Harry’s focus op Israel 645

Israel, 28 mei 2017

Geachte lezer,

Gedurende de afgelopen weken heeft de hele wereld zich toch meer bezig gehouden met het bijzondere bezoek van president Donald Trump aan diverse landen, dan met het dagelijkse politieke en economische gebeuren.
Hoewel ik me niet bezig houd met zijn bijzondere toespraken, is het van groot belang hoe de Amerikaanse politieke leiders reageren. Het is een duidelijke zaak dat hij een zakenman is. Hij is niet gaan praten en overleggen, maar is een sfeer aan het creëren, die internationaal positief een effect zal hebben. Dan denk ik aan politieke, economische, vrede realiserende resultaten. Dan dus gezamenlijke maatregelen nemen om o.a. een actie als in Manchester te voorkomen, samen van gedachten te wisselen, opdat men internationaal respect krijgt voor elkanders cultuur. Mensen worden niet geboren om te worden doodgeschoten of van armoe en honger om te komen.

Vanwege de herdenkingsdagen, de bijzondere religieuze dagen, en de toespraken van Trump, ontvangt u vandaag een algemeen en wat beknopter overzicht, en vanwege de afwezigheid van onze Focus samensteller/verzender, evenals van ondergetekende, is er de komende week geen nieuwsbrief. Aangezien wij als stichting Lechaim verplichtingen hebben, doe ik een dringend beroep op u om onze bankrekening niet te vergeten, opdat wij de slachtoffers van terreur de nodige steun kunnen geven.

Er was een staking opdat president Donald Trump zich aan 5 taken/beloftes zou houden: “ISIS verslaan, de Amerikaanse ambassade verhuizen naar Jeruzalem, grensmuren bouwen, het leger herbouwen en vernieuwen, Hillary Clinton vervolgen wat betreft illegaal gebruik en verwijdering van 35.000 e-mails. Dat was legerwerk”.

* Qatar opent in Malmö een grote moskee. Kosten: 3 miljoen euro. Ruimte voor 2000 gelovigen. Een duidelijk moslim-centrum. Ook voor drugs en vuurwapens.
* Abu Mazen weigert terroristen niet meer uit te betalen. Zij zijn de vechters voor de vrijheid. President Trump en andere leiders steunen Bibi.
* Groot probleem voor de Palestijnen is het gegeven dat wij Joden langer dan 120 jaar bestaan. De Palestijnen willen wel praten, maar geen condities vooraf.
* In april ontmoetten de Chinese president XIJinping en president Trump elkaar gedurende 2 dagen. Onderwerpen: politiek, veiligheid, financiën. Diner bij Trump thuis. Samenwerking van groot belang wat betreft Noord Korea.
* Frans Timmermans, vice voorzitter van de EU, zegt dat er geen EU-bijeenkomst is zonder dat er Joodse/Israelische negatieve onderwerpen worden behandeld. Het antisemitisme groeit dagelijks.
* Op 8/5 heeft Amerika besloten de Syrische Koerden te bewapenen.
* De Amerikaanse ambassadeur verhuist voorlopig niet naar Jeruzalem. Denkelijk een politieke beslissing.
* Het Amerikaanse leger heeft sinds korte tijd directe luchtaanvallen uitgevoerd. Daardoor wordt steun gegeven aan president Bashar al Assad en het Syrisch Arabische leger. Ook om daarmee de ISIS-terreurgroepen aan te pakken. Het Amerikaans beleid is daardoor ook gewijzigd.
* Tijdens het Vrijdagochtend-gebed roept de imam op Joden te doden.
* Op 12-5-1940 bombardeerde Duitsland Rotterdam. 800 doden, 80.000 dakloos. Dit was voor Nederland de belangrijkste overweging om de wapens neer te leggen.
* President Trump was in Jeruzalem en werd door het Ministerie van BuZa ontvangen met een video over de eeuwige hoofdstad sinds 3000 jaar. Tot midden 19e eeuw hadden de Joden de meerderheid. In mei 1948 werd Oost-Jeruzalem bezet. Dus Joden konden daardoor niet bidden bij de Klaagmuur.
* Als 1e president heeft Trump aan de Westerse muur een gebed gezegd. Over een tweestatenoplossing heeft hij geen seconde gesproken. Ook niet met Israel.

Algemeen beeld : Trump is pro-Israel, maar ook niet tegen de Arabieren. Het volk moet niet tegen Trump zijn. Maar Bibi en zijn goede vrienden steunen. Dat is geen komedie.
* Samen met zijn echtgenote, dochter en schoonzoon bezoekt Trump de Paus gedurende 45 minuten.
* Het Tsjechische parlement vraagt haar regering om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad en dat de regering zal stoppen met de verplichte betalingen aan de UNESCO.
* Uit onderzoek in Turkije is gebleken dat 75% van de bevolking tegen volwaardig lidmaatschap van de EU is.
* 50 dagen na Joods Pasen (Pesach is op 6/6) vieren we Shavoe’ot, wekenfeest. Mozes heeft toen ook de 10 geboden ontvangen. Ook dankdag voor het gewas en melkproductie.
* Op korte termijn, mede vanwege Manchester, is Jeruzalem totaal beveiligd. Oorzaak is de Jeruzalemdag die gevierd wordt. De stad vol met vlaggen, overal muziek, feest voor jong en oud.

Verwijzend naar de Joodse en christelijke feestdagen, maar ook naar het dagelijkse leven, doe ik een beroep op u allen om ons noodzakelijke werk te steunen.
We mogen ook niet vergeten dat we niet alleen spreken over lichamelijk gewonden. Ook over geestelijk gehandicapten. Weet u dat als een jongetje naar school loopt en de sirene afgaat, wat voor een invloed dat heeft?
Jammergenoeg is het niet moeilijk om meer voorbeelden te geven.
In ieder geval namens bestuur en slachtoffers dank voor uw steun.
Hartelijke groet,
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer