Harry’s focus op Israel 636

Israel, 31 januari 2017

Beste lezer,

Het is een ietwat moeilijk om vandaag met een inleiding te starten. Ter gelegenheid van de
Internationale Holocaust Herdenkingsdag zijn er diverse herdenkingsbijeenkomsten gehouden.
In Yad Vashem in Israel was een bijzondere bijeenkomst met een indrukwekkende toespraak van onze premier Bibi Netanyahu.

Een uitzonderlijk interview met Barry Shaw vond plaats hier in Netanya. Hij sprak over de BDS-Boycott en vele andere gevoelige zaken in Israel.
Het zijn 2 delen en ze zijn Nederlands ondertiteld:
Deel 1: www.youtube.com/watch?v=WoQhy7IdibA
Deel 2: www.youtube.com/watch?v=vFv45087Axs

Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam
In Nederland in het Wertheimpark park in Amsterdam was de Auschwitz Herdenking op 29/1,die mij vandaag nog niet loslaat. Duizenden mensen. Ik verwijs naar de websites en kan alleen maar zeggen dat als de sfeer, die daar hing en de toespraken welke daar werden gehouden, verspreid zouden worden dat we dan nooit en te nimmer een 2e Holocaust zouden beleven.

Op Uitzending gemist vindt u de Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam op 29 januari 2017 m.m.v. Jacques Grishaver van het Nederlands Auschwitz Comité en (mijn schoonzoon) Rabbijn Menno ten Brink:
http://www.npo.nl/nos-nationale-holocaust-herdenking/29-01-2017/POW_03417120

1. Resolutie 2334
Deze Veiligheidsraad-resolutie is door Obama niet geblokkeerd. Maar Bibi laat wel woningen bouwen in Judea, Samaria, de Golan Hoogvlakte en Oost-Jeruzalem.
Op 22/1 heeft in het Vaticaan de Paus een ontmoeting van 23 minuten met Abu Mazen, die op dat moment onbekend was met de stand van zaken betreffende de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. Volgens Abu Mazen is dit dan het einde van de vredesonderhandelingen. Ook is er het feit dat Jeruzalem de hoofdstad is van de Palestijnen, aldus de Paus. Hij is trots op de Palestijnse ambassade in het Vaticaan en hoopt dat de wereld dit erkent. Dan dus ook de staat, en dus ook vrede. Maar Jeruzalem is bij de islam minder bekend dan Mecca en Medina. Mohammed heeft Jeruzalem nooit bezocht.
Volgens John Kerry is Bibi meer betrokken bij nederzettingen dan al zijn voorgaande regeringen.
Op 28/1 roept Kerry op te stoppen met uitbreiding. Daardoor heeft Amerika zich onthouden van stemming, en Obama is, aldus Kerry, geen antisemiet.
Sinds 2012 zijn niet meer dan 3 nederzettingen gebouwd en alle nederzettingen zijn samen minder dan 2% van het hele land.

2. Donald Trump
Gebleken is dat de vele demonstraties door vrouwen gehouden zijn, en voor het grootste deel door een links denkende miljonair gefinancierd. Ze zijn georganiseerd om het Trump moeilijk te maken. Ook Hillary Clinton doet mee met de “Women’s Marches”.
Trump wil een normale wereld. Ook vrouwen gelijk. Zie zijn grote aantal medewerksters. De Islam is zijn vijand. Hij is westerling.
De situatie is dat sinds 21/1 meer dan 500.000 personen in Amerika dakloos zijn. De armoede is ook veel
groter dan 8 jaar geleden. De vrouwen zijn bang voor de islam en daarom bang dat Trump doorzet.
De huidige wereld is na de 2e wereldoorlog veranderd. Dus eigenlijk denkt men steeds aan de consequenties van de oorlog. Denk aan Trump. America FIRST en eveneens de kreet van Israel. Onze kreet: “wel bouwen”.
Tijdens een kabinetszitting zegt Bibi dat bouwbeperkingen zullen verdwijnen. Wel mogelijkheden om blokken in Israelische gemeenschappen zoals Judea en Samaria uit te breiden.
Tijdens de zitting werd goedgekeurd dat er 566 woningen worden gebouwd. Frankrijk is overigens tegen.
* Op 25/1 geeft Trump door dat hij in het M-O christenen zal helpen en verdedigen. Dit in tegenstelling tot Obama. Zijn kreet: vuur met vuur bestrijden. Trump is bezig om recht te trekken wat krom is. Hij pakt de immigranten aan. Nu 11 miljoen. Groei uit Zuid Amerika. Grens met Mexico. Goed beschermen. Daardoor controle van de misdaad, geen illegalen, geen drugs.

3. Amerika – Israel
Op 22/1 spreekt Bibi met Trump. Beiden willen graag samenwerken om in de regio vrede en veiligheid te realiseren. Ook gesproken over de deal met Iran en de relatie met de Palestijnen. Trump nodigt Bibi uit om elkaar in februari te ontmoeten. Dat wordt 15 februari.
Obama heeft de laatste dag van zijn presidentschap nog $ 221.000 toegezegd aan de PA. Dat zou worden gebruikt voor financiële steun aan gevangenen en families die een terrorist hebben verloren.
* President Trump vermindert of stopt met het geven van financiele steun aan landen, internationale organisaties, VN-agentschappen, internationale agentschappen, die de PA of Iran steunen. Verder wil hij bepaalde gebieden in Syrië waar vluchtelingen veilig kunnen leven

4. China en Israel
Beide landen hebben sinds 24/1/1992 een diplomatieke relatie. Vanaf 31/1/1992 ook met India.
Joden en Chinezen hebben al honderden jaren een goede relatie en tijdens de 2e wereldoorlog zijn er veel Joden opgevangen. Ook nu is er tussen beide landen respect en waardering. Beide vanwege de cultuur.
In 1950 erkende Israel als eerste staat de “Chinese volksrepubliek”. De ambassade is in Beijing en het consulaat in Shanghai. Totale handel is $ 11 miljard. China is het 3e land in de wereld wat betreft de handel met Israel.
Eveneens uitwisseling van studenten. Speciale visums. Tevens directe vluchten, 80.000 toeristen.

5. Israel
* Op 24/1 bezoekt Rudy Giuliani als 1e vertegenwoordiger van Donald Trump, Israel en heeft een ontmoeting met Bibi. Hij is hoofd van het Amerikaanse beveiligingsprogramma.
* Ook op 24/1 heeft de nieuwe minister van Defensie de eerste dag 31 doelwitten opgeblazen. 25 in Syrië en 6 in Irak.
* President Rivlin heeft op 26/1 11 Aziatische ambassadeurs ontvangen. Hij zegt hen ondermeer dat Israel bereid is hen bij te staan in het gevecht tegen terrorisme. Ook in productie van water, landbouw,en andere ontwikkelingen.
* Israel is bereid om 100 Syrische vluchtende kinderen vanwege de burgeroorlog op te nemen. De kinderen zullen dan gedurende 3 maanden in een slaapzaal verblijven. Daarna tijdelijk bij een Israelisch Arabische familie wonen, en na 4 jaar Israelisch inwoner worden.
Alleen loyaal voor Bashir Assad en anti-regeringsrebellen.
Israel heeft ruim 2000 gewonden behandeld.
Bibi zegt dat Israel de crisis in Syrië niet kan oplossen. Wel patiënten behandelen.

6. Irak
Op 23/1 geven Irakese officials door dat het oostelijke deel van Mosul weer in handen is van de staat. Door steun van Amerika zijn de ISIS-terroristen uit de stad verwijderd.

7. De EU
Tijdens een vergadering van de EU-staten zegt de EU-minister van BuZa Mogherini dat de EU-ambassades in Tel Aviv blijven. Dus niet verhuizen naar onze hoofdstad.

8. Griekenland, Cyprus, Israel
Knesset-voorzitter Yuli Edelstein had een ontmoeting met de Griekse en Cyprische collega’s. Een
overeenkomst werd getekend over diverse gebieden. Tijdens de ontmoeting is gesproken over de aanpak van antisemitisme en hoe steun te geven aan jonge ondernemers en de bekende zaken zoals innovatie, water, landbouw, wetenschap, werkloosheid, toerisme, ontwikkeling.

9. IDF (het leger) en terrorisme
In 2016 zijn de aanslagen in Judea en Samaria duidelijk verminderd door de veiligheidsmaatregelen.
Dit jaar zijn 3369 Palestijnen gearresteerd. In 2015 waren dat er 3132. In 2016 500 illegale wapens. Wel meer aanslagen maar een groot aantal tijdig opgevangen.

Stichting Lechaim
Vanwege bepaalde omstandigheden ontvangt u vandaag niet het totale weekoverzicht. Mijn verontschuldigingen.
Wel de u bekende oproep.
Er zijn, zoals u ook kunt lezen en begrijpen, aanslagen, uitgevoerd door groepen en enkelingen.
De consequentie: slachtoffers van terreur, lichamelijk en psychisch.
Onze stichting Lechaim reikt hen de hand en doet samen met u, alles wat mogelijk is om hen te helpen, opdat zij weer een keer in de maatschappij kunnen worden opgenomen en een normaal leven lijden.
Mijn oproep: help ons met financiën. Stort wat u kunt missen.
Mijn dank en wees ervan verzekerd dat u iets heel goeds doet
Mede namens het bestuur, oprechte dank.
Harry

Zoals bekend ben ik tussen 9 en 19 maart in Nederland. Hebt u belangstelling om een spreekbeurt te organiseren, geef mij dan een bericht: nihom@012.net.il


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer