Harry’s focus op Israel 683

Israel, 15 september 2018

Geachte lezer,
Zoals denkelijk bekend, hebben we de afgelopen dagen Joods Nieuwjaar gevierd en bereiden ons nu voor om woensdag Grote Verzoendag.( Jom Kippur) te vieren.
Dit is een vastendag van 25 uur en er wordt gebeden om verlost te worden van de gemaakte zonden.
We hopen dat deze heel bijzondere dag ook rustig verloopt en dat het beleid van de regering Bibi Netanyahu succes blijft boeken. Het is een duidelijke zaak dat Israel met steeds meer landen een goede relatie aanknoopt.

Een Jordaanse judoka heeft zijn gewicht verhoogd voor het geplande tournooi, opdat hij niet tegen een Israeli zou hoeven te spelen. Deze eventuele wedstrijd zou dan gegaan zijn om de 3e plaats.

Met de Palestijnen was er geen oorlog tijdens het afgelopen weekend. Wel diplomatie. De Palestijnen willen de apartheid bevorderen. Indien de VN haar wens zou steunen, dan heeft het tweederde meerderheid in de Algemene Vergadering, 9 stemmen van de Veiligheidsraad inclusief Amerika, Rusland, China, Engeland,Frankrijk.
De Palestijnen vergeten dat zij alle mogelijkheden om te praten tot op heden niet hebben geaccepteerd. De Arabische landen zijn daar ook kwaad over.
Egypte bemiddelt tussen Israel en de Hamas om een wapenstilstand te realiseren.
De Franse premier Macron heeft zijn bezoek aan Israel geannuleerd. Zou in november plaatsvinden. Diverse motieven, o.a. de grenzen bij Gaza en de gezondheid van Abu Mazen. Bibi heeft wel een ontmoeting in juni.
De ontmoeting met Ramon Rivlin vindt wel plaats, maar ook pas in 2019.

Turkije heeft financiële problemen. Daarom heeft het voor bepaalde producten de BTW verhoogd. Amerika heeft het daar bijzonder moeilijk mee.

Tijdens de Europese kampioenschappen in Berlijn werd bij de 10.000 meter hardlopen een Israeli kampioen. Bij het uitreiken van de prijzen werd het Israelische volkslied niet gespeeld en de vlag niet opgehangen.

Israel organiseert in 2019 het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. De Israelische zangeres heeft namelijk dit jaar het goud gewonnen.

Minister Corbijn is een duidelijke antisemiet. Hij heeft op de graven van de terroristen die in München tijdens de Olympische Spelen Joodse deelnemers hebben vermoord, kransen gelegd. Toen minder bekend dan vandaag.

Minister Eli Cohen heeft in augustus de Chinese minister Light Wang Zhigang ontmoet. Volgens Cohen is China heel belangrijk voor Israel om zaken te doen.
Ook andere onderwerpen zijn doorgenomen. Dit was het eerste bezoek van een Chinese minister.
China heeft ook met Amerika 2 dagen onderhandeld. Er zijn geen resultaten geboekt.
Amerika stopt met financieren aan de Palestijnen van 200 miljoen euro. Was hulp aan Gazanen en de Westelijke Jordaanoever.

Bibi was in augustus ook in Litauen. Daar was hij aanwezig bij de bijeenkomst van de Baltische staten.
Bibi en Bolton, de Amerikaanse veiligheidsadviseur, hebben diverse ontmoetingen om te voorkomen dat een oorlog uitbreekt.
Inmiddels heeft Argentinië de relatie opgezegd en Iran bereidt een oorlog met Israel voor.

Sinds juli 2018 zijn 182 raketten en honderden vuur-wapens op steden en mensengroepen afgeschoten. Israel is omsingeld door vijanden. Het volk moet worden beschermd.
Er wordt ook gevraagd naar financiering van de bomen, welke door de branden zijn beschadigd.
Israelische medici riskeren hun leven door Gazanen, die gewond zijn, te helpen.
Bibi wenst op de eerste schooldag alle leerlingen veel sukses toe.
Op 3/9 begroet Bibi de Philipijnse premier Duterte, die voor het eerst Israel bezoekt. Bibi bedankt hem voor het bezoek en voor de steun bij de VN. Meer dan 30.000 Philipijnen in Israel zijn onder de indruk van hun werkomstandigheden.
Beduidend beter dan in andere Midden-Oosten landen.

Het jaar 5779:
Aantal geboortes: 16.844
Nieuwe immigranten: 24.496
Overleden: 41.165
Echtscheidingen: 24.868
Aantal ID-kaarten: 853.553
Aantal paspoorten: 282.960
Ultra Ortodox: 10.2%; Ortodox: 11.5%

Stichting Lechaim
Tot slot vandaag doe ik een dringend beroep op u allen ons te steunen met de financiering van onze stichting, opdat wij de slachtoffers van terreur op een efficiënte manier kunnen begeleiden.
We mogen niet vergeten dat er iedere dag slachtoffers vallen en dat wij als opdracht hebben aanvaard: steun geven aan de ongelukkige medemensen.
Dank weer bij voorbaat,
Harry N.


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | FlyerHarry’s focus op Israel 682

Israel, 9 september 2018

Geachte lezers,

Ik doe mijn best dat u deze Focus uiterlijk zondagavond in uw bezit hebt. Dan vieren we de Joodse oudejaarsavond en Nieuwjaar, inclusief de maandag en dinsdag. Het Joodse jaar 5779 begint dan. Om die avond en dagen in Israel te zijn is heel bijzonder. Er wordt gezongen, gedanst, en de klemtoon wordt gelegd op de kinderen, die immers over een aantal jaren het Joodse land gaan leiden

1. De PLO
* De Palestijnen hebben de afgelopen weken hun belangrijkste posten/functies vastgelegd. In totaal 30 functies met als totaal-Hoofd Abu Mazen. De Palestijnse functies hebben als Hoofd Onderhandelingen Saeb Erekat, de uitgesproken antisemiet. Verder 17 leiders voor de interne functies, 7 leiders op de PLO departementen, 6 leiders bij UNKRO. Dus Abu Mazen heeft door de verdeling van de werkzaamheden de machtigste invloed op de PLO.
* Israel krijgt de eerste leidster van het IAF (luchtmacht)
* Israel en Rusland hebben afgesproken dat de Iraanse troepen uit SYRIË worden verwijderd.

2. Columbia
Columbia erkent Palestina als een onafhankelijke staat. Israel is teleurgesteld en verbaasd. Ook omdat de president diezelfde dag aftrad. Het antisemitisme is ook weer gestegen.
Men kan dat natuurlijk aan 2 kanten bekijken. Geen antisemitisme betekent ook geen Joden in het land. Wel Joden in het land betekent actief Joods leven.

In de komende dagen ontvangt u het andere belangrijk te lezen nieuws. Vandaag verwijs ik jammer genoeg naar amper ontvangen donaties gedurende de afgelopen 2 weken. Vergeet daarom aub Joods Nieuwjaar Rosh Hasjana en een week later Grote Verzoendag (Jom Kippur) niet.
Zoals eerder geschreven doen wij ons uiterste best in het bijzonder de kinderen in Sderot en omgeving financieel te steunen.
Help ons daarom onze opdracht uit te voeren.
Dank en shalom
Harry N.


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | FlyerHarry’s focus op Israel 681

Israel, 28 augustus 2018

Geachte lezers,

In de laatste focus heb ik u doorgegeven dat ik tussen 31/8 en 9/9 in Nederland zou zijn.
Maandag j.l. ben ik van de trap gevallen, en mijn rechterhand en linkervoet zijn behoorlijk bezeerd. De doktoren die mij behandeld hebben, hebben mij verboden te vliegen en te rijden. Tot mijn grote spijt heb ik dus enkele afspraken en een vergadering moeten afzeggen.

Belangrijk onderwerp zou geweest zijn, hoe steun te geven aan de slachtoffers van terreur. Ik wil geen verkeerd gebruik maken van mijn bericht aan u. Maar ik zou het toch wel bijzonder waarderen als u ons bestuur financieel helpt met haar opdracht. Iedere euro is waardevol en helpt de slachtoffers van terreur.

Ik houd u op de hoogte en hoop in staat te zijn u op korte termijn de Focus op Israel weer te sturen.
Vriendelijke groeten en shalom,
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | FlyerHarry’s focus op Israel 680

Israel, 25 augustus 2018

Geachte lezer,

Terwijl ik deze nieuwsbrief samenstel, realiseer ik me dat dit denkelijk in de komende maand de laatste is. Zoals al eerder doorgegeven, vlieg ik over enkele dagen naar Nederland om ons werk met onze bestuurders en andere actieve Lechaimwerkers door te nemen. Wij ontvangen te weinig donaties en hebben daardoor te weinig financiën om te voldoen aan de reële verzoeken.
Hoewel de algemene situatie in het land redelijk goed is, hebben we wel de niet te genezen slachtoffers van terreur en de dagelijkse gevechten langs de Gazastrook,waarbij kinderen binnen 20 seconden de schuilkelder in moeten rennen.
Zoals ook eerder doorgegeven vieren we Joods Nieuwjaar op 10 en 11 september, Grote Verzoendag 19 september, Loofhuttenfeest op 24 tot 31 september.
Ik doe een beroep op u allen om alle slachtoffers te helpen de feesten te vieren zoals dat de gewoonte is.
Wij zijn u bij voorbaat dankbaar.

Israel
* De christenen in Israel waarderen de democratie en accepteren hun geconcentreerde minderheid.
* Israel en Rusland hebben afgesproken dat de Iraanse troepen uit Syrië moeten worden verwijderd.
Colombia erkent Palestina als een staat.
Israel is teleurgesteld en verbaasd,
Israel organiseert in 2019 het Song Festival

De PLO
De Palestijnen hebben afgelopen maand de belangrijkste posities vastgelegd. Totaal 30 posities met als hoofd Abu Mazen. Saeb Erekat is hoofd onderhandelingen. Abu Mazen heeft door de splitsing van de posities grotere invloed op de PLO.

De Paus bezoekt Ierland. Dat is het geval na 40 jaar.

Bibi was op 13 augustus in Litauen. Daar was hij aanwezig tijdens een bijeenkomst van de Baltische staten.

Egypte bemiddelt tussen Israel en de Hamas om tot een wapenstilstand te komen.

Bibi en Bolton, de Amerikaanse agent, hebben diverse ontmoetingen gehad, en nu nog, om een oorlog te voorkomen.

Argentinië heeft de relatie met Israel opgezegd.

Mocht U mij willen ontmoeten of tel. contact willen hebben, mijn tel.nr. in Nederland is 06-19042263.

Shalom en groet
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | FlyerHarry’s focus op Israel 679

Israel, 20 augustus 2018

Geachte lezer,

Er is vandaag weinig politiek nieuws. We houden ons daarom dan ook bezig met het werk van onze stichting Lechaim. Tussen 31 augustus en 7 september ben ik daarvoor in Nederland om te werken aan onze organisatie. We hebben meer donaties nodig opdat we de slachtoffers van terreur kunnen begeleiden. Hoewel er geen echte oorlog is, is de situatie langs de Gazastrook rampzalig. Bijgaand een oproep van Odelia die zich in Sderot bezighoudt met de slachtoffertjes.
Ik doe een beroep op u om positief te reageren op haar belangrijke verzoek om tijdens de Joodse nieuwjaarsdagen ook hen te laten genieten.

Vertaling van de brief van Odelia aan Harry:

Wij stellen voor: een maaltijd voor iedereen in nood.
Ieder jaar verzorgt de Reut-Sderot organisatie voedselbonnen voor families in nood ter gelegenheid van Rosh Hashana.
Dit jaar hopen wij voor 200 hongerige families voedselbonnen te verzorgen. Iedere familie zal bonnen ontvangen om voor $140 voedsel te kopen voor de feestdagen.
Ongeveer 30% van de inwoners van Sderot leeft onder de armoedegrens en mist zelfs de alledaagse noodzakelijke dingen.
Onze organisatie is goed bekend in Sderot vanwege ons medeleven, en elk jaar ontvangen we honderden verzoeken voor hulp van families die ons vragen om te helpen aan bijvoorbeeld basisspullen, zoals eten, kleding, ijskasten, wasmachines, bedden voor kinderen. Ieder jaar delen we voedselbonnen uit, zodat families geen honger zullen lijden tijdens de feestdagen. In 2017 konden wij 150 families helpen voor de vakanties van Pesach (Pasen) en Rosh Hashana (Nieuwjaar). Iedere familie ontving voedselbonnen ter waarde van 500 tot 1000 shekel ($135 tot $270)
Geef de gift van voedsel en waardigheid aan de families in Sderot, zodat zij het nieuwe jaar met een lichter hart zullen vieren.

Shalom en groet
Harry


De brief van Odelia:


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | FlyerHarry’s focus op Israel 678

Israel, 9 augustus 2018

Beste vrienden,

Twee berichten van mij in een week dat is iets dat zelden voorkomt.

Gisteren en vannacht was er wederom een explosie van geweld in het zuiden van ons land. Honderden raketten, om de paar minuten, werden afgeschoten vanuit Gaza Israël in. Terwijl ik u schrijf, duurt dit geweld nog immer voort.

In Sderot zijn zeker vijftien gewonden gevallen en de bewoners in het zuiden, en ook Odelia en haar familie, en de andere gezinnen in Sderot, waren verplicht om de hele nacht in de schuilkelder door te brengen.

Ik hoef het u inmiddels (helaas) niet meer uit te leggen wat dit betekent.

Help ons de slachtoffers van terreur te helpen, het is heel hard nodig.

Shalom en dank u, ook en vooral namens de bewoners uit het zuiden,
Harry Nihom


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | FlyerHarry’s focus op Israel 677

Israel, 6 augustus 2018

Beste vrienden,

Hoewel ook vorige week geschreven, is de politieke relatie tussen Israel en de meeste Arabische landen en Palestijnen beduidend verbeterd. Duidelijke problemen zijn er wel met Arabische jongelui en bepaalde anti-Israelische organisaties.
Wel mag worden toegevoegd dat Britse en Zweedse burgers zich onveilig voelen. Overigens ook Duitsland niet vergeten.
Tijdens de kampioenschappen schaken in Krakau werd het 7-jarige Israelische meisje Lisa Levitan Europees kampioene. Tussen 1 en 19 september worden de wereldkampioenschappen in Tunesië gehouden. Israel mag niet deelnemen omdat o.a.dan de Israelische vlag wordt uitgehangen en het volkslied gespeeld. Dat het deelnemen van een Israeli geweigerd wordt en de deelnemende landen dit accepteren is toch een onaanvaardbare situatie.

Hongarije, Noorwegen, Slowakije
* De Hongaarse premier Viktor Orban en premier Bibi Netanyahu ontmoeten elkaar in Jeruzalem. Tijdens zijn 3-daags bezoek zegt Orban dat Joden in zijn land veilig zijn. Er is geen antisemitisme.
* Bibi ontvangt ook de Noorse minister van BuZa, Erikson. Hun onderwerpen zijn ondermeer de problemen met de EU-landen.
* Het hoofd van de Slowaakse Raad geeft aan president Reuven Rivlin door dat zijn land haar ambassade ook in Jeruzalem opent. Dit wordt ook gedaan door Roemenië.

Sderot
* 40% van de kinderen in Sderot leven in schuilkelders en hebben psychische problemen met de ongeveer 200 raketten, die dagelijks worden afgeschoten. Bijgaand ontvangt u een brief welke aan mij is gestuurd, die een duidelijk beeld geeft van uw gestuurde financiën en hoe de bedragen worden gebruikt.
Overigens vernietigt ons leger de terreurtunnels, via welke de raketten worden afgevuurd.
De burgemeester van Sderot, Davidi, heeft Bibi gebeld en hem gevraagd het Zuiden te bezoeken en naar de mensen te luisteren.Zij hebben meer dan een zwaar weekend meegemaakt. 200 projectielen uit de Gazastrook.

Israel
Israel en Hamas hebben vorige week een “staakt het vuren” bereikt. De Hamas is in Gaza de islam leider. Nu dus afwachten of dit concreet is.. Er is op vrijdag nog wel geschoten. Als vergelding werden 60 luchtaanvallen door Israel uitgevoerd. Vernietigd werden wapenproductieplaatsen, tunnels, het leger-hoofdkwartier.
* 7000 Palestijnen hebben vrijdag langs de Gazastrook banden verbrand en bommen laten ontploffen.
* Tegenstanders van Israel zeggen dat de Israeli’s alle Arabieren haten.
Dat Israel Arabieren medisch helpt, ook in ziekenhuizen, wordt niet doorgegeven.
* Bibi belt premier Tsipras om zijn hulp aan te bieden over de grote branden in Griekenland.
* Er zijn dinsdag 700 immigranten op Ben Gurion Airport geland en opgevangen door diverse ministers.
Woensdag landden 232 Amerikanen met een speciale vlucht. Dit inclusief 127 kinderen. In Israel immigreerden sinds haar oprichting 3.5 miljoen. Dat is 42% van de bevolking.
* Vanwege de onrust in het zuiden heeft Bibi zijn bezoek aan Columbia afgezegd.
* Sara Netanyahu heeft kinderen ontmoet die in de omgeving van Gaza leven. Zij heeft met hen het Lego park in Holon bezocht.

Brief van het Bravo zomerkamp 2018
Beste Harry
Reut – Sderot zomerkamp voor kinderen in gevaar in Sderot “Bravo Summercamp” is succesvol geëindigd. Wij zijn bijzonder dankbaar voor uw bijdrage voor BRAVO. Zonder u was het niet gelukt. Het kamp duurde de hele maand juli nadat onze medewerkers alles hadden georganiseerd en onze clubhuizen versierd om een speciale zomerse sfeer te creëren.

Hoogtepunten uit het Bravo zomerkamp 2018
Onder andere: kunst- en handwerkactiviteiten waar we een tafel maakte met tafelvoetbal, speelgoed, een seminar over robots waar de kinderen met afstandsbediening hun creaties bedienden.
Paardrijden in Moshav Klachum, zumba dansen, spelen in opgeblazen waterhuizen en warme maaltijden en heerlijke snacks. Voor veel van de kinderen die aan ons programma meedoen, is het de enige maaltijd, die zij de hele dag krijgen. We zijn ook op trips geweest naar “Israels Superland amusement park”; en het politiemuseum in Beth Shemesh en in parken waar ze naar hartelust konden rondhollen.
Nu is het voorbij. De week na het zomerkamp was gevuld met ontmoetingen tussen de leiders, de kinderen en hun ouders als een deel van het jaarlijkse overzicht voor de kinderen en ons programma.
Nogmaals bedankt voor uw steun en uw vrijgevendheid namens 72 kinderen in gevaar in Sderot, die in staat waren het Bravo Zomerkamp bij te wonen.
ODELIA ben PORAT

Shalom en groet
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | FlyerHarry’s focus op Israel 676

Israel, 27 juli 2018

Beste vrienden,

Hoewel er amper over wordt geschreven, worden er regelmatig raketten afgeschoten. In het bijzonder in het zuiden, met Sderot als centrum.
40% van de kinderen is verplicht dag en nacht in schuilkelders te leven.
Wel wordt veel geschreven over het neerschieten van een vliegtuig dat boven Israel heeft gevlogen.

Ik dank diegenen. die een donatie hebben overgemaakt. Mijn verzoek aan allen: vergeet onze bankrekening niet. Uw bijdrage is een zegen voor de jongelui die door de raketten zijn geraakt of beschadigd.
Ik wens u een Shabbat Shalom en een gezegende zondag.
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | FlyerHarry’s focus op Israel 675

Israel, 20 juli 2018

Beste vrienden,

Vanwege het 150-jarig bestaan van het Rode Kruis heeft het huidige IOH bestuur, de organisatie van voormalige Nederlanders in Israel, ondermeer een avond georganiseerd en het Rode Kruis haar verontschuldigingen aangeboden voor haar negatief gedrag tijdens de 2e wereldoorlog.
Te veel mensen vergeten dat een negatief gedrag t.a.v. Duitsland tijdens de jaren 40/45 streng gestraft werd en dat er niet georganiseerd gevochten kon worden tegen het Duitse beleid.
Hoewel ook vandaag de situatie van Arabieren en Palestijnen t.a.v. Israel gevechten met zich meebrengt, is de organisatie van het gevecht tegen antisemitisme en het Joodse land in handen van de huidige Israelische regering en dus georganiseerd. We moeten ons wel realiseren dat in veel landen Joden wonen en dat in enkele landen maatregelen genomen moeten worden om deze groepen een veilig leven te geven.
Er wordt een oproep gedaan om Mageen David Adom (Rode Kruis) te steunen. MDA heeft ook een afdeling in Libanon en Syrië.

1. Israel
* Bibi was aanwezig bij de opening van de treinstations in Ranana Zuid en Oost. Ook bij het transport van west naar zuid. “We zegenen de torens en de hightech, de vooruitgang van de welvaart in de industrieparken. We zegenen de toekomst. We bouwen tunnels, en vernietigen de terroristen-tunnels. Palestijnen vernielen, Joden bouwen.”
* Duitsland, Israel en Hamas hebben geheime onderhandelingen gehad o.a. over het uitwisselen van gevangenen. Volgens het rapport 3 jaar geleden.
* Er wonen nu 8,8 miljoen mensen in Israel. 75% Joden, 21% Arabieren, 4% niet-Arabische christenen. Dus een religieus land, met vrijheid van religie.
* Op 8/7 werd een Israelische professor, die een keppel (hoofdbedekking) droeg en in Duitsland werkt, door een Palestijn aangevallen met de kreet: geen Joden in Duitsland. Als reactie en protest wordt er een keppeldag georganiseerd.
* In 2018 hebben tot half juni 2,1 miljoen toeristen Israel bezocht.
* Export van goederen naar Rusland is groot. Daarom ook een goede relatie.
* Bibi zegt tijdens de wekelijkse opening van de regeringsbijeenkomst dat Syrië zich moet houden aan de militaire afspraak van 1974.
* Bibi en Sarah hebben Rusland bezocht om met Poetin, die hen had uitgenodigd, naar de halve finale Kroatië-Engeland te gaan. Hij had 2 in Rusland geboren kinderen bij zich, die aan kanker lijden.
* Branden zijn ontstaan doordat met de Gazastrook-vliegers en ballonbommen door terroristen zijn afgeschoten.
*Ongeveer 8000 Ethiopische Joden bereiden zich voor om zich in Israel te vestigen. Dat is bijna het totale aantal.

2. Hongarije
Premier Orban ontmoet premier Merkel in Berlijn. Hij geeft haar door geen enkele asielzoeker op te nemen.
De Hongaarse premier Viktor Orban bezoekt ook Israel. De relatie wordt gepromoot en de EU-relatie verbeterd. En er wordt gewerkt tegen antisemitisme. Een bezoek van 3 dagen.

3. De EU
De Europese delegatie wordt door de Palestijnen niet ontvangen. De EU is kwaad omdat de Palestijnen weigeren te tonen hoe zij de subsidies besteden.

4. Kosten van terrorisme
Duitsland 20 miljard euro
Engeland 94
Frankrijk 43
Spanje 41
Dit heeft natuurlijk een grote invloed op de handel en de samenleving

5. Amerika
* Volgens Amerikaans onderzoek is Israel het 8e sterke land in de wereld, USA is nr.1, Rusland nr.2, China nr.3. Onderzoek gepleegd in 80 landen.
* Het USA-Congres waarschuwt Bibi om geen afspraak te maken met Rusland over Syrië. Het congres vertrouwt Rusland niet wat betreft Syrië en Iran.
* President Trump heeft tijdens zijn bezoek aan Europa ook de Engelse premier May bezocht. Zij hebben een goede verstandhouding maar wel enkele meningsverschillen.

6. Sderot
Op 13/7 en 14/7 worden er op Sderot en het zuiden een groot aantal raketten afgeschoten. Bibi antwoordt. Hamas heeft 200 stuks afgevuurd. Bibi, Lieberman en opperbevelhebber Eizenkot beslissen om Hamas aan te pakken tot Hamas ophoudt. Er werd overigens ook een synagoge geraakt.
* Te veel kinderen zijn slachtoffers van de angst, het rennen naar schuilkelders, en de angst om te slapen.
Sinds eind maart zijn er ongeveer 800 brandstichtingen. Nu nog 30 per dag. Probleem: natuur vernield en luchtvervuiling. Vrede sluiten is niet mogelijk. Heel bewust zijn de Arabieren zo bezig.
* Bibi bezoekt ook Sderot en de burgemeesters van de omliggende plaatsen. “Wij hebben besloten om te winnen. Zo denken de burgers en de militairen. Ook de regering en het leger,” aldus Bibi.

7. Rusland
Op 16/6 hebben president Trump en Putin een ontmoeting in Helsinki. Duidelijk werd tijdens een persconferentie gezegd dat de relatie met Israel uitstekend is. Ze gaan Israel beschermen, ook wat de relatie Israel-Syrië betreft ten opzichte van Iran.

8. Bomen
Hamas heeft veel bomen laten verbranden. Laten wij reageren door te geven en een bedrag te storten en zo meewerken om het hele land weer groen te maken.
In haar eigen blad geeft Hamas overigens wel door dat het de brandstichtingen veroordeelt.

9. Israel en nationaliteit
Op 18/7 is een Nationaliteitswet aangenomen.
a. Israel is de natie en de staat van het Joodse volk
b. Hebreeuws is de officiële taal
c. Jeruzalem is de hoofdstad
Bibi zegt dat deze wet belangrijk is voor het zionisme in de staat Israel.
De leden van de Israelisch-Arabische partij verscheurden deze wet in het parlement.

10. Het Midden-Oosten
De situatie is de afgelopen jaren veranderd. Iran heeft niet de macht in handen. Rusland en Amerika hebben contact over Iran. Daardoor zijn er veel bedrijven, die dit land verlaten. Veel landen werken militair samen.

Stichting Lechaim
Sta mij toe een oprecht verzoek te doen om ons werk, te weten steun geven aan slachtoffers van terreur, door een financiële bijdrage mogelijk te maken.
In het bijzonder in Sderot en omgeving komen we handen en financiën te kort.
Ieder bedrag wordt in dank aanvaard.
Als u de kinderen gedurende bepaalde momenten zou zien, dan begrijpt u wat ik vraag.
Dank in het bijzonder namens de slachtoffertjes van terreur.
Shalom en een goede zondag gewenst
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | FlyerHarry’s focus op Israel 674

Israel, 14 juli 2018

Beste vrienden,

Terwijl we de sabbat vieren, een dag van rust, is het hier in het zuiden allesbehalve rustig.

Vanaf vanmorgen drie uur worden er onophoudelijk raketten vanuit Gaza op Israël afgeschoten. De kinderen in Sderot zitten in de schuilkelders en mogen er niet uit. Een troosteloze situatie waar geen eind aan lijkt te komen.

U weet dat ik u het weekend nooit stoor, maar dit is een noodsituatie. Het liefst zou ik in mijn auto stappen om de kinderen in Sderot speelgoed te brengen. Doet u mee! Helpt u ons, zodat de stichting geld kan storten voor Odelia, en zij de kinderen in Sderot kan verwennen met een cadeautje. Ze verdienen het.

Shalom en groet
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer