in Israel, die lid is geworden van deze wereldorganisatie. Het doel: meer betrokkenheid, meer acceptatie, meer algemeen bewustzijn voor kinderen en volwassenen met een geestelijke handicap. Dit dus door athletiek en andere aangepaste programma’s. Door deze samenwerking, ook met ” Special Olympics”, hebben deze gehandicapte mensen de gelegenheid om zich via sport fysiek, mentaal en sociaal te ontwikkelen. Speciaal ontwikkelde Paralympische programma’s helpen om sociale activiteiten te ontwikkelen. Zij kunnen dus b.v. voetballen en worden erkend wat betreft hun speciale mogelijkheden en talenten. Tussen 25/9 en 27/9 worden de “Special Olymics” in Israel gehouden. Aan deze eerste nationale wedstrijden doen 1200 atleten mee aan 11 takken van sport. Dit alles in het Wingate instituut ten noorden van Tel Aviv.
Een speciale vlaggen race tussen 18/9 en 25/9 vindt plaats door het hele land.
“Special Olympics” Israel is lid van de in 1968 in Amerika opgerichte internationale organisatie. Israel heeft 3500 leden die in 16 takken van sport actief zijn. In de wereld 14.5 miljoen in 177 landen.

5. Luxemburg
Premier Xavier Bettel bezoekt op 13/9 Israel. Hij ontmoet Bibi in Jeruzalem. Doel van zijn bezoek: het ontwikkelen van meer handel tussen beide landen.
Bibi: U bent hier tijdens een periode van grote verwarring in het M-O. Honderdduizenden doden, en miljoenen vluchten naar Europa om hun leven te redden. Maar het is van groot belang dat veel landen zich gaan realiseren dat een betere relatie moet worden aangeknoopt. Samen vechten tegen het militante islam-barbarisme en ook samen tegen het antisemitisme.
Bettel waardeert dat hij 70 jaar na de oorlog zijn verontschuldigingen heeft kunnen aanbieden. “Wij waren allemaal geen helden.” De handel tussen beide landen is het afgelopen jaar verdubbeld, en de politieke relatie is perfect.

6. Azerbeidzjan
In Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan, was op 13/9 een ontmoeting tussen de WJC (World Jewish Congres) en de Russische tak van de WJC. Onderstreept werd de goede relatie tussen beide organisaties en Rusland en Israel.
Azerbayan bestaat nu 25 jaar. Een voorbeeld voor andere moslimlanden hoe samen te leven. Totaal geen antisemitisme. De bevolking bestaat uit 10 miljoen mensen waarvan 93% moslim, vnl. Shi’iten, 15.000 Joden, dat was 10 jaar geleden 60.000. De meesten op aliyah.

7. Golan Hoogvlakte
De Russische minister van BuZa, Lavrov, heeft Israel verzocht niet te zwaar reageren op
de raketaanslagen die gericht zijn op de Golan Hoogvlakte. Zoals bekend reageert Israel oftewel de IAF onmiddellijk op een aanslag. Dit deel van de Golan is in 1967 weer toegevoegd aan ons land.
Niet vergeten de Balfour Verklaring in 1917 en de bevestiging door de VN in 1920. Toen was Engeland de mandataris van het Joodse land.
Het is dus een vreemde zaak dat de Syrische Minister van BuZa protesteert met een brief aan Ban ki Moon, de secretaris generaal van de VN, tegen de agressie van Israel. Israel moet worden gestraft door de VN, aldus de Syrische minister.

8. Vredesonderhandelingen
De Palestijnse ambassadeur in Rusland, Hafiz Nefa, die op 15/9 de Russische plv. Minister van BuZa, Bogdarov, sprak, gaf hem door dat er in oktober ontmoetingen zijn tussen de Fatah en Israel.
Bibi heeft dat bevestigd tijdens zijn ontmoeting met premier Bettel. Denkelijk in Moskou. Misschien in Luxemburg.

9. Israel kort
++ Israel en de PA hebben een overeenkomst gemaakt over de afbetaling van de PA-schuld betreffende ontvangen elektra. De $ 530 miljoen is bestemd voor de Israel Electric Cooperation, de leverancier. 25% direct betalen 25% vervalt en 50% in termijnen
++ 66 EU-parlementsleden hebben de FIFA verzocht de 5 in Judea en Samaria bestaande voetbalclubs niet meer te laten deelnemen. Zij hebben als motief dat deze clubs niet op Israelisch grondgebied spelen. Men zegt overigens niet tegen Israel te zijn.
++ Het “United Nation Public Information Department” heeft in Pretoria een 3-daags seminarie gehouden over “Vrede in het Midden-Oosten”. Israel was niet uitgenodigd. Wel alle media. Belangrijk onderwerp: de BDS. De meeste sprekers waren anti-Israel.
++ De Israelische politie is actief om Israelische Arabieren toe te voegen aan haar corps. Daardoor een betere relatie en minder criminelen.Tot nu toe in 2016: 1500 aanslagen.
++ Amerika heeft sinds 2014 meer dan $ 14 miljoen cash aan Iran overhandigd. Dat geld wordt gebruikt voor terreurbestrijding, en natuurlijk ontwikkeling van atoomenergie. Cash, opdat niet bekend wordt hoe dat geld wordt besteed.

Ik verwijs naar mijn inleiding en doe een beroep op uw medewerking om te zorgen voor prettige en zinvolle feestdagen voor diegenen, die dat vanwege hun problematiek zelf niet kunnen verzorgen.
Mede namens het stichtingsbestuur dank ik u bij voorbaat en wens u een prettig weekend en een goede week toe.
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer