Harry’s focus op Israel 622

Israel, 15 oktober 2016

Geachte lezer,

Gedurende de komende dagen vieren we het Loofhuttenfeest en Vreugde der Wet. Dat wil zeggen: de uittocht uit Egypte en het ontvangen van de Thora.
Het zou niet verkeerd zijn als slechts alleen de achtergrond van deze twee evenementen bekend zou zijn bij hen die oordelen over “bezette gebieden”.
Als we ons realiseren dat zelfs tijdens de viering van Rosh Hashana, (Joods Nieuwjaar) en Jom Kippur (Grote Verzoendag) aanslagen zijn gepleegd, dan wordt het toch hoog tijd dat de wereld een gezamenlijke houding aanneemt, opdat de wereld leefbaar blijft.
Het blijkt moeilijk te zijn om gezamenlijk aan tafel te zitten, en met respect voor elkaar meningsverschillen te bespreken en tot een oplossing te komen. Dan geen miljoenen vluchtelingen, doden, gewonden en veel armoede.
Laten we vurig hopen dat we volgend jaar 5778 een positievere inleiding mogen schrijven, en dat niet alleen wat betreft het Midden-Oosten, maar ook ondermeer de relatie Rusland en Amerika.

1. Fatah/PLO
* De verkiezingen zijn minimaal 4 maanden uitgesteld, en worden dan niet in Gaza gehouden. De laatste verkiezingen waren 10 jaar geleden. De Hamas was de winnaar, Abu Mazen werd echter de president, en de relatie Hamas-Fatah werd bijna even slecht als die tussen Israel en de Fatah en de Hamas.
* De PLO-delegatie bij de VN heeft een bijeenkomst georganiseerd met als doel: de Israelische nederzettingen in Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem. Deze “bezetting” zou een obstakel zijn in het vredesproces. Eveneens zijn uitgenodigd B’tselem en “Peace Now”, dat echter geweigerd heeft deel te nemen. Ook ter bespreking van het wonen van Joden in de genoemde gebieden. De Israelische ambassadeur verwijt B’tselem dat het deelneemt. Juist nu op dit moment dat Israel zoekt naar een oplossing. Maar de PA wil niet direct met Israel onderhandelen.

2. Haïti
Israel was weer het eerste land om de slachtoffers van de orkaan te helpen. Voedsel en water voor 200 kinderen. Israel was met 10 werkers de enige in Louisana. Een groep van IsraAid was nog in Haïti. Al aanwezig daar sinds de aardbeving in 2010.

3. De V.N.
* De Israelische ambassadeur Danny Danon heeft de Veiligheidsraad van de VN een brief gestuurd. Hij verzoekt hen de PA (Palestijnse Autoriteit) te vragen diegenen te veroordelen, die o.a. de afgelopen week Joden hebben vermoord. Zij tonen aan blij te zijn en feest te vieren. Hij voegt foto’s hierover toe. Een totale veroordeling zou normaal zijn. Hij stelt voor: een lange straf geven en hun huis te vernielen.
* Voor de eerste keer heeft de VN geen officiële bijeenkomst op Grote Verzoendag gehouden.
* Danny Danon heeft bepaalde zaken georganiseerd, opdat Israel meer wordt betrokken bij het werk van de VN. Hij organiseerde een Chanuka Feest (inwijdingsfeest), toonde Fiddler on the Roof voor 70 ambassadeurs op Onafhankelijkheidsdag, en gaf een Seider avond voor 40 ambassadeurs op Pesach (Joods Pasen). Hij vraagt tevens om kosher voedsel in de cafetaria’s.

4. Amerika – Israel
* De debatten tussen Hillary Clinton en Donald Trump zijn volgens mij niet voor ons bedoeld. Officieel is het een binnenlandse zaak. Wij hebben ook problemen met het commentaar van derden. Dit wat betreft het beleid van onze regering. Dus ook wij in Israel moeten objectief blijven.
* Bibi en John Kerry ontmoeten elkaar en wisselen van gedachten over het bouwen van huizen in Samaria. Bibi zegt Kerry geen huizen te bouwen in nieuwe nederzettingen. Wel 100 eenheden in de omgeving van Shiloh. Dit voor families die door een gemaakte fout op privé grond van Arabieren wonen en dus moeten verhuizen. Ook 200 eenheden op industrieel gebied. Ook hier is sprake van verhuizing vanwege de uitspraak van de betreffende rechter.
* Bibi had donderdagochtend een ontmoeting met “Jewish Home” leider Naftali Bennett en de Defensie en Justitie ministers. Onderwerp: vernietiging van de nederzetting Amona. Afgesproken werd om dit uit te stellen. Bibi gaat akkoord met een uitstel van 6 maanden. Dan moet er een oplossing zijn gevonden voor de verhuizing van de huidige inwoners.
* De adviseur van Hillary Clinton zegt haar eigen mening te geven wat betreft het antisemitisme en de boycot. Dus zich duidelijk af te zetten tegen de mening van Obama. Wel ook onderstrepen dat de financiële deal van Obama met Bibi gehandhaafd blijft. Dat is de 10-jarige militaire financiële hulp. Ook duidelijk aangeven dat Israel en Amerika een goede relatie hebben en die zullen houden.

5. Ethiopië
Een groep van 63 Ethiopiërs is zondagavond 9/10 op Ben Gurion Airport geland. Dit is de eerste groep sinds 2013. Velen werden die avond met alhier wonende familieleden herenigd. Allen zijn “Falash Mura” Ethiopische Joden. Hun voorouders werden gedwongen christen te worden. Nu nog 9000 in kampen in Ethiopië.

6. Engeland
Engeland heeft jarenlang miljoenen aan de PA betaald. Nu gestopt omdat grote bedragen zijn gegeven aan terroristen. Dus steun gegeven aan de vijand in plaats van aan de opbouw van de PA. Engeland heeft nu 30 miljoen bevroren, omdat de PA, zoals vermeld, dit geld gebruikt om de vijand te financieren.
Eindelijk is de wereld wakker geworden van deze domheid. Nederland zou Engeland moeten volgen.

7. Hamas – Iran – Amerika
Hamas tracht betere relaties met Iran aan te knopen. Eveneens met andere Arabische en moslimlanden.
Bahrami, hoofd van het ruimteprogramma zegt, dat Iran ook contact opneemt met Rusland, China, Japan, enkele EU-landen en de NSA. Dat wordt dan wel een kwetsbare situatie voor Amerika.
Obama heeft de deuren geopend om zaken te gaan doen met Iran en dat nog wel met de IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps). Dit ondanks het gegeven dat deze terreurgroep zich uitbreidt en ondanks de protesten van AIPAC (American Israel Public Affairs Committee).

8. Rusland – Egypte
Beide landen zullen samen een militaire oefening houden. Men wil zich voorbereiden op acties in de woestijn en snel kunnen optreden in Syrië. Egypte zoekt daarom ook steun van Amerika. De paratroepen van beide landen doen dat in 6 luchthavens met 15 vliegtuigen, met helicopters en een aantal tanks.
De Russen hebben speciale uniformen vanwege het klimaat en volgen lessen om de taal te leren.

9. De Jom Kippur-oorlog in 1973
Ter gelegenheid van de 43e herdenking van deze oorlog zegt Bibi op de Nationale Militaire begraafplaats op de Herzlberg dat regering en legerleiding het goede en nodige beleid niet in handen hadden. De aanvallen waren een totale verrassing De militairen die we hier gedenken, waren in de eerste uren de dapperste soldaten, die toch de balans konden handhaven. Veel militairen zijn toen gesneuveld, maar hebben ook de weg vrij gemaakt om vrede te sluiten met Egypte en Jordanië.
Op de eerste dag aangevallen door Egypte en Syrië. Totaal 18 dagen oorlog. 2569 militairen zijn gesneuveld, 7500 werden gewond.

10. UNESCO
* Het VN Educational Scientific and Cultural Organisation bestaande uit 58 leden, heeft een ingediende resolutie aangenomen die de band van Israel met de heilige Klaagmuur afwijst. 26 staten voor, 6 tegen, 26 onthoudingen.
Abu Mazen was hier de inititiefnemer. Bibi reageert tijdens een studiebijeenkomst en verwijst naar de Ark van Titus in Rome. De Romeinen hebben uit de verwoeste tempel 2000 jaar geleden o.a. de menorah, het symbool van het Joodse volk, meegenomen.
* De betreffende resolutie over de Tempelberg die door 7 Arabische landen is ingediend en op 13/10 is geaccepteerd, is voor Israel een reden om de samenwerking op te schorten. Israel wordt beschouwd als de bezetter en de Tempelberg is alleen in het Arabisch vermeld. Niet vergeten dat de berg een heilige plek is voor het Joodse volk.

11. Saoedi Arabië
Prins Bin Talal zegt op 7/10 dat Judea en Samaria volgens de geschiedenis Joods gebied is. De Palestijnen moeten stoppen met de bezetting, aldus. Talal is een oprechte Arabische moslim en zegt ondermeer: “Ik steun de islam, maar de waarheid moet gezegd worden.”
Ook Bokova, de directeur generaal van UNESCO, is tegen de anti-Israel resolutie.

12. Israel kort
++ Israel en China hebben een goede relatie. Gedurende de afgelopen 4 jaar hebben Chinese investeerders $ 15 miljard in Israelische bedrijven gestoken. De handel in 1992 was $ 1 miljoen en in 2015 11,4 miljard.
++ Rusland bemoeit zich ook al met de binnenlandse Amerikaanse politiek. Putin waarschuwt Amerika, dat als men op Hillary Clinton stemt, er een oorlog komt. En dan is zij ook de laatste president van Amerika.
++ Op Grote Verzoendag gooiden Arabieren projectielen en molotovcocktails naar politie-agenten aan de grens bij Silwan in Oost-Jeruzalem. Meerdere aanslagen werden uitgevoerd. 1 Arabier werd gedood. Geen gewonden.
++ ISIS roept jongeren op om in eigen land aanslagen uit te voeren. Blijkt een eenvoudige zaak te zijn. Jongeren worden niet gecontroleerd en als ze worden betrapt niet gestraft.
++ Putin heeft het bezoek aan de Franse president Hollande op 11/10 afgezegd. Er zou over Syrië worden gesproken. Maar er zijn te veel meningsverschillen.
++ Rusland heeft besloten om ook een zeehaven in Tartus te vestigen. Het wordt dan eigenlijk een luchthaven om makkelijker de terreur te kunnen bestrijden.
++ Met de Israelische ultraviolette watertechnologie wordt de Philipijnen van water voorzien. Prijs weliswaar $ 4 miljoen maar beduidend beter dan andere apparatuur. Goedkoper en geen gebruik van chemicaliën.

Stichting Lechaim
Jammergenoeg hebben we dit jaar meer steun dan normaal voor de Joodse feestdagen nodig, omdat er zelfs tijdens de Joodse feestdagen meer aanslagen zijn gepleegd op Jeruzalem en op plaatsen als Sderot.
Weer meer slachtoffers van het terrorisme, en dat bij ouderen en kinderen.
Mijn verzoek is u bekend. Help ons helpen. Ieder bedrag is welkom.
Mede namens ons bestuur bij voorbaat oprechte dank.
Shalom
Harry

Tussen 8 en 19 maart 2017 ben ik weer in Nederland om spreekbeurten te houden.
Zie onze website en neem contact op als u belangstelling hebt een avond te organiseren.


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer