Harry’s focus op Israel 705

Beste vrienden,

Het Joods Nieuwjaar is begonnen, de feestdagen liggen weer achter ons. Ik dank u voor al uw goede wensen voor onze stichting LeChaim en ook voor mijn familie, dat heeft me goed gedaan. Het liet me zien dat u nog steeds zeer geïnteresseerd ben in onze belangrijke werk en dat steunt. Onze stichting zal worden uitgebreid, ik hoop u hier de komende maanden meer over te berichten.

Ook al hoort en leest u er niet veel over, aan de grens met Gaza blijft het onrustig, wat een direct effect heeft op de bewoners daar. Daarom is er nog steeds genoeg werk te doen voor onze stichting. Ik heb u hier al velen malen over bericht maar kan dat niet genoeg doen.

Hele generaties aan onze zuidelijke grens groeien op met diepe trauma’s en daarom is onze steun nog steeds heel hard nodig. Vergeet ons niet, we stellen uw financiële steun bijzonder op prijs.

Shalom,
Harry Nihom


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer