Harry’s focus op Israel 628

Israel, 26 november 2016

Geachte lezer,

De hier al enkele dagen durende branden overheersen het dagelijks leven en vanwege de afgebrande panden zijn er regelmatig oproepen om families slaapgelegenheid te geven.
Het is wel indrukwekkend te constateren dat veel landen Israel willen helpen met speciale vliegtuigen en andere noodzakelijke apparatuur om de branden te blussen. Ook is het opvallend dat in veel buitenlandse kranten en op de televisie aandacht wordt besteed aan dit onderwerp. Ook wordt toegevoegd dat hier sprake is van het feit dat het hier duidelijk om terrorisme gaat.

Dat brandstichters in diverse gevallen betaald worden door ons allen bekende figuren is ook een duidelijk gegeven. Dat het betreffende ministerie de noodzakelijke maatregelen heeft genomen om niet alleen branden te blussen, maar ook om dit te voorkomen is logisch.
We mogen tevens constateren dat de Palestijnen een nieuw systeem hebben toegevoegd om het leven in ons land onmogelijk te maken en, volgens hen, ons land te “heroveren”.

Ik vind het bijzonder en ontroerend dat ik vrijdag van Odelia uit Sderot een bericht heb ontvangen waarin zij aangeeft dat Sderot-families ook brandslachtoffers opneemt en een oproep doet om hen in hun huis onderdak te geven en van voedsel te voorzien. Dat gaat dan in het bijzonder om militairen en andere actieve brandweermannen, die dag en nacht actief zijn om te blussen en ook om te voorkomen dat bij nog meer bossen en panden vuur wordt aangestoken.
Ontroerend omdat ondermeer Odelia en haar stichting wel andere problemen heeft op te lossen. Ik ben zo vrij om in mijn inleiding een oproep te doen, opdat U het werk van onze stichting (stichtinglechaim.nl – hulp aan slachtoffers van terreur) steunt, zodat wij daardoor in ieder geval zorgen dat het andere belangrijke werk van Odelia, dat ook noodzakelijk is, op dit moment niet nog zwaarder wordt.

* Eveneens vestig ik uw aandacht op de advertentie en de inleiding van “Israel Idoedreizen”, het reisbureau dat christelijke reizen naar Israel organiseert, en dat op een bijzondere boeiende manier doet. Zie de aanbieding onderaan deze mail.

1. Israel
* Bibi heeft in Duitsland 3 onderzeeboten besteld. Tijdens de wekelijkse kabinetszitting is hier veel kritiek op geweest. De advocaat van Bibi, en de advocaat van de vertegenwoordiger van de Duitse bouwer in Israel, blijkt dezelfde persoon te zijn. Bibi wijst alle kritiek van de hand en zegt: “Ik besteed de meeste tijd aan de veiligheid van ons land. Nu en later.”
* De bouwcommissie in Jeruzalem werkt plannen uit om in de hoofdstad 1400 woningen toe te voegen. De bouw kan direct na de aanvaarding van het presidentschap van Trump beginnen. Met hem is er immers een totaal ander beleid dan met zijn voorgangers.
* De ons allen bekende Iran-deal is een jaar oud en de door Trump benoemde Mike Pompeo, die de Central Intelligence Agency zal leiden, tracht een mogelijkheid te vinden om de nucleaire deal met Iran te stoppen. Volgens hem een rampzalige zaak.
* De volgende president, Donald Trump, heeft luitenant-generaal Michael Flynn de functie van nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis aangeboden. Hij was hoofd van het Defensie Veiligheids-
agentschap. Hij heeft evenals Trump een warme relatie met Israel.
* Men is ook doende om het dagelijks lawaai van de Muezzins te verbieden. Dat zijn de mannen die dus 5x per dag via luidsprekers de plicht om te bidden aangeven. Dit is dus via de Sharia aangegeven. Deze moslimwetgeving regelt het dagelijks leven. Een enkel voorbeeld:
– het ontkennen van de Koran is strafbaar: dat wil zeggen: de doodstraf
– diefstal idem: amputatie van de rechter hand
– kritiek op Mohammed en hem ontkennen als profeet evenals Allah: eveneens de doodstraf
– moslims die een andere religie aanvaarden: ook de doodstraf
– een niet-moslim die een moslimvrouw trouwt: ook de doodstraf.
* Afgelopen week tijdens een rechtzaak tegen een man die 7 flesjes bier had gestolen, gaf de rechter hem 100 shekel (25 euro) om eten te kopen. De rechter verwijt de sociale dienst in Jeruzalem dat de man 6 maanden eerder uit de gevangenis is bevrijd en nu op straat leeft; hij had goed begeleid moeten worden.

2. Amerika
* Obama heeft nu al gezegd dat als Trump maatregelen neemt tegen de waarden en idealen van Amerika, dat hij zich daar dan mee bezig zal houden. “Ik ben Amerikaan. Zulk een houding is tegen de politieke oude traditie. Trump en Obama hebben grote meningsverschillen.
* De meeste mensen die op Donald Trump stemden, hebben wel problemen met zijn uitspraken. Maar verwacht wordt dat hij een goed beleid zal voeren. De vice-president Mike Pence is een christen en een goede vriend van Israel.
* De voorzitter van Habayit Hayehudi, Israel Ons Huis, Naftali Bennet, is voor annexatie. Trump is voor een tweestatenoplossing. Dat dan wel met een duidelijke beveiliging.
* Turkije en Syrië geloven dat Trump hun landen zal steunen. Dat is de conclusie naar aanleiding van de door Trump nu al toegevoegde adviseurs. Ondermeer Michael Flynn.
* De a.s. president Trump wil de eerste 100 dagen een duidelijk programma uitwerken. Dit om allereerst Amerika op niveau te brengen. Dus productie van staal, auto’s, geneeskundige verzorging en genezing van bepaalde ziekten. De jongere generatie moet de diverse zaken in eigen land kunnen organiseren. Dat gaat om welvaart en voldoende banen voor Amerikaanse werkers. Dus herbouw van de middenklasse. Handel, energie, nationale veiligheid, immigratie-opvang, ethiek en verder uit te werken nodige veranderingen.
* Als Trump inderdaad tijdens de eerste 100 dagen van zijn presidentschap de ambassade naar Jeruzalem verhuist, dan weten wij allen wat we aan hem hebben.
* Hij zegt dan ook:
“Ik zal Bibi direct ontmoeten. Ik ken hem al jaren. Mijn advocaat Greenblatt is mijn adviseur voor Israel, omdat hij van Israel houdt en het land kent.
* Iran moet de nucleaire deal ontmantelen. De nieuwe overeenkomst gaat dan over de industriële nucleaire ontwikkeling. Niet moet worden vergeten dat terroristen geen martelaar zijn.
* Donald Trump had een ontmoeting met bekende journalisten en tv-zender-presentatoren. Hij zei hen dat ze allen leugenaars zijn.
* Trump is eigenlijk al actief alsof hij al president is. Hij is druk met de legerleiding en praat met hen over de situatie in Irak en Syrië. Michael Flynn heeft geheim contact met Erdogan en koning Abdullah van Jordanië. Zij moeten nadat Trump officieel president is ISIS in Irak en Syrië aanvallen.
* De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Israel wordt Mike Huckabee. Hij was de bekende gouverneur van Arkansas

3. Egypte
De Egyptische tak van ISIS heeft een man van 100 jaar vermoord. De groep van Abu Batar Al-Baghdadi heeft de sheich ontvoerd en staande vermoord. Reden: hekserij.
Doel van ISIS is het zuiveren van niet-moslims uit moslimlanden.

4. België en Brazilië
Op 20/11 was er in Antwerpen een informatiebeurs, georganiseerd door Franse en Belgische vertegenwoordigers. Doel: goede informatie geven over aliyah. De belangstelling was enorm. Een Joodse Belg is geschrokken van de opkomst. Hij vindt het ernstig dat België haar land totaal onvoldoende beschermt.
Er is echter maar één land waar de veiligheid in goede handen is, en waar steeds de nodige maatregelen worden genomen. En dat is Israel.
* In Brazilië maakten in 2016 700 Brazilianen aliyah. 3x meer dan in vorige jaren. Nathan Sharanski bezocht Brazilië en constateerde dat meer jongeren zich in Israel willen vestigen. In Brazilië wonen ongeveer 120.000 Joden.

5. Turkije
President Erdogan ziet de Hamas als een politieke beweging. Hij verwacht dat de Hamas en de Fatah zullen gaan samenwerken om echte vrede te realiseren. Zijn oprechte wens: vrede in de regio

6. Aleppo
Alle ziekenhuizen en klinieken zijn in dat gebied vernietigd door de regering. Daardoor hebben 300.000 inwoners geen medische hulp. Tot nu toe 150 patiënten overleden en een beduidend groter aantal gewonden. 3 ziekenhuizen in het oosten en 4 in het gebied waar bommen vielen. Allen moesten evacueren.

7. De JCPOA
De Joint Comprehensive Plan Of Active tussen de 5 leden van de VN Veiligheidsraad plus Duitsland en Iran moet door Donald Trump niet worden vergeten. Duidelijk iets toevoegen om problemen te voorkomen. De deal duurt 10 jaar. De controle is onvoldoende en andere ontwikkelde en te ontwikkelen wapens zijn een groot gevaar.

8. Polen-Bibi
Op 22/11 heeft Bibi een ontmoeting met premier Szydt, de minister van BuZa en zijn delegatie. Bibi heet hen welkom: “We kennen elkaar 1000 jaar, het Joodse en Poolse volk. De laatste 100 jaar waren de ergste. 3 miljoen Poolse Joden vermoord door de Nazi’s. Ook Polen heeft geleden. Maar de afgelopen 70 jaar geven hoop. Nu zijn beide landen een democratie. Dus vrije economie. Een inspiratie voor de hele wereld. Ik heb diverse keren uw land bezocht. Iedere keer zag en zie ik de vooruitgang. Onze 3e ontmoeting ging over de jeugd, toerisme, landbouw, veiligheid en technologie. We hebben meer onderwerpen door te nemen. Uw houding t.a.v. antisemitisme is geweldig.”

9. Jordanië
Tijdens een bijeenkomst van de VN Algemene Vergadering zegt koning Abdullah dat er een samenwerking moet komen tussen moslims, Joden en christenen om de ISIS te verslaan. Dit moet prioriteit nr.1 zijn. Terreur moet verslagen worden.
Er is al een interne oorlog tussen de moslims. Maar zonder hulp van christenen en Joden
komt er geen oplossing. Ook in Irak en Libië, waar de Boko Haram, het probleem is.
Abdullah had eveneens een goede telefonische ontmoeting met Trump.. Had ook hem in het verleden ontmoet en nu een goed contact met diverse leden van zijn team.

10. De Dode Zee
Israel, Jordanië en de PA hebben op 22/11 in Massada het Dode Zee instituut opgericht. Wetenschappers uit de 3 gebieden gaan samenwerken om de Dode Zee te onderzoeken, opdat die weer wordt hersteld in haar bekende kwaliteiten. Israel financiert 1 miljoen euro. De Tel Aviv universiteit doet ook mee. Het is goed om te weten dat er een samenwerking is. Het gaat om toerisme, grondstoffen, waterstand en geneeskunde. Dus de natuur, het milieu, fauna, archeologie.

11. Israel kort
++ In maart begint een Chinese luchtvaartmaatschappij 4 vluchten per week uit Hongkong
te organiseren. Eveneens vluchten uit Shanghai, Singapore en Japan. Dus geen BDS.
++ Op 22/11 trachten Palestijnen wapens te smokkelen naar Gaza. De betreffende boot zag er uit als een vissersboot. Wel door het IDF gezien. Op tijd neergeschoten. Dit inclusief de lading.
++ In Duitsland leven 550.000 niet aanvaarde asielzoekers. Kosten per jaar: $ 5.5 miljard. Het toerisme is in Duitsland beduidend minder. Er wordt ook niets aan gedaan. Amerika waarschuwt om tijdens de Kersttijd vakantie in de EU te houden.
++ Israel heeft 3,4 doktoren per duizend. In Arabische en Israelische Arabische steden zelfs 6 doktoren per 1000.
++ Een sheik geeft door dat de moslims een kruis mogen dragen. Om daarmee dus christenen en andersdenkenden te bedriegen. Maar ook om zich in bepaalde niet-moslim landen veilig te voelen.

Stichting Lechaim
Zoals al in mijn inleiding vermeld zijn de over het land verspreide branden ook van invloed op ons dagelijkse werk om slachtoffers van terreur te helpen. Er is door de gevolgen van dit terrorisme meer hulp nodig. Niet alleen dat deze groep het toch moeilijker heeft maar ook omdat we te doen hebben met meer kinderen, die slachtoffer worden.
Veel landen steunen Israel, opdat het vuur kan worden geblust. Israel heeft te doen met afgebrande huizen, met het creëren van woonruimte die de families onderdak moeten geven. En dan praten we nog maar niet over de totale kostenpost. Het is onze menselijke plicht om juist nu zo veel mogelijk ons werk te doen. De angst van de mogelijkheid om de dupe te worden van deze misdaad is duidelijk aanwezig.
Mijn dringend verzoek is vandaag dan ook: geef ons de mogelijkheid om ook de gevolgen van deze ellende mede op te vangen.
Een klein of groter bedrag stelt ons in staat om onze plicht te doen.
Toon aan dat Nederland ook hier een goede relatie van Israel is.
Dank bij voorbaat.
Shalom
Harry

Zoals eerder vermeld ben ik tussen 8 en 19 maart in Nederland om spreekbeurten te houden. Dat kunt u ook doen, eventueel thuis, en dan uw familie en vrienden uitnodigen.Boek nu de reis “Bemoediging in het Hartland” en ontvang € 280,- korting! Maak kennis met het volk, de tradities en de Bijbelse plaatsen tijdens onze Kerst/Chanoekareis.
Vertrek 19 december. Boek snel.

Meer info, klik hier:
http://www.israelidoedreizen.nl/…
(al onze vluchten zijn rechtstreeks)


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer