Harry’s focus op Israel 634

Israel, 16 januari 2017

Geachte lezer,

In de komende periode zijn er belangrijke verkiezingen en conferenties. Afhankelijk van de resultaten en afspraken kunnen we de conclusie trekken of de wereld er beter gaat uitzien, of dat we geconfronteerd worden met een derde wereldoorlog.
De relatie van de gekozen Amerikaanse president Donald Trump met Israel is bijzonder goed. Afgewacht moet worden wat de huidige president Obama in de laatste dagen nog voor beslissingen neemt wat betreft de relatie met Israel. Er is nog een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad, welke evenals de resolutie 2334, door Amerika niet met een veto werd tegengehouden.
De situatie in Syrië is gecompliceerd en ook hier is de vraag of de beide grootmachten, Rusland en Amerika, nu een betere relatie gaan ontwikkelen.
De vraag is eveneens of het nieuwe Amerikaanse bewind het doen en laten van de EU t.a.v. Israel zal beïnvloeden. Ik verwijs naar mijn inleiding in Focus nr. 633 en hoop dat ik in nr. 635 al wat duidelijker een overzicht kan geven over het Midden-Oosten. Mijn geloof in onze Lieve Heer is wat ons land betreft, zeker gezien onze geschiedenis, duidelijk. Vol vertrouwen zie ik dan ook de toekomst tegemoet.

1. Amerika
* Het Congres heeft resolutie 2334 verworpen. 342 voor en 82 tegen. Want het is een obstakel voor vrede tussen Israel en de Palestijnen. Volgens de woordvoerder van het congres had de Amerikaanse regering een veto moeten uitspreken in plaats van Israel in de steek te laten op het moment dat het ons het meest nodig heeft. Obama geeft in zijn laatste toespraak ook aan dat bouwen op Palestijns land betekent: de vrede saboteren.
De regering geeft wel door dat het de VN niet meer betaalt totdat de resolutie is ingetrokken.
57% van de democraten ziet Trump als president.
* President Trump-elect heeft Jarad Kushner benoemd als belangrijke adviseur. Jarad is de schoonzoon van Trump en orthodox Joods. Hij is 35 jaar en makelaar.
* De nieuwe Amerikaanse minister van BuZa, Tillerson, heeft op 12/1 gezegd Israel te steunen. Hij noemde Israel de belangrijkste partner in het M-O. Tillerson heeft kritiek op Obama wat betreft de benadering van Israel. Wel verhuizen naar Jeruzalem.
* Obama heeft toestemming gegeven om een behoorlijk post goederen naar Iran te sturen. Voldoende om 10 atoombommen te produceren.
* Deze bijzondere president heeft een generaal ontslagen: Generaal Schwarz is het hoofd van de Nationale Garde. Het ontslag begint 20/1 om 12.00 uur. Dus op hetzelfde moment dat Donald Trump president wordt. Dan dus geen beveiliging volgens de regels. Dank u wel mijnheer Obama.

2. Versailles
Het Hof van Beroep in Versailles heeft verklaard dat Israel de wettige bewoner van de westelijke Jordaanoever is. Dus de nederzettingen op de Westbank, Judea en Samaria zijn officieel en dus Israelisch. Palestijnen hebben geen eigen nationaliteit, Israel wel en dat op het gebied van voor juni 1967.

3. Frankrijk
* De door Frankrijk op 15/1 georganiseerde conferentie is bijgewoond door 70 landen. Niet door Israel en de PA. Bibi verwijst tijdens de wekelijkse kabinetszitting naar Trump en de inauguratie van president Trump op 20/1. Israel moet dus nog een paar dagen afwachten hoe Trump de zaken aanpakt.
Frankrijk heeft ook problemen met het gegeven dat Amerika zijn ambassade of een deel van de ambassade in Jeruzalem zal vestigen.
President Hollande tracht wel een balans te creëren. Hij zegt dat de Palestijnse terroristen en de Israelische Joodse nederzettingen vrede in het Midden-Oosten tegenhouden.
* De Franse Minister van BuZa, Hatovely, zegt nogmaals op 11/1 bezwaren te hebben over de te houden vredesconferentie op 14 /1 en 15/1. Ook John Kerry is aanwezig, terwijl hij op 20/1 zijn functie neerlegt. Volgens de Fransen is de enige oplossing: de gebieden te delen volgens de grenzen van 1967 en dat dan wel volgens een evenwichtige ruil. Zoals ook al eerder gezegd zijn Israel en de PA niet uitgenodigd.

4. Israel
* Op 5/1 is Bibi gedurende 5 uur verhoord door de politie. Hij heeft voor een kapitaal aan sigaren ontvangen van een goede vriend.
* Bibi bedankt het Amerikaanse congres dat het tegen de anti-Israel resolutie heeft gestemd.
* Onze premier ziet de Parijse bijeenkomst als een indirect. Een slechte zaak. Ook een dwangmiddel om Israel de wet voor te schrijven, en dat terwijl veel Westerse landen al lang tegen Israel zijn wat betreft Jeruzalem en de Westbank.
* Bibi heeft contact gehad met het algemene dagblad Yediot Achrunot en andere bladen. Dit omdat er in alle bladen steeds meer ruimte wordt besteed aan zaken betreffende Bibi en echtgenote Sara.
De redacteur van dit blad heeft toegezegd minder negatief over de familie Netanyahu te schrijven. Voorwaarde is wel dat de concurrent Israel Hayom moet stoppen en verdwijnen. Een bekende journalist die felle anti-Bibi-artikelen schrijft, wordt ontslagen. Dit is natuurlijk het gesprek van de dag.

5. Abu Mazen
Op 6/1 waarschuwt Abu Mazen Donald Trump om niet met de ambassade te verhuizen naar Jeruzalem. Hij nodigt Trump uit het Palestijnse gebied te bezoeken. Hij ziet geen vredesverdrag. Volgens de PA is Oost-Jeruzalem de hoofdstad en heeft Israel in 1967 de gebieden bezet.
Ook Jordanië doet alles om te voorkomen dat de ambassade verhuist. Saeb Erekat, de voorzitter van de Palestijnse groep Vredesonderhandelingen, geeft door dat hij aftreedt als er inderdaad wordt verhuisd.
De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Israel, David Friedmann, zegt de relatie te versterken en zal werken aan vrede in het M-O.
Op 14/1 is de eerste Palestijnse ambassade in het Vaticaan geopend. Aanwezig waren de Paus en Abu Mazen.

6. Tsjechië
De president Milas Zeman waarschuwt heel Europa voor een 2e Holocaust. Nu worden moslims terroristen en ze worden onbeperkt toegelaten als vluchteling. Hij wil daarom een wet toevoegen die burgers het recht geeft zich te bewapenen. Hij is tegen het islamiseren van zijn land. Brussel haat hem.
Tot nu toe 4000 “vluchtelingen” toegelaten. Het land heeft 10 miljoen inwoners. Niet vergeten, aldus Zeman, dat West en Noord Europa zoveel mogelijk moslims toelaten, opdat dit gebied op termijn wordt geïslamiseerd.

7. Rusland
Rusland trekt zijn troepen uit Syrië terug. Het begint met de boten in de Middellandse Zee. Blijkbaar een wapenstilstand tussen het Syrische leger en de rebellen.
Volgens de Russische minister van BuZa wil Rusland de leiders van Israel en de PLO ontvangen, opdat er rust in het M-O.komt. De basis van de ontmoeting is wel de resolutie VN-Veilgheidsraad.

8. Aanslag in Jeruzalem
Op 8/1 rijdt de chauffeur van een truck in op een groep van 40 militairen, die een officiersopleiding kregen. Er is geaarzeld met schieten. Daardoor wel 4 doden en 19 gewonden.. De daarna gedode/vermoorde chauffeur kwam uit Oost-Jeruzalem. Volgens Bibi was deze persoon lid van de IS. De aanslag leek op die in Berlijn en Nice. Niemand begrijpt waarom er niet direct op die terrorist geschoten is.
Na de aanslag hebben de Palestijnen feest gevierd en snoepjes aan de kinderen uitgedeeld.
In Rotterdam en in Berlijn hangen de Israelische vlaggen halfstok.
De PA betaalt de weduwe van de terrorist Euro 700,- per maand. Abu Mazen heeft de terreuraanslag niet veroordeeld. PFlP feliciteert de Palestijnen.( Populair Front of the Liberation of Palestine) is blij en ziet de aanslag als een reactie op de Israelische bezetting.
Bibi geeft de opdracht om bushaltes te beschermen en extra politie in Oost Jeruzalem toe te voegen.

9. Eerdere aanslag
Op 24-3-16 schiet sergeant Azaria op een gewonde terrorist. De terrorist had al eerder een militair geraakt. De terrorist raakt ook gewond en ligt op de grond. Azaria schiet hem dood. Dat is een rechtszaak geworden. In het bijzonder zijn veel officieren tegen. Men moet in het leger zijn geweest om dit te begrijpen. Hoe kan men weten dat een gewonde tegenstander niet in staat is zich alsnog te verdedigen?

10. Afrika
Niet alleen uit het Midden-Oosten maar ook uit Afrika worden tot 2020 ongeveer 15 miljoen migranten verwacht. De groei is zo groot dat de economische structuur het niet kan bijhouden. De groei gaat dan in 20 jaar van 1 miljard naar 2 miljard. In het bijzonder jonge mannen.

11. Toerisme
China heeft een directe vlucht op Israel geopend. Daardoor 10% meer toeristen. In 2016 kwam uit landen als Frankrijk, Rusland, Duitsland, Engeland 14% meer.
India en China zijn de huidige landen waar de meeste reclame door en voor Israel wordt gemaakt. Ook vanwege hun pro-Israel houding.

12. Aleppo
Het Syrische leger is actief wat betreft de heropbouw van Oost-Aleppo.en duizenden voormalige burgers gaan weer terug naar hun verlaten woning. Probleem is wel dat de rebellen explosieven hebben achtergelaten. In ieder geval is er wel voldoende water.

13. Israel kort
++ ELBIT, het Israelische bedrijf voor productie van militaire wapens, heeft voor een bedrag van $ 100 miljoen aan Brazilië verkocht. Levertijd 5 jaar.
++ Abu Mazen heeft een groot aantal regeringsleiders benaderd en hen gevraagd Trump te benaderen
opdat hun ambassade in Tel Aviv blijft.
++ Op 12/1 demonstreren 12.000 Gazans tegen de Hamas. Gebrek aan elektra, water en voedsel.

Stichting Lechaim
Ondanks het gegeven dat men zijn best doet om in het Midden-Oosten vrede te sluiten, vallen er bijna iedere dag raketten en dat in het bijzonder langs de grens met.de Gazastrook.
De consequentie: meer slachtoffers.
Onze stichting heeft als taak: financieel hulp bieden aan die slachtoffers.
Ik doe namens ons bestuur een beroep op u ons daarmee te helpen.
U doet daarmee goed werk.
Bij voorbaat onze dank.
Shalom,
Harry

Ik verwijs naar mijn bezoek aan Nederland tussen 9 en 19 maart om spreekbeurten te houden.
Zie: www.stichtinglechaim.nl
Wilt u meer details, geef mij dan een berichtje.


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer