Harry’s focus op Israel 621

Israel, 10 oktober 2016

Geachte lezer,

Woensdag a.s. vieren we Jom Kippoer, de Grote Verzoendag. Dan vragen we de Lieve Heer om onze zonden van het afgelopen jaar te vergeven. Een bijzondere dag, waarbij het in het hele land muisstil is. Er wordt in de synagoge de hele dag gebeden en dus ook gevast. Aangezien er geen auto rijdt, hebben de kinderen feest, want zij kunnen op de grote wegen fietsen en spelen.
Aangezien er tijdens Rosh Hashana (Joods Nieuwjaar) geen aanslagen waren, mogen we hopen dat deze dag ook gerespecteerd en gevierd wordt, zoals onze wetten dat voorschrijven.

Het is opvallend hoeveel aandacht er besteed is aan het heengaan van wijlen Shimon Peres. Zijn begrafenis was een internationaal evenement en de over hem geschreven herdenkingsartikelen waren indrukwekkend. Ondanks het gegeven dat hij al ruim 3 jaar geen officiële functie meer had, zouden we mogen concluderen dat zijn heengaan het startschot mag zijn van meer begrip voor elkaar en dat in het bijzonder bij de leiders van de diverse landen, zoals eerder vermeld: vrede op aarde zal komen.

Terwijl ik net, op zondagmorgen, begonnen ben met de samenstelling van deze brief, wordt doorgegeven dat er 3 aanslagen plaatsvonden in Jeruzalem. Conclusie: de landen moeten eindelijk gaan samenwerken om het terrorisme te vernietigen.

1. Bibi
Op 28/9 heeft Bibi tijdens zijn bezoek aan de VN in New York een bijeenkomst gehad met o.a. de staatshoofden van 15 Afrikaanse landen. Onderwerpen: technologie en innovatie.
Bibi spreekt ook, weliswaar kort, met Abu Mazen. Hij zegt hem en Saeb Erekat, het hoofd van de PA-onderhandelingen, hun aanwezigheid tijdens de begrafenis van wijlen Shimon Peres te waarderen. Lang niet alle Palestijnen waren het daarmee eens, en de Hamas was blij met het overlijden.

2. Amerika
* Obama dreigt Rusland zware wapens aan moslim rebellen te zullen geven als Putin doorgaat met het aanvallen van ISIS. Putin steunt immers de Syrische regering. De houding van Amerika is echter een situatie die een oorlog uitlokt en dat is dan een wereldramp.
Op verzoek van Bashar Assad , de Syrische president, heeft Rusland luchtaanvallen tegen de terreurgroepen uitgevoerd. Het heeft in maart troepen teruggetrokken, maar is wel doorgegaan met het sturen van wapens en opleiden van speciale militaire specialisten.
* De relatie tussen beide landen is achteruit gegaan. Rusland heeft het verdrag over plutonium opgezegd en als gevolg daarvan heeft Amerika het overleg over Syrië opgezegd. Oorzaak: het bombardement op Aleppo door de Russen. Tevens zijn afgevaardigden van Duitsland, Frankrijk, Engeland, Amerika in Berlijn bezig om te praten over een oplossing in Syrië. Men moet praten en niet schieten.
* De Amerikaanse stafchef Dunford waarschuwt voor een 3e wereldoorlog.
* Op 5/10 wordt door 40 miljoen Russen deelgenomen aan een oefening om te weten wat te doen bij een grote ramp. Men moet voorbereid zijn op een mogelijke oorlog.

3. Fatah en Abu Mazen
* De Fatah jeugdbeweging heeft op 1/10 geprotesteerd tegen deelname van Abu Mazen aan de begrafenis van wijlen Peres. Abu Mazen moet aftreden. Onderstreept wordt o.a. het aanbieden van condoleance aan Bibi. Peres was een crimineel. De jeugd vindt dat Abu Mazen aanwezig moet zijn bij begrafenissen van Palestijnen, die door Israeli’s worden gedood.
* De PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) is op 11-12-1967 opgericht. De partij is evenals de Fatah tegen de aanwezigheid van Abu Mazen bij de begrafenis.
* Op 6/10 is Abu Mazen opgenomen in een ziekenhuis in Ramallah. De 81-jarige president is uitgeput neergevallen in zijn eigen kantoor. Hij is na onderzoek op 7/10 weer naar huis gestuurd.

4. Turkije
Erdogan wil dat de EU deze maand visumvrijheid geeft en Turkije als lid toevoegt aan de EU. Dan zijn er 80 miljoen moslims meer in de EU. Dan ook problemen met christenen en Joden.

5. Rusland – Syrië
Rusland wil een 2e luchthaven om de terreur aan te pakken. De huidige haven bij Latakia is beperkt wat betreft het opstijgen. Het was op 30/9 exact een jaar geleden dat Rusland begon met luchtmachtacties tegen de rebellen. Rusland heeft duizenden terreurplekken, opslagplaatsen, controle en militaire centra vernietigd.
Rusland legert zijn troepen in Syrië op het militaire vliegveld. Daardoor kan het via Latakia makkelijk luchtaanvallen uitvoeren en het eigen leger steunen, evenals de regeringstroepen.
Moskou vecht eigenlijk om de islam tegen te houden. Er zijn ongeveer 4000 Russische militairen in Hmeymin, het genoemde vliegveld. Ook is de marine versterkt in de Middellandse Zee. Daar liggen nu 14 Russische oorlogsschepen.

6. Londen
De moslim-burgemeester wenst op 2/10 de Joodse gemeenschap in Londen een goed 5777. Hij verwijst tijdens de Jom Hashoa herdenking naar de goede relatie en het goede contact: “Ik ben trots om burgemeester te zijn van een stad van Joden, christenen en moslims en Sikhs, die elkander respecteren. Hij heeft kritiek op Jeremy Corbyn, de Labour partijleider wat betreft zijn antisemitisme.

7. Enquête ter gelegenheid van Rosh Hashana
81% is trots om de Joodse Israeli te zijn.
59% is gelukkig, 33% normaal, 8% niet gelukkig.
75% is veiliger in Israel dan elders.
66% wil wel naar andere landen reizen voor vakantie of zaken.

8. Iran – Duitsland
De Duitse Minister van Economische Zaken had op 4/10 een ontmoeting met de Iraanse minister Nubakth. Hij deelde hem mee, dat Duitsland alleen een goede relatie met Iran wil hebben als het Israel erkent als zelfstandige staat. Maar Iran ziet Israel als een terreurstaat en meent dat dit dus meer doden veroorzaakt.

9. Sderot
Een raket is op 5/5 op Sderot afgeschoten. Geen doden. Wel weer mensen, die behandeld moeten worden voor de psychische gevolgen. Salafi, een terreurgroep verbonden aan de ISIS, zegt verantwoordelijk te zijn voor de aanslag. De raket kwam vlakbij een basisschool terecht. Ongeveer 100 meter van de speelplaats en tijdens de pauze.
Toch typerend dat hier niet over geschreven wordt. Dit in tegenstelling tot de bouw van huizen in de omgeving van Shiloh.
Het IDF heeft onmiddellijk daarna in Noord-Gaza-doelen aangevallen.
Burgemeester Alon Davidi zegt tijdens een interview o.a.: als men ons niet met rust laat, wij dus hen ook niet.
Op 6/5 ook weer een raket afgeschoten. Ook nu gelukkig geen doden. Wel weer in het zuiden. Ook nu weer onmiddellijke IAF-aanvallen.

10. Shiloh
* In Shvut Rachel, aan de grens van Shiloh is door de betreffende minister toestemming gegeven om 98 huizen te bouwen. Het gaat om de illegale inwoners van Amona. Amerika is weer fel tegen en zegt dat de wens van wijlen Peres gebroken wordt. Dus nu ook geen overleg over een tweestatenoplossing. Ehud Barak, een voormalige premier, was ook weer tegen. Ook hij vergeet blijkbaar dat Shiloh op staatsgebied ligt, en hij wil denkelijk weer terug in de politiek en premier worden.
* De bevolking van Judea en Samaria bestond eind 2015 uit 385.900 inwoners. Dat is 4,5% van de totale bevolking van de staat Israel. Groei is vnl. door geboortes. Totaal zijn er 126 nederzettingen.

11. ICEJ
De “Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem” heeft het Joodse Agentschap de nodige financiën overhandigd om de eerste groep van 500 Ethiopische Joden naar Israel te laten overvliegen. Dit n.a.v. de beslissing van de regering om de alijah van Joodse Ethiopiërs mede mogelijk te maken. “Onze christelijke supporters steunen steeds aliyah projecten, aldus de ICEJ directeur dr. Jurgen Buhler.

12. Antonio Guterres
De opvolger van Ban ki Moon, de VN secretaris-generaal) zegt een bruggenbouwer te zijn en een eerlijke bemiddelaar.
De VN kwam op 5/10 bijeen en zoals de Russische VN-ambassadeur hoopte, werd Guterres met algemene stemmen gekozen. De VN heeft 193 leden waarvan Amerika, Rusland, China, Engeland en Frankrijk permanent zijn en vetorecht hebben.
Guterres neemt denkelijk een vrouw als plaatsvervangend kandidaat. Hij zegt dat omdat dit in het Nieuwe Testament staat: De werker die geld investeert op de goede manier wordt beloond. De werker die het goud simpel opbergt wordt gestraft. Dus een mens moet op een goede manier zijn kwaliteiten gebruiken.
Guterres heeft een heel goede opvoeding genoten. Hij werd onderzoeker psychische wetenschappen. Daarna o.a. partijleider van de socialisten. Premier in 1995. Dit gedurende 10 jaar.

13. Naftali Bennett
De leider van de Jews Home Party en Minister van Onderwijs zegt tijdens een toespraak bij een concert ter herdenking van rabbijn Porat op 5/10, dat Judea en Samaria door Israel moeten worden geannexeerd. Niet dromen, maar realistisch zijn. Israel is geen tactisch doel en de Palestijnse staat een strategisch doel. We mogen ons land niet verdelen, niet in woorden, niet in daden, niet in strategie-deals en niet met excuses. Niet door politici en niet door advocaten. Dankzij de bewoners van Amona zullen wij een strategische oplossing ontwikkelen wat betreft het gehele nederzettingenwerk.

14. ISIS
De ISIS roept de zogenaamde “vluchtelingen” op om jongere ongelovigen in zwembaden en op andere sportvelden te doden. Dus geen agenten en militairen. Dus jongeren en kinderen van ongelovige families. Het heeft nu een tijdschrift in 8 talen.
Doel: Europa, met als belangrijkste stad Rome, veroveren. ISIS is nu ook in Libië en dat via Syrië en Irak.

15. Israel kort
++ Het toerisme in Israel is afgelopen jaar 14% gezakt t.a.v. 2015. Vorig jaar 106.538 en dit jaar tot nu toe 91.333 overnachtingen: 14% minder.
++ Rusland is weer gestart met het importeren van fruit en groente uit Egypte. Per jaar $ 350 miljoen.
++ Een voetbaltoernooi, “Voetbal voor vrede”, is georganiseerd voor 100 Israelische kinderen. 50 Joodse en 50 Arabische. 6 teams samengesteld. Ieder team had de naam van een wereldbekerkampioen.
++ De boot met uitsluitend vrouwen, die de Gaza grens wilden doorbreken, is op 6/10 vlakbij de grens opgepakt en door de Israelische marine naar Ashdod gestuurd. Zonder geweld.
++ Onderzoekers van de Tel Aviv Universiteit geven door dat zij het onderzoek hebben voltooid om de Alzheimer ziekte te genezen. Dit geldt voor miljoenen mensen wereldwijd. Deze ziekte tast de hersenen en het geheugen aan. Denkelijk is op de markt eind 2020.

Stichting Lechaim
Sta mij a.u.b. toe te verwijzen naar de weer op Sderot afgevuurde raketten en de aanslag zondag in Jeruzalem. Dit heeft als consequentie dat er weer meer indirecte terreurslachtoffers zijn toegevoegd.
En dat terwijl wij allen over enkele dagen Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest vieren.
Sderot-manager Odelia, en Nitzan vertegenwoordiger Laurence Beziz, smeken mij om financiële steun, opdat de Joodse feestdagen op een goede manier kunnen worden gevierd. Help mij opdat onze stichting de nodige financiële steun kan geven.
Vandaag dus kort en krachtig: doe mee, opdat wij gezamenlijk onze menselijke steun zullen kunnen geven.
Mede namens het stichtingsbestuur dank ik U allen.
Shalom en hartelijke groeten,
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer