Harry’s focus op Israel 701

Beste lezer,

Zoals ook eerder doorgegeven is er heel weinig internationaal nieuws. Sta mij daarom toe om u mijn Focus te sturen als dit ook voor u de moeite waard is om te lezen. Ik laat echter niet na om u wel op de hoogte te houden van het belangrijke werk van stichting Lechaim. Help ons de slachtoffers van terreur te steunen. Iedere euro wordt goed besteed en een automatische maandelijkse betaling zou geweldig zijn.

De Palestijnse gebieden in Gaza en omgeving ontvangen in de komende jaren 50 miljard. Het doel van Amerika is deze gebieden een betere toekomst te geven. Lukt dat, dan is de oorlog tegen Iran te stoppen.
De hoop is dat de Palestijnen akkoord gaan. Geen hechte relatie maar wel elkaar accepteren en vrede sluiten.
Israel versterkte wel haar leger vanwege de spanning tussen Iran en de USA. Nadeel tussen de USA en Rusland is dat Israel wel Syrië en Iran blijft aanpakken

De stad Sderot heeft extra financiën nodig om in een beveiligd zaaltje haar noodzakelijke vergaderingen te kunnen houden. Ook, zoals eerder vermeld, voor de kinderen een sportpark om dagelijks te kunnen gebruiken en dus daar ook de nodige beveiligers te hebben.

Het antisemitisme in Frankrijk is groot. Daardoor is de emigratie naar Israel, het Joodse land, groter dan verwacht. Een gevaar is dat in het bijzonder de Arabische jongeren burgerlijk gekleed zijn en dus niet bij voorbaat herkenbaar.

De Jood, die wil bidden, dient zijn gezicht te hebben gericht op Jeruzalem. Deze stad is niet alleen de oudste, maar ook geschiedkundig de belangrijkste.
Een generaal heeft gezegd dat de Joden als lammeren de gaskamers in gingen. Totaal onbegrijpelijk. Joden zijn namelijk moedige mensen. In 1940 moesten allen officieel tekenen dat zij geen Joden waren. In 1940 meer Joden dan NSB leden. Meer dan 100.000 Joden, ongeveer 70% van het Joodse volk, zijn naar de concentratiekampen gestuurd en dit met de Nederlandse treinen via Westerbork naar Polen. 24.000 waren ondergedoken. Deze zijn geholpen door Nederlanders. 16.000 hebben het overleefd. Mocht u meer details willen weten over de positieve houding van onze landgenoten, ik kom graag bij u om hier meer details over door te geven

Israel helpt veel met industrie en landbouw. Ik mag op papier zetten dat het door G-d gegeven land nu (en dat dus na 70 jaar) industrieel een meetellend land is. We hebben niet uitsluitend een Europese kampioen schermen, maar ook voldoende water. Het meer van Galilea stijgt weer, en andere landen worden vanwege de droogte geholpen.

In 1961 was ik voor de eerste keer in Israel. Ik nam namelijk deel aan de Joodse Olympische Spelen oftewel de Maccabia. Een bijzondere ervaring. Dat o.a. aan de opening 27 landen, oftewel 1000 sportlieden, deelnamen was toch een indrukwekkende zaak en maakte mijn zionistisch doen en laten alleen nog maar feller. Het heeft mijn liefde voor Israël doen groeien en ook mijn werk voor dit land.

Sta mij toe een beroep op u te doen ons financieel te helpen.
Als stichting Lechaim helpen wij slachtoffers van terreur. Veel families moeten worden geholpen omdat vader en moeder met trauma’s lopen door de al jaren durende terreur aan de grens met Gaza. Ook zij hebben recht op een redelijk leven.

Dank bij voorbaat
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer