Harry’s focus op Israel 717

Beste lezers,

Dank aan al diegenen die vorige week gereageerd hebben op mijn Focus. Uw reacties zijn te veel om allemaal persoonlijk te beantwoorden.

Regen
Het heeft heel lang niet zo geregend als de afgelopen maanden. En het is ook kouder dan normaal. Ook nu, terwijl ik de Focus schrijf, komt het met de bakken uit de hemel. Het is een zegen voor het land. Het Meer van Tiberias is steeds voller aan het raken en, dat is heel lang niet gebeurd, men is daar nu zelfs bang voor overstromingen.

Verkiezingen
In maart zijn er weer verkiezingen in Israël. Het lukt de heren politici maar niet om tot een overeenstemming te komen. Het is afwachten of de uitslagen dit keer wel zo zijn dat het mogelijk is om een regering te vormen.

Amerika
Of je voor of tegen Trump bent, hij is een meer dan goede vriend van Israël en dat is belangrijk.

Israël
Regelmatig krijg ik de vraag of het wel veilig is om naar Israël op vakantie te komen. Ik kan natuurlijk niemand adviseren, een ieder moet doen wat goed voelt. Maar dat André Rieu, voor de tweede keer in twee jaar, naar Israël komt om op te treden, wil toch wel wat zeggen.
Twee jaar geleden was ik aanwezig bij een van de avonden en dat was een groot feest.

Verleden en heden
Veel aandacht is er dit jaar voor de Tweede Wereldoorlog. Ik wil met u een herinnering delen uit die tijd. In mei 1940 reed ik met mijn vader door Scheveningen. We stopten bij een groep Duitse militairen die ons mededeelde dat Nederland de wapens had neergelegd en dat Nederland was bezet. We reden onmiddellijk naar huis en hoorden het vreselijke nieuws ook op de radio. De gevolgen hiervan zijn u allen bekend. Dat ik de eer heb om op Jom Hashoa, de Joodse herdenkingsdag van de Tweede Wereldoorlog, een kaars aan te mogen steken, zie ik als een herdenking aan allen die die vreselijke jaren niet hebben overleefd.
Het is de reden dat ik me, tot vandaag, inzet voor slachtoffers van terreur.

Daarom, beste lezer, wil ik u vragen ons hierbij financieel te steunen. De slachtoffers van terreur hebben niet voor hun lot gekozen en ik zie het als onze taak hen te ondersteunen.
Bij uw overmaking kunt u aangeven of uw bedrag voor Shiloh of Sderot is.

Ik wens u een goede gezondheid en wie weet tot ziens hier in Israël of in Nederland!
Harry Nihom


Als u ons werk wilt steunen met een bijdrage, dan stellen wij dit bijzonder op prijs!
Uw bijdrage kunt u overmaken op Stichting Lechaim, rekeningnummer NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie