Harry’s focus op Israel 643

Israel, 23 april 2017

Geachte lezer,

Het is 50 jaar geleden dat het Joodse land de 6-daagse oorlog op een toch wel bijzondere manier heeft gewonnen. En wij herdenken komende week allen de Holocaust, en velen van ons zijn zich ook bewust van de houding van Duitsland wat betreft het Joodse volk. Adolf Hitler wilde haar uitroeien. Dat begon al in de dertiger jaren. De concentratiekampen tijdens de 2e wereldoorlog waren bij de regeringen van de geallieerden bekend, maar geen maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat ongeveer 6 miljoen Joden werden vergast of op een andere manier vermoord.
Als we kijken naar de tegenstellingen in maar al te veel landen, dan moeten we concluderen dat onze politieke leiders weinig geleerd hebben en onvoldoende maatregelen nemen om wereldwijd massamoorden te voorkomen.

1. Syrië
* Door de gevechten in de Syrische Golan Hoogvlakte zijn 7 Syrische personen voor medische hulp in Israelische ziekenhuizen opgenomen. Sinds de burgeroorlog zijn het 3000 Syriërs. Een bijzondere wereld!
Het Magen David Adom (Rode Kruis) stuurt 2 vaklieden naar India om kennis door te geven.
* Nikki Haly, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tijdens een interview dat het moeilijk is om in Syrië vrede te sluiten. Belangrijk probleem is het aan de macht zijn van president Bashar Al Assad. Nikki zegt ook dat president Trump alles doet om hem te verwijderen, maar hij stuurt geen troepen naar dit land.
* Rusland en Iran waarschuwen Amerika om Syrië niet meer te bombarderen. De Engelse minister Fallon verzoekt Rusland te werken aan het verwijderen van El Assad.
De Russische minister Lavrov en de UK-minister van BuZa hebben wel contact en doen hun best samen te werken om in Syrië vrede te organiseren.
* Putin verandert zij beleid niet. Hij blijft Assad steunen. Hij ziet het Midden-Oosten als het gebied dat door hem begeleid moet worden. Het is ook zijn houding t.a.v. de USA.

2. Israel
* Onderzoek geeft aan dat Israel een gezond en gelukkig land is. Beduidend beter dan de meeste andere landen, o.a. Amerika. Volgens het onderzoek is ons land nr. 9 van de gecontroleerde 163 landen. Bekeken is: gezondheid, medische behandeling, ziekenhuizen, water. Wel minder goed: te veel eten, bloeddruk, roken.
* Sinds 1967 is Jeruzalem weer herenigd. Tussen 1948 en 1967 is Oost-Jeruzalem door Jordanië beheerd. De huidige immigratie is belangrijk. Joden moeten weer naar huis. Niet steeds eenvoudig. Algemeen gesteld: immigreren als je jong bent, of als je ouder bent en een gespecialiseerd vak bezit. In dit jaar 1200 nieuwe Ethiopische immigranten. Huidige plan: in de komende jaren nog 9000 immigranten.
* In 1948 na het uitroepen van de Joodse staat hebben de in Israel gebleven Palestijnen zich georganiseerd. Deze groep heeft zich georganiseerd, maar accepteerde Israel niet.

3. Amerika
* De USA heeft bommenwerpers naar de omgeving van Noord-Korea gestuurd. Eveneens boten met raketten. Angst van de Koreanen is een aanval op Zuid-Koreaans gebied.
* De Amerikaanse minister van Defensie, Mattis, bezoekt gedurende een week het M-O. Ook Israel,
o.a. Bibi, Rivlin, Lieberman. Hij legt een krans in Yad Vashem, het Holocaust herdenkingscentrum. Ook betere relatie met Saoedi Arabië, Egypte, Qatar, Egypte en natuurlijk Israel.
* Het beleid van president Donald Trump is zoals beloofd: zakelijk, de IS aanpakken en de islam moet uit de wereld.

4. De PLO
Deze organisatie is de overkoepelende organisatie van alle Arabieren. Het heeft ook steeds contact met de Joden. De PA is ontstaan via de PLO, dat dankzij Arafat een goede relatie met het Westen had, terwijl de PA het zoekt bij de terroristen. De huidige Arabieren denken anders. De in maart gehouden conferentie in Istanbul was voor de in het buitenland wonende Arabieren. Zij willen wel een eigen land, maar geen PA of PLO. De PA is een ramp, een dictatuur en een beperkt aantal woont buiten haar gebied.

5. China en Japan
China heeft nieuwe wetten aangenomen om de islamisering tegen te gaan. Er zijn steeds aanslagen van moslims, evenals in Japan. Immigratie wordt niet meer toegelaten. De immigratie naar de EU wordt door beide landen en Korea gezien als een waarschuwing.

6. Noord-Korea
* Trump waarschuwt Noord-Korea tegen het lanceren van raketten, maar dat zegt door te gaan. Mike Pence geeft aan dat Trump wel actief is. Zie het vliegveld in Syrië en het bombarderen via Afghanistan. De USA trachten samen met China Noord-Korea rustig te houden. Dus geen verdere ontwikkeling van atoomenergie. Anders volgen economische sancties. Noord-Korea zegt wel in staat te zijn om oorlog tegen de USA te voeren.
* Amerika stuurt nog eens 2 vliegdekschepen naar Noord-Korea. Niet haar gewoonte. Alleen bij een dreigende oorlog. Noord-Korea heeft een raket afgevuurd. Volgens de Russen is Trump een oorlog aan het forceren. Hij is ook actief in Syrië en riskeert een oorlog met Rusland.
De wereld had moeten voorkomen dat Noord-Korea atoomwapens ontwikkelde. Het heeft ook contact met Iran.

7. Landbouw
* 40% van de wereldbevolking heeft haar inkomen van de landbouw. Israel haar kennis van zaken wordt geëxporteerd. Daardoor in veel landen betere resultaten en minder armoede. Haar lessen en seminars vinden plaats in 130 landen voor ongeveer 120.000 landbouwdeskundigen. Druppel-irrigatie, visgroei, waterontwikkeling, bosaanleg, alles wat met voeding te maken heeft.
* Lessen in Afrika, Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, India, China en verder waar dat nodig is.
* Uit Kenia kwam in 2016 een delegatie landbouw.
* Beroepstechnici uit 11 Latijnse landen in eigen land (melklanden) doorgeven hoe een koe meer melk kan geven.
* Israelische experts in India behandelen mangobomen. Daardoor een dubbele productie, kwaliteit en de helft watergebruik.

8. Ontmoeting Trump-Abu Mazen op 3 mei
President Reagan erkende de PLO in december 1988. Conditie is wel het gegeven dat de PLO de VN
resolutie 242 moet accepteren. Dus alle grenzen van alle landen accepteren. Vooral Israel. Dat was nog nooit eerder gebeurd. De OSLO-akkoorden (13-9-1993) en de DOP (Declaration of principles) geven aan de erkenning van Israel en de PLO en de afkeuring van geweld en terreur. De resolutie is nog steeds niet getekend door de PLO

9. Holocaust
In 1942 waren de geallieerden al op de hoogte van de Holocaust. De pas vrijgegeven documenten
waren in handen van Amerika, Engeland, Rusland, die toen dus al wisten dat door de Nazi’s miljoenen mensen gedood werden. Vluchtelingen werden niet opgenomen en de concentratiekampen niet vernietigd. Toen reeds 2 miljoen mensen gedood waren en miljoenen het risico hadden, zei de minister van BuZA Anthony Eden in het parlement namens Engeland, Rusland, Amerika, dat de Nazi’s miljoenen Joden uitroeien. Een minister in de oorlogsregering van Churchill zegt dat Engeland geen grote aantallen kan opnemen. Het moet voor haar eigen burgers zorgen.

10. Stichting Lechaim
Ik heb het vandaag moeilijk om u allen te verzoeken het werk van onze stichting te steunen. Ik behoorde tot de weinigen die de oorlog overleefd hebben, en dat door onvoorstelbare hulp van een groep studenten en een gouden familie uit Rheden.
Ik zie het als mijn natuurlijke opdracht om diegenen, die getroffen worden door een onmenselijke groep mensen, te helpen. Helpen, opdat zij weer opgenomen kunnen worden in het dagelijks leven of zo goed als mogelijk te begeleiden bij hun ongeneeslijke ziekte.
Help onze stichting opdat wij onze plicht kunnen doen.
Tijdens de herdenkingsdagen is uw bijdrage dubbel belangrijk
Dank en shalom,
Namens het bestuur,
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer