Harry’s Focus op Israel 538

Israel, 24 december 2014

Beste lezer,

New book - order now...Deze brief is geschreven op de laatste dag van Chanuka, het inwijdingsfeest. Aansluitend is het Kerstmis, dat door velen wordt gevierd. En wij allen vieren of staan stil bij de jaarwisseling en denken dan aan datgene wat zich afgespeeld heeft in het afgelopen jaar. Er is ook in dit jaar niet veel goeds te melden. We moeten ons dan toch wel een moment verdiepen in de uitbreiding van de islam in het westen, in de gevaarlijke invloed van de ISIS, in de toename van het antisemitisme, en in de blijkbaar onoplosbare problematiek in het Midden-Oosten. En dan is het logisch dat mijn gedachten zich bezighouden bij de steun die maar al te veel landen geven aan een blijkbaar onafhankelijke staat Palestina. Te veel journalisten schrijven artikelen die duidelijk aangeven dat zij de geschiedenis niet hebben bestudeerd; en dat kan ook gezegd worden van vrij veel politieke figuren. New book - order now...Laten we niet alleen wensen dat de Joodse staat Israel de steun en de kracht heeft om het tehuis te blijven voor het Joodse volk, maar zich ook verder zal ontwikkelen als een land dat door haar wetenschappelijke kennis een steunpilaar is voor de wereld.

1. De EU
Op 17/12 reageert Bibi op de beslissing van de General Court om de Hamas van de EU-lijst van terreurorganisaties te verwijderen:
“Wij accepteren de motivatie niet dat het een technische zaak zou zijn. De EU moet deze fout herstellen. De Hamas wil Israel vernietigen.”
Het is belachelijk wat er beslist is. De Hamas is een duidelijke terreurorganisatie en wil Israel van de kaart vegen. Maar Israel bezet niet. Dat zijn de Arabieren (lees Palestijnen). Kijk naar de jaren 30/40. De toestand vandaag is ernstiger in de hele wereld. Lees in plaats van Hitler: ISIS. Dus Islam.

2. Bibi Netanyahu en Lieberman
Op 17/12 ontmoeten de beide heren de pers. Bibi behandelt 3 onderwerpen:
* De beslissing van de EU in Luxemburg over de Hamas.
* De resolutie van het EU-parlement over de Palestijnse staat.
* De oproep van Zwitserland wat de Geneefse Conventie betreft.
Hij voegt toe:
+ Men verwacht dat Israel concessies doet. Een gevaar voor ons, maar ook voor Europa. Israel is de voorpost.
+ In ons land is gelijkheid. Wij hebben een democratie.
+ De Hamas heeft duizenden raketten op Israel (de burgers) afgeschoten en gebruikt burgers als bescherming. Dat is een oorlogsmisdaad. Waar is nu de EU-integriteit ?
+ Haat en geweld. Geen onderhandelingen. Wij moeten ons beschermen. De Palestijnse buren zien ons als vijanden.
+ De helft van de Fatah is wel voor discussie. Overigens, honderden Palestijnen zijn door hen vermoord.
+ Hamas is een terreurgroep en heeft als doel: Israel van de kaart en het volk vermoorden, aldus ook Mohamoud al Zahar.
+ Wij beschermen alle heilige plaatsen. Wij zijn de enigen die dat doen. Voor Joden, christenen en moslims.
+ De christelijke gemeenschap is sinds 1948 verviervoudigd.
+ Wij vallen niet aan. De Palestijnse jeugd wordt verkeerd voorgelicht.
+ Mijn vraag: Wat doet de EU? Stelt het de PA-leiding verantwoordelijk? Nee. Diverse EU-landen willen de Palestijnse staat erkennen. Daardoor komt echter geen vrede. Integendeel. Vrede komt alleen als de Fatah het extremisme aanpakt.
+ In plaats van de PA te belonen zou de EU de enige democratie moeten steunen.
Lieberman zegt:
+ De resolutie van de PA is eigenlijk een daad van agressie. Abu Mazen aanvaardt een situatie, om Israel aan te vallen. Dit zonder voordeel voor de Palestijnen. Zij verergeren de situatie en willen geen oplossing. Zonder een akkoord van Israel verandert er niets.
+ De Veiligeidsraad moet zich bezighouden met de veiligheid van de inwoners in de wereld. Zoals de terreuracties in Australië en Pakistan en de gebeurtenissen in Syrië en Libië.
Geen tijd verspillen met de gimmicks van de Palestijnen.
+ Europa van 2014 lijkt op Europa 1939. Velen zijn hypocriet wat betreft de Joden. Zij worden in de steek gelaten. Door de Holocaust is 1/3 van het Joodse volk vergast.
+ Nu na 2000 jaar heeft het volk weer een eigen land. Het vecht voor eigen vrijheid en visie.
+ De Hamas heeft geen respect voor het leven. Woensdag 17/11 was de 2e Kristallnacht.
+ Abu Mazen heeft de onderhandelingen gestopt.
+ Nu stoppen met geweld, maar woorden, dus onderhandelen.
+ De EU heeft de steun van de extreme moslims.
Lieberman weigert de Zweedse minister van BuZa te ontvangen. Hij heeft ook de ambassadeur uit Zweden teruggeroepen (niet verstandig). Maar Bibi kan Lieberman niet controleren.

3. Fatah-VN Veiligheidsraad
Riyad Mansour, de afgevaardigde van de PA bij de VN, zegt aan de journalisten dat volgens de in te voeren resolutie de terugtrekking uit de Westbank niet in 2016 maar een jaar later dient te worden uitgevoerd. De tekst blijkt nog niet compleet te zijn. Ook wacht men de Knesset-verkiezingen op 17/3 af. De Fatah hoopt op een meer linkse uitslag.

4. Denemarken
De Deense ambassadeur, Jasper Vahr, zegt tijdens een conferentie in Jeruzalem dat de EU t.a.v. Israel een aparte visie hanteert. Jullie horen bij ons en niet bij de Arabische wereld. In 2001 heeft de VN een resolutie aangenomen om geen terreurorganisaties te steunen. Maar het doneert miljarden aan Gaza. Lees Hamas. Er is geen wet, die de grenzen verandert. De mensen die de Arabieren beschermen zijn niet de Amerikanen en Europeanen. Ook niet de Denen, die verkeerd worden beoordeeld.
Voor uw herinnering: Denemarken heeft tijdens de jaren 40/45 heel veel Joden geholpen.

5. Gaza
Op 19/11 is een raket afgeschoten op de Eshkol-regio. Geen gewonden. Wel het verbreken van de overeenkomst .Ook een dag na een grote militaire Hamas-oefening, de eerste sinds de OPE, de 50-daagse oorlog. Zoals bekend heeft Hamas in 2005 de Gazastrook overgenomen. Het is druk bezig om haar militaire leger weer op te bouwen. Ook de tunnels.
Dit jaar hebben 170 Palestijnen getracht Israel binnen te komen. Het aantal dat over de grens wilde is beduidend hoger. Maar Israel houdt de grenzen dicht. De werkeloosheid in Gaza is 50%.

6. De EU
Amerika vindt dat de EU haar sancties tegen de Hamas moet handhaven. De Hamas heeft immers haar beleid ten aanzien van Israel niet gewijzigd. Raketten worden afgeschoten en tunnels gebouwd. Frederica Mogherini onderstreept dit. Cement en bouwmateriaal voor huizen worden ingevoerd. Maar te vaak voor een ander doel gebruikt.
De ISIS is nu ook bij de grens van Israel in de Golan. Dus erkenning door de EU van Palestina en tegelijkertijd onderhandelen is behoorlijk tegenstrijdig.

7. De OPE, de 50-daagse oorlog
Tijdens de betreffende in oktober gehouden donor-conferentie in Caïro werd $ 5.4 miljard toegezegd. Dit bedrag zou worden gegeven om Gaza weer op te bouwen. De PA vroeg $ 4 miljard. De Arabische landen hebben tot op heden nog geen cent overgeboekt en de EU veel minder dan toegezegd. Qatar heeft 1 miljard beloofd. Tot nu toe geen cent. Geld is echter wel nodig, voor salarissen, tunnels, wapens. Maar het Westen heeft Qatar gewaarschuwd dat haar geld naar de terreurgroepen gaat. De Unrwa klaagt over amper iets te krijgen van de EU. Israel geeft ook een en ander, maar maakt zich zorgen over de besteding.

8. Eenheidskabinet
Op 22-4-2014 werd tussen de Hamas en de Fatah een overeenkomst getekend. Daar is tot nu toe niets van terechtgekomen.
Premier Hamdallah van de PA en premier van het nieuwe eenheidskabinet mag zelfs Gaza niet binnen van de Hamas. Hij meent dat de PA in Gaza het beleid moet voeren. Maar Hamas wil Abu Mazen kwijt.

9. Obama
De president heeft de wet getekend die het strategische partnerschap tussen beide landen versterkt. Israel is een “major strategic partner” en een enorme steun. De wapenvoorraad in Israel van de Amerikanen heeft een waarde van $ 1.6 miljard. Het is Israel toegestaan deze wapens te gebruiken. Tevens wordt verzocht de administratie te vergemakkelijken voor Israeli’s die een visum nodig hebben om Amerika te bezoeken.

10. Iran
Ayatollah Ahmad Khatami zegt in the Guardian dat Iran de technische kennis heeft om een atoombom te produceren. Het wordt niet gedaan, omdat het religieus verboden is. Het is tegen de islam. Hij heeft kritiek op president Rouhani die tracht de diplomatieke relatie met Amerika te verbeteren. Khatami noemt Amerika een vijand die niet te vertrouwen is. Hij prijst de gewelddadige overname van de Amerikaanse ambassade in 1979 in Teheran.
Zijn commentaar een dag na de publicatie van het IAEA document “International Atom Energy”:
“Iran heeft toegezegd zich te houden aan de afgesproken limiet van verrijking van uranium”. Overigens zijn de besprekingen met de P5+1 uitgesteld tot juli 2015.
Iran wil Israel omsingelen. Daarom levert het wapens aan groepen als Hamas en Hezbollah.

11. Patriarch Fouad Twal
De patriarch, het Rooms Katholieke hoofd, heeft in zijn jaarlijkse Kerstboodschap de Gaza-oorlog en het Palestijnse terrorisme veroordeeld. “Wij veroordelen de oorlog en betreuren de consequenties. Wij veroordelen alle soorten van terreur zoals de aanslag op de synagoge en die tegen de moskeeën”. Dit is tijdens een persconferentie voorgelezen door een bisschop.

12. Samaria
Het Knesset Financieel Comite heeft $ 3.1 miljoen beschikbaar gesteld om in Barkan een toerismecentrum te bouwen. Politiek links is tegen. Het centrum is bedoeld om o.a. jongeren kennis te laten maken met wetenschappelijke aspecten en mogelijkheden.
450.000 personen wonen in Judea en Samaria. Zij hebben het recht om een normaal leven te leiden. Ook het openbare transport moet op een beter niveau komen, evenals het wegennet. Daar is 30 miljoen voor toegezegd.

13. Algemeen
In uitspraken van bekende Fatah-leiders en bij het luisteren naar hun liedjes is duidelijk hoe de Palestijnen de toekomst zien. De Fatah-steden zijn: Haifa, Jaffa, Akko, Nazareth. Zij ontkennen het bestaansrecht van Israel. Iedere Palestijn, volgens Fatah comitélid Tirani, steunt de
tweestatenoplossing. Dit is anders dan zoals de Amerikanen en Israeli’s dat zien. Israel, de bezetter moet worden verdreven uit het hele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee.

14. IJC (International Jewish Congress)
Op een brief gestuurd aan de 3 leiders van de EU door het IJC congres is nooit een antwoord ontvangen. Volgens de inhoud zou een speciale figuur moeten worden benoemd om racisme en in het bijzonder antisemitisme te bestuderen en aan te pakken. Het IJC is teleurgesteld dat de nieuwe president van de EU-commissie geen aandacht aan de brief heeft besteed en een speciale onderzoeker aanwijst. Het geeft het gevoel dat mensen uitsluitend belangstelling hebben voor economische onderwerpen. Geen begrip voor het gevaar van antisemitisme en geen geheugen voor de gebeurtenissen in de jaren 30. Het gevaar voor het verspreiden van haat bestaat. Voor Joden en niet-Joden.

15. Bibi en Sharanski
Tijdens een bijeenkomst van nieuwe immigranten bij het ontsteken van de Chanuka-kaarsen zegt Bibi onder meer:
* Dit jaar is de grootste immigratie sinds 10 jaar.
* Ik verwelkom u in het land van Israel en de staat van Israel. Mogen velen u volgen.
* Reden van de aliyah is het groeiende antisemitisme en de groei van de islam. Het betekent dat Israel een veilig tehuis is. Ook dat het een goed leven biedt.
* Vandaag werd bekend dat de werkeloosheid dit jaar weer verminderd is. Bijna de laagste in de westerse wereld.
Nathan Sharanski, de voorzitter van het Joods Agentschap geeft door dat er vandaag weer 200 Oekraïners geland zijn.
* Totaal dit jaar 25.000. De meesten uit de vrije wereld. De regering steunt dit. Zelfs vandaag tijdens de politieke discussies over het budget voor het komende jaar.
* We verwachten grotere aantallen uit Frankrijk en de Oekraïne.
* Jullie voorouders hebben gebeden en jullie zijn daardoor naar Jeruzalem gekomen.

16. Israel kort
++ Amerika heeft 10 Apache helicopters aan Egypte geleverd. Hierdoor blijkt dat de relatie tussen beide landen verbeterd is. Deze was na het vertek van ex president Morsi slechter geworden.
Al Sisi steunt Amerika in het bestrijden van de ISIS.
++ Zondag jl. reed in Dyon een auto in op een groep mensen. 13 gewonden en de chauffeur is gearresteerd. Hij riep Allahu akbar (God is groter).
++ Federica Mogherini, de BuZa minister van de EU zegt tijdens een Chanukah-receptie op 17/12 dat de Hamas op de lijst van terreurorganisaties moet blijven. Ook dat het antisemitisme moet worden aangepakt. “Wij moeten van de Maccabeeën leren”.
Ook Canada protesteert wat betreft de Hamas.
++ De immigratie uit Amerika is dit jaar 3762. Dat is 7% meer dan in 2013.
++ Israel en Cuba hebben een relatie aangeknoopt. Nog geen ambassadeurs uitgewisseld. Veel Israeli’s gaan op vakantie naar Cuba, en Cubaanse artiesten en intellectuelen naar Israel.
++ Samen met de VN steunt IsraAID de Philipijnen door het sturen van medicijnen en nuttige andere goederen. Ook specialisten op psychologisch en sociaal gebied. Vanwege de tyfoon is voedsel voor ongeveer 400 families toegevoegd.
++ In samenwerking met christelijke organisaties worden speciale maatregelen getroffen om voor 70.000 vakantiegangers transport te verzorgen. Tussen Jeruzalem en Bethlehem is gratis vervoer tijdens de feestdagen.
++ Op 17/12 werd in Dresden een grote demonstratie gehouden tegen de islamisering van het Westen. Deelname door ongeveer 17.500 burgers. Men is tegen religieus fanatisme.
Organisator: Patriotic Europeans against the Islamisation of the West.
++ Israel gaat akkoord met het exporteren naar Gaza van onderdelen voor de bouw van een Coca Cola fabriek in de Gazastrook. Kosten: 20 miljoen. Werk voor 350 personen.

Stichting Lechaim
Mede namens het bestuur van onze stichting Lechaim dank ik een ieder, die ons werk dit jaar financieel en met voorstellen heeft gesteund. Zoals doorgegeven steunen wij op dit moment in het bijzonder Zuid-Israel dat veel last heeft van de Hamas, dat raketten blijft afschieten. Het aantal getraumatiseerde kinderen is niet te tellen. Ik vraag u om ook het komende jaar ons niet te vergeten. Aan de af en toe toegevoegde dankbrieven leest u hoe dankbaar men is voor onze hulp.
We zullen regelmatig projecten toevoegen, opdat u weet wat wij doen met uw donaties.
Vergeet ons niet. Ieder bedrag is welkom. Vergeet dus niet dat u daarmee bijzonder goed en menselijk werk doet. Dat u daarmee beloond mag worden.
Shalom
Harry

P.S.: voor de goede orde geef ik door dat ik tussen 18 en 26 maart en tussen 22 en 30 oktober weer spreekbeurten houd. Belangstellenden kunnen contact met mij opnemen.

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer