Harry’s focus op Israel 626

Israel, 14 november 2016

Beste lezer,

De afgelopen weken hebben wij allen de situatie in Amerika gevolgd. In eerste instantie de verkiezingscampagne, daarna de toch wel bijzonder spannende verkiezingsdag en vervolgens de commentaren op de verkiezingsuitslag.
Dat de campagne ongeveer 1,5 jaar heeft geduurd en miljoenen zijn geïnvesteerd, lijkt me overdreven en dus vreemd. Vreemd ook omdat de democratische Hillary Clinton als echtgenote van ex-president Bill Clinton gebouwd heeft op haar naam en de vrouwen in het geheel.

Donald Trump heeft als zakenman en totaal onervaren politicus gedacht aan het investeren van zijn eigen kapitaal Dat beiden toespraken hebben gehouden die eigenlijk inhoudsloos waren en die amper een eventueel te voeren beleid weergaven, is een gegeven. Zelfs het gestelde dat als b.v. alle vrouwen zouden hebben gestemd op de eerste vrouwelijke president, heeft geen of onvoldoende invloed gehad.

Hoewel ik geen helderziende ben, heb ik vanaf het eerste moment Trump verwacht. Een simpele reden. Donald was een bijzondere zakenman en dus geen verwarrende politicus en duidelijk in o.a. zijn houding t.a.v. Israel. Hoewel moeilijk verklaarbaar, was het weliswaar vreemd dat tijdens de verkiezingen en de polls meer Amerikaanse Joden aan Hillary de voorkeur gaven.

Bijzonder is weliswaar dat algemeen gesproken meer mensen hebben gestemd op Hillary Clinton dan op Donald Trump. Maar vanwege het systeem kreeg Trump meer afgevaardigden.
Verder ben ik ervan onder de indruk dat onvoorstelbaar veel landen Trump hebben gefeliciteerd als opvolger van Obama en dat de aanpak van Trump nu al beduidend indrukwekkender is dan zijn campagne-toespraken. Het is goed voor Amerika en haar relaties op politiek en economisch gebied dat o.l.v. de president een recht toe recht aan beleid gevoerd zal worden.

Gedurende de afgelopen weken heb ik geconstateerd dat een redelijk aantal lezers en aanwezigen bij spreekbeurten onvoldoende op de hoogte zijn van het belangrijke werk van onze stichting Lechaim. Geef mij de toestemming om in het kort nogmaals ons werk door te geven. Onze stichting heeft als doel om de in Israel wonende slachtoffers van terreur financieel te steunen . Dit is weliswaar afhankelijk van de ontvangen donaties. In steden als Sderot en o.a.Nitzan, welke beide langs de grens van de Gazastrook liggen, en die op dit moment de meeste slachtoffers hebben, werken we samen met hen die verantwoordelijk zijn om hulp te bieden. Onze bestuurders en contactpersonen ontvangen vanzelfsprekend geen vergoeding. Wij hebben een goede folder en website, waardoor ons werk meer bekendheid krijgt.

1. Hamas en Fatah
Op 30/10 hebben de Hamas-leiders in Qatar een ontmoeting gehad met Abu Mazen. De leider van Hamas, Mashaal, en zijn gedeputeerde Haniyeh wil een verzoening met de Fatah. Zij willen wel verkiezingen, die belangrijk zijn voor de politieke agenda en de aanpak van de bezetting. Dit vooral wat betreft de uitbreiding van de Israelische illegale nederzettingen. Abu Mazen onderstreept de noodzaak en ziet een nationale eenheidsregering.
Hamas won in 2006 de verkiezingen en kreeg de leiding in Gaza. Abu Mazen stelde de verkiezingen steeds uit en bleef president in de Westbank.

2. Italië
Op 31/10 heeft de Italiaanse president Mattarella in Israel president Rivlin ontmoet. Hij is erkentelijk voor de aangeboden hulp die Israel wat betreft de aardbeving heeft gegeven.
Hoewel Mattarella aandringt op onderhandelingen wat betreft de tweestatenoplossing, zegt Rivlin dat Israel als staat moet worden erkend. Anders geen ontmoeting met de Fatah.
Mattarella had op 1/11 een ontmoeting met Abu Mazen.
Op 2/11 een ontmoeting met Bibi. Bibi condoleert hem met de families, die slachtoffer zijn van de aardbeving.
“Als u hulp nodig hebt, wij zijn aanwezig. Naast u staat een standbeeld van Theodor Herzl, de moderne Mozes. Hij is ook de vader van het moderne Zionisme. Wij worden gezien als een innovatie land. Dat was met Italië ook het geval. Als we zouden samenwerken, zouden we nog veel meer kunnen doen.

3. Internationale conferentie van de centrale banken
De gouverneurs van de banken uit Rusland, Aziatische en Balkanlanden zijn in Jeruzalem om deel te nemen aan een internationale conferentie. Dit is de eerste keer in Israel. De club van gouverneurs ontmoeten elkaar ieder half jaar. De Israelische gouverneur dr. Flug zegt dat het van groot belang is om internationaal samen te werken en beroepsdiscussies te hebben. Hij is verheugd 18 landen hier te hebben en hen ook over technologische innovatie te informeren.

4. Amona
De Knesset moet beslissen over Amona. Wel of niet ontruimen. De regering heeft de beslissing
over Amona uitgesteld tot 25/12. Dit gaat dus om de afbraak van huizen en verhuizing van de Joodse nederzetters. Het gaat natuurlijk ook om de erkenning van de bevolking. Amona is in 1995 opgericht. Nu wonen daar 40 families.
De regering wil 98 huizen bouwen in Shiloh. Dat o.a. om de inwoners van Amonah een huis aan te bieden. Een en ander zal op een goede manier worden uitgewerkt

5 Libanon
De nieuwe president van Libanon is een goede relatie van de Hezbollah en Iran. Hij is een Marionieten-christen. De man is 81 jaar en goed voor de bescherming en het politieke systeem.
Tevens een land hebben dat vrij is van Israelische bezetters. Hij steunt Bashar al Assad. Dus een samenwerking met de Hezbollah en Rusland.

6. Israel
* Bibi (Benjamin Netanyahu) en president Rivlin zullen dit jaar Australië, Singapore, Kazakhstan, Azerbeidzjan bezoeken. Bibi deze week al India. Nu ook al internationale relaties in Azië, Afrika en Zuid Amerika. Oorzaak van de internationale contacten is de technologie, de economie, de veiligheidskennis en de wetenschappelijke kennis. De relaties met Israel groeien, maar dat kan nog beter. Zie de situatie bij de UNESCO.
* Israel tracht te voorkomen dat de PA lid wordt van Interpol.
* Israelische onderzoeken hebben een medicijn gevonden dat voor bijna 100% HIV vermindert.
* Israel maakt zich zorgen over het groeiend aantal Russische militairen in Syrië en de Middellandse Zee, evenals de Russische steun voor de Palestijnen bij de VN.
Wel heeft Bibi (ruim 2 weken geleden) hierover gesproken en hebben officials van beide landen dit onderwerp behandeld. Bibi heeft ook met Putin tijdens hun gesprek o.a. verzocht niet de anti-Israel resoluties van de VN te steunen.

7. Syrië
Het gevecht gaat om Aleppo. Maar ook de relatie Rusland-Amerika. Rusland verwijt Amerika dat het de rebellen onvoldoende aanpakt. Daardoor is een deal onmogelijk en voor de bevolking uitstel van terugkeer naar een normaal leven. Moskou is heel bewust gestopt met bombarderen.
Nu rust voor de bevolking. Maar een en ander hangt af van Amerika. Dus van het terrorisme.
De Syrische regering heeft het westen van Aleppo in handen en tracht ook controle te krijgen in het Oosten. Resultaat: veel doden.
Putin heeft in Aleppo op 4/11 een menselijke pauze uitgeroepen. Alle gewapende groepen moeten volgens hem Aleppo verlaten.
Tijdens een toespraak voor het internationale forum, “the Valdai Internationnal Duscussion Club” ruim een week geleden, heeft Putin de Israelische anti-terreuractiviteiten gewaardeerd en toegevoegd dat Amerika wel een en ander van Israel kan leren.

8. Amerika
* 10 Amerikaanse vrouwen met PTSD (post traumatic stress disorder) hebben Israel bezocht om te kijken of zij hier beter kunnen worden behandeld. Ontmoeten o.a. Israelische veteranen. De dames menen dat men hier realistischer is om verder te leven.
* Er is onrust in Israel dat Obama voor zijn aftreden toch nog maatregelen neemt om een Palestijnse staat op te richten. Mogelijk ook sancties tegen bedrijven die met Joodse nederzettingen zaken doen.

9. Iran
Iran heeft in haar parlement een Joods lid. Hij zegt dat de islamitische republiek geen oorlog zoekt met Israel. Dat zou zelfmoord zijn. De huidige situatie is stabieler dan voor de ondertekening van de deal over de atoomenergie. Shamak Moreh Sedgh zei dit tijdens een interview op de Israelische radio. Zoals bekend was Israel tegen de deal. Maar Bibi zal niets doen als daar geen duidelijke reden voor is.

10. Oekraine
Op 2/11 zijn 250 immigranten op Ben Gurion Airport geland. 117 families vestigen zich in het Noorden. Een en ander heeft hulp van “the International Fellowship of Christians and Jews” (IFCJ). Wel is duidelijk doorgegeven oftewel gezegd dat zij een nieuw leven beginnen in het land van vrede en veiligheid. Op 4/11 uit Frankrijk 50 immigranten. In 2016 tot nu toe 2500 door hulp van IFCJ. Ook tijdens de integratie gedurende de eerste periode $ 1000,- voor volwassenen en $ 500,- voor de kinderen.

11. Irak
Premier Al ABadi waarschuwt op 2/11 dat Turkije een oorlog uitlokt. Hoewel dat ontkend wordt, heeft Turkije wapens langs de grens geplaatst. Turkije zegt ook een rol te spelen om Mosul te heroveren op de ISIS. Irak is tegen.

12. Mosul
* Mosul is de grootste stad van Irak. Erdogan is de Turkse president. Hij wil weer het Ottomaanse rijk stichten. Bij Turkije horen ondermeer Cyprus, Aleppo. Mosul, Kirkuk, Thessaloniki, de eilanden van Aegean, aldus Erdogan. Mosul is nog onder controle van ISIS. Turkije heeft 79 miljoen inwoners en voelt zich verantwoordelijk voor haar broeders in de regio vanwege de geschiedenis en haar cultuur. Turkije heeft haar grenzen als buurman Syrië, in het Zuid Oosten Irak en het Oosten Iran. Totaal 2000 km. Erdogan wil eigenlijk 80 miljoen Shi’itische Iraniërs Suni maken
* Abu Bka al Baghdadi, de moslimleider, heeft de bevolking van Mosul opgeroepen om te vechten tegen de vijanden van G-d. Hij roept de ISIS militanten op om de Iraakse staat te vernietigen en Irak te veroveren.

13. Rusland
* Premier Medvedev ontmoet Abu Mazen in Palestina op 9/11.Hij wil praten over een mogelijke ontmoeting met Bibi, die hij op 10/11 ontmoet.
Rusland steunt de Palestijnen bij de VN. Het is duidelijk aanwezig in Syrië en de Middellandse Zee.
* Rusland heeft het laagste percentage antisemieten in de wereld volgens een overzicht dat gegeven werd tijdens het eerste Joods congres in Rusland, dat bezig is om een internationale conferentie over antisemitisme te houden. Het onderzoek gaf aan dat 8% negatief t.a.v. Israel is en 91% op de hoogte van de Holocaust.
Putin nodigt Joden uit om zich in Rusland te vestigen. Goed voor zijn land. Rusland is een hechte vriend.
* Putin wil dat Amerika haar troepen uit Oost EU weghaalt, evenals uit de NAVO-landen in de Balkan. Het gaat dus om Bulgarije, Roemenië, Oekraïne, Litauen, Letland, Estland en Polen.

14. Danny Danon
De Israelische VN-ambassadeur heeft afgelopen week onder zware beveiliging een bezoek gebracht aan Dubai, de belangrijkste stad in de United Arab States Emirate waar geen officiële relatie mee is. Hij heeft een internationale ontwikkelingsconferentie bijgewoond als voorzitter van het VN ontwikkelingscomité. Volgens Danon is Israel de leider van de internationale wetgeving en het gevecht tegen terreur. “Wij zijn blij nu onze kennis te delen met de landen in de wereld.
Bibi heeft in september al gezegd dat behalve Jordanië en Egypte veel landen Israel niet zien als hun vijand. Wel ISIS en Iran.

15. Gaza
Aartsbisschop Alexsios en een enkel blad hebben doorgegeven dat christenen ontvoerd worden en gedwongen moslim te worden. Christenen hebben het in Gaza moeilijk. Een Arabische journalist schrijft hierover en begrijpt niet dat de media hierover zwijgen. Alexsios geeft door dat dwang hen bekeert. De journalisten in Gaza zwijgen ook. Veel te bang dat zij worden gestraft. Lees: hoofd afgehakt.
Waar is de VN Veiligheidsraad? Waar zijn alle humanitaire organisaties die wel steeds Israel veroordelen voor niets, aldus de journalist.

16. FIJI
Premier BAINIMARAMA bezoekt Bibi in Jeruzalem. Bibi is blij een samenwerking te hebben op technologisch gebied, op water, enz. Als we met Abu Mazen in uw land kunnen onderhandelen zou dat geweldig zijn. Baini zegt: dank u wel voor uw welkomstwoorden en kom aub naar FIJI.
Nu bezoek ik het Midden Oosten o.a. om vrede te pushen. Ons leger werkt in Libanon, de Golan, Egypte, Irak. Wij doen onze plicht als VN-lid. Dank voor uw steun op medisch gebied, klimaat, energie.
Ons land bestaat uit 233 eilanden in de Zuid-Pacific. 2000 km van de kust van Nieuw-Zeeland. Ontstaan door vulkanen. Bevolking 850.000.

17. Frankrijk
Pierre Vimont, de ambassadeur voor het M-O-vredesproces bezoekt Israel en de PA om het Franse plan tijdens een conferentie in december te houden. De betreffende Israelische diplomaat deelt hem mee dat Israel daar niet aan zal deelnemen. Alleen directe onderhandelingen. Bibi had geen ontmoeting met Vimont, maar op dat moment met de premier van FIJI.

Vanwege het toch wel algemeen bijzondere nieuws, ontvangt u in de komende dagen nr. 627.
Vergeet het werk van onze stichting niet.
Mede namens het bestuur hartelijk dank en een goede week gewenst.
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer