Harry’s focus op Israel 633

Israel, 6 januari 2017

Beste lezer,

Sta mij toe om u nogmaals een goed en gezond 2017 te wensen. Gezien de in de afgelopen week aangenomen resolutie van de VN Veiligheidsraad blijken te veel landen zich niet te realiseren dat ruim 3000 jaar geleden onze Lieve Heer Abraham ons land heeft toegewezen. Bijgaande kaart geeft een duidelijk en juist beeld van het Joodse land.

Laten we hopen dat dit jaar, ondanks de duidelijke oppositie van de islam, en dan in het bijzonder de Palestijnse Autoriteit, Israel erkend wordt en in vrede zal mogen leven.
Er zijn voldoende tegenstellingen in de wereld, en in het bijzonder in het Midden-Oosten.

We mogen ons afvragen of de EU eindelijk een echte Unie wordt en ondermeer maatregelen neemt wat betreft de opvang van vluchtelingen. De verkiezingen in diverse landen zullen een indruk geven van de meningen van de volken en niet van de diverse huidige regeringsleiders. Het beleid van de Amerikaanse President-elect zal invloed hebben op de relatie met Israel, Rusland en veel andere landen. De dagelijks nog steeds onaanvaardbare houding op de zogenaamde immigratie heeft invloed op de economie, de cultuur, de politiek, de veiligheid. Ik hoop van harte dat mijn inleiding in 2018 optimistischer zal zijn en dat wij allen met elkaar inderdaad volgend jaar in vrede zullen leven.

1. De EU
De president van de EU, Juncker, heeft een maand geleden gezegd dat binnen de EU de grenzen open moeten blijven. Dat wil dus zeggen dat een ieder in dit gebied zonder paspoort, zonder enige controle kan bewegen. De consequentie is duidelijk. Vrijheid voor de moslims die luisteren naar hun sheikhs.

2. Pearl Harbour
Op 7-12-1941 bombardeerde Japan dit gebied en tevens een groot deel van de Amerikaanse vloot. Daardoor is Amerika gaan deelnemen aan de 2e wereldoorlog en versterkte de geallieerden. Tijdens het bezoek van de Japanse Premier aan Amerika, heeft deze samen met Obama de slachtoffers herdacht. Obama was in mei 2016 in Japan. Hij bezocht Hiroshima. Deze stad werd op 6-8-1945 door een Amerikaanse atoombom gebombardeerd. Aantal doden 78.000. Het was wel het begin van het einde van de oorlog in 1945.

3. Griekenland
Het IAF (de Israelische luchtmacht) en de Griekse luchtmacht hebben 2 weken geoefend. Allerlei mogelijkheden aangepakt, zodat de luchtmacht niet verrast wordt. Dus lage vluchten en oefenen bij
diverse weersomstandigheden. Tevens geprobeerd het taalprobleem op te lossen. Dit was ook een oefening die de relatie met Griekenland weer een stap dichterbij bracht.

4. De VN Veiligheidsraad Resolutie 2334
* De resolutie werd ingediend om het beleid van de Israelische “bezetter”. Dus de grenzen van 4-6-1967. Voor waren: Rusland, Angola, Ukraine, Japan, Spanje. Egypte, Maleisië, Venezuela, Nieuw Zeeland, Senegal, Uruguay, Frankrijk,China, Engeland. Amerika heeft de resolutie ten dele samengesteld en doorgedrukt. Daarom heeft het geen veto uitgesproken.
Geert Wilders heeft felle kritiek op Obama en adviseert Israel om de resolutie te negeren.
Obama financiert bedrijven die zich houden aan het BDS. Dus hier is sprake van een economische oorlog.
* Ban Ki Moon, die na 10 jaar vervangen wordt, geeft toe dat de VN anti-Israel is.
* De Palestijnen bedanken de VN voor het gegeven dat ze Joden mogen doden, omdat ze leven in bezet gebied (de Westbank), volgens Resolutie 2334.
* Abu Mazen zegt op 31-12-2016 dat hij hoopt dat de wereldregeringen in 2017 de Palestijnse staat zullen erkennen. Hij verwijst naar Resolutie 2334 van de Veiligheidsraad van de VN. Hij wil samenwerken met Trump om vrede in het Midden-Oosten te realiseren. Hij verwijst ook naar de rede van John Kerry.
Gelukkig kunnen we verwijzen naar het gegeven dat christelijke groepen Israel steunen, ook in Engeland en Australië.

5. Parijs
Minister Lieberman vergelijkt de in Parijs te houden conferentie over het Midden-Oosten met de
Dreyfuss-rechtzaak. Dreyfuss werd beschuldigd van het beschadigen van de veiligheid. Emile Zola heeft toen een boek geschreven: J’accuse (Ik beschuldig).
Aanwezig was ook Theodor Herzl, een atheïstische Joodse journalist uit Oostenrijk. Hij kwam zo onder de indruk, dat hij is gestopt met journalistiek, en het Zionisme is gaan organiseren, oftewel de stichting van de Joodse staat Israel.

6. Amerika
* Op 28/12 zegt John Kerry dat Israel meer macht moet geven aan de Palestijnen en moet stoppen met bouwen. In zijn afscheidstoespraak verwijst hij naar het M-O en meent hij dat er twee staten moeten komen. De rechterhand van Obama vergeet dat de Palestijnen steeds hebben geweigerd aan tafel te gaan zitten.
* Uit de afscheidsmaatregelen van Obama blijkt ook nu weer dat hij de grootste vijand van Israel is. Bibi heeft zich steeds keurig gedragen. Hij heeft ook weer heel duidelijk de laatste resolutie 2334 afgekeurd, evenals de toespraak van Kerry.
* Donald Trump heeft kritiek op de VN vanwege haar houding t.a.v. Israel. Engeland en Australië steunen Israel na de laatste toespraak van John Kerry. De Minister van BuZa van Rusland geeft ook aan dat hij nu, na 8 jaar negatief beleid van Obama, geen aanleiding ziet vredesbesprekingen te houden.
* De afgelopen 40 jaar is Amerika akkoord gegaan met de bouw van 12 buurten in Jeruzalem. Dat werd het thuis voor 200.000 Joden. Toen kwam Obama aan het bewind, en dat werd een botsing met Bibi over
het Iraanse atoomwapenbeleid, de bouw in Jeruzalem en in nederzettingen, en het feit dat Obama met een ander vredesplan kwam.
Engeland heeft 100 jaar geleden de Balfour Verklaring overhandigd aan de toenmalige Joodse leiders. Dat was het begin van de heropbouw van de Joodse staat. Engeland kreeg het mandaat van het Ottomaanse rijk dat daarvoor in handen was van Turkije.

7. Israel
* Afgelopen jaar hebben zich in totaal 27.000 immigranten in ons land gevestigd (dat was in 2015: 31.000). Veel jongeren en beroepslieden. 7000 uit Rusland; 5500 uit Oekraïne; 5000 uit Frankrijk; 2900 uit Amerika; 700 uit Brazilië; 620 uit Belarus; 650 uit Engeland; 270 uit Zuid Afrika.
Ongeveer 12.000 jongeren nemen deel aan een speciaal programma over Israel wat betreft Aliyah, dat door het Joods Agentschap wordt georganiseerd.
* De economie steeg in 2016 met 25% en de werkloosheid zakte naar 4,3%. Laagste percentage ooit.
Inflatie 0,3 %.
* De Griekse patriarch van Jeruzalem prijst Israel en dankt tijdens een kersttoespraak voor de
godsdienstvrijheid.
* Bibi en Putin hebben op 31/12 telefonisch contact. Zij komen overeen om de situatie in het M-O te verbeteren. Belangrijk is de crisis in dit gebied en in het bijzonder de situatie Palestijnen-Israel. Ter gelegenheid van de jaarwisseling wensen zij elkaar een goed 2017.
* 650.000 Israeliers leven in Oost-Jeruzalem, Judea en Samaria. Gaza is afgegeven en is nu een vijand en heeft armoede.
* BDS heeft weer geen succes geboekt. Ongeveer 17 miljoen mensen vlogen via Ben Gurion Airport.
600.000 personen voor het doen van zaken in Israel. Ongeveer 110.000 vluchten in 2016.

8. Syrië
* In Damascus is voor 4 miljoen personen een tekort aan zuiver drinkwater. In het hele land ongeveer 15 miljoen. Er is gebrek aan geld om water te kopen en angst voor ziektes. Dat geldt speciaal voor kinderen.
* Het Syrische leger valt Wadi Baradi, vlakbij Damascus, aan. Dit na de 3e dag van de Russische
en Turkse samenwerking. Dit wel zonder Amerika. Dit ook nadat de rebellen de watertoevoer van Damascus hebben afgesneden. Rouhani zegt dat Israel en Saoedi Arabië de JCPOA niet accepteren. Iran, oftewel president Rouhani, zegt in deze weer niet de waarheid.

9. Afrika
Volgens wetenschappelijke onderzoekers zijn er ongeveer 400 miljoen Afrikanen die naar Europa willen emigreren. Dat geeft problemen. Maar er wordt niets aan gedaan. De grenzen blijven open. Mensen terugsturen vindt men onmenselijk. Daardoor ontstaat een nog onmenselijker situatie. Gebrek aan voedsel.

10. Franklin Graham
Volgens de zoon van Billy Graham is Donald Trump door G-d als president gekozen. Dit opdat Amerika weer een goed land wordt met o.a. goede rechters. Graham was steeds tegen Clinton en Obama. Hij ziet ook dat Trump veranderd is sinds hij gekozen is. Hij zal tijdens de inauguratie spreken en de nieuwe president zegenen. Bibi is overigens ook voor die plechtigheid uitgenodigd en zal natuurlijk aanwezig zijn.

Stichting Lechaim
Allereerst dank allen die gereageerd hebben op de speciale Lechaimbrief.
Het is ontroerend te horen van Laurence, ons contact in Nitzan, dat zij met onze overboeking een bijzonder zwaar getroffen familie financieel kan helpen.
Laten we niet en nooit vergeten dat slachtoffers van terreur steeds financieel moeten worden geholpen.
Mede met uw donatie kunnen wij als mens werken en dus onze menselijke plicht doen.
Ik vraag u mee te werken, opdat in dit net begonnen jaar Lechaim haar opdracht kan uitvoeren.
Mede namens onze bestuurders dank bij voorbaat.

Groet en shalom,
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer