Harry’s focus op Israel 682

Israel, 9 september 2018

Geachte lezers,

Ik doe mijn best dat u deze Focus uiterlijk zondagavond in uw bezit hebt. Dan vieren we de Joodse oudejaarsavond en Nieuwjaar, inclusief de maandag en dinsdag. Het Joodse jaar 5779 begint dan. Om die avond en dagen in Israel te zijn is heel bijzonder. Er wordt gezongen, gedanst, en de klemtoon wordt gelegd op de kinderen, die immers over een aantal jaren het Joodse land gaan leiden

1. De PLO
* De Palestijnen hebben de afgelopen weken hun belangrijkste posten/functies vastgelegd. In totaal 30 functies met als totaal-Hoofd Abu Mazen. De Palestijnse functies hebben als Hoofd Onderhandelingen Saeb Erekat, de uitgesproken antisemiet. Verder 17 leiders voor de interne functies, 7 leiders op de PLO departementen, 6 leiders bij UNKRO. Dus Abu Mazen heeft door de verdeling van de werkzaamheden de machtigste invloed op de PLO.
* Israel krijgt de eerste leidster van het IAF (luchtmacht)
* Israel en Rusland hebben afgesproken dat de Iraanse troepen uit SYRIË worden verwijderd.

2. Columbia
Columbia erkent Palestina als een onafhankelijke staat. Israel is teleurgesteld en verbaasd. Ook omdat de president diezelfde dag aftrad. Het antisemitisme is ook weer gestegen.
Men kan dat natuurlijk aan 2 kanten bekijken. Geen antisemitisme betekent ook geen Joden in het land. Wel Joden in het land betekent actief Joods leven.

In de komende dagen ontvangt u het andere belangrijk te lezen nieuws. Vandaag verwijs ik jammer genoeg naar amper ontvangen donaties gedurende de afgelopen 2 weken. Vergeet daarom aub Joods Nieuwjaar Rosh Hasjana en een week later Grote Verzoendag (Jom Kippur) niet.
Zoals eerder geschreven doen wij ons uiterste best in het bijzonder de kinderen in Sderot en omgeving financieel te steunen.
Help ons daarom onze opdracht uit te voeren.
Dank en shalom
Harry N.


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer