Harry’s focus op Israel 692

Aside

Israel, 27 februari 2019

Beste lezer,

U ontvangt de laatste paar maanden mijn Focus onregelmatig. Belangrijkste reden is toch wel het internationale nieuws waarbij Israel betrokken zou kunnen zijn. Ik meen dat het binnenlandse nieuws geen belangstelling heeft. In april zijn er de verkiezingen en dit met een groot aantal partijen en dat heeft dan natuurlijk wel uw interesse.
Ook van groot belang is de regen tot nu toe. We leven in een groen land.
Bekend is wel dat er regelmatig raketten op Israel worden afgeschoten. Maar onze premier Bibi Netanyahu organiseert iedere keer goede tegenmaatregelen.

Wel hebben wij praktisch gesproken onze handen vol aan de slachtoffers van terreur, die geholpen moeten worden.
Ik verzoek u daarom dan ook ons financieel te steunen opdat wij steun kunnen geven aan de lichamelijke en geestelijke patiënten.
Dank bij voorbaat namens onze stichting Lechaim.
Shalom,
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | FlyerHarry’s focus op Israel 664

Aside

Israel, 8 februari 2018

Beste lezer,
Vandaag ontvangt u geen politiek verhaal. Wel een verzoek, en dit niet terzijde te leggen.
Hoewel de situatie redelijk rustig is zijn er iedere dag aanslagen en slachtoffers.

Wij doen ons best om te helpen waar dat gevraagd wordt. Maar zonder uw steun is dat niet mogelijk.
Namens het bestuur bij voorbaat dank voor uw hulp.

Groet en shalom,
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | FlyerHarry’s focus op Israel 505

Aside

Israel, 15 april 2014

Beste lezer,

Maandagavond begon de viering van Pesach, het Joodse Paasfeest. Dan herdenken wij de uittocht uit Egypte, de verlossing uit slavernij, de 40-jarige tocht door de woestijn en dat het Joodse volk zich vestigde in het Beloofde Land.
Dan lezen we met familie en vrienden de Hagada, het manuscript, en betrekken in het bijzonder de kinderen bij dit belangrijke stuk geschiedenis.
Dit feest geeft duidelijk aan dat de Joden het recht hebben op het gebied tussen de zee en de rivier de Jordaan. Daarom is het eigenlijk totaal onbegrijpelijk dat er vandaag nog zulk een discussie is over de grenzen en de onafhankelijkheid van de Joodse staat Israel. Continue reading