Harry’s focus op Israel 710

Beste lezers,

Deze week vieren Joden over de hele wereld Chanoeka (het inwijdingsfeest) waarbij we acht dagen lang steeds een kaarsje meer aansteken. In Israel zie je overal de prachtigste achtarmige kandelaars voor de ramen staan. En ook in winkelcentra en zelfs op auto’s. Maar ook de kerstboom siert het land en wordt gevierd door het Christelijke deel van de bevolking.

Sderot:
De zevenjarige Ron woont in Sderot en komt uit een gezin van zeven kinderen. Zijn moeder heeft kanker en geestelijke en lichamelijke problemen, ook door de situatie in het zuiden. Hierdoor kan zij niet goed voor haar familie zorgen. Met de vader van het gezin is weinig contact. Er is niet genoeg geld om de kinderen te eten te geven en zij gaan vaak met honger naar bed. Het gezin kwam in contact met Odelia, mijn contactpersoon in Sderot. We hebben, dankzij uw giften, dit gezin kunnen helpen. Zoals ik u al in eerdere focussen liet weten, de hulp in het zuiden van Israel gaat onverminderd door.

Nieuws
250 Israëlische rabbijnen hebben de Amerikaanse president Trump bedankt voor zijn binnenlands beleid wat betreft Israel en de betwiste gebieden.

Twee voetbalwedstrijden zijn de afgelopen weken stilgelegd vanwege het scanderen van antisemitische leuzen.

Ook afgelopen weken werden er raketten vanuit Gaza op Israel afgevuurd. Het Israelische leger reageerde onmiddellijk met bombardementen in Gaza.

Zweden investeert in Malo 2 miljoen euro om de Joodse gemeenschap daar te beschermen tegen antisemitisme.
Het toerisme naar Israel blijft stijgen., want zorgt voor een economische vooruitgang in het land.

Wanneer u belangstelling hebt om een avond een spreekbeurt te houden, neem dan contact met me op.
nihom@012.net.il of bel mij 00 972 98855414
Ik wens u allen een mooi lichtfeest en een gezond en vredig 2020,

Shalom,
Harry Nihom

Doneer op: http://en.reut-sderot.org.il
of aan: Stichting LeChaim: NL87RABO0117723800


Harry’s focus op Israel 709

Beste mensen,

Het heeft hier de afgelopen dagen behoorlijk geregend, op sommige plekken meer dan 100 mm. Dat is hard nodig. Het meer van Tiberias is weer iets gestegen en dat is fijn nieuws.
Minder goed nieuws is er te melden vanuit de binnenlandse politiek. De heren politici kunnen het maar niet eens worden en inmiddels zijn er voor de derde keer verkiezingen uitgeschreven, die in maart plaatsvinden. Ondertussen regeert onze premier Bibi Netanyahu door en zet zich in, om in het bijzonder de mensen in het zuiden, in de omgeving van Sderot, te beschermen tegen rakettenregens uit Gaza.
Er lijkt geen einde te komen aan de terreur daar. Het zorgt helaas voor nog meer slachtoffers. Want iedere aanslag heeft traumatische uitwerkingen voor de bewoners aldaar.

Stichting Lechaim verleende al jaren financiële steun bij het geven van hulp aan deze slachtoffers. Dat is alleen nooit genoeg. Zoals ik een aantal weken geleden meldde stopt de stichting omdat ik geen bestuurders kan vinden. Maar financiële hulp blijft hard nodig.
Daarom heb ik afgelopen week een ontmoeting gehad met ons contactpersoon in Sderot, Odelia Ben Porat, directeur van de Reut-Sderot Association, en ik heb met haar haar afgesproken, dat ik mijn Focus blijf schrijven, privé, omdat ik het noodzakelijk vind dat Odelia haar werk kan doen.

Shalom,
Harry Nihom

Doneer op: http://en.reut-sderot.org.il


Harry’s focus op Israel 708

Beste vrienden,

Onderstaand bericht heb ik ontvangen van Odelia Ben Porat, al jaren mijn contactpersoon in Sderot, waar nog steeds de raketten vrijwel dagelijks vallen en hulp noodzakelijk blijft.
Ondanks dat ik u een aantal weken geleden heb laten weten met stichting Lechaim te stoppen, blijft het werk hard nodig. Volgende week heb ik een ontmoeting met Odelia om te bespreken hoe we dit belangrijke werk kunnen voortzetten, maar dan direct via haar.

Ik heb het bericht van Odelia voor u vertaald.

Beste vrienden van Sderot,

Mijn naam is Odelia Ben Porat, ik ben getrouwd en moeder van zes kinderen en ik woon sinds dertien jaar in Sderot en ben directeur bij stichting Reut Sderot. Al ruim tien jaar ondersteunt onze dierbare Harry Nihom ons en begeleidt hij financieel onze activiteiten in Sderot ten behoeve van de kinderen en het welzijn van de bewoners van Sderot. Hij heeft dat altijd gedaan met grote liefde en toewijding, Dat was hartverwarmend en heeft ons de kracht gegeven om te leven onder de moeilijke omstandigheden van continue bestokingen. Ik ben trots op het vertrouwen dat Harry Nihom mij en de organisatie die ik vertegenwoordig heeft gegeven. Het spijt me enorm dat hij zijn belangrijke werk voor het volk van Israel niet kan voortzetten. Ik zou zeer vereerd zijn om uw contactpersoon in Israel te worden en dat zal mij grote voldoening geven. Vooral omdat de mensen in Sderot en omgeving het zo hard nodig hebben. Binnenkort zal ik hier met Harry Nihom over praten.
Odelia Ben Porat
Directeur samenwerkingen
Reut-Sderot Association


Dear Friends of Sderot,
My name is Odelia Ben Porat, married, mother of six children and have been a resident of Sderot for the last 13 years. I have been serving as the Director of Partnerships at Reut Sderot. It has been over a decade now that our dear Harry Nihom has supported and accompanied us in our activities in Sderot on behalf of the children of the city and for the overall welfare of the residents of Sderot. He has always done so with great love and concern that has continually warmed our hearts and strengthened us in coping with the great difficulty of living under perpetual fire. Harry Nihom made great efforts to raise funds for our activities here in Sderot, and even when the going was rough he never complained. I feel great pride in the trust that Harry Nihom has shown me and in the organization that I represent. I am indeed sorry that he cannot continue his important activities for the people of Israel. I would be honored and please to act as your contact person in Israel, and especially because in Sderot and surroundings we need it so very much. Soon I will talk with Harry Nihom about this.
Sincerely yours,
Odelia Ben Porat

Odelia Ben-Porat
Director of Partnerships
Reut-Sderot Association
Mobile: 972-50-6728204
Phone:972-8-689909