Harry’s focus op Israel 537

Israel, 17 december 2014

Beste lezer,

New book - order now...Vandaag is de 1e dag van Chanoeka (Inwijdingsfeest). Gedurende 8 dagen wordt dit festijn gevierd o.a. door kaarsen aan te steken. Iedere dag 1 kaars meer. Wij herdenken dan de onderdrukking ongeveer 2000 jaar geleden en de bevrijding.
Het doet denken aan de huidige situatie. Ook vandaag zijn wij genoodzaakt om te vechten voor ons bestaansrecht. Te veel landen in bijna de hele wereld ontnemen ons het recht om te leven in het land dat de Lieve Heer ons heeft gegeven. Te veel landen trachten via de VN het Joodse volk New book - order now...te laten leven in een onaanvaardbaar en niet te verdedigen gebied of totaal te laten verdwijnen.
Te veel regeringen houden zich bezig met het enige democratische land in het Midden-Oosten, en veroordelen eigenlijk het recht tot zelfverdediging en realiseren zich niet dat Palestijnen en een “Palestina” kunstmatig zijn gecreëerd.
Ik verwijs naar de ons opgedrongen oorlogen in 1948, 1967 en 1973, welke door Israel zijn gewonnen. Een wonder !! Evenals ruim 2000 jaar geleden.
Men blijkt zich niet te realiseren op hoe veel terreinen Israel een zegen is op wetenschappelijk, agrarisch en cultureel gebied.
Ik hoop en verwacht dat de door Abu Mazen ingediende ingediende resolutie om Israel terug te dringen naar de 1967-lijnen door de VN Veiligheidsraad zal worden verworpen. Dat zou dan geen wonder zijn, maar wel een zegen voor de Joodse bevolking, en ook voor de wereld.
Laat de VN zich bezighouden met al die landen waar we geconfronteerd worden met armoede, dictatuur, vluchtelingen, moorden en terrorisme.

1. Obama en de Fatah
De president wil een 2-staten-situatie doordrijven. Dit ondanks het gegeven dat er een hechte relatie is tussen de legers van de PA en Israel. Hij moet ook niet vergeten dat Abu Mazen verder onaanvaardbare eisen heeft .
De grote meerderheid van de Palestijnen steunt het terrorisme tegen Israel.
De Tempelberg speelt een grote rol. Daardoor zijn er te veel aanslagen in Jeruzalem.
Medicijnen die door Israel worden gegeven om patienten te helpen, worden door Hamas niet voor hen gebruikt, maar wel verkocht waardoor Hamas zijn leger weer kan opbouwen.
Ook wordt verwacht dat de Hamas de verkiezingen voor het presidentschap zal winnen.

2. De Knesset en de verkiezingen op 17/3
Op de laatste dag van de Knesset (parlement) zitting heeft Bibi zijn voorstel om
$ 56 miljoen aan Judea en Samaria te geven, doorgedrukt. Dit bedrag dient te worden gebruikt om de nederzettingen te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Ook een bedrag van $ 203 miljoen voor steun aan Zuid-Israel. Dit vanwege de verwoestingen tijdens de OPE. En eveneens 18 miljoen voor Holocaustoverlevenden.
Diverse politieke partijen willen voor de komende verkiezingen samensmelten. Vrij onduidelijk. Iedere partij heeft immers een eigen programma. Hopelijk is politiek links, rechts en centrum na de verkiezingen duidelijker te herkennen en zal er dan ook een regering kunnen worden samengesteld die homogener is dan de huidige. Nu komt wel een periode zonder beslissingsmogelijkheden. Na de verkiezingen moet een regering worden samengesteld. Laten we hopen dat de uitslag duidelijk is en dat de coalitie op korte termijn aan de slag kan gaan. Toch is waakzaamheid geboden. Regering en leger zijn gescheiden en haar werk gaat gewoon door. Dat is ook noodzakelijk in deze tijd.
Op 12/12 is de Israelische ambassade in Athene met een Kalasjnikov beschoten. De relatie met Griekenland is heel goed.
Op dezelfde dag een aanslag in Zuid-Jeruzalem. 5 personen gewond door een auto bij een bushalte.

3. De UNRWA
De “United Nations Relief and Works Agency” werkt uitsluitend met Palestijnse vluchtelingen. Tijdens de 50-daagse oorlog zijn 2200 personen gedood, waarvan 500 kinderen. De betreffende official laat na te praten over de scholen en andere VN-gebouwen welke door de Hamas werden gebruikt. Het “Office for the Coordination of Humanitarian Affairs” (OCHA) concludeert 2131 doden, waarvan 1473 burgers.
Het Meir Amit Center spreekt over 52% terroristen. Ook zijn niet meegeteld de mensen, die door eigen vuur in het ShiFa hospitaal liggen.
Eid, de Palestijnse mensenrechtenactivist, vindt het nodig dat de UNRWA na 66 jaar structureel moet worden gereorganiseerd. Het zegt dat de Palestijnen nog steeds terug naar huis mogen. Eid vindt ook dat Israel moet worden geboycot, en ook dat Abu Mazen hen geen voedsel en banen geeft.

4. Ziad Abu Ein
Op 10/12 is de begrafenis van Abu Ein. Duizenden Palestijnen botsen met het IDF. De 55 jaar oude Ein zou bij een botsing door het IDF doodgeslagen zijn.
Er is veel gedemonstreerd om wraak te nemen. De man is echter volgens een medisch onderzoek overleden aan een hartaanval.
Bibi stuurt Abu Mazen een briefje om kalmte te handhaven. De man was minister
van gevangenenzaken en had de leiding van het comité dat zich verzet tegen de muur en de nederzettingen. Ook was hij lid van de “Fatah Revolutionary Council”, een in Amerika erkende terreurorganisatie. Sinds 1980 de gevaarlijkste terreurgroep, maar tegenwoordig passief. In 1982 kreeg hij levenslang en werd aan Israel uitgeleverd. In 1985 al weer uitgewisseld. Hij bleef actief.
Saeb Erekat zegt dat Israel verantwoordelijk is voor de dood van Abu Ein. Daarom moeten wij (de PA) de relatie met Israel verminderen. Wij zullen de VN Veiligheidsraad vragen de resolutie over de grenzen van 1967 te aanvaarden.

5. Hamas
Een verhaal van een 16 jarige jongen die na in de cel in Israel te hebben gezeten weer terug in Gaza is: “Ik had in Israel voedsel, werkte en had rust. De Palestijnse jeugd is liever in Israel in de cel dan onder controle van de Hamas in Gaza”.
Afgelopen weken zijn 30 Palestijnen, die over de grens wilden, gearresteerd.
Algemene klacht van de jongeren: in plaats van de leefcondities te verbeteren, bereidt men zich voor op een volgende oorlog.
Uit Gaza zijn dit jaar meer dan 4000 raketten op Zuid-Israel afgeschoten.
De Hamas wil de relatie met Iran versterken. Mohamoud Al-Zahar, een Hamas-official, onderstreept dit op 11/12. Hij heeft met een delegatie Iran bezocht. Volgens hem was het een positieve ontmoeting. Het gaat om het verzetsplan. Iran is het enige land dat de Hamas steunt op gebied van financiën, wapens en training.

6. Jordanië
Israel heeft informatie doorgegeven dat terreurgroepen wapens smokkelen en dat
aan Palestijnen afgeven. Hamas en de Moslim Brotherhood hebben centra in Jordanië.
Israel werkt nu samen met Jordanië om dit te voorkomen. 33 terroristen zijn gearresteerd. 20 vissers zijn betrokken bij de smokkel naar Gaza. Moslim Brotherhood leden en Jordaanse terroristen hebben plannen om Judea en Samaria aan te vallen. Jordanië geeft door dat door aan de Israelische inlichtingendienst, 31 arrestaties zijn verricht, voornamelijk Palestijnse studenten uit Judea en Samaria, die in Jordanië studeerden.
Jordanië gaat gas importeren uit Israel. Dit gaat voor de helft van de tot nu toe betaalde prijs. Voorheen uit Egypte. Dat is nu gestopt.
Op 14/12 heeft de “Jordan Hashemite Charity Organisation” een konvooi met 70 geprefabriceerde huizen naar Gaza gestuurd. Het heeft toestemming om 2000 stuks te leveren.

7. Iran
De Iraanse minister van BuZa, Javad Zarif, zegt dat Iran het extremisme van ISIL bestrijdt, echter niet samen met Amerika. Dan zal allereerst een betere relatie en vertrouwen met het Westen moeten worden opgebouwd.
Hij zegt dat tijdens de sluitingsceremonie van de conferentie “World Against Violence and Extremisme” in Teheran op 10/12. Volgens hem heeft Amerika de ISIL van wapens, medicijnen en voedsel voorzien.
De olieprijs is volgens de Iraanse president Rouhani om politieke redenen behoorlijk gezakt. Volgens hem is het in de moslimwereld duurder geworden. Die beslissing is een deel van een plan van Amerika. Men wil de economie van Rusland, Iran, Venezuela enz. raken. Deze landen hebben allen $ 100 per vat op hun budget.

8. Europa
Veel politici, intellectuelen, schrijvers, journalisten, vakbonden, hoofden van kerken verzoeken Israel, direct en indirect, om zich terug te trekken op de 1967-grenzen. Dat is dus zelfmoord. Ons landje zou dus een onverdedigbaar eilandje worden in de Arabische wereld. Het vertrouwen in Israel wordt opgezegd en eerder gemaakte overeenkomsten en beloftes zoals de Balfour verklaring en de acceptatie daarvan van de Volkenbond verbroken.
Men wil van de Joden af en bouwt op de ‘democratie’ en ‘respect voor minderheden’ van de PLO en de Iraanse religieuze leiders. De EU is doende om, weer zoals in de jaren 30/40, de Joden te laten verdwijnen.
Terugtrekking uit Judea en Samaria brengt geen vrede. Wel een situatie zoals in de Gazastrook. Het Palestijnse volk is hetzelfde als de Arabieren in Egypte of Syrië. Er is geen eigen taal of religie. Tot kort geleden noemden zij zich dan ook Arabieren.

9. Mike Huckabee
Voormalig ex-presidentskandidaat en gouverneur van Arkansas spreekt tijdens een Beth El diner. Hij begeleidt ieder jaar groepen. Hij zegt:
* Amerika moet stoppen met het financieren van de PA.
* Dit geld gebruiken om huizen te bouwen voor Joden in Judea en Samaria.
* Als ik een Palestijnse winkel binnenstap en vraag naar een kaart waar ook Israel op staat, dan word ik vreemd aangekeken.
* De Palestijnen erkennen Israel niet en de kinderen worden ook zo opgevoed.

10. Nogmaals het kabinet
De regering heeft een bedrag van 40 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Druzische en de Circassische gemeenschappen. Het moet worden gebruikt voor de ontwikkeling van hun gemeentes en de huidige noden.
Tevens een bedrag van 400.000 euro voor een 5-jarenplan op het gebied van infrastructuur, werkgelegenheid en ontwikkeling. Daardoor meer gelijkheid in het land, en als dank voor hun rol bij politie en leger. Ook is het bestemd voor toerisme en wegenaanleg. De bevolking van deze beide gemeenschappen: 134.000.
Bibi had op 15/12 een ontmoeting met John Kerry in Rome.
Zijn uitgangspunt:
* Wij wonen op een eiland en zijn omringd door moslimextremisme.
* Nu ook problemen met de VN, als de Fatah als lid wordt aangenomen. En dan terug naar de grenzen van 1967, dus ook de voorsteden van Tel Aviv en het hart van Jeruzalem… Nooit.
Nee tegen een eenzijdig PA-initiatief, nee tegen tijdbeperkende onderhandelingen, nee tegen een opgelegd vredesplan.

11. Chanoeka
Wij vieren dat gevecht omdat 2100 jaar geleden de Maccabeeën de Grieken, die ons toen onderdrukten, versloegen. Toen werd ook de tempel weer in gebruik genomen. Een feest van 8 dagen, want de lichtjes voor de inwijding van de tempel bleken voldoende olie te hebben om 8 dagen te branden. Ook omdat we onze religieuze vrijheid hadden herwonnen. We hadden ons thuisland weer terug.
Ook nu in Nederland weer diverse synagoges heropend zijn.
Chanoeka is dus het feest van vrijheid en van licht. Ook Herzl en Jabotinski verwezen naar dit wonder. Ook in 1948 toen de oorlog tegen de Arabieren werd gewonnen met amper wapens, amper militairen, amper een infrastructuur. Chanoeka is het enige feest met een duidelijk zichtbare achtergrond.

12. Israel kort
++ Een gewapende groep heeft samen met het Egyptische leger 3 extremisten gedood en 13 terreurkelders vernietigd in Noord-Sinaï. Eveneens 5 huizen en 8 tenten, die werden gebruikt tegen de politie en het leger. Noord-Sinaï is een enorm gevechtsgebied geworden sinds de Moslim Brotherhood president Morsi werd afgezet.
++ De ISIS heeft een aantal leden, inclusief haar leider, in Mosul geëxecuteerd. Volgens Koerdische bronnen gaat het om spionage van 211 ISIS militanten in Mosul. De meesten zijn afkomstig uit Irak. ISIL is nu wel druk om weer leden toe te voegen. Het is namelijk behoorlijk verzwakt.
++ Een overeenkomst is getekend tussen Israel en Mexico waarbij op industrieel gebied zal worden samengewerkt. De belangrijkste projecten: watermanagement, landbouw in woestijnen, medisch onderzoek, technologie. Daardoor meer arbeidsplaatsen. Mexico is 1 van de grootste producenten. Veel export naar Noord-Amerika.
++ In Tel Aviv is het “Beth Brodetsky Centrum” geopend. Jonge immigranten worden daar opgevangen. Doel is de aliyah makkelijker maken en hen leren hoe te integreren, de taal leren en zorgen voor ontwikkeling, opdat men wordt opgenomen in de maatschappij. Er is plaats voor 600 jonge immigranten. Op 11/12 is de eerste groep van 294 jongeren gearriveerd.
++ In november 1917 nam Engeland het mandaat van de Ottomanen over en de diverse landen gingen akkoord met de Balfourverklaring: een tehuis voor de Joden. Dus het gebied tussen de Jordaan en de Middellandse zee. 51 landen gingen unaniem akkoord met deze verklaring. De EU moet zich dus bezighouden met het verleden en dat invullen.
++ De in de vorige Focus genoemde oliepijpleiding verbindt Israel met Cyprus, Griekenland en Italie. Daardoor wordt de EU voorzien van de nodige olie.
++ Israel heeft aan het VN Ebola Fonds $10 miljoen gegeven. Dr.Lobel, verbonden aan de B.G. Universiteit is gespecialiseerd in onderzoek van infectiebestrijding. Hij blijkt op het gebied van de Ebola vergevorderd te zijn.
++ Het Israelische bridgeteam heeft in Beying op 14/12 de gouden medaille gewonnen door Amerika te verslaan tijdens de World Mind Games.
++ Een in Californië actieve regent/bestuurder heeft de president van de universiteit dringend gevraagd hun klaslokalen niet te gebruiken voor het promoten van de antisemitische BDS-agenda (boycot, divestment, sancties).
++ Portugal, Ierland en Australië hebben de aanbeveling overgenomen om Palestina volgens de regels van de EU te erkennen. De Portugese minister van BuZa zegt dit wel op het juiste moment te doen.
++ Bibi spreekt op 14/12 in Nazareth de in dienst tredende christelijke militairen toe. Hij onderstreept zijn solidariteit met de Midden-Oosten christenen. Vooral omdat ook omdat zij bedreigd worden. Onze relatie is goed en die moet blijven.
++ Een vrouw van 31 jaar, wonend in Jonen, is door de Shin Beth, samen met 4 militanten, opgepakt. Zij was gekleed als Joodse vrouw en zogenaamd zwanger. Zij was behoorlijk bewapend en had zelfmoordplannen.
++ Niet onmogelijk dat Syrië door Obama wordt erkend als partner om te vechten tegen de ISIS. Daarom krijgt Oekraïne niet de door het Congres beloofde $ 350 miljoen.

Stichting Lechaim
Namens het bestuur dank ik allen, die ons hebben geholpen om het project, zoals in de Lechaimbrief enkele dagen geleden omschreven, te financieren. Voor deze familie gaat het Chanoeka-licht echt branden.
We hebben het gewenste bedrag overgeboekt, maar kunnen nog wel enkele donaties gebruiken. Ook al omdat we vanwege dit bijzondere feest in Israel enkele andere families hebben moeten steunen. Aangezien we de slachtoffers van terreur niet mogen vergeten, is uw donatie van harte welkom en ook nodig. Dank voor uw medewerking.
Voor hen die het vieren: prettige Chanoeka dagen en u allen
Shalom en groet,
Harry

Spreekbeurten zijn gepland: 18-25 maart en 22-31 oktober 2015

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer