Harry’s focus op Israel 646

Israel, 15 juni 2017

Beste lezer,

Zoals in ons laatste mailtje doorgegeven, hebt u de afgelopen 2 weken geen overzichten van mij ontvangen. Ik ben 5 dagen in Nederland geweest, die voor een deel verstoord werden door een blaasontsteking. Ik mocht wel een aantal ontmoetingen hebben met nieuwe werkers voor onze stichting.

Duidelijk is echter dat de concurrentie groot is en dat we behalve ons dagelijks werk, iets toevoegen moeten waardoor wij in staat zijn de slachtoffers van terreur in Israel meer steun te geven.
Als ik in Nederland op de tv acties zie voor kinderen in oorlogsgebieden, dan word ik jaloers.

Odelia uit Sderot stuurde me gewoontegetrouw weer een bericht dat het op korte termijn vakantie is en dus voor de slachtoffertjes een speciaal kamp. Dus enkele weken geen spanning, geen angst, maar op beschermde manier van de vakantie genieten.
Ben ik onbeleefd of brutaal als ik u allen vriendelijk verzoek om voor de ontvangst van de Focus
maandelijks 10,- euro te vragen? Mocht u dat 2-maandelijks doen, dan blijf ik u net zo dankbaar.

Als ook mijn rugontsteking is verdwenen, dan ben ik tussen 4 en 14 september in Nederland om spreekbeurten te houden. Het was ook tijdens mijn bezoek meer dan duidelijk dat, algemeen gesproken, men amper op de hoogte is van de situatie in het Midden-Oosten. Als men zou weten wat Israel doet op technisch gebied, watervoorziening, beveiliging, dan was het antisemitisme beduidend minder dan vandaag. Tijdens mijn spreekbeurten – zie www.stichtinglechaim.nl – besteed ik daar enige tijd aan.
Volgende week ontvangt u weer een uitvoerig algemeen en politiek overzicht.

Vandaag hartelijke groeten en een gezegend weekend.
Shalom
Harry N.


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | FlyerHarry’s focus op Israel 645

Israel, 28 mei 2017

Geachte lezer,

Gedurende de afgelopen weken heeft de hele wereld zich toch meer bezig gehouden met het bijzondere bezoek van president Donald Trump aan diverse landen, dan met het dagelijkse politieke en economische gebeuren.
Hoewel ik me niet bezig houd met zijn bijzondere toespraken, is het van groot belang hoe de Amerikaanse politieke leiders reageren. Het is een duidelijke zaak dat hij een zakenman is. Hij is niet gaan praten en overleggen, maar is een sfeer aan het creëren, die internationaal positief een effect zal hebben. Dan denk ik aan politieke, economische, vrede realiserende resultaten. Dan dus gezamenlijke maatregelen nemen om o.a. een actie als in Manchester te voorkomen, samen van gedachten te wisselen, opdat men internationaal respect krijgt voor elkanders cultuur. Mensen worden niet geboren om te worden doodgeschoten of van armoe en honger om te komen.

Vanwege de herdenkingsdagen, de bijzondere religieuze dagen, en de toespraken van Trump, ontvangt u vandaag een algemeen en wat beknopter overzicht, en vanwege de afwezigheid van onze Focus samensteller/verzender, evenals van ondergetekende, is er de komende week geen nieuwsbrief. Aangezien wij als stichting Lechaim verplichtingen hebben, doe ik een dringend beroep op u om onze bankrekening niet te vergeten, opdat wij de slachtoffers van terreur de nodige steun kunnen geven.

Er was een staking opdat president Donald Trump zich aan 5 taken/beloftes zou houden: “ISIS verslaan, de Amerikaanse ambassade verhuizen naar Jeruzalem, grensmuren bouwen, het leger herbouwen en vernieuwen, Hillary Clinton vervolgen wat betreft illegaal gebruik en verwijdering van 35.000 e-mails. Dat was legerwerk”. Lees verder

Harry’s focus op Israel 644

Israel, 9 mei 2017

Beste lezer,

De herdenking van de slachtoffers gedurende de jaren 40/45 was indrukwekkend. Niet alleen het aantal aanwezigen, maar toch ook de gehouden toespraken. Dat er speciaal aandacht is besteed aan het lijden van de Joodse bevolkingsgroep was toch wel heel bijzonder. Het zou volmaakt zijn geweest als ook de families die families gered hebben, zouden zijn vermeld. Vergeef mij, maar met alle respect, Anne Frank is via haar dagboek wereldberoemd geworden, ik zit vandaag nog rustig te schrijven, dank zij de hulp van een aantal families en een geweldige groep studenten.
En wanneer wij allen dan ook nog ’s avonds naar de tv kijken en een overzicht zien van de achtervolging, de bijzondere treinreizen naar de concentratiekampen dan realiseren we ons in wat voor een moeilijke periode wij geleefd hebben.
Dan mogen we ons allen afvragen of het huidige wereldbeeld niet aangeeft dat de nabije toekomst een situatie creëert welke nog moeilijker is dan de periode die wij gedenken.
Ik verwijs nogmaals naar het gegeven dat het in 1942 bij diverse regeringen al bekend was dat enkele
miljoenen mensen gedood waren en er geen aanwijzing was dat hiermee gestopt zou worden.
Vandaag leven we weliswaar in een andere sfeer, maar vallen er bijna iedere dag ook slachtoffers. Daar wordt wel over gesproken, maar daar blijft het bij. Lees verder

Harry’s focus op Israel 643

Israel, 23 april 2017

Geachte lezer,

Het is 50 jaar geleden dat het Joodse land de 6-daagse oorlog op een toch wel bijzondere manier heeft gewonnen. En wij herdenken komende week allen de Holocaust, en velen van ons zijn zich ook bewust van de houding van Duitsland wat betreft het Joodse volk. Adolf Hitler wilde haar uitroeien. Dat begon al in de dertiger jaren. De concentratiekampen tijdens de 2e wereldoorlog waren bij de regeringen van de geallieerden bekend, maar geen maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat ongeveer 6 miljoen Joden werden vergast of op een andere manier vermoord.
Als we kijken naar de tegenstellingen in maar al te veel landen, dan moeten we concluderen dat onze politieke leiders weinig geleerd hebben en onvoldoende maatregelen nemen om wereldwijd massamoorden te voorkomen.

1. Syrië
* Door de gevechten in de Syrische Golan Hoogvlakte zijn 7 Syrische personen voor medische hulp in Israelische ziekenhuizen opgenomen. Sinds de burgeroorlog zijn het 3000 Syriërs. Een bijzondere wereld!
Het Magen David Adom (Rode Kruis) stuurt 2 vaklieden naar India om kennis door te geven. Lees verder

Harry’s focus op Israel 642

Israel, 10 april 2017

Beste lezer,

De grootste problemen zijn te constateren in het Midden-Oosten en in het bijzonder in Syrië. Dat Donald Trump daar een vliegbasis heeft laten bombarderen, geeft felle reacties. De vraag is op dit moment dan ook: wat was het motief van President Trump. Wilde hij uitsluitend werken aan het creëren van vrede in dat gebied, de basis leggen voor een 3e wereldoorlog, of aantonen dat hij de juiste man op de juiste plaats is.

Algemeen gesproken is er onrust in bijna de hele wereld en zijn onze politieke leiders niet in staat of bereid om internationaal oprecht met elkaar van gedachten te wisselen en beslissingen te nemen, die als resultaat hebben om het terrorisme aan te pakken en weer een goede sfeer te creëren en dan vrede op aarde hebben.

In te veel landen zijn grote tegenstellingen. Daarvan is de doorsnee familie de dupe en valt er een onbegrensd groot aantal doden. Hoewel niet helemaal terecht, is de algemene situatie vandaag gevaarlijker dan in de dertiger jaren. Een oorlog vandaag creëert, gezien de moderne wapens, beduidend meer slachtoffers dan 75 jaar geleden.

1. Nicaragua
Na 7 jaar geleden, vanwege de Mavi Marmara, de relatie met Israel te hebben verbroken, zegt de betreffende minister van BuZa dat economisch contact met Israel van groot belang is. De nodige afspraken zijn gemaakt en zaken worden ontwikkeld. Lees verder

Harry’s focus op Israel 641

Israel, 31 maart 2017

Geachte lezer,

Vanwege het Purimfeest en de voorbereidingen voor het Joodse Pasen ontvangt u deze brief later dan
verwacht. Ik wil dan ook allereerst ieder bedanken, die op onze Lechaimbrief onmiddellijk heeft gereageerd. U hebt ons in staat gesteld om een aantal kinderen vnl. in Sderot een voorgeschreven Seideravond te laten vieren. Ondanks de giro.555 en andere acties in Nederland hebt u ons niet vergeten. Ik ben een ietwat brutaal en verzoek diegenen, die wel willen, maar nog geen bedrag(je) hebben gestort, alsnog ‘de pen te pakken’.

1. China
Op 19/3 arriveert onze minister president Bibi Netanyahu met echtgenote Sarah in Beijing voor een verblijf van 3 dagen. Herdacht wordt de relatie die 25 jaar bestaat.
Bibi heeft een ontmoeting met president XJ Jinping. Er wordt samen gedineerd. Tevens een ontmoeting met 1e minister Li Keqiang en het hoofd van het parlement Zhang Dejiang. Algemeen doel: handelsbetrekkingen verder ontwikkelen. Bibi geeft door dat dit ook de reden was waarom hij Washington en Moskou heeft bezocht. Bibi had 18/2 ’s avonds een afspraak met minister Kulani, opdat de Likoed als regeerder kan doorgaan. Bibi was in mei 2013 in China. Handel was toen 8 miljard. Vandaag meer dan 11 miljard. Dit kan hoger. In juli een volgende ontmoeting. Dan weer nieuwe relaties aanknopen. Omzet nu al meer dan 10 miljard. Ongeveer 90 zakenlieden begeleiden Bibi. Grootste groep ooit. Nemen deel aan een forum o.l.v. Bibi. Op 21/3 ongeveer 500 gasten aanwezig. China heeft belang bij Israelische kennis van veiligheid, voeding voor het volk, groei van de economie, Ook minister Elkin wat betreft algemene veiligheid, minister Akinos en Eli Cohen (economie), Lizman (gezondheid). Op 20/3 diverse contracten getekend.
Ook Amerika concentreert zich op China, maar heeft evenals Israel wel last van Noord- en Zuid-Korea.
Op 23/3 tijdens Bibi’s thuisvlucht uit China zegt hij journalisten dat zijn 3-daags verblijf belangrijk was voor de diplomatieke relatie tussen Beijing en Jeruzalem. Maar ook voor de Israelische diplomaten. Het biedt ons grote mogelijkheden.

2. De 6-daagse oorlog
Op 14 juni 1967 begon de 6-daagse oorlog. Een totale verrassing. De 4 buurlanden, Syrië, Egypte, Jordanië, Libanon, vielen Israel aan en wij dachten – toen nog in Nederland wonend – Israel redt het niet. Maar de eerste nacht heeft Israel de Egyptische luchtmacht totaal vernietigd en de rollen werden omgekeerd. Toen werd dus ook Jeruzalem herenigd en bepaalde gebieden weer aan ons eigen land toegevoegd.

3. Israel
* Premier Bibi heeft o.a. in het parlement de problemen besproken ondermeer over de sergeant, die een Palestijn heeft doodgeschoten in een woning van voormalige Amona bewoners.
* President Rivlin en echtgenote bezochten 2 weken geleden Vietnam om te werken aan uitbreiding van handel en culturele, economische, academische zaken. Eveneens de relatie tussen beide landen.
* De Joodse bevolking in Judea, Samaria, inclusief Oost-Jeruzalem groeit. Ongeveer 730.000. Dus nooit een tweestatenoplossing. Hier wordt overigens geen publiciteit aan gegeven.

4. Pesach
Tijdens dit Joodse Paasfeest worden weer terreuractiviteiten verwacht. Daarom zijn speciale maatregelen genomen om Pesach goed te kunnen vieren en toeristen van een veilige vakantie te laten genieten.

5. Zweden
In het verleden en in het afgelopen weekend zijn in Zweden op diverse plaatsen auto’s, vrachtwagens, gebouwen, woningen, villa’s, garages in brand gestoken. Dit door jongeren.

6. B.D.S. (Boycot, Divest, Sanctions)
* Acties in diverse steden in Duitsland zijn voorkomen oftewel geannuleerd. Dit vanwege het optreden van plaatselijke Joodse, christelijke en geallieerde groepen. Daardoor geen antisemitisme en haat tegen het Joodse volk.
De UNHRC (United Nations Human Rights Council) heeft de bijeenkomst geboycot omdat een agendapunt “boycot” inhield dat het steeds de Joodse staat zou veroordelen.
* De mede-oprichter van de BDS, Barghouti, is door Israel gearresteerd omdat hij belasting heeft ontdoken. Hij hield zich bezig met het boycotten van academische en culturele zaken.

7. Syrië
* Spanningen aan de Syrische grens met Israel groeien. Het IDF werkt aan een situatie zodat bijzondere wapens niet in handen vallen van de Hezbollah. Dit vooral in de omgeving van Palmyra.
Israel heeft gedurende 3 dagen, op 21/22/23 maart, vnl. Hezbollah gebombardeerd.
Minister Lieberman dreigt met de vernietiging van hun verdedigingssysteem.
* Tijdens zijn laatste bezoek aan Moskou hebben Bibi en de de Russische minister van BuZa Lavrov afgesproken samen te werken om in Syrië bepaalde doelen aan te pakken.

8. Turkije
De Turkse president Erdogan zegt tijdens een ontmoeting met Turkse journalisten dat hij zich door de EU niet laat bedreigen. De EU gedraagt zich vijandig. Het huidige EU is als het Europa van voor de 2e wereldoorlog. De geallieerden waren toen vijand van Turkije en de moslims.
Zijn kreet: geen enkele Europeaan zal veilig op straat lopen als zij hun houding niet wijzigen.

9. Abu Mazen
Tijdens een toespraak zegt Abu Mazen dat het bestuur van Israel de oorzaak is van de bezetting sinds 1948. Ook alle rampen. Daardoor lijdt de wereld. Hij is wel het antisemitisme aan het bevorderen. Iemand zei al dat als in zee een vis tegen een andere vis vecht, de Joden dat doen.
Abu Mazen zegt tijdens een andere toespraak dat het 70 jaar heeft geduurd voordat Israel werd opgericht in 1948.
De zogenaamde president van de PA zegt tegen Trump dat hij hoopt dat de Amerikaanse president na 70 jaar een oplossing vindt voor 2 staten. Een Palestijnse naast een Israelische staat. Israel is “Palestina” en heel Israel is bezet gebied.
Abu Mazen wil dat Engeland haar verontschuldigingen aanbiedt voor de nu 100 jaar bestaande Balfour Verklaring. Dat zou nu Arabisch gebied moeten zijn. Balfour gaf aan de Zionistische leiders een nationaal tehuis voor de Joden.

10. President Donald Trump
Als president heeft hij grote zwart makende problemen met links Amerika, dat hem tracht te verwijderen.
In het boek “Big Agenda”, geschreven door David Horowitz, wordt uitgelegd wat de werkplannen van Trump zijn. Trump heeft de beveiliging in Amerika verhoogd en geeft volledige hulp aan links denkenden. Ook links denkend Israel. Wij allen vechten toch tegen dezelfde vijand.

11. Engeland
ISIS en Al Quada vieren feest. Maar de aanslag in Londen, Engeland was een ramp. Onze plv. minister van BuZa Tzipi Holovely reageert en zegt “terrorisme is terrorisme” waar het ook plaatsvindt. Wij zullen het meedogenloos aanpakken.
Op 23/3 wordt een 19-jarige Amerikaans Israelische burger in Ashkelon gearresteerd. Hij wordt verdacht gedurende de laatste maanden betrokken te zijn geweest bij bomaanslagen in Joodse centra in Noord-Amerika, de EU, Australië, Nieuw Zeeland.

12. Texas
Miller, een supporter van president Trump, bezoekt Israel. Het hoofd van de Samaria Raad,
Yossi Dagan organiseerde zijn bezoek. Miller zegt dat Texas graag zaken doet met Israel. Dit wat betreft landbouw, water, enz. Hij is tegen BDS en Israel is onze sterkste partner. Texas heeft Israel nodig. Amerika ook. Eveneens omgekeerd. Israel heeft recht op zijn eigen land. Trump zal dat weer realiseren en beginnen met Samaria. Texas tekent een handelsovereenkomst met Judea en Samaria.

13. AIPAC – Amerika – Israel Public Affairs Committee
Tijdens de jaarlijkse Aipac-conferentie zegt vice-president Pence dat serieus wordt overwogen om de ambassade te verhuizen naar Jeruzalem. Pence zegt ook dat Trump Israel en het Joodse volk verdedigt. Hij werkt ook samen met onze geallieerden en staat op tegen onze vijand. Pence verwijst ook naar de verandering in praten als Israel het onderwerp is.
De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikky Haley, sprak ook. Zij verzette zich ook tegen het anti-Israel optreden van de VN en verwees o.a. naar VN-resolutie 2334. Nikki Haley is een duidelijke voorstander van de Joodse staat.
Tony Blair, de ex-premier van Engeland is een groot voorstander van de Arabische landen om samen te werken met Israel. Hij ziet 2 staten.
Bibi houdt zijn Aipac-toespraak vanuit Jeruzalem. Omdat er 18.000 deelnemers zijn, is hij bang om na aankomst in een te lange rij te moeten staan om binnen te komen.
Zijn toespraak:
* Iran mag nooit atoomwapens in bezit hebben.
* Israel helpt daar waar honger en dorst is. Wij hebben de technologie.
* Vrede ja, start nu.
* Onze grootste vriend is Amerika. Ook omgekeerd.
* Dank voor uw vriendschap met Israel. Ook voor uw steun.
* Dank u voor de relatie Amerika/Israel, die hechter is dan ooit.
* Dank u voor uw hulp om de toekomst van de enige Joodse staat veilig te houden.
* Dank u, AIPAC.

14. Israel kort
++ Ongeveer 100 vliegtuigen uit Amerika, Griekenland, Polen, Frankrijk, Duitsland, India, Italië komen in het najaar voor de 2-jaarlijkse oefening.
++ Vanwege de goede resultaten tijdens de wereldkampioenschappen basketbal is Israel deze sport aan het uitbreiden en wordt er een speciaal veld aangelegd.
++ Op 24/3 zijn ’s nachts door Palestijnen met een auto brandbommen langs het hek van Beth-El gegooid. Het IDF heeft gereageerd. 1 Palestijn gedood, 4 gewond. Beth-El ligt vlakbij Shiloh.
++ De Verenigde Arabische Emiraten en Israel nemen deel aan een oefening in Griekenland.

STICHTING LECHAIM
Met diep respect heb ik de actie in Nederland gezien om hulp te vragen voor de te vele arme families in Afrika. Gezien de opbrengst heeft Nederland haar bijzondere karakter getoond.
Wij als steungevende stichting aan, in het bijzonder, kinderen die getroffen zijn door het terrorisme in Israel, moeten jammergenoeg wekelijks een beroep op u doen om onze stichting in staat te stellen deze groep regelmatig financieel de hand te reiken.
Ieder bedrag is welkom. Vandaag nog belangrijker, omdat Joods Pasen (Pesach) speciale eisen heeft op het gebied van de maaltijden.
Ik bid dat u ook vandaag het goede Nederlandse karakter toont.
Mijn dank, en dat van onze bestuurders.
Shalom
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | FlyerHarry’s focus op Israel 640

Israel, 18 maart 2017

Beste lezer,

Algemeen gesproken is er kritiek op onze uitstekende 1e minister Binyamin Netanyahu. In het buitenland en in bepaalde politieke stromingen in ons land. Ik zou het toch normaler vinden als de media hun vellen vulden met onderwerpen in eigen land en andere werelddelen.
Hoewel er wel iedere week een aanslag wordt geregistreerd, heeft Israel menselijkerwijs gesproken de veiligheid in handen. Zeker als we ons realiseren dat de terroristen niet stil zitten.
We moeten niet vergeten dat dit kleine landje in de schijnwerper staat van bijna de hele wereld, en dat het beleid van onze regering o.l.v. Bibi maar al te vaak eenzijdig vertaald wordt. Dat deze publicisten dan ook nog in kolommen schrijven dat Bibi moet worden vervangen, is toch een moeilijk te begrijpen zaak.

Zondag 12/3 vierden we Purim. Dan lezen we het boek Esther en gedenken eigenlijk de bevrijding van het Joodse volk. Dan wordt er feest gevierd en genieten de kinderen van kadootjes, extra zakgeld, bijzonder gebak.
Doe met ons mee en help ons a.u.b. zodat wij de terreur-slachtoffertjes, die wij als stichting Lechaim helpen, ook nu niet vergeten.
Jammergenoeg was ik niet in staat mijn spreekbeurten de afgelopen week te houden. Door ziekte mocht ik niet vliegen en was totaal niet in staat mijn Focus samen te stellen. Graag had ik u, geachte lezer, nog eens extra verzocht ons werk te steunen. Mijn dank voor uw giften t.g.v. Purim.

De internationale politieke situatie is gecompliceerd. Als we b.v. hebben gekeken naar de verkiezingscampagne in Nederland, dan mogen we ons toch wel afvragen of de diverse leiders zich wel realiseren dat zij hun land vertegenwoordigen en dus activiteiten moeten ontwikkelen, waardoor het mogelijk is een regering samen te stellen die de bevolking een goed beleid aanbiedt. Lees verder

Harry’s focus op Israel 639

Israel, 28 februari 2017

Geachte lezer,

Vanwege bepaalde omstandigheden ontvangt u mijn nieuwsbrief iets later dan gewoontegetrouw. Ben ontroerd dat diverse lezers mij daarop geattendeerd hebben. Aangezien ik zoals al eerder vermeld, tussen 9/3 en 16 /3 in Nederland ben, ontvangt u gedurende die periode geen Focus. Aangezien ook tussen 4 en 14 september weer spreekbeurten gepland zijn, kunt u zich nu al wel opgeven om een avond te organiseren.

De algemene toestand is vrij onduidelijk. We moeten afwachten hoe de relatie Rusland-Amerika zich ontwikkelt. Maar ook de politieke en economische situatie in het Midden-Oosten. Het is wel duidelijk dat de meeste Afrikaanse landen contact op alle gebied willen hebben met het Joodse land Israel. Dit geldt overigens ook voor het Verre-Oosten.
Laten we hopen dat er dan ook een oplossing komt voor het naast elkaar kunnen leven van moslims en Joden. Dat is dan wel niet uitsluitend de houding van de VN, maar ook het beter aanpakken van het terrorisme in veel landen. Dat er dan minder in de diverse lucht-en landmachten kan worden besteed en beduidend meer in o.a. de toch echt wel heersende armoede; dat zou een zegen zijn voor de diverse bevolkingsgroepen in de wereld. Lees verder

Harry’s focus op Israel 638

Israel, 20 februari 2017

Beste lezer,

Verwijzend naar mijn vorige nieuwsbrief, waarin de nodige aandacht is besteed aan de herdenking van de Holocaust heb ik diverse reacties ontvangen. Gezien de kreet van deze internationaal herdachte dag, “nooit meer”, en het groeiende antisemitisme, besloot ik een levensbeschrijving van mij te maken en hier toe te voegen, namelijk vanaf het moment dat ik bewust werd geconfronteerd met de algemene situatie destijds.
Onder de kop “Mijn oorlogsjaren = de Holocaust = 1933-1945” ontvangt u 3 hoofdstukken.
Ik ben voornemens om mijn belevenissen als Holocaust-overlevende ook onderdeel te maken van mijn spreekbeurten in Nederland.

Deel 1 van: Mijn oorlogsjaren – Vader smokkelt Joden

Wij woonden in Winterswijk in de Spoorstraat langs de Duitse grens, waar mijn vader een grossierderij had in suikerwaren. De synagoge was in dezelfde straat en werd door ons zeer regelmatig bezocht.
In het begin van de dertiger jaren was er thuis al een bepaalde spanning te voelen. Maar als kind had ik het gevoel dat dit een verschil van mening was af en toe van vader en moeder. Ik bracht dat niet in verband met het feit dat wij regelmatig Duitse families in huis hadden. Dat waren families die na korte tijd elders werden ondergebracht, of naar o.a. Australië emigreerden.

Toen ik in 1937 in de 4e klas van school C zat, vroeg meester Langedijk mij om met hem als Sinterklaas Zwarte Piet te spelen en de diverse dorpen in de omgeving te bezoeken. Ik vertelde dit met een stralend gezicht aan mijn moeder. Toen vader thuiskwam, riep hij mij. In de slaapkamer nam hij mij op zijn knie en zei: Jammer voor jou, maar dat vind ik niet goed. Ik ben veel te bang dat ze je ergens vasthouden en je pas terugsturen als ze jou voor mij kunnen inwisselen. Je verzint maar een motief. Lees verder

Harry’s focus op Israel 637

Israel, 12 februari 2017

Geachte lezer,

Sinds de verkiezing van president Donald Trump is het duidelijke dat het politieke leven ook internationaal aan het veranderen is. Trump heeft een bepaald beleid en dat zet hij door. We moeten afwachten of, zoals voor zijn verkiezing werd doorgegeven, de Amerikaanse ambassade verhuist van Tel Aviv naar de eeuwige hoofdstad Jeruzalem.

Trump is duidelijk pro-Israel, dus dat zou een botsing kunnen worden met Palestijnse Arabieren. Dus moeten we misschien wel wat geduld hebben.
We moeten ons realiseren dat we internationaal de Auschwitz-herdenking hebben herdacht, en overstroomd zijn door demonstraties voor en vooral tegen Trump, evenals het accepteren van vluchtelingen uit bepaalde landen. Dan wil dat zeggen dat door een duidelijk beleid van Trump, de sfeer in onze wereld aan het veranderen is.

De kreet van de Auschwitz herdenking was: “nooit meer”. En wanneer ik dan in de afgelopen dagen kijk naar tv-uitzendingen die beelden weergeven van voor, tijdens en na de oorlog, dan heb ik het moeilijk. Dan rook ik een enkel sigaretje en vraag mij af hoe het mogelijk is dat ik dat nog kan kijken. Dan vraag ik me ook af hoe maar al te veel mensen antisemiet zijn.

Tijdens de oorlogsjaren waren er maar al te veel mensen die tegen betaling van 7,50 gulden ondergedoken Joden hebben verraden. Mag ik u vragen om te tonen dat Nederlanders goede mensen zijn, en een bedrag van € 7,50 (of een veelvoud) op de rekening van onze stichting te storten, opdat wij in Israel met onze steun en goede houding aan kinderen die slachtoffer van deze haat zijn, de hand kunnen reiken. Lees verder