Harry’s focus op Israel 659

Israel, 17 oktober 2017

Geachte lezer,
De Joodse feesten zijn gevierd en in het bijzonder de Achtste Dag van het Loofhuttenfeest, Vreugde der Wet is bijzonder. Dan bedanken we onze Lieve Heer voor de vijf boeken van Mozes (de Thora) en onze zelfstandigheid. De synagoges in ons land zijn vol en de hele dag wordt er gedanst, gezongen en muziek gespeeld.
Israel Today plaatste een video van het Feest op Simchat Torah, Vreugde der Wet, in Tel Aviv: https://youtu.be/JO4qWWR6jyM

Wanneer we ons dan vervolgens realiseren dat we jammergenoeg toch nog in oorlog zijn en bescherming nodig hebben, dan begrijpen we dat we inderdaad uitverkoren zijn om alles te doen om de medemens een goed leven te geven.

1. Duitsland
In Duitsland is van de Duitse kinderen de groep tussen 0 en 6 jaar in de meerderheid. In diverse steden zijn de buitenlanders oftewel de moslims al in de meerderheid. In Frankfurt 75%. Dus binnen enkele jaren wonen in dit land ook nog Duitsers. Lees verder

Harry’s focus op Israel 658

Israel, 11 oktober 2017

Geachte lezer,
We mogen genieten van de laatste dagen van het Loofhuttenfeest en Vreugde der Wet. In het hele land wordt er dan feest gevierd. Heel kort vermeld, zijn de 8 dagen Soekoth inclusief Simcha Thora het herdenken en vieren van de bevrijding uit Egyptische slavernij. Heel bijzonder is dan ook het gegeven dat het tijdens Soekoth gaat regenen. Ook dit jaar mochten we dit registreren.
Ondanks de toch nog steeds duidelijke spanning tussen ons land lsrael en de Palestijnen zijn de Joodse feestdagen zonder al te veel problemen verlopen. Mogen we dit ook in het volgende Joodse jaar zeggen. Lees verder

Harry’s focus op Israel 657

Israel, 26 september 2017

Geachte lezer,
Het Joodse Nieuwjaar is deze week gedurende 2 dagen gevierd en nu bereiden we ons voor op Grote Verzoendag, Jom Hakippur, op 30/9. De belangrijkste dag in de Joodse kalender en eigenlijk ook de mooiste. Vergiffenis vragen over bekende en onbekende zonden en ons voorbereiden op een leven zoals ons dat is voorgeschreven.
Tot nu toe hebben we amper problemen gehad tijdens de Joodse feestdagen. Het is zinvol om te onderstrepen dat onze premier Bibi inclusief de andere ministers de juiste maatregelen nemen.
Ter gelegenheid van Joods Nieuwjaar spreekt Bibi het volk toe.
Hij zegt ondermeer: Wij zijn verbaasd over de jonge staat Israel die een enorme bijdrage levert aan de wereld. Lees het VN-rapport niet. Lees de Bijbel.

1. Amerika
* In Polen zijn nu veel tanks en ander materiaal van de NAVO. Verwacht wordt een Noord-Koreaanse aanval op Los Angeles. Dus Rusland tegen Amerika. Amerika start dan met een aanval op Noord-Korea.
* Amerika heeft met Israel een akkoord gesloten om in het zuiden een luchtmachtbasis op te zetten. Dit in het hart van de Negev. Een groep van tientallen Amerikanen wordt daar gevestigd opdat de verdediging er voorbereid is. Niet nieuw meer, Amerikanen in Israel op bepaalde plaatsen opdat Iran gecontroleerd wordt. Lees verder

Harry’s focus op Israel 656

Israel, 17 september 2017

Geachte lezer,

Vandaag geen politiek artikel. Het motief is toch wel mijn bezoek aan Nederland, waar ik weer veel bijzondere mensen heb mogen ontmoeten.

Vorige week hebben we al aandacht besteed aan Rosh Hashana, Joods Nieuwjaar, dat wij vieren op 21/9 en 22/9.
Over enkele dagen is de meest speciale dag van het Joodse jaar: Jom Kippoer, Grote Verzoendag.

Ik ontving een bijzondere omschrijving over deze dag van Nelli van den IJssel, een heel actieve medewerkster van onze stichting.
Zie het artikel hieronder.

Aangezien dit dus een feestmaand is, vandaag geen politiek.

Wel wil ik onze Lechaim-opdracht onder uw aandacht brengen. Laten we niet alleen gedenken en vieren, maar ook praktische inhoud geven aan onze opdracht om de te vele slachtoffers van terreur de hand reiken. Wij mogen hen niet vergeten. Lees verder

Harry’s focus op Israel 655

Israel, 6 september 2017

Geachte lezer,

Om vandaag een nieuwsbrief samen te stellen is niet eenvoudig. Er is weinig door te geven. Maar wat er op papier is te zetten is onvoorstelbaar.
De test van Noord-Korea met het afschieten van raketten en mortieren op afstand en mogelijk met atoomkoppen, het optreden van de islam en de consequenties van de BDS (Boycott, Divestment en Sanctions) kan leiden tot oorlog, evenals religieuze problemen en Israelische politieke moeilijkheden.
Wanneer de landen in de wereld op bepaalde gebieden niet gaan samenwerken en zich voornamelijk blijven bezighouden met interne onderwerpen, dan gaan we een vreemde, eigenlijk onaanvaardbare toekomst tegemoet.
Er gaat geen dag voorbij of een terreuraanslag heeft plaats gevonden. Dat kan door een georganiseerde groep zijn uitgevoerd, maar ook door 1 of 2 jongeren. Wel steeds door moslims, die maar al te vaak door sjeiks worden opgehitst om christenen en Joden te vermoorden.

Het is 5 september 45 jaar geleden dat tijdens de Olympische Spelen 12 Israelische leden van de ploeg werden vermoord. Een schokkende zaak waar wij allen toch wel wat van geleerd hebben. Dat we echter vandaag toch nog geen hardere maatregelen nemen is een vreemde zaak. Lees verder

Harry’s focus op Israel 654

Israel, 28 augustus 2017

Beste lezer,

Wanneer ik vanmorgen, voordat ik met de samenstelling van de Focus begin, het nieuws bekijk, dan verwijs ik naar mijn eerdere berichten. Een enkel overzicht.

In Turkije wordt in een winkelcentrum door een winkelier een groep Japanse toeristen uit het centrum verwijderd omdat het geen moslims zijn. In Denemarken willen de chauffeurs van de vuilnisophaaldienst politiebewaking, zodat hun auto niet gestolen wordt. In Barcelona demonstreren honderdduizenden omdat zij een normaal leven willen leiden.

Jammergenoeg moeten we vaststellen dat we een ernstige vijand hebben en dat is de islam, die zich verspreidt over de hele wereld. Er zal internationaal aan moeten worden gewerkt om dit probleem aan te pakken. Het zijn niet de landen die problemen met elkander hebben, maar wijd verspreide groepjes, die op verzoek van hun sjeik de islam verspreiden en christenen en Joden moeten vermoorden.

1. Frankrijk
Op 21/8 is in Marseille weer een auto ingereden op een bushalte waar mensen op de bus stonden te wachten. Een dode. Geen gewonden. Zoals net al vermeld, het terrorisme stopt niet. Lees verder

Harry’s focus op Israel 653

Israel, 21 augustus 2017

Geachte lezer,

Het is een onvoorstelbare zaak dat er amper maatregelen zijn genomen om terreuracties te voorkomen. Er is eigenlijk geen plek meer waar iemand veilig kan lopen. Onze politieke leiders nemen vakantie en denken meer aan hun eigen functie dan aan hun opdracht.

Het is toch hoge noodzaak dat de grenzen van ieder land dicht gaan, opdat een ieder wordt gecontroleerd. En is het een dom voorstel om een ieder te verbieden messen, gifpoeder, touw (om iemand op te hangen) enz. bij zich te hebben als hij/zij de huisdeur uitgaat? De politie heeft dan in ieder land eenvoudige en meer controle en voorkomt de bijna dagelijkse terreuractiviteiten.
Blijkbaar hebben wij allen een speciale bril nodig om toch duidelijk te zien dat de islam zich dagelijks uitbreidt, en in de meeste landen als “landgenoot” wordt opgevangen en invloed krijgt.

N.B.: Er zijn een aantal focussen verstuurd aan nieuwe adressen. Naar aanleiding van de gelukkig opgeloste computerproblemen geen gesepareerde brief met verzoek. Heeft u geen verdere belangstelling voor deze wekelijks gestuurde brief, druk dan op het knopje onderaan. Lees verder

Harry’s focus op Israel 652

Israel, 9 augustus 2017

Geachte lezer,

Ik meen te moeten beginnen met mijn verontschuldigingen aan te bieden dat u deze Focus wat later ontvangt. De oorzaak is het vervelende gegeven dat mijn computer stopte met werken en ik al mijn details verloor. Ook dus mijn email van de laatste week.
Mijn technisch geheugen is nu gemaakt en ik kan mijn best weer doen. Aangezien ik dus niets kan nakijken, verzoek ik u mij een bericht te sturen als ik niet gereageerd heb op een mailtje van u.

Aangezien ik “tot vervelens toe” wekelijks een oproep doe om het werk van onze stichting Lechaim te steunen, roep ik u toch op om het ook deze week niet te vergeten. Uw steun is van groot belang. Lees verder

Harry’s focus op Israel 651

Israel, 1 augustus 2017

Geachte lezer,

Zoals ook al in mijn vorige Focus vermeld, zijn er veel internationale sportevenementen. Ik geniet van b.v. het Nederlandse damesvoetbal tijdens de Europese kampioenschappen.
Duidelijk is dat er wel terreurbotsingen zijn, maar toch niet zo veel als enkele weken geleden. Is dit toeval of blijken onze politieke leiders te begrijpen dat met elkaar van gedachten wisselen eigenlijk de enige oplossing is om eindelijk weer te werken aan een betere maatschappij. Het is ook een duidelijk gegeven dat de onrust wordt veroorzaakt door de islam. Maar zelfs diverse moslimleiders begrijpen eindelijk dat onderhandelen op politiek en economisch gebied in de diverse landen daarmee ook de armoede en dictatuur aanpakken, en dit samen met goed georganiseerde landen kunnen opheffen.
Dat wil jammer genoeg nog niet zeggen dat er niet ook gewerkt moet worden aan veiligheidsmaatregelen. Als we de situatie zien bij de Tempelberg in Jeruzalem en de maatregelen zien welke o.l.v. Bibi worden genomen, dan is het nog lang geen vrede op aarde.
8 jaar geleden heeft de toenmalige premier Ariel Sharon Gush Katif aan de Palestijnen afgestaan en verwachtte een basis voor vrede. De Joden zijn toen uit het gebied verdreven en hebben zich voornamelijk gevestigd in Nitzan. In plaats van vrede ontstond er in dat gebied meer terrorisme. Hoewel er in die omgeving gewerkt wordt aan o.a. landbouw, is er veel armoede onder de verhuisde families.
Mijn conclusie: er zullen niet alleen in Israel, maar eigenlijk in de hele wereld duidelijke en goede overeenkomsten moeten worden gemaakt om goede en betere leefomstandigheden te creëren. Lees verder

Harry’s focus op Israel 650

Israel, 23 juli 2017

Beste lezer,

Verondersteld mag worden dat velen op vakantie zijn of de afgelopen weken genoten hebben van de Maccabiah, de Joodse Olympische Spelen, de 4-daagse, het nu te spelen EU-damesvoetbal, en natuurlijk de Tour de France.
Als ik kijk naar de diverse evenementen en het geweldige aantal toeschouwers, dan mogen we toch concluderen dat het volk bijzonder graag naar ontspannende evenementen kijkt en eigenlijk de spanning tussen diverse landen evenals het duidelijke terrorisme verafschuwt. Volgens mij onderschat de internationale politieke leiding het terrorisme en de islam. Kijk naar Berlijn en eigenlijk naar de meeste landen waar toch steeds wel terreuracties plaatsvinden.
En niet vergeten de houding van de Palestijnen t.a.v. Israel. Er wordt te weinig over geschreven en dat neem ik de media kwalijk.
Vanwege de diverse sport evenementen en ons Lechaim-werk ontvangt u een gemengd overzicht. Ik verzoek u daarom ons werk te blijven steunen. Ik verwijs naar mijn vorige Focus en doe daarom nogmaals een toch wel dringend verzoek ons werk ook financieel te steunen. Slachtoffers van terrorisme hebben ook onze hulp hard nodig. Lees verder