Harry’s focus op Israel 625

Israel, 5 november 2016

Beste lezer,

Op vrijdagavond konden we op de Nederlandse televisie een bijzonder programma zien, dat gewijd was aan het geven van financiële hulp voor Nederlandse kinderen, die lichamelijk en geestelijk ziek zijn. Duidelijke beelden met een indrukwekkende uiteenzetting van de ziekte.
Veel burgers reageerden en de opbrengst was indrukwekkend.
Onze stichting is actief via folders, het vermelden via de Focus, spreekbeurten, en beelden tonen van kinderen die mede door uw donatie geholpen worden.

Stichting Lechaim
Sta mij toe om u te verzoeken ook het werk van stichting Lechaim te steunen. We mogen niet vergeten dat de slachtoffertjes in Israel door het bekende terrorisme de dupe zijn geworden ondanks het gegeven dat onze regering alles doet om in veiligheid te kunnen leven.

Urgent verzoek uit Sderot
Vandaag een urgent verzoek van Odelia uit Sderot ontvangen. Een vrouw, die 12 jaar geleden slachtoffer van een aanslag is geworden, lijdt aan PTSD (Na Traumatisch Stress Syndroom). Zij zou gezonder kunnen worden als zij een door haar gewenste baby zou kunnen krijgen. Door haar stress is dat niet mogelijk en moet zij volgens de doktoren een speciale behandeling hebben. Odeliat verzoekt ons deze urgente behandeling te financieren. Het gaat om een bedrag van Euro 2000,- Wij menen zulk een slachtoffer te moeten steunen.

Verkiezingen
Voor Israel zijn de verkiezingen dinsdag a.s. voor het Amerikaanse presidentschap van groot belang. Bijzonder veel artikelen zijn geschreven wat betreft de kwaliteiten en de consequenties. Het lijkt me zinloos om vandaag een overzicht te geven. Dinsdagnacht weten we wie de opvolger is van Obama. Dan is het wel van belang dat Obama gedurende de laatste 2 maanden niet zijn macht gebruikt om maatregelen te nemen welke minder aangenaam zijn voor Israel. En na de eerste maanden van het gezag van de nieuwe president(e) weten we ook wat te verwachten van het Amerikaanse beleid.
Ik wens u een goede week,
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer