Harry’s Focus op Israel 542

Israel, 2 februari 2015

Beste lezer,

New book - order now...Het is toch wel heel bijzonder dat in zo veel landen aandacht is besteed aan de bevrijding van Auschwitz 70 jaar geleden.
Rusland, dat tijdens de 2e wereldoorlog meer dan 20 miljoen militairen en burgers heeft verloren, bevrijdde op 27-1-1945 de nog 7000 levende gevangenen in dit vreselijke kamp. Daar werden 1.1 miljoen Joden en anderen vergast.
Tijdens de toch wel bijzonder sfeervol georganiseerde herdenking in Auschwitz, die werd uitgezonden door de NOS… waren ook onze koning en koningin, Willem Alexander en Maxima, aanwezig.
Eveneens veel afgevaardigden, ministers en andere officials uit meer dan 40 landen.

In Westerbork lazen vrijwilligers gedurende 9 dagen en nachten de namen van New book - order now...de 102.000 vermoorde Nederlandse personen op.
Tijdens een herdenking in Nederland vond ik de uitdrukking van kamerlid J. van Klaveren toch wel de meest typerende: Wat is er veranderd, en wie doet wat?

De voorzitter van het World Jewish Congress Ronald Lauder verwijst tijdens de herdenking in Auschwitz naar de passieve houding van de geallieerden tijdens de 2e wereldoorlog en het huidige antisemitisme:
Klik en geef uw advertentie op...“We moeten niet alleen herdenken maar ook alles doen om zulk een slachting te voorkomen”.
“Het verleden mag niet de toekomst zijn van onze kinderen”.
“Joden worden vandaag weer het doel in de EU en andere gebieden omdat het Joden zijn. Het lijkt meer op 1933 dan op 2015.”
“Joodse bedrijven worden bedreigd. Joodse families verlaten de EU. Hoe kan dat na 70 Jaar?”
Nu, 70 jaar na de bevrijding, leven Joden in Europa in angst. Zij hebben duidelijk last van radicale moslims. Zij dreigen hen te doden. In moslimlanden als Iran wordt continu gezegd: Mohammad is door een Joodse vrouw vergiftigd.”
Noot: Ik kan alleen maar wensen dat de vele herdenkingen zinvol zijn geweest. Duidelijk is toch wel onderstreept dat antisemitisme, terrorisme, gebrek aan respect voor het leven de wereld niet verbetert, maar in wanorde brengt.

1. De Holocaust
81% van de Duitsers meent dat te veel aandacht wordt besteed aan de Holocaust. Het zou veel beter zijn om tijd te besteden aan de huidige problemen. De Duitse minister van BuZa Steinmeyer meent echter dat het de plicht van de ouders is om over het verleden te praten. Wij moeten gelukkig zijn dat wij, hoewel door het 3e Rijk (Duitsland) 70 miljoen doden zijn veroorzaakt en 6 miljoen Joden zijn vergast, internationaal weer zijn geaccepteerd. Ook Angela Merkel zegt dat we niet mogen vergeten. Niet alleen op verjaardagen gedenken.
Een derde van de Duitsers gelooft dat het beleid van Israel wat betreft de Palestijnen te vergelijken is met het optreden van de Nazi’s. 36% is positief t.a.v.Israel.
Noot: Duidelijk is dat de media een negatieve invloed hebben en dat het hard nodig is dat in het bijzonder de kinderen goede informatie krijgen. Te veel journalisten houden denkelijk al rekening met de huidige houding van voornamelijk moslims, die heel makkelijk andersdenkenden onthoofden. Het is 5 voor 12 en als de wereldregeringen niet duidelijk en hard reageren dan is binnen korte tijd de wereld geïslamiseerd.

2. Bezoek Bibi aan Washington
Bibi is uitgenodigd door het Amerikaanse congres om hen tijdens hun zitting toe te spreken. Obama heeft geweigerd hem te ontvangen. Niet alleen omdat hij door John Boehner niet is geraadpleegd, maar ook om geen invloed uit te oefenen op de op korte termijn te houden parlementsverkiezingen in Israel.
Bibi spreekt niet alleen het congres toe, maar ook de AIPAC-conferentie (Americain Israel Public Affairs Committee). De Democraten vinden de procedure niet normaal en menen dat een en ander invloed heeft op de besprekingen met Iran over de atoombewapening.
Er is veel kritiek op Bibi’s bezoek en Obama is kwaad. De Israelische ambassadeur zegt dat het bezoek niets van doen heeft met de hechte relatie. Wij, aldus de ambassadeur, danken Amerika voor de steun op alle gebieden. Ook zijn mening over Iran. Zwijgen is gevaarlijker dan spreken.
Obama heeft overigens een delegatie naar Israel gestuurd om een campagne tegen Bibi te voeren. Hij is beledigd omdat Bibi het Congres gaat toespreken. Het door Amerika opgerichte “ONE VOICE” betaalt deze delegatie.

3. Jemen
De president is afgetreden vanwege aanvallen van Houthis, die door Iran financieel wordt gesteund en bewapend. Hun slagzin: Allah is groot, dood aan de Amerikanen, dood aan Israel, vervloek de Joden, overwinning voor de islam.
Sanhar is de 4e stad die de Iraanse revolutie steunt. Dit na Beiroet, Damascus, Bagdad.

4. Saoedi Arabië
Koning Abdullah is overleden. Hij wordt opgevolgd door zijn halfbroer Salman Abdul Aziz, die veel werk voor hem deed. Hij is 79 jaar. Saoedi is een trouwe bondgenoot van Amerika. Samen vechten zij tegen de ISIS en Al Qaida. De nieuwe koning was duidelijk in zijn openingstoespraak. Solidariteit met de andere Arabische landen en aandacht voor Iran.
Hij handhaaft het gevoerde beleid. Oppositie t.a.v.Iran en op dit gebied een relatie met Israel.
Saoedi Arabië is Sunni Moslim, en Iran Shi’ite, dat zichzelf ziet als de natuurlijke vertegenwoordiger van Mohammad. Dus als heerser van het Midden-Oosten.
Egypte annuleert een op 25/1 te houden speciale politieke dag vanwege het overlijden van Abdullah. Was een heel goede relatie. Koning Willem Alexander bracht ook een condoleantie bezoek. Hij heeft wel problemen met de dictatuur van dit land; de stokslagen, de behandeling van vrouwen, die b.v. niet in een auto mogen rijden, de onthoofdingen, enz.
Nu Abdullah overleden is en opgevolgd wordt door koning Salman, houdt de wereld zich hiermee bezig. Hoe gaat hij de IS en Iran behandelen?
In Saoedi wonen 1.7 miljard moslims. Het is de grootste olie-exporteur.
Obama heeft zijn bezoek aan India ingekort om Riadh te bezoeken. In Engeland hingen de vlaggen halfstok.

5. Gaza
Het Rafah-grensovergang was 3 dagen open. Hamas weigerde 115 studenten naar Egypte te laten gaan. 830 personen maakten gebruik van de doorgang. 25.000 wachten nog op toestemming die nodig is om in Egypte te zijn voor een medische behandeling en studie.
Voor het eerst sinds langere tijd geeft de Hamas minister van Economische Zaken toestemming om goederen uit Israel te importeren. Het gaat om kleding, koffie, vruchtensap, enz. De 50-daagse oorlog heeft blijkbaar veel fabrieken vernield. De minister spreekt over “Zionistische producten”.
Ban Ki Moon, de VN-directeur, roept Israel en Hamas op om de volle medewerking te geven aan het onderzoek over mogelijke oorlogsmisdaden tijdens de OPE. Hij spreekt dan wel over “bezet Palestina”.
“Het is toch te betreuren dat een man als Ban Ki Moon niet goed geïnformeerd is, of, en dat lijkt me duidelijker, heel gewoon continu tracht Israel in een hoek te duwen. Hij vindt het blijkbaar ook normaal dat op 27/1 de auto van Adil Udeit, een Fatah official, in Gaza in brand is gestoken. En een week eerder de auto van Fatah leider Ahmad Alwan. Ook in Gaza. Daardoor is de spanning in het eenheidskabinet nog groter geworden.

6. Israel
* Israel heeft in Oost-Jeruzalem 77 huizen vernield. De betreffende inwoners hadden geen vergunning. In 2014 waren het 590 panden in gebied C en in Oost Jeruzalem. Het gaat hier om 1177 inwoners, die ook kinderen hebben. In 1948 bleven 160.000 Pal. Arabieren in Israel. Vandaag wonen er in ons land 1.3 miljoen.
* Een delegatie van 22 fondsen bezoekt China. Haar doel is het vinden van investeerders op gebied van wetenschap en techniek. Het is eveneens een strategische partner voor gezamenlijke investeringen in Israel. De missie is een onderdeel van het ministerie van Economische zaken. Er is een zakencentrum in Sjanghai opgezet door minister Naftali Bennett tijdens zijn bezoek aan China. Dat land is een goede markt voor hitech-export en investeerders in deze sector. Daardoor is er groei in de Israelische hitech-industrie.

7. AIPAC
Leden van de Americain Israel Public Affairs Committee en Ron Dermer, de Amerikaanse ambassadeur, dringen aan op meer sancties tegen Iran.
De Republikeinse senator Lindsay Graham, die in december 2x in Israel is geweest, onderstreept Bibi’s woorden om meer sancties. Obama is aldus Graham een Democraat en dus kwaad op Bibi. Ook omdat Bibi het congres zal toespreken. Bibi spreekt echter voor beide partijen en zal zeker Amerika bedanken voor haar voortdurende steun.

8. Iran
Tijdens de IAF aanval op een convooi in de omgeving van Kuneitra werden 6 Iraniers inclusief een generaal gedood. Iran dreigt nu met een tegenaanval en wil daarmee het Zionistische regime laten verdwijnen. De aanwezigheid van de IRGC in de Golan wijst op samenwerking met Hezbollah. De topleiders waren ook bij elkaar. Iran breidt haar gebied uit en heeft meer invloed in Irak, Yemen, Gaza, Bahrein, dus het Midden-Oosten
Het heeft een atoomcentrale vlakbij de Libanese grens gebouwd. IRGC leden werken hier en hebben de leiding. Iraanse mortieren worden er gefabriceerd. Doel van Iran, dat eigenlijk Syrië heeft overgenomen: Israel kapot.

9. Hezbollah
Deze terreurgroep heeft op 27/1 raketten afgeschoten op Noord-Israel. Het IDF reageert en schiet als revanche op het Syrische leger, dat onder controle van president Assad staat, op Syrische gebieden rond om Quneitra en de Golan Hoogvlakte.
Op 28/1 heeft de Hezbollah in het noorden weer mortieren afgeschoten. 2 soldaten werden gedood, enkele gewonden evenals een Spaanse VN-militair. De bevolking in het Noorden is gevraagd om in de schuilkelder te blijven. Uit Syrië is ook geschoten op een Israelisch konvooi.

10. Earl Cox
De internationale christelijke verslaggever en journalist roept tijdens een interview op de tv in Georgia dat in Amerika alle christelijke leiders hun vertegenwoordigers in het Congres moeten schrijven en hen vragen Israel te steunen. Eveneens het Witte Huis om zwaardere sancties op Iran uit te voeren. Hij meent dat Bibi alles doet om de wereld wakker te schudden, opdat tijdig wordt ingegrepen

11. Syrië
Minister Ya’alon waarschuwt Assad’s regering en zijn geallieerden de Hezbollah te laten stoppen met het afschieten van raketten op de Golan Hoogvlakte. Indien “nee” dan wordt er hard teruggeslagen. Assad is volgens Ya’alon verantwoordelijk.
Hezbollah ziet de Syrische rebellen als collaborateurs. Niet onmogelijk dat er weer een beperkte oorlog uitbreekt. Het IDF zal de tunnels moeten vernietigen. Libanese officials hebben problemen met het afschieten van raketten door de Hezbollah. Men is bang voor een botsing met Israel.. Denkelijk tracht Iran via de Hezbollah een 2e front langs de Golan Hoogvlakte te organiseren.
Een bufferzone wordt langs de grenzen gebouwd, aldus Ya’alon.

12. Sderot
Van oude scheepscontainers worden huizen gebouwd. Nu 2 studentendorpen. Kosten per container $ 2000 en de renovatie $ 40.000. De bouw duurt ongeveer 6 maanden. De studenten betalen geen huur, maar werken als “vrijwilliger” ongeveer 10 uur per week. Het gaat nu om ongeveer 300 studenten. De stad krijgt daardoor een andere sfeer en de Negev krijgt stap voor stap een grotere bevolking.

13. IRGC
Een commandant van de IRGC (Iranian Revolutionairy Guard Corps) zegt dat het noodzakelijk is dat Iran een basis op de Westbank krijgt. Ook in de Gazastrook. Dit opdat Israel omsingeld wordt. Dan ook geen mortieraanslagen uit Israel op Iran. Generaal Masjedi zegt ook dat de Fatah moet stoppen met onderhandelen, maar bewapend verzet tegen het Tel Aviv-regime moet ontwikkelen. De PLO moet beseffen dat alleen militair geweld een overwinning levert.

14. Israel kort
++ De UNRWA VN werkgroep heeft als doel Gaza weer op te bouwen. De in Caïro beloofde $ 5.4 miljard is nog steeds niet gegeven. Qatar beloofde 1 miljard en de EU en Amerika ook een behoorlijke bijdrage. Hamas is kwaad en wijst op de consequentie. Het bouwt wel haar leger op. Wapens zowel als tunnels. Daardoor meer extremisme en terreur.
++ In Frankrijk is 10% van de bevolking moslim. Veel gebieden worden door hen beheerd. Politie, brandweer, ambulances durven daar niet te komen. De moslimjongeren gebruiken geweld.
++ Gebleken is dat de IS zich ook heeft gevestigd in de Gazastrook en het PA-gebied.
++ In Libanon op 23/1 gevechten tussen het eigen leger en Jihadisten. 8 doden. Blijkt een groep van 40 militanten te zijn. Op 24/1 gaat het leger verder met de schoonmaak.
++ Op de 1ste rij van de vredesdemonstratie in Parijs waren allemaal regeringsleiders. De bekende foto werd in een zijstraat gemaakt vanwege de veiligheid.
++ Het Joods Agentschap o.l.v. de bekende Nathan Sharansky verwacht dit jaar een duidelijke vermeerdering van het aantal immigranten. Speciale maatregelen worden genomen.
++ Gebleken is dat Syrië wel een atoombom heeft. Het blijkt hierover contact te hebben met Noord Korea.
++ Op 27/1 was Bibi in Sderot om de eerste steen te leggen voor een nieuwe buurt.
++ Meer dan 10.000 Palestijnse jongeren tussen 20 en 25 jaar krijgen in Gaza een militaire training om o.a. tunnels te kunnen gebruiken.
++ In Frankrijk is het islamitische antisemitisme toegenomen. Jong en oud worden vermoord omdat ze Jood zijn. Moslems zijn 7.5% van de bevolking.
++ Egypte heeft Hamas als terreurorganisatie gekenmerkt. Hamas ziet Egypte nu ook niet meer als bemiddelaar bij de onderhandelingen.
++ Op 30/1 zegt de Amerikaanse minister van Defensie Hagel dat Amerika grondtroepen moet sturen naar Irak. Dit om de ISIS te stoppen en te verwijderen.

15. Stichting Lechaim
De naam van onze stichting geeft aan naar welk doel wij streven: “een beter leven”. Ik ben, zoals al geschreven, onder de indruk van de oprechtheid en de uitspraken t.g.v. de Auschwitz herdenking. Wij allen kunnen alleen maar wensen, en ons dus inzetten, om te werken aan een menswaardig bestaan van een ieder. Geen armoede, geen dom en onaanvaardbaar terrorisme, kortom een leven met menswaardige inhoud en dat voor een ieder. Geen verschil in huidskleur, geen onaanvaardbaarheid van een andermans oprecht geloof, een leven waarbij een ieder een ander recht in de ogen kan kijken.
Om een goede start te maken vraag ik u allen, overigens gewoontegetrouw, ons de hand te reiken om te voldoen aan de opdracht van het werk van onze stichting: hulp bieden aan slachtoffers van terreur. Wij hebben, zoals ook eerder vermeld, verplichtingen op ons genomen om een aantal families te begeleiden.
Ik doe daarom een vriendelijk maar noodzakelijk beroep op u om ons de hand reiken en financieel de nodige steun te geven.
Dank bij voorbaat en u allen een goede week gewenst.

Shalom,
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer