Harry’s focus op Israel 539

Israel, 6 januari 2015

Beste Lechaim vrienden,

New book - order now...Vanwege de feestdagen en het extra werk voor onze stichting in december ontvangt u mijn Focus later en is hij wat langer. Ik verwacht en hoop natuurlijk dat u de tijd hebt en neemt om een en ander toch door te nemen.

De feestdagen zijn achter de rug en laten we hopen dat al het goede dat we elkaar hebben toegewenst in ieder geval ten dele zal worden gerealiseerd. Ik neem aan dat de woorden “gezondheid” en “vrede” het meest zijn uitgesproken.
New book - order now...Velen van u zijn wat ons Lechaimwerk betreft in ieder geval heel goed gestart. Als coördinator heb ik mogen voldoen aan de aan ons doorgegeven noodgevallen in Sderot en Nitzan. Mijn oprechte dank. Jammergenoeg kunnen wij die donateurs niet persoonlijk bedanken. De bankafschriften geven alleen namen door en die zijn in ons adressenbestand amper of niet te vinden. Daarom wil ik bij deze onze dank onderstrepen. Mijn wens: vergeet ons dit jaar ook niet.

Israel heeft op dit moment interne problemen ten aanzien van de komende parlements- verkiezingen. Er zijn gewoontegetrouw diverse nieuwe partijtjes en de verschillen tussen politiek links en rechts zijn redelijk groot. Op 17 maart weten we hoe ons beleid de toekomst zal bepalen.
Klik en geef uw advertentie op...Daar is nu dan wel een overzicht van te geven. Maar ik wil u daarmee niet lastig vallen.
Extern krijgt onze huidige regering grijze haren. Bibi heeft een duidelijk beleid, maar wordt toch wel ietwat belemmerd vanwege de verkiezingscampagnes.
Hij, oftewel de regering, heeft te doen met de onbegrijpelijke opstelling van diverse landen. Zeker wat betreft hun houding t.a.v. de erkenning van een onafhankelijke staat Palestina.
Eigenlijk een moeilijk te begrijpen zaak. Alsof Israel het enige land met problemen zou zijn en geen religieus en politiek recht op haar eigen land heeft.

1. Abu Mazen – Palestijnse Autoriteit
Abu Mazen zegt tijdens een persconferentie op 23/12 dat hij de contacten met Israel afbreekt als de VN Veiligheidsraad Palestina niet erkent. Ook eist hij het recht op terugkeer, en alle gevangenen vrij. Dat is de weg naar vrede en veiligheid. “Wij zijn vredelievend, maar tegen de nederzettingen en de door Israel gemaakte muur.” De Hamas verzet zich tegen zijn plan.
Hij tekent wel een aanvraag om lid te worden van de ICC (International Criminal Court). Volgens Bibi is dit dom. Want Abu Mazen zit samen met Hamas in de eenheidsregering. Amerika deelt Bibi’s mening want Hamas vuurt nog steeds raketten af

2. Jeruzalem
Het betreffende comite heeft toestemming gegeven om over de groene lijn huizen en andere gebouwen te bouwen. In Ramot 243 en in Har Homa 273.
Twee grenspolitie-agenten zijn in de oude stad neergestoken. Zij worden in het ziekenhuis behandeld. De terrorist is bekend en wordt gezocht.

3. Iran
Voor de 2e keer in korte tijd hield Iran gedurende 6 dagen militaire oefeningen. De grootste in de geschiedenis. Alle takken van het leger deden mee. Generaal Harhama Allah Malka zegt dat dit een belangrijke boodschap is voor onze vriendelijke buren. Ook een sein van kracht wat betreft de defensiemogelijkheden voor onze vijanden. De oefening werd gehouden tussen de Straat van Hormuz in de Perzische Golf en de weg naar de Golf van Aden. De Iraanse marine heeft oorlogsschepen en duikboten getest. Er waren 13000 deelnemers. De oefening duurde tot 30/12 en eindigde met een parade.
Tijdens een bijeenkomst van economen zegt Rouhani dat Iran niet gebonden is aan nucleaire centrifuge productie. Economische groei is gestart en moet zich verder ontwikkelen. We moeten ons niet laten isoleren en onze principes handhaven. Bepaalde sancties zijn opgeheven. Vanwege de gezakte olieprijs is er meer export en ook betere relaties met diverse landen. Ook betere veiligheidscondities. We wisselen kennis van zaken uit wat betreft water, gas, elektra. Daardoor worden investeerders aangetrokken uit Europa en omgekeerd.
Deze 2-daagse bijeenkomst had 1500 deelnemers.

4. Frankrijk
Op 23/12 werd ’s avonds in Parijs een synagoge beschoten. Een raam beschadigd. De politie
spoort de verdachten op. Eerder vorige maand in Dijon en Nantes.
Op woensdag 24/12 is een kosher restaurant in Parijs beschoten. Geen gewonden, geen schade. Dat is de 2e binnen een week. Kogels van beide hetzelfde. Dit wordt beschouwd als puur antisemitisme. Het BNVCA (Joods Nationaal Bureau voor Vechten tegen Antisemitisme) dringt aan op een verhoogde controle, aangezien de aanslagen bewust anti-Joods zijn. Deze week zijn 3x fietsers wandelaars aangevallen en 1x tegen de politie. Nu zijn 1000 militairen ingeschakeld.
Consequentie: Joden verlaten Frankrijk en het land valt in handen van de SHARIA-wet of het Front National.
Een voorstad van Parijs, Auberville, maakte Marwan Berghouti ereburger. De man zit in Israel levenslang vanwege zijn terreuractiviteiten in het verleden namens de Fatah.
Het is verboden om in Frankrijk in het openbaar kritiek op de islam te hebben. Diverse mensen hebben al boetes gekregen van duizenden euro’s.
BuZa heeft de Franse ambassadeur gevraagd een verklaring af te geven voor haar akkoord met de PA-resolutie van vorige week dinsdag..

5. Rusland
Rusland leeft in een economische crisis. Een slechte stabiliteit, mede vanwege de economische sancties en de olieprijs. Volgens Putin is die prijs bewust door Amerika verlaagd. Nu is er dus wel spanning tussen beide landen. Rusland wil een Eurasia. Het heeft contacten in het Midden-Oosten. Voornamelijk Sunni-landen zoals Egypte, Saoedi Arabië, de Golfstaten, Jordanië en Libanon.
Rusland steunt ook Syrië. Door de vele ontmoetingen van politici in deze gebieden is een en ander moeilijk te overzien. Niet onmogelijk dat Rusland in het M-O meer macht krijgt en dan daardoor een betere relatie oost-west.

6. ISIS
Haar militaire macht in Syrië en Irak en breidt zich uit. Het is niet onmogelijk dat daardoor Amerika invloed heeft uitgeoefend om de Sunni’s aan te pakken en zeker te zijn van olietoevoer. Hetzelfde geldt voor de EU. Veel Syrische rebellen voegen zich bij de ISIS.
De VN-onderhandelaar tracht tussen de rebellen en Assad een deal te realiseren, omdat ongeveer 1 miljoen inwoners van Aleppo honger lijdt.
Egypte wordt opgeroepen een betere verhouding te realiseren, waardoor er ook rust komt tussen Israel en Gaza.
Een Duitse journalist heeft Mosul bezocht. Mosul is de grootste stad die door ISIS wordt gecontroleerd. Hij constateert dat
* de bevolking gecontoleerd wordt door de militanten
* boekwinkels vol liggen met boeken hoe slaven te behandelen.
* hij ontmoet recruten uit de EU, Amerika, Caribische eilanden. Allemaal kindsoldaten.
* alle militanten, die zeggen dat alle religieuze mensen die democratie accepteren, moeten sterven.
* de ISIS de wereld gaat veroveren.
* terroristen vermeerderen na iedere bom die valt.
Op 2/1 zijn door Amerikaanse luchtaanvallen in de omgeving van de Iraakse provincie Mosul een 15-tal ISIS-leiders gedood. De coalitie, geleid door Amerika, heeft op 1/1 29 aanvallen op ISIS doelen in Syrië uitgevoerd.

7. Samaria
Een aanslag op 25/12 op een auto met een Molotov-vuurbom heeft een meisje van 11 jaar ernstig gewond. Zij zat met haar vader, die licht gewond werd, in de auto. Het was de 2e aanslag op de auto. De Palestijnse terrorist werd gearresteerd. Dit was een duidelijke oorlogsmisdaad. Ayala, het meisje, werd zwaar gewond door de vlammen. Zij ligt in het ziekenhuis en zij overleeft het. Haar huid is behoorlijk aangetast. Maar het gaat iedere dag een beetje beter.
Conclusie: Samaria moet worden versterkt en er moet meer worden gebouwd.
Isaac Herzog en Tsipy Livni, de Arbeiderspartij leiders, praten over vrede. Abu Mazen en de Hamas blijven kinderen aanvallen.
Het IDF heeft bij het Tapuach kruispunt een groep stenen gooiende terroristen beschoten. Een dode. De groep werd wel eerst gewaarschuwd. Zij waren in een auto en schoten en gooiden stenen in het wilde weg. Er zal wel weer en onderzoek komen door het Leger: “Criminal Investigation Division”. Stenen zijn net zo gevaarlijk als kogels..

8. Bibi en senator Lindsey Graham
Op 28/12 ontmoeten beide heren elkaar. Bibi zegt:
“Wij hebben 2 uitdagingen. De 1ste van Saeb Erekat. Hij vergelijkt Israel met de ISIS. Dit is de zelfde PA-man, die Hamas de hand drukt en eveneens dezelfde figuur die via de VN een resolutie indient en daarmee onze veiligheid in gevaar brengt. Wij verwerpen ieder dictaat. De 2e uitdaging is van Iran. Dit land is vandaag gestart met een grote oefening. Wij moeten voorkomen dat Iran een atoombom in handen krijgt. Meer sancties moeten worden opgelegd. Ik waardeer uw leiderschap in deze.

9. Women in Green en de verkiezingen
Deze bekende orthodoxe damesgroep voert ook een verkiezingscampagne.
Het plakt o.a. affiches met als tekst: stem op kandidaten die de Israelische souvereiniteit
over Judea en Samaria steunen.
Israel wil onderhandelen maar niet als de VN Palestina als staat erkent. Dan zal Israel ook eenzijdige stappen moeten ondernemen. De partijen moeten duidelijk zijn in hun standpunt. De wereld dient te weten dat ook Judea en Samaria Joods land is.

10. De Hamas
Als hoofd van het Hamas politieke bureau aanvaardt Haniyeh een wapenstilstand als Israel zich houdt aan de afspraak. Hij roept Egypte op dat te controleren. Egypte veroordeelt Hamas omdat het de Moslim Brotherhood steunt evenals anti-regeringstroepen in de Sinaï. Egypte heeft overigens alle huizen tussen 500 en 1000 meter van de Hamasgrens afgebroken om een bufferzone te hebben. Het gaat om 1200 huizen langs de 12 km lange grens.

11. Irak en Turkije
Beide landen gaan samenwerken om de ISIS aan te pakken. De Irakese premier Abadi samen met Davutogli zegt: ISIS bedreigt niet uitsluitend Syrië en Turkije maar de hele regio.
“Wij hebben kritiek op de hele wereld, die de ISIS haar gang laat gaan. Ankara wil de val van president Assad. Meshaal, de Hamas chef, prijst Turkije voor haar steun aan de Palestijnen. Een sterk Turkije, een sterk Jeruzalem. een sterk Palestina.
Erdogan steunt een Palestijnse staat en heeft kritiek op Israel, dat de Gazastrook aanvalt.
Hamasleden worden in Turkije getraind om in Judea en Samaria acties te ondernemen.
2 groepen zijn al eerder door de Israelische Veiligheidsdienst opgerold. De meeste leden worden geronseld tijdens hun studie in Jordanië. Turkije voorziet Hamas van politieke, journalistieke en financiele steun.
Amerika stuurt enkele duizenden militairen naar Irak om Iraakse troepen te trainen en te versterken. Bagdad en Teheran hebben een verdrag getekend dat Iran Irakse troepen traint. De ministers van Defensie hebben afgesproken samen te vechten tegen de radicale Sunni IS groep.

12. Israel – Palestijnen
Cijfers geven een ander beeld dan o.a. EU-regeringen. Zij willen Israel dwingen om te onderhandelen en erkennen nu al een Palestijnse staat. Ongeveer 50% van de Israelische bevolking en 40% van de Palestijnen. Niet meer dan 7% van de Israeli’s en 24% van de Palestijnen geloven in onderhandelingen. De vraag blijft wat er moet worden gedaan en opgelost. De Hamas blijft Israel treiteren en de PA heeft onaanvaardbare wensen oftewel eisen.

13. Ruven Rivlin
Op 30/12 ontvangt de president leiders van de christelijke gemeentes. 9 hoofden van kerken in Israel en seniorleden. Hij zegt onder meer:
* de laatste maanden grote problemen en zorgen met de religieuze vervolging en restricties wat betreft vrijheid van religie in het M-O. Duizenden zijn geëmigreerd, gedwongen om van religie te veranderen, aangevallen en vermoord.
* dit is een oorlog tegen extremisme. Een oorlog van religieuze vrijheid tegen haat en geweld.
* wij hebben dezelfde God. Wij willen samen leven en vrede hebben in het land van onze vaders.
* wij allen, christenen, moslims, Joden, kinderen van Abraham, willen geen oorlog maar vrede, samen leven.
De Griekse Patriarch van Jeruzalem zegt dat juist in deze tijd de wereld wordt geteisterd door geweld, armoede, vervolging, oorlog. Politieke en religieuze leiders denken verschillend. Dat is onze angst. In dit land zien we de verscheidenheid en de harmonieuze samenleving van Abrahams geloof, van integriteit in het Heilige land.

14. Resolutie Hamas en Fatah
Op 31/12 wordt de resolutie van de Fatah en Hamas bij de Veiligheidsraad ingediend. Door de Veiligheidsraad verworpen. Amerika hoefde dus geen veto uit te spreken.
Doel was: onderhandelingen weer hervatten. Inhoud: terugtrekking Israel uit de betwiste gebieden, weg met de nederzettingen, handhaven van de 1967-lijnen. 8 landen pro. 2 landen tegen, 5 onthoudingen. Dus 1 stem tekort. Nu afwachten wat Abu Mazen gaat doen.
Er was veel oppositie bij de Palestijnen over de resolutie die Abu Mazen bij de VN heeft ingediend, hij heeft geen overleg gepleegd. Velen zijn tegen onderhandelingen en het doen van concessies.
Mahmoud Zahar, de Hamasleider wil het hele gebied dat in 1948 door de Joden is bezet.
Terwijl Abu Mazen alles doet om steun te krijgen van de Internationale gemeenschap, kon hij dus geen steun van eigen mensen ontvangen. Het gaat om de vluchtelingen, gevangenen, Jeruzalem, de grenzen. Geen diplomatie, maar vechten, geweld gebruiken.
Vanwege de aanvraag om lid te worden van het ICC ( International Criminal Court) heeft Israel de overboekingen van belastinggelden aan de PA gestopt. Het gaat over een bedrag van 120 miljoen euro. Ook wordt door Bibi een verzoek ingediend om de PA te vervolgen vanwege haar oorlogsmisdaden. Hij voegt toe dat de Joodse staat onze militairen blijft verdedigen.
Het is zo goed als zeker dat ook Amerika haar jaarlijkse bijdrage van 400.000 miljoen stopt.

15. Gabriel Nadaf
De zoon van de christelijke priester Nadaf is in het Israelische leger als vrijwilliger.
“Ik leef in Israel. Dus doe mijn plicht als burger. De 18-jarige heeft de basisopleiding achter de rug. Hij wil officier worden. Zoals eerder vermeld, wil de priester die in het noorden woont dat de christelijke jongeren zich melden bij het IDF. Israel is het enige land waar christenen hun geloof kunnen belijden. In 2013 waren er 150 christelijke militairen.

16. Davutoglu en Mashaal
Tijdens een partijcongres ontmoeten de premier en de Hamasleider elkaar. Mashaal ziet de Turkse premier als leider van de moslimwereld. Hij dankt hem voor zijn plan om Jeruzalem te veroveren. Dit zal gebeuren tijdens de volgende wereldoorlog.

17. Brian Mast
Brian was 12 jaar in het Amerikaanse leger. Door een ongeluk verloor hij beide benen
Hij kan zijn functie behouden. Maar hij heeft besloten om op 10/1 naar Israel te gaan en daar in het leger als Sar El vrijwilliger. Hij heeft in Afghanistan gediend en in eigen land veel Israeli’s ontmoet. Hij studeert en steunt Israel als een goede vriend.

18. Fatah
Deze groep viert haar 50-jarig bestaan door geweld en martelaren te promoten. Het moedigt dood aan in naam van Allah. Kreten als: “Pak je wapens, wij zijn geboren om te ageren, onze revolutie zal nooit eindigen,” zijn continu te horen.
Een analyse geeft aan dat seculiere moslims in het Midden-Oosten liever onder Joods gezag leven dan onder moslimcontrole. Dit vanwege de vele dodelijke moslim aanslagen.

19. Het Zuiden
Centra van het IDF worden verhuisd naar Zuid-Israel. Omgeving Beersheva en Netivot.
Daardoor ruimte in Tel Aviv en omgeving. Nu ruimte om ongeveer 100.000 huizen en andere gebouwen toe te voegen. Daardoor ontwikkeling van de Negev en huizen worden goedkoper.
.
20. Israel kort
++ Tijdens een ontmoeting van minister Lieberman met de Israelische ambassadeurs in Europa zegt hij dat niet de Palestijnen, Iran of Hezbollah in 2015 problemen zullen geven, maar de EU. De EU landen stemden in de afgelopen week voor terugtrekking van Israel op de 1967-lijnen.
++ 700 Palestijnse christenen die in de Gazastrook wonen hebben ter gelegenheid van Kerstmis een visum gekregen om hun familie in Israel te bezoeken. 500 Palestijnse christenen van de Westbank kregen een visum om hun familie in Gaza te bezoeken. 300 Palestijnse christenen uit Gaza en de Westbank bezochten via Ben Gurion Airport hun familie. In Gaza wonen ongeveer 200 christenen.
++ De 14 jarige Yshai Oliel wint de Junior Orange Bowl Spelen (tennis) in Florida. Hij behoort nu in deze groep tot de beste 3 spelers in de wereld.
++ Aan de Gazagrens waren op 24/12 vuurgevechten nadat Hamas de controlerende IDF-groep had beschoten. De commandant van de Hamas werd gedood. Een Israeli gewond.
++ Duizenden Joodse jongeren bezoeken Israel. Dit wordt georganiseerd door het Taglit Birthright programma. De groepen bezoeken gedurende 10 dagen belangrijke projecten, zoals de Dode Zee, Massada, Jad Vashem enz. 20 groepen zijn geland op 23/12 en 50 groepen op 27/12.
++ Na de eerder vermelde schietpartijen bij de Gazagrens heeft het betreffende ministerie extra veiligheidstroepen aan de grens toegevoegd. Het wil voorkomen dat Palestijnen Israel binnen gaan.
++ Met de Jordaanse piloot wiens vliegtuig was neergeschoten, heeft men in Gaza een parade gehouden.
++ Iron Dome batterijen zijn toegevoegd in Beersheva en Netivot. Dit vanwege de regelmatige aanslagen.
++ Israel heeft 4 raketboten in Duitsland gekocht. De boten worden gebruikt om de gasvelden te verdedigen.
++ De zoon van Bibi is tijdens een training in Zuid-Israel vrij zwaar gewond. Hij zit in een speciale gevechtsgroep. Hij weigerde lid te zijn in een gewoon korps.
++ Op 29/12 vernielden Egyptische troepen 19 pas gebouwde smokkeltunnels aan de Gaza-Egyptische grens. 1 tunnel was 1700 meter van de grens.
++ De bevolking bestaat nu uit ruim 8.5 miljoen mensen. Joden 6.5 miljoen, Arabieren 1.5 miljoen, christenen 130.000 .Nieuwe immigranten ongeveer 25.000. Baby aantal 175.000.
++ China wil met Israel een vrije handelsovereenkomst sluiten. Ook met de 6 Golfstaten.
++ De economie van Israel is minder dan in 2013. Maar toch behoort het land tot de 5 beste in de wereld. De 50-daagse oorlog heeft de economie behoorlijk beïnvloed. De groei was 2.4%
++ In Judea en Samaria wonen in 2014 15.000 meer Joden dan in 2013. Nu ongeveer 400.000. Men begrijpt dat dit gebied nooit Palestijns wordt. Ook politiek links. In de buurten van Jeruzalem wonen 375.000 personen
++ Jordanië zou een deal maken om voor $ 15 miljard natuurlijk gas te kopen. Dit wordt nu 45 miljoen kubieke meter.
++ In Indonesië hebben honderden hun Jodendom herontdekt. Oorzaak is in het bijzonder het werk van de organisatie “Israel returns”. Zij zijn orthodox en leven in het grootste moslimland.

Stichting Lechaim
Zoals eerder vermeld hebt u en onze stichting in het bijzonder gedurende de afgelopen weken goed werk kunnen doen voor de al te vele indirecte en directe slachtoffers van het vreselijke terrorisme. In het bijzonder in het zuiden en nu ook in het noorden, maar ook in Jeruzalem en steden als Tel Aviv, gaan Hamas en andere terreurgroepen door met aanslagen op de bevolking. Daarom vraag ik u om ons financieel te blijven steunen.
Jammer genoeg is ons humane werk nodig. Mede namens het Lechaimbestuur mijn oprechte dank.
Nogmaals mijn beste wensen voor het zo juist begonnen nieuwe jaar.
Shalom en groet,
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer