Harry’s focus op Israel 632

Israel, 28 december 2016

Geachte lezer,
Sta mij toe om u allereerst alvast een goed en gezond 2017 te wensen. Ik heb mijn Focus nr. 583 nagelezen en u vorig jaar niet alleen een goed nieuwjaar gewenst, maar ook aandacht besteed aan de internationale problemen. Wanneer we de huidige politieke situatie bekijken, dan moeten we jammergenoeg constateren dat we evenals vorig jaar, in een moeilijke wereld leven.

De tegenstellingen zijn groot en onze politieke leiders blijken hun eigen belang belangrijker te vinden
dan gezamenlijk te werken aan vrede op aarde. Onderschat wordt de invloed van de islam en de gevolgen van het opvangen van “vluchtelingen”. Er zou toch gezamenlijk gewerkt moeten worden aan het oplossen van bepaalde problemen in landen als Syrië. Ik hoop dat Donald Trump, als voormalig zakenman, niet alleen werkt aan de situatie in Amerika, maar ook internationaal een politiek programma uitstippelt, opdat er inderdaad naar gestreefd wordt om niet alleen een 3e wereldoorlog te voorkomen, maar de diverse volken ook een beter en vredelievend leven te geven.
Mocht dit gebeuren, en natuurlijk ook lukken, dan zal het komende jaar inderdaad beduidend beter zijn dan het huidige.

Laten we hopen dat het 8 dagen durende Chanoeka, oftewel “Lichtfeest”, het licht over de wereld zal uitstralen en wij allen aan het einde van komend jaar kunnen zeggen: 2017 was het begin van wereldvrede.

1. Syrië
Aleppo is door het Syrische leger heroverd. Nu is de vraag nog wat er gebeurt met de provincie Idlib. Dit gebied met als hoofdstad Idlib is in handen van de rebellen. Dat zijn ongeveer 10.000 vechters. De rebellen worden versterkt, omdat de voormalige vechters in Aleppo zich in Idlib hebben aangesloten bij de rebellen.
* Hezbollah (zie nr. 631) is tegen president Assad. Rusland is pro, en USA en ISIS zijn tegen.
* Op 20/12 hebben Russen, Iraniërs en Turken elkaar in Moskou ontmoet om te werken aan het eindigen van de burgeroorlog in Syrië. Amerika en de VN waren niet uitgenodigd. Men wil de Sunni’s het land uit hebben en de Shi’iten vnl. uit Turkije toelaten. De meeste vluchtelingen zijn Syrische Sunni’s.
* Iran en Rusland hebben in Syrië een militair hoofdkwartier opgezet. Nu in samenwerking met Syrië
om de terreur aan te pakken. Dit wordt ook met enkele landen in de regio gedaan. Rusland gebruikt de Iraanse luchthavens. Doel: Syrië moet een eenheid vormen.
Iran is een Shi’itisch land en heeft problemen met de Sunni’s.
* Voor de burgeroorlog woonden in Aleppo 250.000 christenen. Nu 40.000. Het officiële leger heeft Aleppo weer onder controle.

2. Israel
* De inwoners van Amona hebben uiteindelijk het voorstel van de regering overgenomen. Op een ander stuk land wordt een 2e Amona gebouwd. Voldoende huizen en benodigde gebouwen. Dit stuk land zou een Palestijnse eigenaar hebben. Maar tot op vandaag heeft niemand zich gemeld.
Terwijl op 19/12 de Israelische militairen een hek zijn gaan bouwen tussen Israel en Gaza, hebben Palestijnse militanten op hen geschoten. Als reactie schiet een tank op de militaire Hamas-post.
* Volgens het IDI (Israel Democracy Index) is 86% van de Joden en 55% van de Arabieren trots op het gegeven Israeli te zijn.
* Tijdens een nieuwjaarsreceptie in Jeruzalem zegt Bibi o.a.: “We zien de tragedie van veel gewonde burgers. We zullen onze medische hulp uitbreiden. Dus zeker in Syrië en Aleppo.
De gewonde vrouwen en kinderen, en mannen die niet in het leger zitten, zullen we naar Israel in ziekenhuizen brengen.
* Israel heeft oorlogsschepen gekocht welke in Libanon zijn geproduceerd door een bedrijf dat mede eigenaar is van de Libanese Minister van Defensie. Hij heeft een hechte relatie met Iran en Hezbollah.
* Ongeveer 130.000 Ethiopische Joden wonen in Israel. Zij ontvangen een training op allerlei gebied. Dit dus voor banen, studie, Knesseth, rechters, enz.
* Ongeveer 120.000 toeristen bezoeken Israel t.g.v. Kerstmis en Chanuka. 35% meer dan in 2015.

3. De Fatah en Saeb Erekat
Het hoofd van de Palestijnse onderhandelaars heeft doorgegeven dat als de USA de ambassade verhuist van Tel Aviv naar Jeruzalem, de onderhandelingen niet zullen doorgaan. Erekat is ook niet blij met de door president Trump nu al aangegeven ambassadeur David Friedmann in Israel.
Erekat is alleen blij als de Joodse staat verdwijnt.
In 1995 heeft het USA Congres een wet aangenomen dat de ambassade naar Jeruzalem verhuist. Maar deze wet is steeds uitgesteld door Bush, Clinton en Obama. Nu afwachten of Trump na 6 maanden tekent of iets doet, waardoor de wet wordt uitgevoerd.

4. Zweden
Zweden wordt voorzitter van de VN Veiligheidsraad. Zoals bekend heeft het in 2014 Palestina erkend
en Israel geboycot.

5. Duitsland
Op 19/12 bij een aanslag vielen 12 doden. Tijdens de viering van Kerstmis tijdens een Kerstmarkt: 12 doden en ruim 50 gewonden. Er was wel van te voren gewaarschuwd. Ook is de Russische ambassadeur in Ankara door een moslim-terrorist gedood. Bibi veroordeelt de moord op de Rus. Hij condoleert de familie en het Russische volk. Hij geeft ook aan dat het hoog tijd is dat de civiele wereld bij elkaar komt om het terrorisme aan te pakken.
De Duitse geheime dienst had al dagen lang informatie over aanslagen op de Kerstmarkt. Men heeft er niets aan gedaan. Geen politie, geen militairen. Wel vluchtelingen accepteren en niet de consequentie aanvaarden.

6. Azerbeidzjan
Na het bezoek van Bibi aan het land heeft de betreffende official doorgegeven dat het het Israelische Iron Dome systeem zal kopen..Dit is het verdedigingssysteem tegen raketten. De betreffende Israelische fabriek produceert veel wapens voor het Israelische leger.

7. Swaziland
Op 20/12 ontmoet Bibi samen met de Minister van Landbouw de Premier van Swaziland, dr. Dismini,
in Jeruzalem. Discussie over uitbreiding van de samenwerking op gebied van water, ontwikkeling van landbouw, gezondheidszorg en veiligheid. Dit alles toch in het kader van uitbreiding van de relatie met Afrika. Ook discussie over de komst van een delegatie wat betreft training over de gezondheidssfeer.
Bibi onderstreept de relatie en vriendschap, die al jarenlang aanwezig is.

8. ICEJ
Op 21/12 heeft Bibi het hoofdkwartier van de ICEJ bezocht. Hij heeft daar t.g.v.Kerstmis de christenen de beste wensen gewenst.
Dr. Buhler, de ICEJ directeur, dankt hem en zegt dat de christelijke wereld zijn oprechte wensen waardeert. We kunnen beiden de triomf vieren . Triomf van licht over donker.

9. Trump team
Dit team veroordeelt het Franse voorstel om een Palestijnse staat te erkennen.en ondersteunt de verhuizing van de ambassade naar Jeruzalem.
Deze groep heeft een programma van 16 punten wat betreft het beleid van Trump. De President-elect gaat hiermee akkoord:
+ USA en Israel zijn beiden een democratie, vrijheid van meningsuiting, respect voor minderheden.
+ Israel is de staat voor de Joden. Zij leven daar al 3500 jaar. Jeruzalem is de hoofdstad.
+ Israel is een geweldige bondgenoot van de USA en partner in het gevecht tegen de islamterreur.
+ Relatie op het gebied van cultuur, religie, politiek.
+ Israel verdedigt zichzelf. Geen USA troepen. Wel wapens.
+ Veto van USA tegen negatieve moties.
+ USA stopt met het mede financieren van VN mensenrechten zaken die zich tegen Israel verzetten.
+ Verzet tegen de BDS omdat daarmee de Palestijnen het bestaan van Israel tracht te verzwakken.
+ De tweestatenoplossing is onmogelijk omdat de PA het echte Israel niet erkent.
+ Goede grenzen zijn noodzakelijk. Daardoor stabiliteit.
+ Iran is de leider van sponsoring van terrorisme. Ondermeer Hezbollah, Hamas,en groepen, die pro Assad zijn.
President-elect Trump wil in Amerika het arsenaal atoomwapens uitbreiden.

10. Egypte
President Abdel Al Sisi had in september een ontmoeting met Trump en Clinton. Hij gaf toen al door een voorstander te zijn van het presidentschap van Trump. Hij was de eerste internationale leider, die Trump feliciteerde en hoopte dat de relatie tussen beide landen beduidend beter zal worden.

11. VN Veiligheidsraad
De anti-Israel resolutie om eigenlijk Israel van de kaart te vegen, wordt door Obama voor de eerste keer niet met een veto gestopt. De USA-ambassadeur bij de VN, Samenta Power, die anti-Israel is, is verheugd. Zij en Obama haten Israel. Amerika onthield zich van stemmen. Dit is dus de laatste anti-Israel beslissing tijdens zijn functie als president.
De VN Veiligheidsraad, bestaande uit 15 leden, heeft deze resolutie over Palestijnen aangenomen met 14 stemmen pro en 1 onthouding van Amerika. De resolutie geeft aan dat de gebieden die door Israel in 1969 zijn bezet geen bezit zijn van ons Heilige land.
Maleisië, Nieuw Zeeland, Senegal.en Venezuela hebben de resolutie ingediend.
Egypte was ook pro omdat haar stem toch geen invloed had. Egypte vindt wel belangrijk: de grenzen, de vluchtelingen, kortom het Midden-Oosten.
Saeb Erekat ziet het als een overwinning van de internationale wet. Veiligheid en vrede niet door bezetting, maar door het beëindigen van de bezetting en het vestigen van een Palestijnse staat en leven naast elkaar volgens de 1969 grenzen.
Bibi zegt onmiddellijk te stoppen met financiën over te boeken op diverse VN instellingen. Dat is 7,5 miljoen euro.
Ongeveer 500.000 Israeli’s leven volgens de VN illegaal in de nederzettingen. Dus Oost-Jeruzalem en de Westbank.
Als reactie op de houding van Obama bouwt Israel 5600 woningen in Oost-Jeruzalem.
President Obama heeft de betreffende resolutie ten dele samengesteld en doorgedrukt. Daarom natuurlijk ook geen veto uitgesproken.

++ Donald Trump heeft $ 10.000 gegeven aan een nederzetting ten noorden van Jeruzalem en vlakbij Ramallah.
++ 20 Hamas-militanten zijn gearresteerd door het IDF en de politie. Zij wilden een serie bommen op
Jeruzalem en Haifa afschieten.

Stichting Lechaim
Het is u als lezer van mijn Focus bekend dat ik principieel besluit met een oproep te doen voor het doel van onze stichting. Dan schrijf ik niet meer over de politiek en de oorlogen, maar over de consequenties ervan.
Te veel kinderen, en natuurlijk families, lijden door de raketaanslagen en, algemeen gesproken, het terrorisme. Ik begrijp dat niet alleen Israel slachtoffers van terrorisme heeft. Maar wij als Lechaim-werkers hebben onze handen vol aan het steunen van deze groep.
Dagelijks, en dat in het bijzonder in Zuid-Israel, is er wel een aanslag en dat heeft als vreselijk resultaat dat meer steun moet worden gegeven.
Ik vraag u, als vriend en relatie van ons land, ons als stichting de nodige steun te geven.
Vergeet onze bankrekening niet. Ieder bedrag wordt in dank aanvaard.
Juist in deze week, waar in heel Israel Chanuka wordt gevierd, en kinderen eveneens de kaarsen aansteken, mogen we hen niet vergeten.
Namens het stichtingsbestuur en onze werkers o.a. in Sderot en Nitzan bij voorbaat dank.
Laten wij het jaar 2016 goed afsluiten.

Shalom en een goede jaarwisseling gewenst.
Harry.


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer