Harry’s focus op Israel 627

Israel, 20 november 2016

Beste lezer,

Het nieuws concentreert zich deze week eigenlijk voornamelijk op het verwachte beleid van Donald Trump, de opvolger van Obama, de huidige Amerikaanse president. Duidelijk is dat zijn beleid zakelijker en politiek aangepast zal zijn aan de situatie in Amerika en de internationale problemen. We moeten hopen dat hij als voormalig zakenman in staat is om een betere sfeer te creëren en o.a. een 3e wereldoorlog voorkomt. Dan denk ik aan de invloed van de islam, het beleid van Iran, de relatie Amerika-Israel, de opvang van vluchtelingen en de groeiende meningsverschillen tussen de politiek links- en rechtsdenkenden.

Met respect voor journalisten zou het toch ook een positieve invloed hebben als de realiteit door hen wordt weergegeven. Ik heb het gevoel dat velen uit angst voor moslimactivisten daar als journalist rekening mee houden.

1. Toerisme
De Minister van Toerisme heeft op 7/11 de Israelische expositie op de “World Travel Market” (WTM) in Londen geopend. Hij verwijst naar de verbetering van opvang van toeristen.. Vandaag kan al worden geconstateerd dat 2017 een goed jaar wordt.
Op de beurs zijn 5000 deelnemers uit 182 landen en men verwacht 30.000 bezoekers. Ook vertegenwoordigers van reisbureaus. Israel bouwt nieuwe hotels en kamers. Dit om de prijzen redelijk in de hand te houden. De meeste toeristen komen uit China en India. Velen boeken naar Eilat vanwege het klimaat.

2. De VN
* Op 9/11 de dag na de Amerikaanse verkiezingen, heeft de VN weer 10 resoluties aangenomen, welke Israel veroordelen. Israel zou zich beter moeten gedragen t.a.v. de bevolking in het bezette
Syrische Golan-gebied. 153 stemmen voor, 1 tegen (Israel) en 13 onthoudingen inclusief Amerika. Vergeten wordt dat de bevolking onder leiding van Assad het veel moeilijker heeft.
* Frederica Mogherini, het hoofd afdeling BuZa van de EU, wil dat de EU één leger moet hebben. Ook voor de economie. Zij is bang dat de EU platgedrukt wordt tussen Rusland, China en de USA. Zij heeft denkelijk vergeten dat USA tijdens de 2e wereldoorlog de EU gesteund heeft, evenals tijdens de Koude Oorlog. Ieder land heeft een eigen leger en er is een perfecte samenwerking.

3. Israel
* Onze Eerste Minister Bibi Netanyahu en de toekomstige president Donald Trump kennen elkaar al jaren en hebben een goede relatie. Trump nodigt Bibi en echtgenote Sara uit elkaar in Amerika te ontmoeten.
* Al eerder doorgegeven dat Israel een behoorlijk aantal veldhospitalen bij het leger heeft. Nu is door de VN gezondheidsorganisatie doorgegeven dat het nr.1 in de wereld is. Dus hulp geven waar het nodig is. In aardbevingsgebieden en daar waar gevochten wordt, worden patiënten opgevangen. De betrokken militairen en doktoren ontvangen een onderscheiding.
* President Rivlin en echtgenote bezoeken vanaf 14/11 India. Dit vanwege een uitnodiging van president Mukherjee. Het doel: samenwerking op het gebied van economie, cultuur, veiligheid.
Rivlin zegt: India is een goede bondgenoot en vriend. We hebben al 25 jaar diplomatieke betrekkingen.
Rivlin wordt begeleid door delegaties op gebied van economie, defensie, landbouw, waterindustrie.
* In 2015 was het aantal geboortes van Joden en Arabieren gelijk. 3,13 gemiddeld per vrouw. 33% van de bevolking is kind.
* Zoals geschreven heeft Israel de beste veldhospitalen en is actief in de wereld waar dat nodig is. Ik verwijs naar o.a. Haïti en de Philippijnen. Nu heeft de “Wereld Gezondheids Organisatie” (WHO) Israel als nr.1 aangegeven. Komt natuurlijk ook vanwege de ervaring van de betrokken militairen en doktoren in ons land. Eind november zal de president van de WHO in Hongkong het belang van Israel doorgeven en uitleggen, en ook een duidelijk overzicht van het noodzakelijke werk geven.

4. Amerika
* Tijdens zijn 8-jarige leiderschap is het Obama niet gelukt een goede relatie met Iran op te bouwen. De kreet “dood aan Amerika” en “dood aan Israel” is nog steeds dagelijks te horen. Afgelopen weken heeft Al Khameini grote demonstraties tegen beide landen georganiseerd.
* Trump is voor de bevolking van de Westbank geweldig. Hij steunt Judea en Samaria om weer te worden aangesloten bij Israel.
* Trump en Obama hebben elkaar ontmoet. Blijkbaar een goed gesprek en Obama belooft om Trump op een goede manier te assisteren. “Als u succes hebt, heeft ons land ook succes.” Trump ziet overigens geen oplossing voor de relatie Israel-PA, en het USA leger moet worden gereorganiseerd. Hij onderstreept de relatie met Israel. Die wordt alleen maar beter. Zeker in Judea, Samaria en Oost Jeruzalem, en minder met de Palestijnen.
* Obama bezoekt diverse landen om afscheid te nemen. Hij is tijdens de ontmoetingen ook nog politiek actief. Hij praat o.a. over de Oekraïne, Syrië, ISIS, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië.
* Er is in Amerika kritiek op Trump. We moeten ook niet vergeten dat ongeveer 50% niet op hem heeft gestemd. De pers is ook nu nog vaak tegen en dat denkelijk omdat men hem niet kent. Hij wil illegale immigranten, die misdaden pleegden, het land uit zetten. Het Witte Huis wordt gerestaureerd. Dus het eerste regeringsjaar vanuit eigen huis aan de slag. Er wordt ook via de pers vermeld dat zijn adviseur een antisemiet zou zijn. Dat wordt door derden tegengesproken.
Trump heeft met 29 landen contact gehad. Daar was premier Rutte niet bij. Wel vervelend voor Rutte, omdat hij de relatie met Amerika wil uitbreiden. De persoon, die voor Trump de lijst van te bellen landen maakte, had Nederland echter vergeten toe te voegen

5. Rusland
* Op 10/11 ontmoet Bibi de Russische Minister van BuZa Medvedev in Jeruzalem. Israel, Rusland en Amerika werken samen om het terrorisme uit te roeien.
“Wij werken ook aan een betere wereld. Ook problemen met de islam, vooral Iran, dat Israel wil vernietigen. Rusland is ook actief in de 5 werelddelen. Wij willen voorkomen dat Iran atoomwapens heeft en te veel invloed in Syrië krijgt.
* Rusland levert China luchtafweer apparatuur. Een deal is gemaakt. Mede omdat Syrië dan westerse vliegtuigen op afstand kan houden. ISIS heeft een ondergrondse gevangenis in de omgeving van Mosul. Ontdekt door Irak.
* Bibi geeft Medvedev door dat hij alles zal doen om te voorkomen dat Iran zich in Syrië vestigt
* Putin heeft met Donald Trump afgesproken om de relatie te handhaven. Dus zelfs voor de officiële ontmoeting, die nog niet vast ligt.
* Minister Avigdor Lieberman geeft op 16/11 door dat hij minister Medvedev heeft verzocht bepaalde wapens niet aan Iran te leveren. De onderhandelingen met Iran zijn nog niet afgerond. Als Rusland akkoord gaat, mag er volgens de bekende deal niet eerder dan in 2020 worden geleverd.

6. Syrië
* President Bashir al Assad ziet Trump als een goede bondgenoot. Zeker als hij het terrorisme aanpakt. Dat blijft ook zo met Rusland, Iran en andere landen. Trump zoekt samenwerking met Rusland wat betreft ISIS en de veiligheid voor de Sunni’s.
* Israel heeft wat betreft Syrië een goed contact met Rusland, dat een militair offensief in Syrië is begonnen. Dit wel na overleg met Israel.

7. Israel-Turkije
Beide landen hebben een ambassadeur benoemd. Dit mede doordat de relatie duidelijk verbetert. Die relatie was in 2010 slecht geworden. Oorzaak was de Mavi Marmara. Toen wilde een groep mensen de blokkade doorbreken.
De ambassadeur, Kemal Okem, werd al benoemd in oktober, maar dat werd pas gepubliceerd nadat de Israeli Eitan Na’eh op 15/11 werd aangewezen.
De overeenkomst had ook als resultaat dat Israel $ 20 miljoen geeft aan de slachtoffers, die op de boot waren. Dat waren bewapende mensen en dat werd een gevecht.
Nu is er ook de gas-ontwikkeling in de Middellandse Zee om samen een gaspijplijn aan te leggen om via Israel te exporteren naar Turkije en de EU.

8. Westbank
Er wordt 12 miljoen euro geïnvesteerd om de doorgangsposten Westbank-Israel te vergroten en de beveiliging te verbeteren. Voor de Palestijnse werkers duurt het te lang om op tijd op hun werkplek te zijn. Het gaat om tienduizenden die o.a. in Qalandiya (Noord-Jeruzalem) en richting Rachels graf vlakbij Bethlehem werken.

9. Bibi
* Op 14/11 heeft Bibi een ontmoeting met een minister uit Vietnam, die hem had uitgenodigd. Hij bezoekt in de komende weken ook Kazachstan en Azerbeidzjan. Beide zijn moslimlanden.
Singapore, Australië, Fiji en 15 andere landen zijn bij die ontmoeting ook aanwezig. Allen zijn lid van de VN. Bibi had al een ontmoeting met Medvedev, en een week eerder met de NDRC (National Development and Reform Commission), het belangrijkste economische bestuur van China. Nu ook naar West Afrika. Deze officials waren onder de indruk van de expositie bij de VN. Door te werken met Israel wordt hun leven verbeterd.
Het gaat in eerste instantie om water, landbouw, energie, gezondheidszorg. Zij worden partners opdat het terrorisme ook bestreden wordt.
Antwoord op de gestelde vraag tijdens een bijeenkomst van de Joodse federatie van Noord-Amerika hoe Bibi de toekomst ziet: “Binnen 10 jaar stemt de VN niet meer automatisch tegen Israel.”
* Bibi heeft de uitnodiging van Trump om hem in Amerika te ontmoeten afgewezen. Trump is nog niet actief dus wil hij de relatie met Obama handhaven. Beide heren hebben wel telefonisch contact.
* De Roemeense minister van BuZa Lazar Comanesti bezoekt Israel en ontmoet Bibi. Hun landen hebben een heel goede samenwerking en willen de relatie uitbreiden. Roemenië steunt Israel in de VN. Na dit bezoek volgt o.a. een gesprek en een ontmoeting met de minister van BuZa van Nieuw Zeeland. Met hem een gesprek over de houding van de PA, de UNESCO en Interpol

10. Voetbal
Op 12/11 speelde de nationale voetbalploeg van Albanië tegen Israel in Kosovo. De wedstrijd werd verplaatst omdat volgens de politie de ISIS een aanslag wilde plegen op de Israelische ploeg. 19 jihadisten werden opgepakt en 6 terroristen in Macedonië en Albanië. Bij huiszoekingen werden wapens en explosieven gevonden. In Syrië en Irak vechten heel vaak Albaniërs en Kosovaren, die aangesloten zijn bij de ISIS

11. Israel kort
++ 28 zwemmers hebben tussen Jordanië en Israel door de Dode Zee gezwommen. Laagste punt in de wereld. Goed voor vakantie en genezing van huidziekte.
++ Op de 85e algemene vergadering van INTERPOL, de internationale criminele opsporingsdienst, is in Indonesië het verzoek van de PA om lid te worden, afgewezen. 62 tegen, 56 voor en 37 onthoudingen.
++ De PA betaalt gevangen en vrijgelaten terroristen per jaar in totaal $ 300 miljoen. Dat wil dus zeggen dat Abu Mazen het terrorisme steunt tegen Israel.

Stichting Lechaim
Zoals bekend heeft onze stichting als opdracht slachtoffers van terreur financieel te steunen.
Afhankelijk van de psychische en lichamelijk gewonden steunt de regering hen. Maar dat is voor veel families en kinderen niet voldoende. Ik kan u voorbeelden geven waar extra financiering meer dan normaal nodig is. In overleg met de sociale werkers in de diverse plaatsen beslissen wij over het verstrekken van de nodige financiële hulp. Dit is vanzelfsprekend ook afhankelijk van onze financiële mogelijkheden. Daarom doe ik een verzoek aan u onze stichting financieel te helpen.
Jammergenoeg is hulp geven niet steeds een eenmalige bijdrage en aangezien het afschieten van raketten op steden zoals Sderot, Nitzan en omgeving niet kan worden voorkomen, hebben we te doen met niet minder, maar meer slachtoffers.
Mijn dringend verzoek: help ons. Voor ieder bedrag (liefst maandelijks ) zijn we u bijzonder dankbaar.
Mede namens het bestuur bij voorbaat weer dank.
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer