Harry’s focus op Israel 631

Israel, 18 december 2016

Beste lezer,

De afgelopen dagen heeft het hier gegoten, enorm gewaaid, en dat met alle consequenties vandien. Opstoppingen op de grote wegen en overstromingen in bepaalde gebieden. In ieder geval, ondanks het
noodweer, was er zulk een regen, dat niet alleen het Meer van Galilea maar ook de boerderijen meer water hebben gekregen dan de laatste jaren, en we optimistisch mogen zijn wat de nabije toekomst betreft.

Wat dat optimisme betreft moeten we maar afwachten of dat ook op de politiek betrekking heeft. De situatie in Aleppo is onduidelijk en dus moeilijk te overzien. Het is een belachelijke situatie in Syrië. De burgeropstand van studenten ruim 5 jaar geleden, die uitsluitend een beter leven en een democratie hebben gewenst, is een burgeroorlog geworden inclusief een inmenging om de macht in het Midden Oosten van landen als Amerika, Rusland, Iran enz.
Ook de situatie in de nederzetting Amona is onduidelijk en moeilijk te overzien.
Als ” woorden” ook daden worden, dan durf ik te voorspellen dat we, zeker politiek bekeken, een betere maatschappij gaan krijgen, omdat Donald Trump, de President-elect van Amerika, als voormalig zakenman de wereldwijd aanwezige tegenstellingen beter gaat aanpakken en oplossen.

Over ruim een week vieren we Kerstfeest en Chanoeka. Kerstfeest is een bijzonder christelijk feest en in het Chanoekafeest gedenken we de bevrijding van de Joodse onderdrukking door de Grieken. Dat wij gedurende de afgelopen 2200 jaar niet alleen vrijheid hebben gekend, is bekend. Dat wij om welke reden dan ook, niet steeds konden en kunnen genieten van onze wettelijke en religieuze vrijheid, is ook een gegeven. Dat wij als Joden de religieuze plicht hebben, in het bijzonder de slachtoffertjes te helpen, is een opdracht. Dat velen van u ons vrijwillig steunen, is bijzonder en daar zijn we u erkentelijk voor.

1. Syrië
* Als Aleppo weer totaal in handen valt van de Syrische regering, dan mogen we aannemen dat de burgeroorlog die in 2011 begonnen is, voorbij zal zijn.
* De ISIS heeft Palmyra heroverd. Eveneens veel wapens buitgemaakt.
* Rusland heeft Aleppo bevrijd van de rebellen, Hezbollah, Amerika en ISIS. Zij allen waren tegen Assad. Veel doden en een duidelijk nederlaag voor Obama.
* Volgens de laatste berichten is Aleppo weer officieel een vrije stad, de hoofdstad, een deel van Syrië en dus o.l.v. president Assad.
* De Iraanse president Rouhani feliciteerde Assad met zijn overwinning en herovering van Aleppo. Rusland en Iran hielpen het Syrische leger. Wel veel burgers omgekomen. Samantha Power, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, veroordeelt het optreden van Syrië, Rusland en Iran. Maar Amerika had dan toch anders moeten optreden.

2. Amona
Bibi en Naftali Bennett (voorzitter Joods Tehuis) hebben een deal gemaakt. Zij stellen voor om vlakbij Amona op dezelfde berg, aan de Noordelijke kant, een nieuwe nederzetting op te bouwen. Gaat een ieder akkoord, dan kan men de verhuizing uitstellen tot 25/12 en een probleemloze evacuatie organiseren. Dus een andere verhuizing dan het voormalige Gush Katif in 2005. Wel moet men een akkoord van de rechter in handen hebben. Het gaat om 40 families, die zich ten dele verzetten tegen het regeringsvoorstel. Wel is in Amona afgesproken dat eventueel verzet niet met geweld zal zijn. De families zouden door de regering tijdelijk in Ofra worden ondergebracht.

3. Israel
* Op 13/12 zijn Bibi en zijn echtgenote Sara naar Azerbeidzjan en Kazachstan gevlogen om de diplomatieke relatie te verbeteren. Zij ontmoeten de presidenten en bespreken de diplomatieke veiligheid, diverse economische onderwerpen, evenals de landbouw. Eveneens zijn er ontmoetingen met de Joodse gemeenschap en Joodse zakenlieden. Tevens wonen zij een dienst bij in de grote synagoge in Kazakhstan.
Tijdens een persconferentie in Akarda zegt Bibi dat beide landen een voorbeeld zijn voor Moslim-Joodse samenwerking.
* De relatie met onze Arabische moslimburen wijzigen zich dramatisch, aldus Bibi. “Ik zie de relatie met Kazakhstan als een deel van deze verandering. De wereld ziet dat graag.”
* Van de eerder genoemde gekochte dure F-35 gevechtsvliegtuigen zijn de eerste 2 op 12/12 ontvangen. Nu blijft Israel nr.1 wat betreft haar verdediging. Overigens zijn ze 5 uur later geland vanwege de zware mist. VS Minister van BuZa, Carter, was in Israel om de aankomst bij te wonen. Hij had een ontmoeting met onze minister van BuZa, Avigdor Lieberman, om de relatie door te nemen. Duidelijk is dat ook de ISIS moet worden verslagen.
Bibi was eveneens aanwezig bij de ceremonie. Hij bedankt Obama en onderstreept dat Obama zijn beste relatie is. Kosten van één vliegtuig $ 100 miljoen. Totaal 8 gekocht.
* Op diezelfde dag hebben in het zuiden sirenes geloeid. Het bleek echter iets in Egypte te zijn. Maar ondanks het gegeven dat Israel dit verkeerd heeft overgenomen, zijn er weer problemen met kinderen die naar schuilplaatsen zijn gehold, toch weer patiënten.
* Op 13/12 ontmoet Bibi de president van Azerbeidzjan in Baku. Een overeenkomst werd getekend over landbouw, economie, technologie, gezondheidszorg en handel. Gedurende de afgelopen jaren werd er voor $ 3 miljard aan wapens geleverd.
* Israel koopt van Azerbeidzjan 50% van de olie die het jaarlijks nodig heeft. Dit land is strategisch van groot belang. Het grenst aan Iran en Kazachstan. De diplomatieke betrekkingen starten in januari als Israel lid wordt van de VN Veiligheidsraad. Dan krijgt het een zetel voor 2 jaar.
* Tijdens de wekelijkse Knesset-zitting zegt Bibi de beveiliging van Sderot te versterken, evenals de omgeving langs de grenzen.
Het is 50 jaar geleden dat Jeruzalem na de 6-daagse oorlog weer een geheel is geworden.
Het is 120 jaar geleden dat het eerste Zionistische congres in Bazel is gehouden.
Het is 40 jaar geleden dat president Sadat Jeruzalem heeft bezocht.

4. Amerika
* We mogen aannemen dat Donald Trump, de President-elect, wat Israel betreft de beste zal zijn van de voormalige presidenten. Kinderen van hem zijn Jood geworden en getrouwd met Joden. Veel van zijn topadviseurs zijn Jood of duidelijk pro-Israel.
Ook zijn houding t.a.v. christenen is duidelijk. Hij was in 2013 bij de verkiezingen in Israel duidelijk pro-Bibi. Toen Trump gekozen werd, was Bibi de eerste die hij belde en de eerste die hij uitnodigde om in het Witte Huis te ontvangen.
* De nieuwe ambassadeur in Israel wordt David Friedman. Hij was al een goede relatie van de President-elect Trump. Friedman zegt zelf de relatie tussen beide landen te regelen en te verbeteren. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat Oost-Jeruzalem zou zijn geannexeerd.
Afgezien van het gegeven dat dit onjuist is, vraag ik me af of b.v. Londen, Parijs, Djakarta, enz. om welke reden dan ook zouden kunnen worden opgesplitst.
David Friedman, een advocaat van beroep, steunt de nederzettingen en beschuldigt Obama van antisemitisme. Hij ziet geen tweestatenoplossing. De ons bekende linkse J-street groep is tegen.
Amerikanen van “Vrede nu” zijn ook tegen.
Friedman is ook pro-Rusland wat betreft de Syrische Assad-regering. Ook ziet hij de religieuze rechten van Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem.

5. Zweden
De Zweedse Minister van BuZa wordt door de Israelische regering en andere officials geboycot. Zweden was het eerste land dat Palestina heeft erkend, en het heeft steeds een pro-PA-beleid. Zij heeft wel problemen met de groei van Palestijnse jongeren.

6. Iran
Tijdens een conferentie in Teheran zegt de Iraanse Minister van BuZa, dat als Trump de atoomenergiedeal gaat wijzigen, Israel zal worden vernietigd. De islamitische regering zal dan ook de Golfstaten aanpakken en de 3e wereldoorlog beginnen.

7. Engeland
* Premier May zegt tijdens een toespraak Israel een geweldig en tolerant land te vinden. Zij wil de handel met Israel verhogen en vindt de Balfour Verklaring een van de belangrijkste documenten in de geschiedenis.
* Engeland blijft wapens leveren aan Saoedi Arabië. Volgens premier May is de veiligheid van de Golfstaten van groot belang voor haar land.

8. Westbank
Op 18/12 ontmoeten een linkse Israelische delegatie en Abu Mazen elkaar in Ramallah. De Israelische delegatie feliciteert Abu Mazen met de herverkiezing als hoofd van de Fatah. Wel bijzonder dat 57% van de Palestijnen niet tevreden is met de beslissing en dat 64% wil hebben dat Abu Mazen aftreedt.
Abu Mazen informeert hen over de ontwikkeling van het Franse voorstel en het initiatief om een conferentie te houden over het Israelisch-Palestijns conflict. De conferentie is door Frankrijk overigens uitgesteld. Het wil wel de relatie handhaven met de Israeli’s die vrede willen volgens een tweestatenoplossing.
De PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) roept Abu Mazen op te stoppen met ontmoetingen met de Israelische delegatie. Israel is tegen een Palestijnse staat en veel Knesset Leden willen de annexatie van het zogenaamde bezette gebied.
Sommige Palestijnen willen een binationale staat met gelijke rechten voor Israeli’s en Palestijnen.
De PFLP heeft een onderzoek laten doen. Gebleken is dat 65% vindt dat een tweestatenoplossing niet zinvol is.
Bibi zo wel als President-elect Trump hadden al doorgegeven niet aanwezig te zullen zijn bij zulk een
conferentie. De betrokken Israeli’s zijn allen politiek links georiënteerd.

9. Water
* 90% van het gebruikte water wordt weer ontsmet en dan gebruikt voor irrigatie. Volgens rapporten is Israel de wereldleider. Spanje is nr.2, eveneens wat betreft ontzouting. Egypte wordt ook hiermee geholpen. Eveneens bij andere bijzondere projecten.
Israel wilde ook Gaza helpen met een fabriek, zodat 75.000 Palestijnen drinkwater zouden krijgen. Maar de Gaza-leiders hebben dit voorstel verworpen.
* Er valt volgens de waterautoriteit jaarlijks gemiddeld 500 millimeter. Op 13/12 en 14/12 viel heel veel regen. Dat was 20% van het jaarlijks gemiddelde. Ook het meer van Galilea is behoorlijk gestegen.
Tot op vandaag hebben we nog steeds de paraplu nodig.

10. Israel kort
++ De VN is van plan een zwarte lijst te maken van Israelische en internationale bedrijven, die zaken doen in Jeruzalem, de Golan Hoogvlakte, Judea en Samaria.
++ Chemische wapens worden gebruikt in Syrië, Irak. Hezbollah is bezig ze te krijgen.
++ In Duitsland is het aantal moslims nu 4,7 miljoen. Sinds 2011 een toename van 1,2 miljoen. De berekening is tot eind oktober. Grootste aantal komt uit Syrië.
++ Gewoontegetrouw worden er in Jeruzalem kerstbomen uitgereikt aan families met een geldig identiteitsbewijs. In Noord-Israel is de verkoop voor 20 euro; bomen uit het JNF-bos.
++ De Hamas heeft een eigen leger. Het verkoopt mortieren en andere wapens aan Arabische landen onder voorwaarde dat deze tegen Joden worden gebruikt.

Belangrijk onderwerp
Natuurlijk is het belangrijk om te weten wat er in de wereld gebeurt op economisch en politiek gebied.
Maar nog belangrijker is onze taak om de medemens de hand te reiken.
Wij, als stichting Lechaim, doen dat omdat wij dit als onze plicht zien.
De slachtoffers van terreur zijn de dupe van het belachelijke optreden van terroristen. Het is onze taak om deze grote groep te begeleiden.
Ik vraag u vriendelijk, maar wel een beetje dringend, om ons zeker nu financieel te steunen, opdat wij
slachtoffertjes in ieder geval met Chanoeka en Kerstfeest financieel kunnen steunen.
Mocht u het komende jaar maandelijks een bedragje willen storten, vul dan het formulier op de website in.
Oprechte dank, chag sameach Chanuka, prettige Kerstdagen.
Namens het bestuur dank en een goede week gewenst,
Harry

Voor de goede orde geef ik door dat ik tussen 8 en 19 maart in Nederland ben om spreekbeurten te houden. Dat kan in een zaal of bij een familie thuis.


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer