Harry’s focus op Israel 637

Israel, 12 februari 2017

Geachte lezer,

Sinds de verkiezing van president Donald Trump is het duidelijke dat het politieke leven ook internationaal aan het veranderen is. Trump heeft een bepaald beleid en dat zet hij door. We moeten afwachten of, zoals voor zijn verkiezing werd doorgegeven, de Amerikaanse ambassade verhuist van Tel Aviv naar de eeuwige hoofdstad Jeruzalem.

Trump is duidelijk pro-Israel, dus dat zou een botsing kunnen worden met Palestijnse Arabieren. Dus moeten we misschien wel wat geduld hebben.
We moeten ons realiseren dat we internationaal de Auschwitz-herdenking hebben herdacht, en overstroomd zijn door demonstraties voor en vooral tegen Trump, evenals het accepteren van vluchtelingen uit bepaalde landen. Dan wil dat zeggen dat door een duidelijk beleid van Trump, de sfeer in onze wereld aan het veranderen is.

De kreet van de Auschwitz herdenking was: “nooit meer”. En wanneer ik dan in de afgelopen dagen kijk naar tv-uitzendingen die beelden weergeven van voor, tijdens en na de oorlog, dan heb ik het moeilijk. Dan rook ik een enkel sigaretje en vraag mij af hoe het mogelijk is dat ik dat nog kan kijken. Dan vraag ik me ook af hoe maar al te veel mensen antisemiet zijn.

Tijdens de oorlogsjaren waren er maar al te veel mensen die tegen betaling van 7,50 gulden ondergedoken Joden hebben verraden. Mag ik u vragen om te tonen dat Nederlanders goede mensen zijn, en een bedrag van € 7,50 (of een veelvoud) op de rekening van onze stichting te storten, opdat wij in Israel met onze steun en goede houding aan kinderen die slachtoffer van deze haat zijn, de hand kunnen reiken.

1. Amerika
* Op 25/1 bezoekt de ex-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, Bibi Netanyahu. Hij is adviseur van Trump en had een boodschap van president Trump. Inhoud onbekend.
* Op 1-2-2017 heeft Amerika Jordanië weer 100.000 dollar toegezegd en 50.000 toegevoegd. In 2011 en 2012 was dit namelijk 50.000.
* In Nederland zijn demonstraties tegen het Amerikaanse inreisverbod.
* In Engeland tekenen miljoenen een petitie tegen het bezoek van Trump aan Engeland.
* Tijdens een interview zegt Trump bijzonder graag een goede verstandhouding met Putin te willen hebben. Hij respecteert hem.

2. De Israelische president Rivlin
Op 26/1 ontmoet Rivlin diverse officials uit Azië en Australië. Ondermeer India , Zuid-Korea, de Philistijnen, China, Japan, Nepal. Rivlin zegt hen blij te zijn hen te ontmoeten. Niet vanwege het verleden maar alleen voor het heden en de nabije toekomst. De handel en de samenwerking nu is 27%. Wij willen de relatie graag uitbreiden en dat met een ieder van u.
De Australische ambassadeur dankt onze president namens de delegatie. Hij steunt de veiligheid en is onder de indruk van de geleverde prestaties in Israel

3. Israel
* Het Israelische Rode Kruis heeft 123 MDA stations en is dag en nacht in het hele land te bereiken. Het heeft het beste wagennetwerk in de wereld.
* Op 15/2 zullen Bibi en Trump elkaar ontmoeten. Van groot belang. Wel nederzettingen bouwen. Daardoor geen vredesonderhandelingen. Het gaat, zoals al vermeld, om het bouwen op eigen land. Bibi gaf toestemming om 3000 woningen te bouwen en minister Lieberman 2500.
* Er is nooit publiciteit over geweest dat in 16 Arabische landen Israeli’s geweigerd worden. In 8 Arabische landen zelfs Arabieren die Israel hebben bezocht.

4. Amona
* Vanwege de evacuatie waren er stakingen. Ook stakingen en demonstraties via andere nederzettingen, en een protest voor het kantoor van premier Bibi Netanyahu. Deze nederzetting is nu totaal ontruimd. Ten dele met geweld. Eigenlijk het begin van de schoonmaak van Judea en Samaria en het herbouwen van het echte Israel. Minister Bennet zegt dat we het gevecht hebben verloren, maar de oorlog gewonnen. Bibi en Lieberman (minister van Defensie) hebben beloofd 3000 woningen te bouwen op de westelijke Jordaanoever in gebied C.
Minister van Justitie Shaked hoopt dat dit in samenwerking gaat met de verdreven bewoners en dat er een goede oplossing wordt gevonden.
* Op 2-2-2017 is Amona totaal ontruimd. Alleen problemen met ongeveer 100 jongeren, die zich verzet hebben. Probleem zijn de Thorarollen die op een religieuze manier uit de kast dienen te worden gehaald. Een goed gebied om een nieuwe nederzetting te bouwen moet gevonden worden. De mensen hebben het recht om op Israelisch gebied te wonen. Enkele inwoners hebben toestemming gekregen terug te keren en eigen goederen in te pakken. Zij wonen overigens tijdelijk in Jeruzalem.

5. Nederland
Volgens onderzoek is 11% van de in Nederland wonende moslims bereid om geweld te gebruiken en de islam te verspreiden. In Nederland zijn dat ongeveer 100.000 moslims. Dat is ongeveer 2x groter dan het Nederlandse leger

6. Iran
* Iran heeft speciale raketten getest. Reikwijdte 4000 km. Ze kunnen kernkoppen meedragen. Bibi zal tijdens de ontmoeting met Trump de mislukte atoombomdeal doornemen.
Na Operatie Protective Edge in 2014 heeft Hamas veel militair materiaal verloren, aldus een IDF-official, die erop wees dat Iran nu weer op hetzelfde niveau is. Veel wapens worden in hun eigen land geproduceerd.
* Iran heeft van Rusland het S-300 raketsysteem gekocht. Nu ook uitsluitend het Sudnoi systeem om de luchtmacht op peil te houden.

7. Rusland
* Rusland tracht vrede in het conflict met Syrië te organiseren, volgens de Israelische ambassadeur. Koren had op 2/2 ook een ontmoeting met Kasrone, de voorzitter van het BuZa comité van het parlement. Vorig jaar ook sukses gehad met de relatie Rusland-Israel. Niet alleen het staakt het vuren, maar ook hulp met voedsel voor de bevolking. Israel levert ook medische hulp aan Syriërs, die Israelisch gebied binnenkomen.
* Gedurende de laatste maanden is de relatie van Rusland en Israel met Amerika verbeterd. De Israelische ambassadeur Rosachov verwacht dan ook dat de relatie tussen de 3 landen ook in de toekomst zal verbeteren. Hij onderstreept ook de relatie Israel-Amerika en Israel-Rusland. Avi Dichter, voorzitter van het Knesset BuZa comité, heeft Rosachov uitgenodigd voor een ontmoeting die beide parlementsleden in mei in Jeruzalem hebben.

8. Engeland
* In 2016 is in Engeland het aantal antisemitische incidenten 36% hoger dan in 2015.
* Maandag 6/2 was er een ontmoeting tussen Bibi en premier Theresa May. Diverse situaties in het M-O werden doorgenomen.

9. Het Midden-Oosten
De zakelijke relatie tussen Israel en de meeste Arabische landen groeit. Maar daar wordt weinig publiciteit aan gegeven. Men is bang voor atoombom-terrorisme. Volgens de betreffende relatie is er geen Arabische boycot. Er is regelmatig contact met Egypte, Saoedi, enz.
Tijdens een conferentie werd dan ook vastgesteld dat Israel voor hen veel meer kan betekenen dan de Palestijnen.
De Turkse minister van Toerisme bezocht Israel en zijn Israelische collega. Met zijn officials van 58 landen waren de belangrijke onderwerpen o.a. toeristenbezoek aan Turkije, stabiliteit en economie.

Stichting Lechaim
In mijn inleiding heb ik al verwezen naar het doel van onze stichting. Mijn verzoek is u bekend.
Er wordt ons meer gevraagd in plaats van minder.
Ik reken dan ook op uw medewerking.
Beter werk kunnen wij samen niet doen.
Mijn oprechte dank
Harry

Tussen 9 en 19 maart ben ik in Nederland om spreekbeurten te houden. Voor details verwijs ik naar onze website www.stichtinglechaim.nl of email mij: nihom@012.net.il


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer