Harry’s focus op Israel 638

Israel, 20 februari 2017

Beste lezer,

Verwijzend naar mijn vorige nieuwsbrief, waarin de nodige aandacht is besteed aan de herdenking van de Holocaust heb ik diverse reacties ontvangen. Gezien de kreet van deze internationaal herdachte dag, “nooit meer”, en het groeiende antisemitisme, besloot ik een levensbeschrijving van mij te maken en hier toe te voegen, namelijk vanaf het moment dat ik bewust werd geconfronteerd met de algemene situatie destijds.
Onder de kop “Mijn oorlogsjaren = de Holocaust = 1933-1945” ontvangt u 3 hoofdstukken.
Ik ben voornemens om mijn belevenissen als Holocaust-overlevende ook onderdeel te maken van mijn spreekbeurten in Nederland.

Deel 1 van: Mijn oorlogsjaren – Vader smokkelt Joden

Wij woonden in Winterswijk in de Spoorstraat langs de Duitse grens, waar mijn vader een grossierderij had in suikerwaren. De synagoge was in dezelfde straat en werd door ons zeer regelmatig bezocht.
In het begin van de dertiger jaren was er thuis al een bepaalde spanning te voelen. Maar als kind had ik het gevoel dat dit een verschil van mening was af en toe van vader en moeder. Ik bracht dat niet in verband met het feit dat wij regelmatig Duitse families in huis hadden. Dat waren families die na korte tijd elders werden ondergebracht, of naar o.a. Australië emigreerden.

Toen ik in 1937 in de 4e klas van school C zat, vroeg meester Langedijk mij om met hem als Sinterklaas Zwarte Piet te spelen en de diverse dorpen in de omgeving te bezoeken. Ik vertelde dit met een stralend gezicht aan mijn moeder. Toen vader thuiskwam, riep hij mij. In de slaapkamer nam hij mij op zijn knie en zei: Jammer voor jou, maar dat vind ik niet goed. Ik ben veel te bang dat ze je ergens vasthouden en je pas terugsturen als ze jou voor mij kunnen inwisselen. Je verzint maar een motief.

Toen begreep ik pas wat vader deed. Duitse Joodse families over de grens smokkelen. Hij werd toen al door de Duitsers gezocht. In die tijd was ook de NSB al bijzonder actief. In september 1939, toen er al sprake was van een inval van het Duitse leger, verhuisden we voor enkele dagen naar Utrecht. Dus achter de waterlinie. Vader werd op 6 oktober door de politie opgepakt. Na enkele dagen kwam het door Minister Gerbrandy uitgeschreven vonnis: Mag niet meer leven in een strook van 30 km van de grens. Hij vestigde zich toen in Scheveningen en werd daar vertegenwoordiger bij een hem bekende fabrikant.

Wij bleven nog in Winterswijk. Ik herinner mij dat een klasgenoot en vriendje (ouders lid van de NSB) mij in oktober zei: Weet je dat jouw vader met de Joodse feestdagen thuis komt?
Op 15 april 1940 zijn moeder, broer Rolf en ik hem toen gevolgd. Ik was als kind al volwassen. De oorlog brak uit op 10 mei 1940.

1. Algemeen
Om vandaag een indruk te geven van de huidige internationale situatie is niet eenvoudig. In Israel is er een duidelijk verschil tussen de politiek links- en rechtsdenkenden, terwijl onze regering onder leiding van Binyamin Netanyahu een goed beleid voert. Het is onbegrijpelijk dat velen meer denken aan eigen belang en niet aan het landsbelang. Dit is hetzelfde in de EU en andere landen. De pas gekozen Amerikaanse president Donald Trump is vanaf de eerste minuut bekritiseerd en heeft amper de gelegenheid zijn eerder aangekondigde plannen uit te voeren. Men realiseert zich niet dat onze grootste vijand, een bepaalde stroming van de islam, alles doet om de wereld te islamiseren.. Dat is dus vechten tegen niet herkenbare vijanden.

2. Bibi
Onze huidige premier heeft zijn schoolopleiding gehad op een zakenschool. Hij begon dan ook te werken als zakenman. Door hem is in Israel de landbouw opgebouwd. Ook de economie is daardoor een belangrijke basis geworden en de technologie werd eveneens ontwikkeld.
Bibi en president Donald Trump denken dus op eenzelfde methode.
Hij heeft op 18/2 een ontmoeting met Trump. Hij ontmoet tijdens dit bezoek vice-president Pence, de staatssecretaris Tillerson en de leiders van de Democratische en Republikeinse partijen. De relatie tussen Trump en Bibi, dus Israel en Amerika, is op alle gebieden sterker geworden dan tussen Israel en Obama oftewel Amerika.
Overigens is Trump als president o.a. ingezegend door de Sefardische rabbijn Yosof.

3. Mike Huckabee
Deze ex-presidentskandidaat was in Israel en zegt dat het voorstel van president Trump kwam om de ambassade te doen verhuizen. Hij zegt dat het onderwerp van Trump om de ambassade te verhuizen, niet gewijzigd is. Maar het is geen punt van het programma.

4. Engeland
Yulit Edelstein, de Knesset-woordvoerder, had een ontmoeting met zijn Engelse collega John Berouv. Hij waardeert het gevecht tegen terrorisme en hoopt dat de relatie tussen de parlementen goed zal blijven en indien mogelijk nog hechter zal worden.

5. Amerika
President Trump heeft duidelijk gesteld dat hij niets wat betreft de tweestatenoplossing zal dicteren.

6. Israel – Arabische landen
Tijdens een persconferentie met Trump zegt Bibi dat Israel nog nooit zulk goede relaties met Arabische landen heeft gehad als vandaag. Deze landen zien Israel als bondgenoot.
Uit een enquete blijkt dat 55% van de Israeli’s graag 2 staten ziet en van de Palestijnen 44%

7. Veiligheidsconferentie in München
Discussie tussen Minister Lieberman en de Iraanse minister van BuZa Zarif. Tevens deelname van de Saoedi-minister van Buza, Adel al Jubeir, en de Turkse minister van BuZa, Cavu Soglu. Een jaarlijks, informeel, besloten evenement.
Lieberman zegt dat Iran en Noord-Korea, die hun eigen atoomprogramma hebben, lid zijn van de duivelse groep inclusief Hezbollah en de Assad-regering in Syrië. In hun eerste privé-conversatie zijn zij openhartig zodat de samenwerking verbetert.
Lieberman en BuZa minister van Amerika, Mattis, spraken ook op 26/1 met elkaar om de relatie hechter te maken en de Israelische kwaliteit te beschermen.
119 landen, de EU, Mike Pence nemen ook deel. Onderwerp is o.a. het BuZa- beleid door Trump.

8. Gaza
Hamas heeft het aanbod van Lieberman om steun te geven aan de bevolking, en dat op allerlei gebied, afgewezen. Dit was wel onder voorwaarde dat er niet meer met raketten wordt geschoten, gestopt wordt met het bouwen van tunnels en de 3 gevangen Israeli’s worden vrijgelaten.
Als Hamas hiermee stopt, bouwen wij een zeehaven, een luchthaven, en een industriegebied. Wij geven dan werk aan 40.000 personen in Gaza, aldus Lieberman.

9. Michael Flynn – Amerika
Deze man is na 3 weken door Trump ontslagen. Was niet verstandig. Hij had een goede relatie met Rusland en kon dus de situatie t.a.v. Iran veranderen.
Trump accepteert een tweestatenoplossing én een eenstaatoplossing. Dit is afhankelijk van de afspraak die beide partijen maken.
Bibi en Trump hebben tijdens hun ontmoeting diverse onderwerpen doorgenomen.

10. Qatar
Deze ambassadeur in Gaza, Klayt, klaagt de PA aan vanwege de energiecrisis en prijst Israel. Hij spreekt over de buitengewone relatie met Israel en klaagt de PA aan voor de problemen in Gaza.
Dit was het eerste contact van Qatar met Israel.

11. Nederzettingen
De minister van Justitie, Ayelet Shaked, geeft op 17/2 door dat Israel een nieuwe nederzetting gaat bouwen om de Amona bewoners onderdak te geven.
Minister van Onderwijs en partijleider Bennett heeft ook bij Bibi aangedrongen om een nieuwe gemeenschap te vestigen in Samaria.
Bibi is voorzichtig omdat het bouwen van nederzettingen een gevaar is voor een tweestatenoplossing.
Op 16/2 heeft Lieberman de Palestijnen opgeroepen om Hamas te dwingen de wapens neer te leggen. Dan komen er mogelijkheden om te onderhandelen.
Nasralla heeft Israel opgeroepen de kernwapenreactor in Dimona te sluiten. Dat is een bedreiging wat betreft het afschieten van raketten. Dus indien raak, dan is er een ramp.

12. Kabinetszitting op 19/7
Bibi opent en geeft een verslag van zijn activiteiten.
* Ik heb historische ontmoetingen gehad met Trump en vice president Mike Pence in Jeruzalem en Washington. De relatie Bibi-Trump is al jaren oud. Ze hebben eenzelfde mening over het Midden-Oosten, Iran, de mogelijke agressie en de algemene sfeer. Ze zien beiden de mogelijkheid om de goede sfeer met andere Arabische landen uit te breiden.
* We zullen commissies samenstellen op het gebied van veiligheid, wetenschap, cyber, technologie, economie, enz.
We moeten Judea en Samaria niet vergeten.
* Contact gehad met Mike Pence, Tillerson en diverse congresleden.
* Op 20/7 contact in Singapore en daarna in Ausralie. .

13. Stichting Lechaim
Diegenen die aan mijn vriendelijke maar dringende oftewel nodige verzoek gehoor hebben gegeven, namens de slachtoffertjes oprechte dank.
Ik werk voor de huidige slachtoffers omdat ik het verleden niet kan vergeten.
Hoewel we nu gelukkig minder aanslagen hebben, hebben we wel te doen met kinderen en ouderen die lijden vanwege het terrorisme.
Vergeet dat niet en werk aub mee om hun ellende en hun problemen op te heffen.
Mijn dank bij voorbaat,
Harry

Tussen 9 en 19 maart ben ik in Nederland om spreekbeurten te houden. Hebt u belangstelling, geef mij dan een berichtje. Een enkele middag/avond is nog niet bezet.


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer