Harry’s focus op Israel 640

Israel, 18 maart 2017

Beste lezer,

Algemeen gesproken is er kritiek op onze uitstekende 1e minister Binyamin Netanyahu. In het buitenland en in bepaalde politieke stromingen in ons land. Ik zou het toch normaler vinden als de media hun vellen vulden met onderwerpen in eigen land en andere werelddelen.
Hoewel er wel iedere week een aanslag wordt geregistreerd, heeft Israel menselijkerwijs gesproken de veiligheid in handen. Zeker als we ons realiseren dat de terroristen niet stil zitten.
We moeten niet vergeten dat dit kleine landje in de schijnwerper staat van bijna de hele wereld, en dat het beleid van onze regering o.l.v. Bibi maar al te vaak eenzijdig vertaald wordt. Dat deze publicisten dan ook nog in kolommen schrijven dat Bibi moet worden vervangen, is toch een moeilijk te begrijpen zaak.

Zondag 12/3 vierden we Purim. Dan lezen we het boek Esther en gedenken eigenlijk de bevrijding van het Joodse volk. Dan wordt er feest gevierd en genieten de kinderen van kadootjes, extra zakgeld, bijzonder gebak.
Doe met ons mee en help ons a.u.b. zodat wij de terreur-slachtoffertjes, die wij als stichting Lechaim helpen, ook nu niet vergeten.
Jammergenoeg was ik niet in staat mijn spreekbeurten de afgelopen week te houden. Door ziekte mocht ik niet vliegen en was totaal niet in staat mijn Focus samen te stellen. Graag had ik u, geachte lezer, nog eens extra verzocht ons werk te steunen. Mijn dank voor uw giften t.g.v. Purim.

De internationale politieke situatie is gecompliceerd. Als we b.v. hebben gekeken naar de verkiezingscampagne in Nederland, dan mogen we ons toch wel afvragen of de diverse leiders zich wel realiseren dat zij hun land vertegenwoordigen en dus activiteiten moeten ontwikkelen, waardoor het mogelijk is een regering samen te stellen die de bevolking een goed beleid aanbiedt.

Eigenlijk zou dit een wereldbeleid moeten zijn. Als we kijken naar het aantal doden, het aantal mensen dat honger lijdt, het aantal daklozen, dan zouden wij allen in de wereld ons toch diep moeten schamen.

1. Israel
* De ex-Mossad Chef Halevy doet een dringend beroep op Bibi om goed samen te werken met Putin en dan de relatie met Iran te verbeteren. Halevy sprak op 27/2 op een door de Times of Israel georganiseerde avond. Hij zei ondermeer: Waarom naar Amerika en zeggen: ons probleem: Iran,Iran,Iran. Wat zegt u dan in Moskou. Rusland heeft grote invloed op Teheran. We moeten met de vijand praten. Met o.a. Mashael en Hamas. Niet met DAESH (Islam Staat terreurgroep).
* Zes 1e ministers hebben getracht vrede te sluiten met Syrië. Geen van hen is geslaagd. Als de Mossad zich had beziggehouden met Syrië, dan was de situatie vandaag anders geweest.
* Sheich AbuKhald a Tamini gelooft niet in een tweestatenoplossing. Hij ziet graag een Israelische democratie en de Palestijnen met gelijke rechten.
* Het is zo goed als zeker dat Israel op korte termijn met een zelfrijdende auto komt.
* Het toerisme in januari/februari is in 2017 25% hoger dan in die periode in 2016. Tot nu toe 467.000
* Arabische islam-journalisten bezoeken Israel om een objectieve indruk van Israel te krijgen. Zij zijn de gasten van het Ministerie van BuZa. Hun indruk: een westers en vrij land.
* Het aantal vrouwelijke IDF-militairen is in de afgelopen 2 jaar vermeerderd met 350%.

2. Amerika
President Donald Trump heeft zijn eerste belangrijke toespraak voor het congres gehouden. Daar is uit gebleken dat hij in zijn functie gegroeid is. Hij zegt ondermeer:
* Hoewel wij het niet altijd op politiek gebied met elkaar eens zijn, zijn wij een eenheid in het gevecht tegen het veroordelen van haat. Ik sta hier om een boodschap van eenheid, waarheid en recht te verkondigen.
* Onze relaties zullen constateren dat we weer een leidinggevend land zijn.
* Fabrikanten hebben doorgegeven miljarden te investeren en daarmee duizenden banen te creëren.
* De aandelen zijn sinds november in waarde gestegen.
* Drugs mogen niet meer worden ingevoerd. Slecht voor de jeugd.
Trump wijst ook op het groeiende antisemitisme, het vernielen van Joodse begraafplaatsen, Joodse centra en gebouwen, en het gegeven dat hij veel Joden in dienst heeft en zijn dochter met een Joodse man is getrouwd.
* Trump en Abu Mazen willen elkander ontmoeten en praten over vrede. Abu Mazen heeft wel 4 voorwaarden:
1. Bouwstop in Judea en Samaria en Israelische nederzettingen.
2. Vastleggen van de grenzen. Dus grenzen 1967.
3. Vrij laten van door Israel gevangengenomen terroristen.
4. Vastleggen van uiterste datum van de te maken overeenkomst.

3. Syrië
Turkije en Rusland zoeken samenwerking om samen rust te krijgen in Syrië. Erdogan ziet duidelijk de mogelijkheid.
Bashar al Assad protesteert tegen de illegale aanwezigheid van Amerikaanse troepen in zijn land. Zij hebben tot nu toe alle oorlogen verloren. Uitsluitend Rusland heeft ISIS goed aangepakt.
ISIS wilde Palmyra weer in handen hebben. Maar het Syrische leger heeft met tanks en Russische vliegtuigen ISIS tegengehouden. Palmyra was van belang voor de ISIS om haar ideologie te verspreiden. Dus puur terreur.

4. Amona
Minister Elkin had op 13/1 contact in een tent met de voormalige inwoners van Amona. Voor het huis van Bibi. Velen leven nog in die tent. Er is een hongerstaking, omdat de regering nog niet aan het bouwen van vervangende woningen is begonnen. Elkan belooft alles te doen zodat de belofte wordt nagekomen.

5. Bibi
* Op 16/3 heeft Bibi een ontmoeting met Jason Greenblatt, de speciale vertegenwoordiger van Donald Trump. Besproken werd de gezamenlijke belangstelling voor het sluiten van vrede tussen Israel en de Palestijnen. Vrede is nodig voor het creëren van een betere economische situatie en de ontwikkeling van de Palestijnen. De heren hebben ook een ontmoeting met Abu Mazen.
* Als het IDF (leger) op patrouille is in Palestijnse gebieden is en Arabische kinderen ontmoet, maken ze een praatje met hen en geven hen dan ook voedsel.
Volgens Israelische officials heeft Hamas meer dan 15 aanvalstunnels uitgegraven. Deze leiden allen naar Israelisch grondgebied. Aangezien Israel alle aanvalstunnels weer vernietigt, worden die toch nog steeds met financiën van westerse landen gebouwd. Het IDF en parlementariërs stellen dat deze geen bedreiging zijn voor ons land.
* Isaac Herzog, de voorzitter van de Arbeiderspartij waarschuwt op 25/2 dat Israel zich moet voorbereiden op het opvangen van immigranten. Dit omdat het antisemitisme uit het westen hen doet verhuizen. Hij verwijst naar de incidenten gedurende de laatste maanden in o.a. Amerika, Frankrijk, en andere EU-landen. ISIS roept de moslims op zich te kleden als de Joden en hen dan te vermoorden.

6. Moldova
Bibi ontmoet op 2/3 de plv. premier Galgur, die de bijzondere relatie tussen beide landen, zakelijk en vriendschappelijk onderstreept.
Bibi zegt dat beide landen op alle gebieden, o.a. landbouw, water, medicijnen, al jaren bekend zijn.
Belangrijk dat we nu samen de mogelijkheid hebben de toekomst op te bouwen

7. Engeland
Bibi ontmoet op 8/3 de Engelse Minister van BuZa, Johnson.
Bibib zegt: Ik had een bijzondere ontmoeting met 1e minister May en met u. Ik zie uit naar mijn bezoek aan Londen om de 100e verjaardag van de Balfour Verklaring en de geweldige relatie met u te vieren.
Wij hebben een geweldige samenwerking wat betreft economie, technologie, veiligheid, enz.enz.
Minister Johnson zegt: De 1e keer bezocht ik uw land toen ik 18 was, werkte in een kibboets en hielp een beetje uw economie. Minister Theresa May en ik en alle regeerders steunen Israel. Wij zien graag een Israel dat in vrede leeft met de Arabische buren. We zien graag een tweestatenoplossing, maar Israel heeft recht op vrede. Ik ben blij dat u een deal met minister May hebt gesloten om de export aan te pakken.

8. Rusland
Putin en Trump willen beide rust in het M-O. Samen aan tafel met Abu Mazen en Bibi, Israel steunen

9. Australië
Bibi had op 26/2 een ontmoeting met de Minister van BuZa, Julia Bischop. Zij bespraken de gevaren van de atoombom-deal en de agressie van Iran in de regio en de steun voor de terreurgroep en haar ontwikkeling van het rakettenprogramma. Eveneens de tweestaten-publiciteit en het verhogen van de veiligheid, wetenschap, economische en technologische relatie.

10. Gazastrook
Op 27/2 zijn uit de Gazastrook raketten afgeschoten. Ze raakten uitsluitend open gebied in Shaar Hanegev. Als reactie heeft het IAF 5 Hamas-doelen aangepakt. De woordvoerder van het IDF stelt het leger voor om alle aanvallen uit Gaza, die de veiligheid van Israeli’s en haar souvereiniteit in gevaar brengen behoorlijk aan te pakken

11. De islam
De Islam is een intolerante politieke ideologie die de samenleving overheerst en de Sharia wil invoeren. Geen samenwerking met derden. De Koran is tegen alles wat niet islam is. Mohammed was een krijgsheer en erkende Allah. Hij was zijn werker. Dat blijft dus oorlog. Het is de basis van terrorisme. Wel al 1400 jaar. Organisaties als Hamas, ISIS, Hezbollah, Moslim Broederschap, enz. zijn imers allen moslim.

12. Vietnam
De president Tran Dai Quang geeft door dat Israel een enorme partner is geworden. Hij zegt dat tijdens een receptie in Hanoi. De relatie groeit nog steeds. De moderne wapenontwikkeling wordt ook door Vietnam gebruikt. Bibi bezoekt Vietnam ook tijdens zijn bezoek aan Singapore en Australië.

14. Israel kort
++ Er is een speciaal fonds voor Pesach opgericht, om allen te helpen, kinderen, mannen, vrouwen, alleenstaande moeders, Holocaustoverlevenden om ervoor te zorgen dat alle families eten op tafel hebben, en dat in het bijzonder op “seider”avond, de 1e Paas-avond van dit festijn. 22%van de bevolking leeft beneden de armoedegrens. Deze activiteit wordt internationaal gehouden. Stichting Lechaim helpt in Israel.
++ Het Engelse koningshuis bezoekt voor het eerst Israel. Dit valt samen met het 100-jarig bestaan van de Balfour Verklaring, de mede-basis van het oprichten van de staat Israel.
++ Op 1/3 heeft het in Eilat gehageld. Nooit eerder. Het vliegveld was gesloten vanwege de overstromingen. Dit was totaal onbekend. Dus was er ook geen opvang. Maar beter te schrijven over hagel dan over raketten.
++ Bibi ontmoet diezelfde dag veiligheidsadviseurs uit India.. Zij bereiden het a.s. bezoek van de Indiase premier Warendra Modi voor.
++ Bibi verwelkomt in Jeruzalem ook president Edgar Luneu uit Zambia. Hij heeft hem technische hulp
op diverse gebieden aangeboden. De president had een delegatie zakenlieden en diverse ministers bij zich.
Hij zegt dat Israel de kwaliteiten heeft om op veel gebieden medewerking te geven. Dit bezoek is lonend.
++ In 2016 zijn er bij de EU 1.2 miljoen asielaanvragen. Nederland had vorig jaar 19.285 verzoeken.
++ Op 17/3 vindt in Jeruzalem de 7e jaarlijkse marathon plaats. Dit jaar 30.000 deelnemers. Een geweldige ervaring. Op die route hebben in het verleden koningen, profeten, enz. ook gelopen.
++ De schoonzoon van Trump, Jared Kushner, heeft in december een ontmoeting gehad met een Russische diplomaat en ex-adviseur Flynn gedurende 20 minuten. Doel: een goede relatie opbouwen.
++ Egypte heeft ruim 2000 3-deursvoertuigen gekocht. 6 zitplaatsen achter en 2 voor. Kan worden bewapend met machinegeweren. Is al te zien in de Sinaï waar het Egyptische leger tracht de IS te onderwerpen.
++ Japan is een belangrijke handelspartner. In 2015 $ 770 miljoen naar Japan en uit Japan $ 1.3 miljard.

15. Algemeen
Zoals aan het begin al vermeld, heb ik door privé-omstandigheden de afgelopen 2 weken geen Focus kunnen samenstellen. Mijn verontschuldigingen. Daardoor heb ik ook geen spreekbeurten in Nederland kunnen houden.
Tussen 4 en 14 september hoop ik velen van u wel de hand te mogen drukken en met u middagen/avonden
te organiseren. Dan praten we over de situatie in het Midden-Oosten en natuurlijk in het bijzonder Israel.
Ik verzoek u ook, omdat u de Focus gratis ontvangt, maandelijks een bedrag(je) op onze Lechaim-rekening te storten. Dan kunnen we onze plicht doen en de slachtoffers van het terrorisme steunen. Het gaat vooral om onschuldige kinderen. Niet vergeten dat dagelijks in het noorden, en vooral in het zuiden, toch nog steeds raketten vallen.
Namens ons bestuur ben ik u bij voorbaat bijzonder dankbaar en wens u een prettig en gezegend weekend.
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer